Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp presentasjon eksamenssprosess digitale medier des.2010 siw

1,455 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pp presentasjon eksamenssprosess digitale medier des.2010 siw

 1. 1. EKSAMENSOPPGAVEI EMNET DIGITAL KUNST, KULTUR OG KOMMUNIKASJONHIO desember 2010<br />
 2. 2. PROBLEMSTILLINGHvordan utforme en wiki som læringsressurs i interiørdesign, med vekt påbruk av farge og design av fototapet hos Perswall, som romskapemde midler ?<br />
 3. 3. Begrunnelse for valg:Ønsket å lage et selvinnstruerende undervisningsopplegg for interiørklasse. Og selv å lære å bruke og undervise i digital læringsressurs.Søkte vidt og bredt i utgangspunktet, så de store mulighetene. Da ble det litt stort og uoverkommelig men fikk det til slutt mer konkret og avgrenset.Jeg har valgt å forstå kunst som tjeneste av bedrift, og kultur som trender i mitt undervisningsfag interiørdesign.<br />
 4. 4. DIDAKTIKKHva vil jeg elevene skal lære?<br /> Fototapeter er blitt en interiørtrend. Mr Perswall produserer tapeter utfra tilsendte digitalte bilder, og er store på fototapet.<br />Jeg ønsker å lære elevene bruk av romskapende midler. Her gjennom fargebruk og med å skape illusjon av et rom i rommet med bilde fra det aktuelle husets- ute/nær miljø. En type ”stedskunst”, som skal fortelle fra rommet utenfor. <br />Wikien skal da være en samling forslag til interiørløsning for et arbeidsværelse.<br />
 5. 5. DIDAKTIKKElevforutsetninger/ rammefaktorer:<br />Interiørklasser er oftest sammensatte ressursmessig og i forhold til hvilke læringsstiler den enkelte har behov for, og hva de skal bruke kunnskapene til. <br />Linja gir ikke studiekompetanse og noen skal ut å jobbe i varehandel, noen tar studiekompetanse og går videre til interiørarkitekt eller annet. <br />Alle vil likevel dra nytte av et slikt undervisningsopplegg da de lærer det de kan på sitt nivå og skal bruke det på ulike nivå senere.<br />Wiki som læringsressurs vil være en mer visuell læringsplattform , og jeg tror det kan være hjelp til struktur og oversikt for de som trenger det blir lettere gå videre i oppgaven og ikke oppleve så mye venting for de som trenger det. Det igjen vil føre til mer arbeidsro for alle.<br />Alle elevene har pcer som er koblet trådløst .<br />Digitale Undervisningsopplegg passer godt til interiørklasser, fordi de da har alt de trenger ett sted og kan jobbe med den delen av oppgaven de vil til enhver tid.<br />
 6. 6. DIDAKTIKKMål:<br /><ul><li>bruke fagrelaterte fargesystemer
 7. 7. kommunisere gjennom farger og begrunne valg av farger
 8. 8. bruke fagrelaterte og digitale verktøy, egnede materialer og teknikker i eget arbeid
 9. 9. bruke form, farge og typografi i styling av ulike rom
 10. 10. gjennomføre oppmålinger og beregne størrelsesforhold i ulik målestokk av rom og tegninger
 11. 11. markedsføre egne oppdrag ved bruk av ulike kommunikasjonsformer
 12. 12. bruke produkt- og bransjekunnskap i eget arbeid
 13. 13. samarbeide med oppdragsgivere, kolleger og leverandører i eget arbeid
 14. 14. dokumentere og bruke kunnskaper om trender og stilarter i eget arbeid.</li></li></ul><li>DIDAKTIKKArbeidsmåter og organisering<br /><ul><li>Dette er en oppgave hvor elevene arbeider individuelt, for at hver enkelt skal kjenne til hele prosessen og utvikle gode egne arbeidsmetoder og vaner.
 15. 15. Undervisningen blir elevstyrt, undervisningsopplegget er ment å være selvinstruerende med lærer som veileder. Dette gir den enkelte elev mulighet for opplevelse av frihet og hjelp til å ta ansvaret for prosessen.
