Visie nr. 01 JG 2011 (14-01-2011)

1,560 views

Published on

Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw.
Uitg. nat. pag.: Kris Houthuys • Hoofdred.: Katrien Vandeveegaete • Redactie:
Peter Heirman, Lieve Van den Bulck • CM-Visie: Bram Swaerts • ACV-Visie: Patrick Wirix • Vormgeving: Bart Gevaert •

Redactie Visie: PB 20, 1031 Brussel, tel. 02 246 31 11, fax 02 246 37 00 • www.acwvisie.be • pers@acw.be • Druk: Corelio Printing, Keerstraat 10, 9420 Erpe-Mere • Artikels op de regionale bladzijden
(15-19) vallen onder de resp. verantw. uitgevers • Visie is ondertekenaar van de Milieubeleidsovereenkomst
Papier Vlaanderen en steunt de inspanningen van de Vlaamse
regering i.v.m. papierrecuperatie.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Visie nr. 01 JG 2011 (14-01-2011)

  1. 1. seAFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000 LEDENBLAD JG. 67 - VISIE NR. 01 VRIJDAG 14 JANUARI 20112011, het Jaar van de VrijwilligerGelukkig 2011, gelukkig Jaar van de Vrijwilli- sen deugd hebben van een activiteit, en het ple- de vooroordelen die ze ondervinden. Zo denkenger! Met het nieuwe jaar is ook het Europese zier dat je zelf hebt wanneer alles goed draait.” veel mensen dat in de KAV alleen vrouwen zittenJaar van het Vrijwilligerswerk begonnen. Een die niets anders doen dan tetteren en dat je alleen Lachen met vrijwilligers maar bij seniorenvereniging OKRA bent om op be-heel jaar lang worden mensen die zich belan- Stand-upcomedian Steven Goegebeur maakte op devaart te gaan. Niet waar natuurlijk, maar welgeloos voor elkaar inzetten extra in de bloe- pijnlijk voor de vrijwilligers.” vraag van ACW Heist-op-den-Berg een humoristi-metjes gezet en ondersteund. sche voorstelling over De Vrijwilliger. “Voor alle duidelijkheid: ik lach niet met vrijwilligers! Ik ken Troeven uitspelen“Echt stilzitten kan ik niet”, bekent Jos Schauwaers het verenigingsleven. Mijn vader is lang actief ge- “De grootste troef van al die organisaties is hun ge-uit Heist-op-den-Berg (foto links onderaan). Hij is weest bij kwb en bij het ACW. Ik lach zeker niet varieerde aanbod. Je kan elke avond wel ergenser vrijwilliger bij -onder andere- het ACW en bij ge- met mensen die zich dag in dag uit inzetten voor gaan koken, sporten of op uitstap gaan. Maar geenzinsbeweging kwb. Hij helpt mee om pakweg fiets- anderen! De Vrijwilliger gaat over serieuze thema’s enkele vereniging doet al die dingen in één. Dietochten en kerstboomverbrandingen te organiseren als opvoeding, engagement en nieuwe vrijwilligers troef mogen de vrijwilligers zeker meer uitspelen.”en heeft daar duidelijk deugd van. werven, maar dan met veel humor.” Lieve Van den Bulck“Ik kom graag met mensen in contact en hou ervan Goegebeur deed een geïmproviseerde enquête bijom initiatief te nemen. Je krijgt ook veel terug voor de vrijwilligers van de organisaties in de christelij-wat je als vrijwilliger doet: zien dat andere men- ke arbeidersbeweging. “Ik heb hen gevraagd naar Proef KAV, chocolade en De juiste prijs: Dienstencheque-cowboys een beter humeur honoraria en terugbetalingstarieven moeten weg uit de sector 2 5 10 www.acw.be www.groeparco.be www.cm.be www.acv-online.be
  2. 2. Vacature Kind en Preventie Proef KAV, chocolade en een be Personeelswerker op personeelsdienst 80 %, in Brussel Diploma Bachelor (Personeels- Je hoort een zacht plofje. Het bruine goed breekt in stukjes. De wen in Vichte. Mensen die elkaar werk) of gelijkw. door ervaring. voordien niet kenden, kletsen er op mond gaat lichtjes open, de tong wacht verlangend op wat komt. Sollicitatiebrief en cv tegen ui- los. De sfeer is los, ontspannen. Al- terlijk 31 januari sturen naar Het stukje smelt in de mond, de chocolade zorgt voor een smaak- leen maar lachende gezichten. Geeft Kind en Preventie vzw, Katleen bommetje. De ogen blinken, de mondhoeken krullen. Ja hoor, Smolders, Paviljoenstraat 1-5, chocolade een beter humeur? Of is chocolade geeft je een beter humeur. het toch vooral de KAV? 1030 Brussel, Tel.: 02 229 50 14, mail katleen. smolders@kindenpreventie.be Dat lees je in de ogen van de 80 vrou- die vrouwen ga ik eens een babbeltje Proef KAV wen aanwezig bij een activiteit van doen.” “Dit