Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Debugging Habits

710 views

Published on

A talk I gave on WordCamp.BG 2011

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Debugging Habits

 1. 1. Debug на навициСтефан Кънев WordCamphttp://skanev.com/ 25 септември 2011@skanev София
 2. 2. Здравейте, аз съм Стефан
 3. 3. 031 0x1911001
 4. 4. Програмист
 5. 5. Всеки път
 6. 6. Физическа болка
 7. 7. Хора с мустаци
 8. 8. This slide has beenintentionally left blank
 9. 9. Debug на навициСтефан Кънев WordCamphttp://skanev.com/ 25 септември 2011@skanev София
 10. 10. Съвършенство чрез Debug на навициСтефан Кънев WordCamphttp://skanev.com/ 25 септември 2011@skanev София
 11. 11. програмист професия хоби
 12. 12. няма да говоряза програмиране
 13. 13. ще говоряза навици
 14. 14. self-help
 15. 15. Ще има елементи отвсички тези неща.
 16. 16. Колко от вас сапрограмисти?
 17. 17. static u64 sched_clock_local(struct sched_clock_data *scd){ u64 now, clock, old_clock, min_clock, max_clock; s64 delta;again: now = sched_clock(); delta = now - scd->tick_raw; if (unlikely(delta < 0)) delta = 0; old_clock = scd->clock; /* * scd->clock = clamp(scd->tick_gtod + delta, * max(scd->tick_gtod, scd->clock), * scd->tick_gtod + TICK_NSEC); */ clock = scd->tick_gtod + delta; min_clock = wrap_max(scd->tick_gtod, old_clock); max_clock = wrap_max(old_clock, scd->tick_gtod + TICK_NSEC); clock = wrap_max(clock, min_clock); clock = wrap_min(clock, max_clock); if (cmpxchg64(&scd->clock, old_clock, clock) != old_clock) goto again; return clock;}
 18. 18. Автоматизация
 19. 19. Автоматизация =Публикуване на мисли в интернет
 20. 20. Автоматизация =Инсталиране ихостинг на блог
 21. 21. по-добър
 22. 22. АвтоматизацияАвтоматизация = ?
 23. 23. Автоматизация = АвтоматизацияАвтоматизация
 24. 24. Малко Meta
 25. 25. Автоматизация = АвтоматизацияАвтоматизация
 26. 26. knowledge worker
 27. 27. “I’m not a great programmer,I’m just a good programmerwith great habits.” Kent Beck
 28. 28. “We are what we repeatedly do.Excellence, then, is not an act,but a habit.” Aristotle
 29. 29. Автоматизация = навициАвтоматизация
 30. 30. Автоматизация =Автоматизация
 31. 31. Автоматизация = навициАвтоматизация
 32. 32. Няма да ви представямцялостна система.Има достатъчно...
 33. 33. Ще ви разкажа каквоработи за мен
 34. 34. малки трикове
 35. 35. малки триковебез някакъв ред
 36. 36. малки триковебез някакъв ред без градация
 37. 37. изводи (highly personal)
 38. 38. фокус
 39. 39. Обикновено си мислите, ченямате проблем с фокуса.Обикновено грешите
 40. 40. No Instant Messengers
 41. 41. 1 25 минути
 42. 42. 1 25 минути 5 мин
 43. 43. 1 25 минути 5 мин2 25 минути
 44. 44. 1 25 минути 5 мин2 25 минути 5 мин
 45. 45. 1 25 минути 5 мин2 25 минути 5 мин3 25 минути
 46. 46. 1 25 минути 5 мин2 25 минути 5 мин3 25 минути 5 мин
 47. 47. 1 25 минути 5 мин2 25 минути 5 мин3 25 минути 5 мин4 25 минути
 48. 48. 1 25 минути 5 мин2 25 минути 5 мин3 25 минути 5 мин4 25 минути 15 минути
 49. 49. Вече мога да сефокусирам за25 минути
