Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกลักษณ์ของชาติ1

841 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เอกลักษณ์ของชาติ1

 1. 1. 1) คนที่มาพบกันต้องทาบุญร่วมกันมา 10 ชาติ2) เพื่อนต้องทาบุญร่วมกันมา 30 ชาติ3) สามี-ภรรยาต้องทาบุญร่วมกันมา 40 ชาติ4) พ่อ-แม่-ลูก ต้องทาบุญร่วมกันมา 50 ชาติ
 2. 2. เตาะแตะ (แรกเกิด หัดเดิน 4 ขา 2 ขา 3 ขา) ต้วมเตี้ยม (หัดเดิน) เต่งตึง (สดชืน เปล่งปลั่ง) ่ ต่องแต่ง (หย่อนยาน เหี่ยวย่น) โตงเตง (ปลายฝน ต้นหนาว) เตรียมตาย (อาทิตย์ตก) ต้องตาย
 3. 3. วัยเตาะแตะ
 4. 4. • นารีจะดูงามก็เมื่อยามที่ยังเยาว์แก่แล้วก็เหี่ยวเฉาบ่มีส่วนจะพึงชมดุจดังบุปผาชาติงามพิลาสน่าเด็ดดมแรกบานก็งามสมแต่บ่นานก็โรยรา• โบราณเปรียบนิยามคาว่ารักแม้น้าผักต้มขมชมว่าหวานครั้นจืดจางห่างเกินไม่เนิ่นนานแต่น้าตาลก็ว่าเปรี้ยวไม่เหลียวแล
 5. 5. • ลูก• แลก• ลาก• เลิก
 6. 6. วัยโตงเตง• มีไม้เท้า ใช้ยน หยุดกันร่าง ัคลาหาทาง แกว่งกวัด สัตว์ร้ายหนีป้องกันตัว ติดตน ผลทวีดีกว่ามี ลูกรั้น กตัญญู• ยามแก่เฒ่าหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงวันตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเวลาตาย
 7. 7. เตรียมตาย• ยศและลาภหาบไปมิได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์ทั้งหลายทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าจะมัวเมาโลภมากไปถึงไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือเจ้ามา• ทรัพย์สินส่งเราแค่โรงพยาบาลลูกหลานส่งเราได้แค่เชิงตะกอน
 8. 8. ต้องตาย• เห็นกันอยู่เมื่อเช้า สายตายสายยังอยู่สบาย บ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกาย เย็นดับชีพนาเย็นยังหยอกลูกด้วยดึกม้วยมรณา
 9. 9. ทุกคนมีเวลาที่เท่ากัน..แต่สิ่งที่ได้รับต่างกัน 1 ปี มี 365 วัน 8,760 ช.ม. และ 1 วันมี 24 ชั่วโมง มนุษย์มีอายุโดยประมาณ 70 ปี หรือ 613,200 ช.ม. วันนี้พวกเราเหลือเวลาให้ชีวิตอยู่อีกกี่ชั่วโมง แล้วพวกเราจะทาอย่างไร กับ(เวลา)ที่เหลือ
 10. 10. ถ้าคุณอายุ คุณใช้เวลาไปแล้ว คุณมีเวลาเหล (วัน) (วัน)20 ปี 7,300 18,25025 ปี 9,125 16,42530 ปี 10,950 14,60035 ปี(ครึ่งทาง) 12,755 12,75540 ปี 14,600 10,95045 ปี 16,425 9,12550 ปี 18,250 7,30055 ปี 20,075 5,47560 ปี 21,900 3,65065 ปี 23,725 1,75570 ปี 25,550 พวกเราใช้เวลาคุ้มค่าหรือไม
 11. 11. คือ 1) คนเราไม่เก่งในทุกเรือง ่ 2) กล้าเปลี่ยนแปลง 3) ครองใจคน เพื่อนร่วมงาน
 12. 12. ทาน เป็นผู้ให้
 13. 13. ทรงเป็นผูอ่อนน้อมถ่อมตน ้
 14. 14. อาชชวะ ซื่อตรงไม่หลอกลวงประชาชน
 15. 15. ไฟไหม้ป่า อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 17 มีค.2549
 16. 16. จุดมุ่งหมายของการทางาน1. ทาให้บางอย่างให้ถนัดกับนิสัยตนเอง