is de vierde keer dat we met KAV OKRA-reizen, Trefpunt 55+ KAV Vichte. Bijna 900 plaatselijke een Proef KAV organiseren. We groepen in Vlaanderen en Brussel or- Mannen passen op doen dit bij het begin van een nieuw Tunesië van 2 tot 12 maart ganiseren tal van activiteiten waar- de kinderen werkjaar, om onze plaatselijke KAV- 11 dagen in hotel Iberostar Chich bij een bont gezelschap van vrouwen Ook voor Anne Waelkens is vrouwen afdelingen schwung te geven. Het doel Khan 4* in all-inclusive voor 510 samenkomt. Visie was te gast bij een is om nieuwe mensen met KAV te la- ontmoeten de reden waarom ze bij euro. Toeslag voor alleenstaan- van die plaatselijke groepen, KAV KAV is. Wil ze dan niets samen met ten kennis maken, zodat ze goesting den: 50 euro. Vichte. mannen doen? “Ach, je moet toch Turkije van 10 tot 20/03/2011 niet altijd bij je echtgenoot zijn?”, ant- Antalya, Sagalassos, Konya, Cap- Pralines proeven woordt ze laconiek. “Vrouwen praten padocië. 4 nachten minirondreis De avond staat in het teken van cho- over andere dingen dan mannen. in volpension + 6 nachten verblijf colade. Tachtig vrouwen proeven Over de kinderen, over de mode, over in Kemer in hotel Paloma Renais- van pralines. Tachtig vrouwen proe- wat ons bezig houdt. Als er mannen sance 5* in all-inclusive voor 760 ven van KAV. Anne Waelkens zit in bij zijn, dan hebben we het daar min- euro. Geen toeslag voor alleen- het organiserende bestuur van KAV. der over. Bovendien: het merendeel staanden. “Dit is onze startavond, we stellen van ons is moeder. Handig dat onze CM-leden krijgen 15 euro kor- aan onze leden de activiteiten die we mannen vanavond op de kinderen ting. Annulatieverzekering en OKRA-begeleider inbegrepen. dit jaar plannen voor. Tegelijk nodig- kunnen passen.” Info bij joke.callens@okra.be of den we ook vrouwen uit die geen lid 02 246 44 41 zijn van KAV. Zo kunnen ze kennis- Pure ontspanning maken met wat we doen. Vanavond “Het leven bestaat vaak uit werken: Vacature Pasar hebben we een vijftal nieuwelingen.” buitenshuis, en ook thuis ben je Event manager steeds bezig. Je blijft werken als je Babbeltje doen niet even tijd neemt om iets anders Organisator en coördinator van Anne Vandamme is een van de vijf te doen. Ja, ik ben vrijwilliger bij evenementen, promo- en wer- nieuwelingen die avond. “Ik zit in KAV, maar dat voelt niet aan als wer- vingsacties. Diploma bachelor, een sportclub en daar ontmoet ik ken. Vorig jaar werden we met de kennis van commerciële commu- mensen. Da’s wel tof, maar toch wil Week van de Vrijwilliger in de bloe- nicatietechnieken. ik nog iets anders doen. Samen met metjes gezet. Ik verbaasde me daar- Met voltijdse tewerkstelling van vrouwen wat dansen, babbelen, ge- SUD VISIE 01_Opmaak 1 11-01-11 10:06 Pagina 1 onbepaalde duur volgens barema’s over, want ik voel me geen vrijwilli- ACW en een ruim pakket extra- zellig aan tafel zitten. En ik wil heel ger, dit is voor mij ontspanning”, ver- graag leren naaien, dat kan ook met telt Anne Waelkens. legale voordelen. KAV heb ik ontdekt. ’t Is de eerste Sudoku 01 keer dat ik naar een KAV-activiteit Beter humeur Meer info: www.pasar.be Op elke horizontale regel moeten de cijfers 1 tot en met 9 Sollicitatie voor 29-01-2011 bij ga, maar ik voel me direct op mijn Na de Proef KAV-activiteit met cho- ingevuld worden. Op elke verticale regel moeten de cijfe ingrid.meyermans@pasar.be gemak. Ik herken wat gezichten, met colade alleen maar giechelendeen met 9 ingevuld worden. In elk vierkantje van 3x3 1 tot vrou- e vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden. Sudoku 1 visie Een nieuw jaar, nieuw puzzelplezier! Stuur de oplossing van deze sudoku-puzzel (een getal van 3 cijfers) naar Visie, Sudoku 1, Post- bus 20, 1031 Brussel. Doe dit vóór 24 januari 2010. Uit de juiste 1 9 4 8 7 www.javi.tv 5 4 8 inzendingen worden tien winnaars geloot. Ze worden bekendge- maakt in Sudoku-puzzel 3. Graag postzegel bijvoegen ter waarde| ACW NIEUWS | ALGEMEEN | 14 JANUARI 2011 | Wil je weten wat er leeft bij het van 0,61 euro (niet vastkleven a.u.b.). Naam en adres vermelden. jeugdwerk en bij jongeren in Vergeet niet je voorkeur aan te duiden. 