Rpt pk thn 2 kssr

576 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpt pk thn 2 kssr

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 / 2013 STANDARDMG MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI 1 Modul 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.1 Menyenaraikan aktiviti B2D1E1 Lembaran Kerja / Pemerhatian Kesihatan Fizikal memahami pertumbuhan dan fizikal yang menyumbang kepada Cadangan EMK Kesihatan Diri dan perkembangan fizikal yang pertumbuhan dan perkembangan TMK / Kreativiti dan Reproduktif sihat. yang sihat. Inovasi 2 Kesihatan Diri Dan 1.1 Mengetahui dan 1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal B3D1E1 Lembaran Kerja / Pemerhatian Reproduktif memahami pertumbuhan dan untuk mencapai pertumbuhan Cadangan EMK perkembangan fizikal yang dan perkembangan fizikal yang TMK / Kreativiti dan sihat. sihat. Inovasi 3 Kesihatan Diri Dan 1.1. Mengetahui dan 1.1.3 Mengamalkan pemakanan B3D1E2 Soal Jawab / Lembaran Kerja / Reproduktif memahami pertumbuhan dan yang seimbang untuk Pemerhatian perkembangan fizikal yang pertumbuhan dan perkembangan Cadangan EMK sihat. fizikal yang sihat. Kreativiti dan Inovasi. 4 Kesihatan Diri Dan 1.1 Mengetahui dan 1.1.4 Mengamalkan postur yang B3D1E3 Soal Jawab / Pemerhatian / Reproduktif memahami pertumbuhan dan betul untuk pertumbuhan dan Lembaran kerja. perkembangan fizikal yang perkembangan fizikal. Cadangan EMK sihat. Kreativiti dan Inovasi 5 Kesihatan Diri Dan 1.1 Mengetahui dan 1.1.5 Menyatakan kepentingan B4D1E1 Soal Jawab / Pemerhatian / Reproduktif memahami pertumbuhan dan rehat dan tidur yang mencukupi Lembaran Kerja perkembangan fizikal yang untuk pertumbuhan serta Cadangan EMK sihat. perkembangan fizikal yang sihat. Kreativiti dan Inovasi 6 Kesihatan Diri Dan 1.2 Mendemonstrasi 1.2.1 Menyatakan maksud dan B3D2E1 Pemerhatian / Lembaran Kerja Reproduktif keupayaan dan kemahiran situasi sentuhan tidak selamat. Cadangan EMK untuk menangani pengaruh 1.2.2 Berkata TIDAK kepada TMK / Kreativiti dan dalaman dan luaran yang sentuhan tidak selamat. Tidak perlu Inovasi. mempengaruhi kesihatan dan ditafsir reproduktif. 7 Kesihatan Diri Dan 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Mengenal pasti individu Tidak perlu Pemerhatian/ Lembaran Kerja Reproduktif keupayaan dan kemahiran yang mungkin melakukan ditafsir untuk menangani pengaruh sentuhan tidak selamat. Cadangan EMK dalaman dan luaran yang 1.2.4 Menyatakan tindakan TMK / Kreativiti dan mempengaruhi kesihatan diri yang perlu diambil jika berlaku B3D2E2 Inovasi dan reproduktif. sentuhan tidak selamat. 8 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Memilih makanan dan B2D2E1 Soal jawab / Lembaran Kerja mengamalkan pemakanan minuman yang berkhasiat pada Cadangan EMK yang sihat dan selamat. setiap kali waktu makan. TMK / Kreativiti dan Inovasi 9 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.2 Menyatakan kepentingan B5D1E1 Soal jawab / Lembaran Kerja mengamalkan pemakanan pengambilan makanan dan Cadangan EMK yang sihat dan selamat. minuman yang berkhasiat. TMK / Kreativiti dan Inovasi10 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.3 Mengenal pasti jenis B3D3E1 Pemerhatian / Lembaran Kerja mengamalkan pemakanan makanan dan minuman yang Cadangan EMK : yang sihat dan selamat. boleh menyebabkan berat badan TMK / Kreativiti dan yang