 50. 50. I have found Jesus!
 51. 51. Условех рефлекс
 52. 52. Дори да не ми сеработи, трябва самода пусна таймера
 53. 53. Работния ми денстава по-предвидим
 54. 54. 2 браузъраРабота Лични работи
 55. 55. Почивки
 56. 56. След като работишдълго, не усещаш, чеси уморен
 57. 57. RSI ;(
 58. 58. 1 25 минути 5 мин2 25 минути 5 мин3 25 минути 5 мин4 25 минути 15 минути
 59. 59. Почивките ставатзадължителни!
 60. 60. Yak Shaving
 61. 61. http://xkcd.com/349/
 62. 62. Случва се по-често,отколкото очаквате
 63. 63. Ако не съм успял дазавърша нещо за 25минути, изтривам кодаи започвам отново
 64. 64. Това ме кара да работяна малки стъпки, коетонамалява риска отбръснене на якове
 65. 65. Имам външен стимулда спра навреме
 66. 66. Мога да свършанещо смисленоза 25 минути
 67. 67. estimation
 68. 68. Вече знам колкоработа мога дасвърша за един ден
 69. 69. структура
 70. 70. Мога да изграждамнеща около нея
 71. 71. Помага ми, когатонямам вдъхновениеда работя
 72. 72. Въвеждапредвидимост вработния ми ден
 73. 73. The ToDo list
 74. 74. Не се разсейвам снеща, изникващи докатовърша нещо друго
 75. 75. Винаги знам какво даправя, ако приключа стекущата задача
 76. 76. изборът е труден
 77. 77. Изграждайте навици,които ви помагат даизбягвате вземане нарешения
 78. 78. weight loss
 79. 79. Кантарът изглеждашестрашно
 80. 80. Хм, мисля да започна да тичам всеки ден
 81. 81. Мотивация затичане всеки денсе намира трудно
 82. 82. трикове!
 83. 83. Seinfeld Calendar
 84. 84. Създава цел и “continuity” (приемственост?)
 85. 85. Before: After:
 86. 86. поддръжка наапартамент
 87. 87. Трудно ми е да повярвам, че кодът ти е подреден, предвид колко е разхвърлян апартамента ти!
 88. 88. Трудно ми е да повярвам, че кодът ти е подреден, предвид колко е разхвърлян апартамента ти! Какво имаш предвид? Та ти работиш над кода на WordPress?!
 89. 89. Май Ники имаше право занещо... пък и мустакът му е толкова убедителен...
 90. 90. Поведението ми докатопиша код е различно оттова, когато стоя вапартамента си
 91. 91. Refactoring!
 92. 92. Refactoring!
 93. 93. Прилагането нарефакториране вкъщичувствително подобрижизнения ми стандарт
 94. 94. Kaizen
 95. 95. Изграждането иподдържането нанавици е навик
 96. 96. Малко Meta
 97. 97. mind mapping
 98. 98. Стават леко “модерни”
 99. 99. Пропуснете курсовете; книжката си струва
 100. 100. Не винаги нещатаработят от първияпът
 101. 101. note keeping
 102. 102. wiki
 103. 103. Понякога старитенавици са вредни
 104. 104. Шунка
 105. 105. Ами, таковато, тиганът ми беше твърде малък
 106. 106. учене на думи
 107. 107. всяка дума по 10 пъти
 108. 108. Английския имазавъртян правопис
 109. 109. fish ghoti[ˈfɪʃ] [ˈfɪʃ]
 110. 110. fish ghoti[ˈfɪʃ] [ˈfɪʃ] tough [tʌf]
 111. 111. fish ghoti[ˈfɪʃ] [ˈfɪʃ] tough [tʌf] women [ˈwɪmɪn]
 112. 112. fish ghoti[ˈfɪʃ] [ˈfɪʃ] tough [tʌf] women [ˈwɪmɪn] nation [ˈne͡ɪʃən]
 113. 113. някаква генерализация
 114. 114. експериментирайте наблюдавайте мерете
 115. 115. Книжки!
 116. 116. Нещо работи при вас? Пишете ми!stefan.kanev@gmail.com
 117. 117. Въпроси?

×