 16. 16. Arbeidsro er nødvendig , vi tenker ”kontor” og forstyrrer naboen minst mulig. Det er lov å bruke ”musikk på øret”.
 17. 17. Benytt muligheten til å hjelpe andre som trenger det teknisk eller faglig, dette er viktig for det sosiale miljøet i klassen. Alle trenger hjelp. Man lærer mye av å hjelpe andre fordi man da repeterer stoffet.
 18. 18. Elevene får utdelt en mappe med møbelsymboler og nordsørpiler i ulike målestokker, samt kroppsmål og rekkevidder i forhold til plassbehov. Dette bør være tilgjengelig rent fysisk på arbeidsplassen deres.</li></li></ul><li>DIDAKTIKKArbeidskrav – Hva skal leveres?<br />Skisseprosess på romskapende midler i farge og i foto til en vegg eller deler av den. Og se disse i sammenheng. Begrunn valgene dine. Fotoet skal vise et område i nærmiljøet som gir illusjon av et rom i rommet.<br />Farge og materialplansje til arbeidsværelset<br />Plantegning av arbeidsværelset med oppmykede møbelsymboler i målestokk 1:20<br />Oppriss av alle 4 veggene i rommet, med møbler.<br />Det lages en modell av ditt forslag til arbeidsværelset i målestokk 1:20. Modellen filmes slik at oppdragsgiver kan se inn i rommet. Denne filmen legges på wikien som din innlevering dit.<br />
 19. 19. DIDAKTIKKVurdering<br />Muntlig presentasjon av oppgaven for medelever og faglærer. Bruk gjerne Power Point til dette. <br />Oppdragsgiver vurderer de ulike forslagene på wikien og velger ett av dem til sin bolig.<br />Ditt forslag legges på wikien.<br />Muntlig presentasjon: Her begrunner du valg du har gjort, viser prosessen din i skisser til rommet, begrunner hvordan du har nådd målene for oppgaven. Ta med plantegning, farge og materialplansje, funksjonsanalysen, og oppriss av rommet. Hver elev får 20 min til dette. Dette teller 60 prosent av karakteren.<br />Ferdig produkt, forslaget til arbeidsværelset<br />
 20. 20. IDÈFOTOTAPETFRA MrPerswall<br /> <br />
 21. 21. http://www.mrperswall.no/<br />Navnet står for Mr Personal Walls og representerer produktet vårt, "Personlige tapeter". Som tapetfabrikk med en digital produksjonsteknikk, skaper vi et innovativt sortiment av fototapeter, illustrasjoner og skreddersydde fondvegger der du er en del av designprosessen. Vi er et forretningsområde innen Eco-Boråstapeter, som er Skandinavias ledende tapetprodusent.<br /> Våre tapeter finnes over hele verden,<br />og vi har internasjonale partnere i Norden,<br /> store deler av Europa samt i Kina, Japan og Australia.<br />MrPerswalls produkter distribueres gjennom<br /> John O. Borge AS, som er Norges ledende tapetdistributør<br />
 22. 22. FOTOTIPS<br />Hvordan få skarpe bilder<br />Hold kamera stødig med begge hender <br />Press albuene godt inn mot siden <br />Trekk pusten - pust så ut og hold pusten noen sekunder <br />Trykk så utløseren rolig helt ned <br />I dårlige lysforhold<br />bruk stativ <br />I svakt lys må kanskje lukkeren være åpen i 1/2 sekund eller lengre, og normalt greier vi ikke å holde kamera stødig så lenge. Dett gjelder også når vi skal ta bilder på kloss hold (10 - 50 cm). <br />Avansert: Ved lite lys <br />bruker stor blenderåpning= slipper inn mye lys - og lukkertiden vil være rask. <br />bruker liten blenderåpning = slipper inn lys langsomt - og lukkertiden vil bli lang<br />http://www.fototips.no/index.php?side=bedre_bilder<br />
 23. 23. INTERIØR-TRENDER<br /><ul><li>Veien videre er ikke hvit, men fargerik! Det spår både trendeksperter og produsenter.