berlebihan dan obesiti. Inovasi11 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.4 Mengamalkan pengambilan B4D2E1 Pemerhatian / Lembaran Kerja mengamalkan pemakanan makanan dan minuman mengikut Cadangan EMK : yang sihat dan selamat keperluan. Kreativiti dan Inovasi12 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.5 Mengamalkan tabiat B3D3E2 Soal jawab / Lembaran Kerja mengamalkan pemakanan makan dan minum yang sihat. Cadangan EMK : yang sihat dan selamat Kreativiti dan Inovasi13 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.6 Menceritakan tabiat B4D2E2 Soal jawab / Lembaran Kerja mengamalkan pemakanan pengambilan makanan dan Cadangan EMK : yang sihat dan selamat minuman dalam kalangan ahli Kreativiti dan keluarga. InovasiPK TAHUN 2 KSSR_2012 1
  2. 2. STANDARDMG MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI14 Pemakanan 1.3 Mengetahui dan 1.3.7 Menyatakan pengaruh B3D3E3 Soal Jawab / Pemerhatian / mengamalkan pemakanan rakan dalam pengambilan (Pentaksiran Lembaran Kerja yang sihat dan selamat makanan dan minuman. digabungkan) Cadangan EMK : 1.3.8 Menyatakan pengaruh Kreativiti dan media dalam pengambilan Inovasi makanan dan minuman.15 Penyalahgunaan 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.1 Mengenali jenis bahan B1D1E1 Pemerhatian / Bahan kesan penyalahgunaan bahan ketagihan iaitu rokok, dadah dan Bersoal Jawab / serta berkemahiran alkohol. Lembaran Kerja Cadangan EMK : menangani situasi berisiko Kreativiti dan terhadap diri, keluarga dan Inovasi masyarakat.16 Penyalahgunaan 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.2 Menceritakan kesan B5D2E1 Pemerhatian / Bersoal Jawab / Bahan kesan penyalahgunaan bahan negatif merokok, mengambil Lembaran Kerja serta berkemahiran dadah dan alkohol terhadap Cadangan EMK : menangani situasi berisiko kesihatan diri serta orang lain. Kreativiti dan terhadap diri, keluarga dan Inovasi masyarakat.17 Penyalahgunaan 1.4 Mengetahui jenis 1.4.3 Melaporkan kepada B6D1E1 Bercerita / Pemerhatian / Bahan dan kesan penyalahgunaan orang dewasa berkaitan Bersoal Jawab / bahan serta berkemahiran penyalahgunaan bahan dalam Lembaran Kerja menangani situasi berisiko kalangan rakan. Cadangan EMK : terhadap diri, keluarga dan Kreativiti dan Inovasi masyarakat.18 Penyalahgunaan 1.4 Mengetahui jenis 1.4.4 Berkata TIDAK kepada Tidak perlu Pemerhatian / Lakonan / Lembaran Bahan dan kesan penyalahgunaan pelawaan penyalahgunaan ditafsir Kerja bahan serta berkemahiran bahan. Cadangan EMK : menangani situasi berisiko 1.4.5 Mengamalkan gaya hidup B3D4E1 TMK / Kreativiti dan terhadap diri, keluarga dan sihat dengan tidak penyalahguna Inovasi masyarakat. bahan.19 Modul 2: 2.1 Mengetahui 2.1.1 Mempamerkan B1D2E1 Bersoal Jawab / Kesihatan Mental, pelbagai jenis emosi, perasaan seperti bimbang, cemas Perbincangan Emosi dan Sosial kepentingan dan cara dan tidak selamat. Cadangan EMK : Kreativiti dan mengurus emosi untuk Inovasi Pengurusan meningkatkan kesihatan Mental Dan Emosi mental dalam kehidupan seharian.20 Pengurusan 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.2 Menunjuk cara yang sihat B4D3E1 Pemerhatian / Lembaran Kerja Mental Dan Emosi emosi, kepentingan dan cara ketika meluahkan perasaan Cadangan EMK : mengurus emosi untuk kepada orang yang boleh TMK / Kreativiti dan meningkatkan kesihatan Inovasi dipercayai. mental