6 8 A 9 3 2 Vlaanderen? Surf dan naar www. Hoe los je een sudoku op? javi.tv. Een ploegje jonge vrij- Op elke horizontale regel moeten de cijfers 1 tot en met 9 inge- 9 5 6 4 willigers van deze vzw zet hier vuld worden. Op elke verticale regel moeten de cijfers 1 tot en leuke filmpjes online over acti- met 9 ingevuld worden. En in elk vierkantje moeten ook de cij- 4 7 B viteiten van jeugdwerk- en an- fers 1 tot en met 9 ingevuld worden. Elk cijfer mag per rij en per dere non-profitorganisaties. De vierkantje slechts 1 keer voorkomen. Als oplossing stuur je het getal met de drie cijfers uit de vakjes A, B en C op. 6 1 5 meest recente filmpjes: Wat deed ‘de jeugd’ voor Music for Volgende boeken te winnen (onderstreep je voorkeur): 2 7 1 6 Life’?, ‘Vlaamse jeugdwerkers in Niets dan de waarheid (David Baldacci) / Ardennen (Marco Polo) Slovenië’ en een reportage van Kleine Kattengids / Keukenkruiden van A tot Z (Henning Seehusen) 8 2 5 7 3 op het KSJ-café op de kerst- Ik ben Jip, ik ben Janneke (Annie MG Schmidt) markt in Ledeberg. Zeg nu nog Oplossing kruiswoordpuzzel 190: bediende 5 3 7 C eens dat de jeugd van tegen- woordig niet geëngageerd is. Winnaars kruiswoordpuzzel 190: Flore Antoine, Genk; Luc Vandermeeren, Borgloon; Johanna Van Trier, Bornem; Raoul Oplossing C A B Destatsbader, Kuurne; Dirk Covent, Vilvoorde; Stan Elst, Essen; 2 Filip Van Steenberghe, Heule; Lucia Laenen, Koersel; Ria Thoen, Oostakker; M.L. De Doncker, Gooik. 1 5 2 3 9 4 4 7 8 2 6 1 3 6 5 9 7 8 6 8 7 5 9 3 2 4 1 7 9 2 8 3 5 1 6 4 4 5 1 6 7 9 8 2 3 3 6 8 1 4 2 9 7 5 2 7 3 9 1 4 5 8 6
  3. 3. Hartelijke wensenen beter humeur voor 2011 krijgen om lid te worden. We moedi- Voor 2011 wensen we je het allerbeste: vrede, vriendschap en gen onze afdelingen aan om leuke KAV is vreugde, zeker ook in de kleine, alledaagse dingen. dingen te doen, zoals KAV Vichte een … beweging in 900 plaatselij- chocoladebeurs organiseerde. Maar Proef KAV en word nu lid voor slechts We hopen dat 2011 het jaar wordt van de ontmoeting, van deugd- ke groepen in een andere afdeling kan dat ook 20 euro (in plaats van 30opkomt doende contacten met elkaar, van samen werken aan een gezellige … een organisatie die euro) voor Bollywooddans zijn of een workshop wie voor het eerst lid wordt van KAV. voor de belangen van vrou- buurt, een fijne werkplek of een ander project dat je na aan het rond maquillage. Ideeën genoeg. Af- Lid wen worden kan via www.kav.be of hart ligt. delingen die meedoen met Proef KAV bij een afdeling uit 000 activitei- … kiezen uit 12 jouw buurt. ondersteunen we met extra promo- ten De jongeren wensen we een jaar vol dynamiek. Jullie maken in 2011 tiemateriaal. We merken dat het hen … dansen, reizen, naaien, ko- de toekomst. 2011 is er ook voor jullie. een nieuwe boost geeft”, zegt Brenda ken, kletsen, opsteken, groei- en, knutselen, spelen, strij- Aan de zieken onder ons: we wensen je beterschap en oprechte be- Deny van KAV. den voor gelijke rechten zoekjes, en prachtige bloemen om je op te fleuren tijdens moeilijke momenten. We willen ook in 2011 rekening houden met je moeilijk- Katrien Vandeveegaete heden en mogelijkheden. Aan alle vrouwen in de wereld wensen we enkele zeer goede vrien- Patrick Holderbeke dinnen en veel solidariteit van grote vrouwengroepen, om te blijven ijveren voor gelijke rechten en kansen op ontplooiing en ontwikke- ling voor iedereen. De mannen wensen we veel toffe avonden, met kameraden en ge- zellig een dagje weg met familie of gezin. Voor iedereen die werkt hopen we dat je ook dit jaar plezier en mo- tivatie vindt in je job. En de mogelijkheid om je job en je privéleven vlot te combineren. Aan de ouderen wensen we veel amusante fietstochtjes en bezoek- jes van de kleinkinderen, een engagement of andere tijdsbesteding waar je je goed bij voelt en een inkomen dat je toelaat om goed te leven. Voor alle kinderen wensen we veel knuffels en kussen van mama en papa, en veel verwondering over de kleine wonderen die ze elke dag in deze wereld ontdekken. De nieuwe Belgen en zij die Belg willen worden: dat jullie toekomst- dromen mogen uitkomen. Al wie werk zoekt wensen we dit jaar een job die hem of haar op het lijf geschreven is, in waardige omstandigheden. ! Aan