 24. 24. Jakob Søndergaard fra den danske pej gruppen, sier følgende om de nye trendene høsten 2010:
 25. 25. Selvbeherskelse, dydighet, solidaritet og fellesskap er trendene som har påvirket oss til en mer jordnær stil. Naturinspirerte produkter, mange flere farger, gjerne litt sotede, men ikke glitter og glam, er det som gjelder. Fornuft, omtanke og respekten for et ærlig arbeid er følelser/verdier som preger oss nå. WorkingClass Hero har blitt et forbilde igjen, og det avspeiles i trendbildet, forklarte Søndergaard på interiørmessen. Puter, tepper, klær, sengetøy og tapeter m.m. i denim blå på messen viste tydelig denne trenden. Mer- og mørkere farger inn i både interiør og klesskap blir det også fremover…  For kreative voksne, eller for ungdomsrommet, er det nye konseptet MrPerswall digitaltapeter et spennende alternativ. Man kan designe sine egne tapeter utifra egne bilder eller bilder som ligger klar til bruk. Utsikten fra sommerhytta, turen til New York eller veslejenta i jordbæråkeren kan bli et sommerminne som varer året rundt - på veggen.   </li></ul>       <br />
 26. 26. IDÈINTERIØRARKITEKTHELENEHENNIENY BOK<br />
 27. 27. IDÈFARGE pejgruppen<br />
 28. 28. IDÈFARGEBruk ton- i-ton/ kulørtonelike farger, nabofarger, og / eller nyanselike farger<br />
 29. 29. IDÈFARGETON I TON / KULØRTONELIKE FARGER<br />TON I TON = KULØRTONELIKHET<br />Her er det en elementærfarge. Kulørtonelike farger varieres i sorthet, hvithet og kulørthet. Kulørtonelike farger har siste ledd i NCSkoden likt eks : 0002-0R70B og 2020-R70B<br />For mer fargerike kulørtonelikheter kan andre ledd i NCSkoden være likt eks: 1040-G30Y og 2040-Y30R<br /><ul><li>TON I TON = KULØRTONELIKHET</li></ul>Her er det en elementærfarge. Kulørtonelike farger varieres i sorthet, hvithet og kulørthet. Kulørtonelike farger har siste ledd i NCSkoden likt eks :<br />0002-0R70B og 2020-R70B<br />For mer fargerike kulørtonelikheter kan andre ledd i NCSkoden være likt eks:<br />1040-G30Y og 2040-Y30R<br />OM KULØRTONELIKHET: å bruke kulørtone fra fargesirkelen og kombinere den med nyanser fra fargetriangelen, er en sikker framgangsmåte i fargesetting.<br />Kombinasjonen kan varieres i nyanser med svak kulørthet sammen med sterkt kulørte farger.<br />
 30. 30. IDÈFARGENYANSELIKE FARGER<br />NYANSELIKE FARGER<br /> De fire første leddene i Ncs koden er da like, mens kulørtonen varieres.<br />Fargene er da ulike men har samme mengde svarthet, hvithet og kulørthet.<br />Her hører alle fargene hjemme på ett og samme punkt i fargetrianglene. Og da går de godt sammen. Bare vi demper fargene likt vil de ha en felles karakter som får fargene til å samarbeide.<br />
 31. 31. IDÈFARGENABOFARGER<br />Farger som ligger i samme kvart eller halvsirkel. Slektskapet kan også utvides til å omfatte deler av en halvsirkel men begrenses til å passere bare en elementærfarge, for eksempel rødt. Velger vi midtfargen mellom gult –rødt og midtfargen mellom rødt-blått som grense for fargekombinasjonen, vil alle fargene ha egenskaper til felles- rødheten.<br />
 32. 32. IDÈFARGE I ROM<br />Fargetyngden i dette rommet er lagt på gulv. Lysere vegger og tak får rommet til å virke åpent og luftig.<br />En mørk farge på kortveggen får rommet til å virke kortere og bredere. Kan redusere lange rom. Virkningen reduseres hvis vi bruker kalde farger og forsterkes ved bruk av varme farger.<br />Overdreven markering av tak og gulvlister kan være uheldig for helhetsinntrykket. De kan med fordel følge veggfargen eller takfargen på listen som vender mot taket.<br />
 33. 33. IDÈFARGE I ROM<br /><ul><li>Vær oppmerksom på at farger og mønstre kan påvirke og forandre romfølelsen.