dalam kehidupan seharian.21 Pengurusan 2.1 Mengetahui 2.1.3 Mengamalkan sikap B5D3E1 Bercerita / Lakonan / Lembaran Mental Dan Emosi pelbagai jenis emosi, positif untuk mengurus perasaan Kerja kepentingan dan cara diri seperti rasa bersalah, Cadangan EMK : mengurus emosi untuk bimbang, takut, marah, cemburu Kreativiti dan meningkatkan kesihatan dan tidak selamat. Inovasi mental dalam kehidupan seharian.22 Pengurusan 2.1 Mengetahui 2.1.4 Mengenal pasti B3D5E1 Lakonan / Bersoal jawab / Lembaran Mental Dan Emosi pelbagai jenis emosi, perasaan yang wujud akibat Kerja kepentingan dan cara perubahan yang berlaku dalam Cadangan EMK : mengurus emosi untuk keluarga dan persekitaran seperti Kreativiti dan meningkatkan kesihatan pertambahan dan kehilangan ahli Inovasi mental dalam kehidupan dalam keluarga. seharian.23 Kekeluargaan 2.2 Mengetahui 2.2.1 Menyatakan perbezaan B3D6E1 Bercerita / Bersoal jawab / Lembaran peranan diri sendiri dan ahli fizikal perempuan dan lelaki. (Pentaksiran Kerja keluarga serta kepentingan 2.2.2 Menceritakan digabungkan) Cadangan EMK : institusi kekeluargaan dalam perbezaan antara perawakan Kreativiti dan aspek kesihatan keluarga. perempuan dan lelaki. Inovasi.PK TAHUN 2 KSSR_2012 2
  3. 3. STANDARDMG MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI24 Kekeluargaan 2.2 Mengetahui 2.2.3 Menghargai diri dan B6D2E1 Bersoal jawab / Bercerita / peranan diri sendiri dan ahli gembira dilahirkan sebagai lelaki Lembaran Kerja keluarga serta kepentingan atau perempuan. Cadangan EMK : institusi kekeluargaan dalam Kreativiti dan aspek kesihatan keluarga. Inovasi.25 Kekeluargaan 2.2 Mengetahui 2.2.4 Mengamalkan sikap B3D6E2 Bercerita / Lembaran Kerja peranan diri sendiri dan ahli menghormati antara satu sama Cadangan EMK : keluarga serta kepentingan lain tanpa mengira jantina. Kreativiti dan institusi kekeluargaan dalam Inovasi. aspek kesihatan keluarga.26 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan 2.3.1 Mematuhi ajaran B4D4E1 Lakonan / Bersoal Jawab / Lembaran mengaplikasi kemahiran agama. Kerja interpersonal dan komunikasi Cadangan EMK : berkesan dalam kehidupan Kreativiti dan seharian. Inovasi27 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan 2.3.2 Menzahirkan kasih B6D3E1 Bersoal Jawab / Lembaran Kerja mengaplikasi kemahiran sayang yang berbeza kepada Cadangan EMK : interpersonal dan komunikasi Tuhan, diri, ibu bapa / penjaga, Kreativiti dan berkesan dalam kehidupan ahli keluarga, guru dan rakan. Inovasi seharian.28 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan 2.3.3 Menunjukkan rasa B4D4E2 Bernyanyi / Bercerita / mengaplikasi kemahiran kasih sayang tanpa membezakan Lembaran Kerja interpersonal dan komunikasi individu atau kumpulan seperti Cadangan EMK : berkesan dalam kehidupan tidak membuli dan menyakiti TMK / Kreativiti dan seharian. orang lain. Inovasi29 Perhubungan 2.3 Mengetahui dan 2.3.4 Mengamalkan rasa B6D3E2 Lakonan / Lembaran Kerja mengaplikasi kemahiran syukur kepada Tuhan dan terima Cadangan EMK : interpersonal dan komunikasi kasih sesama manusia. Kreativiti dan berkesan dalam kehidupan Inovasi seharian.30 Modul 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.1 Mengenal pasti tanda B3D7E1 Perbincangan / Bersoal Jawab / Kesihatan penyakit dan cara mencegah -tanda konjunktivitis. (Pentaksiran Lembaran Kerja Persekitaran