 17. 17.  อาหาร อากาศ ออกกาลังกาย อุจจาระ อารมณ์ หัวเราะ ยิ้ม ลด ละ เลิก สิ่ง เสพติด
 18. 18. ประโยชน์ของสมาธิ1. ทาให้หลับสบายคลายกังวล2. กาจัดโรคภัยไข้เจ็บ3. ทาให้สมอง ปัญญาดี4. ทาให้รอบคอบก่อนทางาน5. ทาให้ระงับความร้ายกาจ6. บรรเทาความเครียด
 19. 19. 7. มีความสุขพิเศษ8. ทาให้จิตอ่อนโยน9. กลับใจได้10.เวลาจะสิ้นลม พบทางดี11. เจริญวาสนาบารมี12. เป็นกุศล
 20. 20. จน เครียด กินเหล้า
 21. 21. ขยัน จนเหงื่อออกตามรูขุมขน ดีกว่า ขี้เกียจ แล้วยากจน จนน้าล้นออกที่ตาเหงื่อ คือ น้ามนต์
 22. 22. ส่วนผสมของเหล้า เลือดสัตว์ ๕ ชนิด๑. เลือดสกุณา – ดื่มแล้วคุยตลอด หลับละเมอคุย๒. เลือดเสือ – ดื่มแล้วดุมาก ตาขวาง ท้าตีท้าต่อย๓. เลือดงู – ดื่มแล้วเดินไม่ตรง เลี้ยวไปเลี้ยวมา๔. เลือดสุกร – ดื่มแล้วนอนตรงก็ได้ ไม่เลือกที่๕. เลือดสุนัข – ดื่มแล้วเห่าตะพึด ลูกเมียยังจะกัด
 23. 23. โทษของสุราอันสุรา เมรัย ใครเสพติดพาชีวิต มืดมน จนฉิบหายหนึ่งทรัพย์สิน ของตนนั้น พลันวอดวายสองอาจตาย จากทะเลาะ เพราะความเมาสามเจ็บป่วย ด้วยโรค พยาธิ
 24. 24. สี่คนตาหนิ นินทา พาอับเฉาห้าหน้าด้าน หนักหนา เวลาเมาหกโง่เขลา ปัญญาหด หมดสิ้นเอยเมาเหล้าเตะเมียเมาเบียร์เตะหมาเมาทั้งเหล้าเมาทั้งเบียร์เตะทั้งเมียเตะทั้งหมา
 25. 25. โยม...ทาไมไม่ไหว้พระพระเดี๋ยวนี้ ประพฤติตัวไม่ดี ไหว้แล้วเสียมือโยม...ที่พระเทศน์นี่ ท่านเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเรา ไม่ใช่ความคิดของท่าน การที่เราไหว้เวลาพระเทศน์ เป็นการบูชาธรรม เป็นการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้า
 26. 26. โยม...ระหว่างเรายกมือไหว้พระเอง กับมีคนจับมือให้ไหว้พระ อันไหนดีกว่ากันโยม...ระหว่างสวดมนต์เอง กับนอนให้พระสวดให้ อันไหนดีกว่ากันโยม...เคยไปวัดไหมไม่ไป ไม่ชอบวัด
 27. 27. โยม...ระหว่างเดินไปวัดเอง กับเขาหามไปวัดอันไหนดีกว่ากัน มันจ้องตาเขม็ง แล้วลุกขึ้นยืน นี่หลวงพี่ ขอถามอะไร หน่อยได้ไหม ระหว่างเดิน กลับวัดเอง กับมีคนหาม กลับวัด อันไหนดีกว่ากัน
 28. 28. เติมสุขให้ชีวิต1.เติมสุขด้วยการปล่อย2.เติมสุขด้วยการเพิ่ม3.เติมสุขด้วยการปิด4.เติมสุขด้วยการพอ
 29. 29. ค่านิยม ๒ ประเภท• ค่านิยมดั้งเดิม• ค่านิยมการแสดงออกของตน (ข้า)นิยม
 30. 30. ค่านิยมดั้งเดิม ข้านิยม สายเดี่ยว รักน้อง รักนวลสงวนตัว หวังแต่ง เกาะอก ไม่ได้แอ้ม ขาอ่อน ก้นออก
 31. 31. ค่านิยมดั้งเดิม ข้านิยม ยามกิน เกเร ยามแก่ กตัญญู เกาะกิน กตเวทิตา ยามเจ็บ ก่อเรื่อง ยามตาย กัด แกล้ง
 32. 32. • คิ้ว ก็ คู่• ผม จานวนเส้น ก็ เป็นคู่ (ไม่เชื่อก็ลองนับดู ฮา...)• ตา มี สองตา เป็นคู่• ปาก มี ริมฝีปากบน ริมฝีปากล่าง เป็นคู่• ฟัน มี 32 ซี่ เป็นคู่• แขนมี 2 ข้าง เป็นคู่• ซี่โครง มี 2 ข้าง เป็นคู่ เช่นกัน• ขา มี 2 ข้าง เป็นคู่อีก
 33. 33. ผู้ที่ประสบความสาเร็จ ชอบทาในสิ่งที่ คนล้มเหลว ไม่อยากทา

×