wie zorg nodig heeft: mensen die je omringen met warmte en Blij goede zorgen. Aan wie andere mensen verzorgt: veel interessante gesprekken en je te zien… waardering voor je inzet. Al wie dit jaar geboren wordt, heten we hartelijk welkom: deze we- reld, dit land heeft je veel te bieden en wacht met ongeduld op wat jij er met jouw talenten en levensvreugde aan zal toevoegen. Alle vrijwilligers krijgen in 2011 hun Europees jaar van de Vrijwilli- ! | ACW NIEUWS | ALGEMEEN | 14 JANUARI 2011 | ger. We bedanken hen voor zoveel inzet en wensen hen een jaar van vele schouderklopjes. d voor De Belgische politici tot slot wensen we veel verantwoordelijkheid word nu li Pro ef K AV en an 30 en de wil om compromissen te sluiten. Zodat we een stevige rege- (in plaats v ring krijgen die de grote sociale, financiële en economische uitda- slech ts 20 euro lid r het eerst gingen aanpakt. euro) vo or wie voo K AV. wordt van | Zodat 2011 een jaar mag worden waarin iedereen mee is. 02 246 51 60 Bussel | tel. .kav.be slaan 5 | 1050 n via www worden ka buurt. Urbain Britsier Lid g uit jouw Marietje Van Wolputte, voorzitter KAV een afdelin Janssens | Koenraad Coppens, voorzitter kwb of bij r: Annemie Miet Smet, voorzitter OKRA elijke uitgeve Bart Holvoet, voorzitter KAJ Verantwoord Agnes Bode, directeur Familiehulp bij KAV. Luc Cortebeeck, voorzitter ACV … je bent welkom Marc Justaert, voorzitter LCM Francine Swiggers, voorzitter directiecomité Groep ARCO Patrick Develtere, voorzitter ACW 3
  4. 4. Uw aandeel in een betere samenleving Procura Nieuwe auto aankopen? Procura vzw, hét kenniscentrum Een milieuvriendelijke auto loont voor non-profit en Als u een nieuwe wagen wil kopen, dan is het nu het moment bij koopprijs lenen. sociale economie uitstek om te onderhandelen. Ook bij uw bank. Let op, geld lenen kost ook geld. Procura heeft de oplossing voor de Een nieuwe auto is meestal geen im- De kredietspecialist van uw Dexia- Nuttige informatie alledaagse en minder alledaagse problemen waar u in uw organisa- pulsieve aankoop. Daarvoor is de in- kantoor zal u in klare taal een voor- Ontdek alles over de aankoop, het on- tie mee geconfronteerd wordt. vestering te belangrijk. stel op maat doen, zonder dossierkos- derhoud, de formaliteiten en fiscale U neemt de nodige tijd om te beslis- ten. U betaalt maandelijks een vast aspecten van uw auto in het uitge- Word voor slechts 90 euro per jaar sen over het merk, het model, het bedrag terug. Zo blijft uw budget in breide autodossier op www.dexia.be. lid van vzw Procura en maak ge- soort motor… en om te bekijken of u evenwicht. bruik van de volgende diensten: een nieuwe auto koopt, een stockwa- • toegang tot een netwerk van experten: juristen, fiscalisten, gen, een directiewagen of een twee- Wenst u ook de eerste bijkomende 1) Lening op afbetaling, onderworpen aan de Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkre- accountants, HRM-deskundigen, dehandse. kosten te financieren, zoals de belas- diet, voor de aankoop van een nieuw voertuig marketeers… ting op inverkeerstelling en de eerste of een voertuig van ten hoogste twee jaar, met • 20 % korting op al onze studie- Eco-wagens kennen tegenwoordig verzekeringspremie, dan kunt u om lage CO2-uitstoot (< 145 gr/km voor diesel en dagen < 160 gr/km voor benzine – een hybride auto of een enorm succes. Een milieuvrien- deze bijkomende kosten te financie- een auto met lpg-installatie). Onder voorbe- • de tweewekelijkse nieuwsbrief delijk voertuig biedt immers heel wat ren bij Dexia tot 110 % van de aan- houd van aanvaarding van uw dossier. VZW Actueel (winkelprijs = financiële voordelen. Zo kunt u van- 132,50 euro) • online toegang tot alle gepubli- wege de overheid van een fikse kor- ceerde artikels van vzw Actueel ting op de aankoopprijs genieten. van de laatste 10 jaar. Heeft uw nieuwe auto een CO2-uit- Arcopar-vennoten krijgen 50% kor- stoot kleiner dan 105 g/km, dan hebt ting op de lidmaatschapsbijdrage u recht op een korting van 15 %, btw van 90 euro inbegrepen. In 2010 bedroeg de maxi- Hoe gaat u te werk om van deze male korting op die manier maar diensten te genieten? liefst 4 540 euro. 1. Word lid via www.procura.be. Wanneer