serta mengelak risiko penyakit 3.1.2 Menyatakan cara digabungkan) Cadangan EMK : dalam kehidupan seharian. mengelak daripada jangkitan Kreativiti dan Penyakit konjunktivitis Inovasi31 Penyakit 3.1 Mengetahui jenis 3.1.3 Menyatakan langkah - B5D4E1 Perbincangan / Bersoal Jawab / penyakit dan cara mencegah langkah yang perlu Lembaran Kerja serta mengelak risiko penyakit diambil atau diawasi jika Cadangan EMK : dalam kehidupan seharian. mengalami konjunktivitis. Kreativiti dan Inovasi32 Penyakit 3.1 Mengetahui jenis 3.1.4 Mengenali penyakit tidak B2D3E1 Bersoal Jawab / Lembaran Kerja penyakit dan cara mencegah berjangkit seperti ketumbit mata, Cadangan EMK : serta mengelak risiko penyakit sakit telinga, hidung berdarah, TMK / Kreativiti dan dalam kehidupan seharian. ekzema dan alahan. Inovasi33 Penyakit 3.1 Mengetahui jenis 3.1.5 Mengenal pasti tanda- B5D4E2 Lakonan / Bercerita / penyakit dan cara mencegah tanda penyakit tidak berjangkit.. (Pentaksiran Lembaran Kerja serta mengelak risiko penyakit 3.1.6 Menyatakan langkah- digabungkan) Cadangan EMK dalam kehidupan seharian. langkah yang perlu diambil atau Kreativiti dan diawasi jika mengalami penyakit Inovasi tidak berjangkit.34 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.1 Mengenal pasti peralatan B3D8E1 Bersoal Jawab / Lembaran Kerja menjaga keselamatan diri dan dan bahan yang berbahaya di (Pentaksiran Cadangan EMK : mendemonstrasi kemahiran rumah, sekolah, taman digabungkan) TMK / Kreativiti dan kecekapan psikososial dalam permainan dan tempat awam. Inovasi kehidupan seharian. 3.2.2 Menyenaraikan cara penyimpanan peralatan dan bahan seperti racun dengan selamat.35 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.3 Mengenal pasti situasi B3D8E2 Bersoal Jawab / Bernyanyi / menjaga keselamatan diri dan tidak selamat di rumah, sekolah, . Lembaran Kerja mendemonstrasi kemahiran taman permainan dan tempat Cadangan EMK : kecekapan psikososial dalam awam. TMK / Kreativiti dan kehidupan seharian. InovasiPK TAHUN 2 KSSR_2012 3
  4. 4. STANDARDMG MODUL / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN PRESTASI36 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.4 Menyatakan kesan B3D8E3 Bersoal Jawab / Lembaran Kerja menjaga keselamatan diri dan kemalangan dan kecederaan Cadangan EMK : mendemonstrasi kemahiran seperti kecacatan kekal tubuh TMK / Kreativiti kecekapan psikososial dalam badan. dan Inovasi kehidupan seharian.37 Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.5 Mengamalkan langkah- B4D5E1 Perbincangan / Lembaran menjaga keselamatan diri dan langkah keselamatan untuk Kerja mendemonstrasi kemahiran mengelak kemalangan, Cadangan EMK : kecekapan psikososial dalam kecederaan dan situasi tidak TMK / Kreativiti dan kehidupan seharian. selamat di rumah, sekolah taman Inovasi. permainan dan tempat awam pada setiap masa.38 Pertolongan 3.3 Mengetahui asas 3.3.1 Mengetahui situasi B3D9E1 Lakonan / Bercerita Lembaran Kerja Cemas pertolongan cemas dan kecemasan. Cadangan EMK : kepentingan bertindak dengan 3.3.2 Meminta bantuan apabila TMK / Kreativiti dan bijak mengikut situasi. berlaku kecemasan Inovasi39 Modul 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.1 Menyenaraikan aktiviti B2D1E1 Lembaran Kerja / Pemerhatian Kesihatan Fizikal memahami pertumbuhan dan fizikal yang menyumbang kepada Cadangan EMK perkembangan