 34. 34. Kulørte tekstiler kan påvirke lyset i et rom, slik at fargegjengivelsen i rommet forandres. Gardiner kan sile sollyset og additivt dreie lysfargen til en kjøligere eller varmere tone. Dette påvirker fargene i rommet. Lampeskjermer siler lyset og gir den samme effekten.
 35. 35. Sett opp farge og materialplan så du tidlig oppdager eventuelle disharmonier.
 36. 36. Inntrykket av fargenes intensitet øker med størrelsen på flatene: Lyse farger til store flater og sterke farger på små detaljer.
 37. 37. Se fargen i sammenheng med gjenstandene i rommet.
 38. 38. Tenk på hvordan dagslyset faller i rommet. Der det er lite dagslys inn kan man kompensere med lysere farge på den veggen for at det skal virke like lyst.</li></li></ul><li>PLANTEGNINGArbeidsværelse<br />Takhøyden er 2.40 m. Gulvet er i eik som kan slipes om ønskelig. <br />Veggene er malt gips som lett kan overmales / tapetseres. Listverk er 7 cm brede helt rette lister uten profiler.<br />Det er utgang til hagen med terasse gjennom glassdøren mot syd. TEGNES I 1:20 SE UTDELT HEFTE OM MØBELSYMBOLER.<br />
 39. 39. Beskrivelse av brukerens behovtil bruk i funksjonsanalysen<br />Familien består av mor og 3 tenåringsbarn. Alle er friske og har ingen behov som vedrører helsen. Mor er selvstendig næringsdrivende og har behov for å pusse opp kontoret hjemme. Hun reiser mye og ha ikke behov for å ta i mot kunder på hjemmekontoret. Rommet er lite og hun ønsker at det taes hensyn til dette i valg av farger, møbler, tapet osv, slik at rommet virker større. Hun har en vakker hage utenfor og ønsker å ”ta naturen med inn” på arbeidsværelset. Hun ønsker seg en dataarbeidsplass og en sone for å lese faglitteratur og gå gjennom post, gjerne med en god lenestol. Hun har god økonomi og ønsker seg god design på arbeidsværelset. Hun er på interiørinteressert og ønsker seg noe som samsvarer med de nye interiørtrendene. Hun vil ha forslag til farger, møbler , gardiner, lamper, kontorinnredning som arkivskap, planter etc.<br />
 40. 40. TEGNINGOppriss<br />Ta utgangspunkt i plantegningen og lag oppriss i målestokk 1: 20 av alle fire veggene. Oppriss blir gjennomgått i klassen og det ligger step by step film i klassen på fremgangsmåte.<br />
 41. 41. FARGE OGMATERIALPLANSJEEksempel<br />Lag en farge og materialplansje til arbeidsværelset. Forslaget skal vise NCSfarger med nummer, møbler, tekstiler og materialvalg i utklipp. Beskriv produktene med navn på produsent og produkter med farger og fargenummer på alt du foreslår. Farge og materialplansjen kan være i A3 eller A2-format. Velger du A3 bør den være i horisontalt format.<br />Husk tittelfelt med navn oppgave osv.<br />
 42. 42. BRETTING AV A3 TEGNINGER<br />VERTIKALT<br />FORMAT<br />HORISONTALT FOMAT<br />Tegninger større enn A4 format brettes til A4 format. Såkalt kontraktbretting for hulling slik at den kan settes i en ringperm.<br />
 43. 43. wiki<br />http://interiordesignsiwriise.wikispaces.com/<br />

×