de CO2-uitstoot 105 tot 115 2. U ontvangt een factuur voor de g/km bedraagt, dan geniet u van een lidmaatschapsbijdrage. korting van 3 %, btw inbegrepen, wat in 2010 een maximale korting van 850 euro betekende. Meer info? info@procura.be Voordelige financiering www.procura.be tel. 02 246 50 40 Dexia Bank wil de keuze voor groene wagens stimuleren. Als u van plan bent om een milieuvriendelijke wa- gen te kopen, dan komt u in aanmer- king voor het Ecokrediet Auto1, een lening op afbetaling met een interes- sante rentevoet. Duinse Polders Blankenberge Wandelen in Sol Cress Superarrangementen in het voorjaar Arcopar wandelweekends 25-27 februari en Gastronomisch voorjaarsweekend Krokusvakantie: 25-27 maart (25/02- 27/02) supervoordelig familiearrangement Geleide wandelingen in volpension (07/03- 10/03) en avondanimatie Vrijdag (logementen beschikbaar vanaf 16 u.): - koud avondmaal Animatieprogramma voor iedereen met o.a. de Clown - Volpension van vrijdag avond- - café-dansant avond met CLIFF aan de synthesizer Rocky’s carnavalshow en een heus carnavalsfeest| ARCO NIEUWS | ALGEMEEN | 14 JANUARI 2011 | maal tot zondag middagmaal Zaterdag waarop iedereen verkleed mag komen. Aangepaste - Maaltijden in buffetvorm - ontbijtbuffet en bezoek Belle Epoque Museum kindermenu’s. - Minimum hotelservice voorzien - middagmaal Volwassene: 120 euro - Gemeentetaks: 0,90 euro/ - avond: gastronomisch banket (wijn en koffie inbe- 6-14 jaar: 50 euro nacht/pers. vanaf 18 jaar grepen): Aperitief; gazpacho met makreel, avoca- 2- 5 jaar: 25 euro Prijs: do en pittige mayonaise; vispotje met opgevuld Volwassenen: 99 euro tongrolletje met prei; doorzakkertje; dunne lende Exclusief voor Arcopar-vennoten en leden ACV- CSC Kinderen 6-14 jaar: 69 euro van het kalf met lentegroentjes, een sausje van ro- Metea (kortingen reeds inbegrepen in de prijs). Kinderen 2-5 jaar: 39 euro zemarijn en knoflookpuree; Noors gekarameliseerd Algemene voorwaarden blijven van toepassing. < 2 jaar: gratis omeletje met aardbeiencoulis; mokka. Het menu Geen cumulering mogelijk met andere kortingen. van het banket kan niet gewijzigd worden. Zondag - ontbijtbuffet Inlichtingen en reservatie: Sol Cress - middagmaal en koffie Duinse Polders, Spaloumont 5 Ruzettelaan 195 4900 Spa Prijs per persoon: 208 euro 8370 Blankenberge Tel. 087 77 23 53 Vennoten Arcopar: 10 % korting Tel. 050 43 24 00, www.solcress.be Leden ACV- CSC Metea: 33 % korting op logement. fax 050 42 96 31 info@solcress.be 4
  5. 5. CM-Visie Om te bewarenDe juiste prijsOp 1 januari 2011 wijzigden vele honoraria en terugbetalings tarieven.Op deze pagina’s vind je de bedragen van veel voorkomende prestaties.Voor informatie over andere tarieven kun je terecht bij de plaatselijkeCM-consulent of surf je naar www.cm.be.Huisartsen Gewoon Verhoogde verzekerden tegemoetkoming Hono- Tegemoet- Tegemoet-Nummer Aard verstrekking Remgeld Remgeld rarium koming koming Raadplegingen huisarts Raadpleging alg. 101010 geneeskundige met 14,18 9,93 4,25 13,07 1,11 verworven rechten Met GMD 14,18 11,21 2,97 13,41 0,77 Raadpleging 101032 19,64 13,75 5,89 18,13 1,51 erkende huisarts Met GMD 19,64 15,52 4,12 18,59 1,05 Raadpleging101076 geaccrediteerde 22,98 17,09 5,89 21,47 1,51 FRANK BAHNMÜLLER erkende huisarts Met GMD 22,98 18,86 4,12 21,93 1,05Globaal medisch dossier102771 Beheer GMD 28,15 28,15 0,00 28,15 0,00 -10 jaar 10-75 jaar +75 jaar en chronisch zieken Gewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg. Hono- Rem- Rem- Rem- Rem- Rem- Rem-Nummer Aard verstrekking Teg. Teg. Teg. Teg. Teg. Teg. rarium geld geld geld geld geld geldHuisbezoeken huisarts Bezoek alg. geneesk.103110 28,18 22,24 5,94 26,64 1,54 17,32 10,86 25,46 2,72 18,32 9,86 25,46 2,72 met verworven rechten Met GMD 22,24 5,94 26,64 1,54 18,32 9,86 25,46 2,72 21,28 6,90 26,28 1,90103132 Bezoek door erkende huisarts 34,51 26,27 8,24 32,41 2,10 21,44 13,07 31,82 2,69 22,44 12,07 31,82 2,69 Met GMD 26,27 8,24 32,41 2,10 22,44 12,07 31,82 2,69 26,07 8,44 32,63 1,88 Bezoek door erkende huisarts104215 45,89 34,66 11,23 43,28 2,61 30,01 15,88 41,69 4,20 31,01 14,88 41,69 4,20 tussen 18 en 21 uur Met GMD 34,66 11,23 43,28 2,61 31,01 14,88 41,69 4,20 31,01 14,88 41,69 4,20 Bezoek door erkende huisarts104252 51,76 38,70 13,06 48,92 2,84 33,89 17,87 47,29 4,47 34,89 16,87 47,29 4,47 za., zo. of feestdag 8-21 uur Met GMD 38,70 13,06 48,92 2,84 34,89 16,87 47,29 4,47 34,89 16,87 47,29 4,47Specialisten Gewoon verzekerden Verhoogde tegemoetk.Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. RemgeldRaadplegingen geaccrediteerd geneesheer-specialist (*) (*) (*) (*)102550 Inwendige geneeskunde 34,50 22,70 11,80 32,00 2,50102572 Kinderarts 34,50 21,81 12,69 31,82 2,68102594 Cardioloog 34,50 22,70 11,80 32,00 2,50102616 Gastro-enteroloog 34,50 22,70 11,80 32,00 2,50102631 Pneumoloog 34,50 22,70 11,80 32,00 2,50102653 Reumatoloog 45,24 29,74 15,50 42,14 3,10 | CM NIEUWS | ALGEMEEN | 14 JANUARI 2011 |102675 Neuroloog 44,14 28,64 15,50 41,46 2,68102690 Psychiater 42,48 26,98 15,50 39,80 2,68102712 Neuropsychiater 42,48 26,98 15,50 39,80 2,68102756 Dermato-veneroloog 27,09 16,69 10,40 24,27 2,82 Andere specialist102535 22,98 15,26 7,72 20,34 2,66 (o.a. oogarts, gynaecoloog) Goed om te weten (*) Wie eerst naar de huisarts gaat en naar de specialist wordt verwe- Honorarium Verhoogde tegemoetkoming zen, krijgt eenmaal per De vermelde honoraria gelden voor wie Wordt toegekend aan o.a. weduwen, we- kalenderjaar bij bepaalde het akkoord of de overeenkomst met de duwnaars, invaliden, gepensioneerden, specialisten 5 euro (ge- ziekenfondsen heeft aanvaard. wezen, langdurig werklozen en eenouder- woon verzekerde) of 2 gezinnen met een laag inkomen, recht- euro (verhoogde tege- GMD hebbenden op het leefl oon, gehandicap- moetkoming) meer terug- Wie een globaal medisch dossier (GMD) ten met een tegemoetkoming. betaald (enkel met GMD). laat aanleggen bij zijn huisarts krijgt in be- Ook mensen met het Omnio-statuut krij- paalde gevallen een betere terugbetaling. gen de verhoogde tegemoetkoming. 5
  6. 6. Om te bewaren Tandartsen Tot de 18 de verjaardag wordt gewone tandzorg verricht door een tandarts die de con- ventietarieven respecteert, volledig terugbetaald. Orthodontie behoort niet tot de ge- wone tandzorg. Gewoon Verhoogde Gewoon Verhoogde verzekerden tegemoetkoming verzekerden tegemoetkoming Hono- Rem- Rem- Hono- Rem- Rem- Nr. Aard verstrekking Teg. Teg. Nr. Aard verstrekking Teg. Teg. rarium geld geld rarium geld geld Raadplegingen Bewarende verzorging Vanaf 18 de verjaardag Vanaf 18 de verjaardag 301011 Raadpleging 20,13 15,27 4,86 20,13 0,00 Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand vanaf 18 de verjaardag Bijkomend honorarium dringende raadpleging, 304312 Eén wortelkanaal 79,18 68,79 10,39 79,18 0,00 301055 8,70 6,53 2,17 8,70 0,00 raadpleging zaterdag, 304533 Twee wortelkanalen 95,38 84,99 10,39 95,38 0,00 zondag of feestdag 304555 Drie wortelkanalen 143,97 133,58 10,39 143,97 0,00 301070 Raadpleging s nachts 18,84 14,13 4,71 18,84 0,00 304570 Vier of meer 190,76 180,37 10,39 190,76 0,00 301092 Raadpleging orthodontist 24,16 19,30 4,86 24,16 0,00 Vulling tanden vanaf 18 de verjaardag 301114 Raadpl. parodontoloog 24,16 19,30 4,86 24,16 0,00 304371 Op één tandvlak 27,79 20,85 6,94 27,79 0,00 Preventieve verzorging 304393 Op twee tandvlakken 41,69 33,67 8,02 41,69 0,00 Vanaf 18 de verjaardag 304415 Drie of meer vlakken 55,59 47,57 8,02 55,59 0,00 Mondonderzoek Andere vaak voorkomende verstrekkingen, vanaf 18 de verjaardag Eenmaal per kalenderjaar, Opbouw knobbel of 301593 57,83 54,26 3,57 57,83 0,00 van 18 de tot 60 ste verjaardag 304430 incisale rand van 69,48 60,14 9,34 69,48 0,00 blijvende tand Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18 de verjaardag(*) Opbouw van kroon 304452 van blijvende tand 83,38 74,04 9,34 83,38 0,00 302153 Rechterbovenkwadrant 12,97 9,73 3,24 12,97 0,00 (min. 4 vlakken) 302175 Linkerbovenkwadrant 12,97 9,73 3,24 12,97 0,00 Bijkomend honorarium 302190 Linkeronderkwadrant 12,97 9,73 3,24 12,97 0,00 303590 adhesieve technieken - 10,85 8,14 2,71 10,85 0,00 per tand 302212 Rechteronderkwadrant 12,97 9,73 3,24 12,97 0,00 Extracties 302234 Meerdere kwadranten 12,97 9,73 3,24 12,97 0,00 Vanaf 18 de verjaardag (*) Deze bedragen gelden voor wie vorig jaar een terugbetaalbare prestatie liet uitvoe- Extractie van één 304754 