fizikal yang pertumbuhan dan perkembangan TMK / Kreativiti dan Kesihatan Diri dan sihat. Inovasi yang sihat. Reproduktif40 Kesihatan Diri Dan 1.1 Mengetahui dan 1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal B3D1E1 Lembaran Kerja / Pemerhatian Reproduktif memahami pertumbuhan dan untuk mencapai pertumbuhan Cadangan EMK perkembangan fizikal yang dan perkembangan fizikal yang TMK / Kreativiti dan sihat. sihat. Inovasi41 Kesihatan Diri Dan 1.1. Mengetahui dan 1.1.3 Mengamalkan pemakanan B3D1E2 Soal Jawab / Lembaran Kerja / Reproduktif memahami pertumbuhan dan yang seimbang untuk Pemerhatian perkembangan fizikal yang pertumbuhan dan perkembangan Cadangan EMK sihat. Kreativiti dan fizikal yang sihat. Inovasi. • Tertaklum kepada Takwim SekolahPK TAHUN 2 KSSR_2012 4
  5. 5. * Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.CONTOH RINGKASAN MENGAJARPENDIDIKAN KESIHATANKelas / Masa / Isi kandungan Catatan / Impak Mata pelajaran 2C Modul 1 : Kesihatan Fizikal BBM : Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Slaid power point, kotak, radio11.10-11.40am dan lembaran kerja Standard Kandungan : 1.1 Pendidikan Standard Pembelajaran : 1.1.4 Mengamalkan postur yang betul untuk EMK : Kesihatan pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Kreativiti dan Inovasi TMK Aktiviti : 1. Murid diminta duduk selepas menjawab salam. Pentaksiran : B3D1E3 2. Guru meminta murid mendemonstrasikan postur mengangkat barang yang betul. 3. Guru menunjukkan slaid power point gambar postur duduk, berdiri dang mengangkat barang dengan betul. 4. Perbincangan tentang postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul. 5. Guru memainkan lagu Negaraku sambil menilai cara murid berdiri. 6. Guru memberi murid lembaran kerja. Penilaian Pengajaran : Guru menilai murid yang dapat berdiri dengan postur yang betul dan Pembelajaran semasa lagu Negaraku dimainkan. Refleksi : 30 orang murid dapat mengamalkan postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul.* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.PK TAHUN 2 KSSR_2012 5
  6. 6. * Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.CONTOH RINGKASAN MENGAJARPENDIDIKAN KESIHATANKelas / Masa / Isi kandungan Catatan / Impak Mata pelajaran 2C Modul 1 : Kesihatan Fizikal BBM : Tajuk : Kesihatan Diri dan Reproduktif Slaid power point, kotak, radio11.10-11.40am dan lembaran kerja Standard Kandungan : 1.1 Pendidikan Standard Pembelajaran : 1.1.4 Mengamalkan postur yang betul untuk EMK : Kesihatan pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Kreativiti dan Inovasi TMK Aktiviti : 1. Murid diminta duduk selepas menjawab salam. Pentaksiran : B3D1E3 2. Guru meminta murid mendemonstrasikan postur mengangkat barang yang betul. 3. Guru menunjukkan slaid power point gambar postur duduk, berdiri dang mengangkat barang dengan betul. 4. Perbincangan tentang postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul. 5. Guru memainkan lagu Negaraku sambil menilai cara murid berdiri. 6. Guru memberi murid lembaran kerja. Penilaian Pengajaran : Guru menilai murid yang dapat berdiri dengan postur yang betul dan Pembelajaran semasa lagu Negaraku dimainkan. Refleksi : 30 orang murid dapat mengamalkan postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul.* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.PK TAHUN 2 KSSR_2012 5

×