31,48 23,61 7,87 31,48 0,00 ren bij de tandarts. Wie dit niet deed en langsgaat voor een tandsteenverwijdering, tandwortel krijgt dit jaar de helft van de gewone tegemoetkoming (nummer 301976). Dat is 4,87 euro (normale tegemoetkoming) of 6,49 euro (verhoogde tegemoetkoming). In 2012 is dan de Extractie van verschillen- 304776 41,97 31,48 10,49 41,97 0,00 de wortels van één tand hogere terugbetaling mogelijk. Vanaf 55 ste verjaardag 304850 Extractie 33,83 25,38 8,45 33,83 0,00 Extractie bijkomende tand 304872 (in zelfde kwadrant en 23,93 17,95 5,98 23,93 0,00 zelfde zitting) MARIANNE THYS| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 14 JANUARI 2011 | 6
  7. 7. CM-Visie Logopedisten ISOPIX Gewoon verzekerden Verhoogde tegemoetk. Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld 701013- Logopedisch onderzoek 28,77 21,58 7,19 25,90 2,87 701083 voor behandeling Logopedisch onderzoek 702015- tijdens logopedische 41,10 30,83 10,27 36,99 4,11 702085 behandeling Individuele zitting 711314 20,55 15,42 5,13 18,50 2,05 van min. 30 minuten Individuele zitting 712611 41,10 30,83 10,27 36,99 4,11 van min. 60 minuten Collectieve zitting 712412 10,57 7,93 2,64 9,52 1,05 van min. 60 minuten Podologen Gewoon verzekerden Verhoogde tegemoetk. Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Tegemoetk. Remgeld Individueel podologisch onderzoek op behandeling 771153 27,26 20,45 6,81 24,54 2,72 45 min. in kader van diabetespas ISOPIX Tarieven met overeenkomst De tegemoetkomingen weergege- ven bij de logopedisten, kinesithe- rapeuten, verpleegkundigen en vroedvrouwen zijn van toepassingMARIANNE THYS voor degenen die de overeenkomst met de ziekenfondsen erkennen. Indien de zorgverlener de overeen- komst niet erkent, gelden lagere terugbetalingstarieven. Kinesitherapeuten Tarief A (*) Tarief B (*) Gewoon verz. Verh. teg. Gewoon verz. Verh. teg. Honora- Nummer Aard verstrekking Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld Teg. Remgeld rium Verstrekkingen in de praktijkkamer 560011 Individuele zitting van 30 minuten 20,75 15,26 5,49 18,53 2,22 16,69 4,06 19,19 1,56 | CM NIEUWS | ALGEMEEN | 14 JANUARI 2011 | 560033 Individuele zitting van 15 minuten 6,74 4,58 2,16 5,82 0,92 5,28 1,46 6,17 0,57 Individuele zitting van 30 minuten, indien nr. 560011 niet 560055 - 6,89 - 8,75 - 7,93 - 9,27 - mag worden geattesteerd (**) 560092 Consultatief onderzoek 20,75 14,17 6,58 17,98 2,77 16,31 4,44 19,07 1,68 Verstrekkingen bij de rechthebbenden thuis (incl. forfaitair supplement reiskosten) 560313 Individuele zitting van 30 minuten 21,75 14,92 6,83 18,73 3,02 17,06 4,69 19,82 1,93 560335 Individuele zitting van 15 minuten 6,74 4,23 2,51 5,64 1,10 5,06 1,68 6,07 0,67 Individuele zitting van 30 minuten, indien nr. 560313 niet 560350 - 7,11 - 9,23 - 8,36 - 9,88 - mag worden geattesteerd (**) 560394 Consultatief onderzoek 21,75 13,83 7,92 18,19 3,56 16,39 5,36 19,52 2,23 Verstrekkingen aan gehospitaliseerden 560501 Individuele zitting van 30 minuten 20,75 13,02 7,73 16,94 3,81 15,96 4,79 18,90 1,85 Individuele zitting die niet gekoppeld is 560523 6,74 4,05 2,69 5,40 1,34 5,06 1,68 6,07 0,67 aan het begrip duur (*) Tarief A is het algemene tarief. dan nr. 560055 worden toegepast in de plaats van 560011. De normale terugbetaling Tarief B is een buitengewoon tarief, van toepassing in specifieke situaties (bv. na zwa- bedraagt dan 6,89 euro. Het honorarium waarop deze terugbetaling werd gebaseerd, re heelkundige ingrepen). bedraagt 10,09 euro maar de kinesitherapeut mag meer vragen. Aangezien het exacte (**) De tegemoetkoming daalt als ze, voor sommige behandelingen, een bepaald aan- bedrag van het honorarium niet bekend is, kan het remgeld hier niet nader bepaald wor- tal overstijgt. Voor een verstrekking in de praktijk kamer van 30 min. bijvoorbeeld, moet den. 7
  8. 8. Verpleegkundigen Verhoogde Gewoon verzekerden tegemoetk. Honorari­ Tege­ Tege­ Nummer Aard verstrekking Remgeld Remgeld um moetk. moetk. Thuis tijdens weekdagen Verpleegkundige verzorgingszitting A. Basisverstrekking per verzorgingsdag 425014 Eerste 3,72 2,79 0,93 3,49 0,23 425036 Tweede 3,72 2,79 0,93 3,49 0,23 425051 Derde of meer 3,72 2,79 0,93 3,49 0,23 Forfait A B. Technische verpleegkundige verstrekkingen Verleend aan de rechthebbende 425110 Hygiënische verzorging (toiletten) 4,93 3,70 1,23 4,93 0,00 wiens fysieke afhankelijk heids­ 423054 Toedienen medicatie (intraveneus) 2,25 1,69 0,56 2,25 0,00 toestand beantwoordt aan de vol­ 423076 Toedienen medicatie (intramusculair) 2,05 1,54 0,51 2,05 0,00 gende criteria: afhankelijk om zich 424270 Aanbrengen zalf 2,05 1,54 0,51 2,05 0,00 te wassen en te kleden (score 3 of 4) en afhankelijk om zich te ver­ 424314 Aanbrengen bandages en compressieverband 2,05 1,54 0,51 2,05 0,00 plaatsen en/of naar het toilet te 424336 Eenvoudige wondzorg 6,17 4,63 1,54 6,17 0,00 gaan (score 3 of 4). 424351 Complexe wondzorg 7,44 5,58 1,86 7,44 0,00 424373 Specifieke wondzorg 12,26 9,20 3,06 12,26 0,00 Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag Forfait B 425272 Forfait A 16,17 12,13 4,04 15,94 0,23 Verleend aan de rechthebbende 425294 Forfait B 31,16 28,05 3,11 30,93 0,23 wiens fysieke afhankelijkheids­ 425316 For fait C 42,63 38,37 3,26 42,40 0,23 toestand beantwoordt aan de vol­ 427011 Palliatieve patiënten (PC) 60,98 60,98 0,00 60,98 0,00 gende criteria: afhankelijk om zich Thuis tijdens weekend of op feestdagen te wassen en te kleden (score 3 of 4), afhankelijk om zich te verplaat­ Verpleegkundige verzorgingszitting sen en naar het toilet te gaan (sco­ A. Basisverstrekking per verzorgingsdag re 3 of 4) en afhankelijk wegens 425412 Eerste 5,10 3,83 1,27 4,87 0,23 incontinentie en/of om te eten 425434 Tweede 5,10 3,83 1,27 4,87 0,23 (score 3 of 4). 425456 Derde of meer 5,10 3,83 1,27 4,87 0,23 B. Technische verpleegkundige verstrekkingen Forfait C 425515 Hygiënische verzorging (toiletten) 7,42 5,57 1,85 7,42 0,00 Verleend aan de rechthebbende 423253 Toedienen medicatie (intraveneus) 3,40 2,55 0,85 3,40 0,00 wiens fysieke afhankelijkheids­ 423275 Toedienen medicatie (intramusculair) 3,09 2,32 0,77 3,09 0,00 toestand beantwoordt aan de vol­ 424432 Aanbrengen zalf 3,09 2,32 0,77 3,09 0,00 gende criteria: afhankelijk om zich 424476 Aanbrengen bandages en compressieverband 3,09 2,32 0,77 3,09 0,00 te wassen (score 4) en zich te kle­ 424491 Eenvoudige wondzorg 9,25 6,94 2,31 9,25 0,00 den (score 4), afhankelijk om zich 424513 Complexe wondzorg 10,83 8,13 2,70 10,83 0,00 te verplaatsen (score 4) en om 424535 Specifieke wondzorg 18,39 13,80 4,59 18,39 0,00 naar het toilet te gaan (score 4) en Forfaitaire honoraria per verzorgingsdag afhankelijkheid wegens inconti­ nentie en om te eten (waar voor 425670 Forfait A 24,14 18,11 6,03 23,91 0,23 één van de twee criteria een score 425692 Forfait B 46,27 41,65 4,62 46,04 0,23 4 heeft en het andere criterium 425714 For fait C 63,49 57,15 6,34 63,26 0,23 een score van minimum 3). 427092 Palliatieve patiënten (PC) 90,95 90,95 0,00 90,95 0,00 PC Vroedvrouwen Forfait voor palliatieve patiënten met de grootste zorgbehoefte (zo­ Alle verzekerden als bij forfait C). Nummer Aard verstrekking Honorarium Tegemoetk. Remgeld Prenatale zorg 422030 Eerste individuele verloskundige zitting 34,23 34,23 0,00 422052 Individuele verloskundige zitting 24,45 24,45 0,00 422096 Individuele voorbereiding tot de bevalling 16,30 16,30 0,00 Informatie over 422111 Collectieve voorbereiding (per zwangere) 13,04 13,04 0,00 Verlossingen prestaties die 422656 Verlossing verricht door vroedvrouw thuis 228,17 228,17 0,00 niet in de tabellen 422671 Verlossing in het kader van daghospitalisatie 228,17 228,17 0,00 staan, kun je Postnatale zorg 422796 Postnataal toezicht en verzorging op dag van verlossing 34,23 34,23 0,00 vragen in het CM-kantoor.| cm NIEUWS | AlgEmEEN | 14 jANUArI 2011 | Idem gedurende de eerste en/of tweede en/of derde dag 422774 57,04 57,04 0,00 volgend op dag van verlossing (per dag op een werkdag) 423776 Idem eerste, tweede of derde dag (weekend of op feestdag) 85,56 85,56 0,00 422914 en 51 Idem gedurende de vierde dag en vijfde dag 45,63 45,63 0,00 Tarieven vind je 422435 Idem vanaf de zesde dag (per dag) 24,45 24,45 0,00 ook op www.cm.be. SABINE AllEmEErScH In de rubriek CM-selfservice vind je welke zorgverleners de tarieven respecteren. Deze informatie krijg je ook in het CM-kantoor. 8

×