Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AHLI KUMPULAN

ATIQAH BINTI IBRAHIM
MOHD ZULHAKIF BIN MOHD ZAINAL ABIDIN
NURUL IDA BINTI MOHD AZMI
SITI NUR AIN BINTI OSMA...
TAJUK KAJIAN
BEBANAN PELAJAR TERHADAP
PERTAMBAHAN MASA
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
(P&P) DI KOLEJ VOKASIONAL
PENGENALAN
• Sistem baru pendidikan telah melonjakkan
kedudukan aliran pendidikan Vokasional dalam
sistem pendidikan negar...
PENGENALAN
• Sistem masa P&P guru dan pelajar telah
berubah.
• Ia menjadikan waktu bekerja guru dan
pembelajaran pelajar a...
LATAR BELAKANG KAJIAN
• Pelajar merasakan sedikit terbeban kerana
perlu menerima pembelajaran dalam tempoh
yang agak lama....
OBJEKTIF KAJIAN
1.

2.
3.
4.

Mengenalpasti cabaran dalam pembelajaran
yang dihadapi oleh pelajar terhadap masa
pembelajar...
SOROTAN LITERATUR
Kajian melalui empat perkara :
-Teori pembelajaran
-Gaya pembelajaran
-Kemahiran pengurusan masa
-Rangsa...
METODOLOGI KAJIAN
1. Kaedah Pengumpulan Data
-

83 orang responden iaitu pelajar-pelajar di Kolej
Vokasional Muadzam Shah,...
DAPATAN KAJIAN

BAHAGIAN A
MAKLUMAT DIRI RESPONDEN
Jadual 4.2.1.1: Jantina Responden
JANTINA

BILANGAN

PERATUS

LELAKI

45

54%

PEREMPUAN

38

46%

JUMLAH

83

100%
Jadual 4.2.1.2: Taburan Bilangan Dan Peratusan
Umur Responden
UMUR

BILANGAN

PERATUS

16

39

46%

17

44

54%

JUMLAH

8...
Jadual 4.2.1.3: Taburan Bilangan Dan Peratusan
Tingkatan setiap responden
TINGKATAN

BILANGAN

PERATUS

4 BB 1

39

46%

5...
Jadual 4.2.1.4: Taburan Bilangan Dan
Peratusan Responden Mengikut
Bangsa
BANGSA

BILANGAN

PERATUS

MELAYU

81

97%

INDIA...
Jadual 4.2.1.4: Taburan Bilangan Dan
Peratusan

Responden

Mengikut

Agama

BANGSA

BILANGAN

PERATUS

ISLAM

81

97%

HIN...
DAPATAN KAJIAN
BAHAGIAN B
MAKLUM BALAS RESPONDEN
& ITEM ANALISIS
(SOALAN KAJIAN)
1

Sangat
Setuju

2

Setuju

3

Tidak Setuju

4

Sangat Tidak
Setuju
SOALAN KAJIAN 1
Jadual 4.2.2.1: Maklumbalas Responden Terhadap Soalan Kajian 1:Cabaran dalam pembelajaran yang dihadapi ol...
SOALAN KAJIAN 1
120%
100%
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju

80%

60%
40%
20%
0%
Soalan 1

Soalan 2

S...
SOALAN KAJIAN 2
Jadual 4.2.2.2:

Maklumbalas Responden Terhadap Soalan Kajian 2:Adalah berkaitan perubahan sikap pelajar s...
SOALAN KAJIAN 2
120%
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju

100%
80%
60%
40%

20%
0%
Soalan 5

Soalan 6

S...
Jadual 4.2.2.3:

Maklumbalas Responden Terhadap Soalan Kajian 3:-

Kesan

kepada

pelajar

terhadap

penambahan

masa

pem...
SOALAN KAJIAN 3
120%
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju

100%
80%
60%
40%

Kesan kepada
pelajar terhada...
Jadual 4.2.2.4: Cadangan pelajar supaya dapat mengatasi
bebanan dengan

penambahan masa pembelajaran

CADANGAN

BILANGAN

...
RUMUSAN
• Melalui dapatan kajian berdasarkan analisis data
yang dilakukan penyelidik, ia menunjukkan
secara keseluruhan ba...
PERBINCANGAN
•

Pelajar di kolej vokasional terikat kepada
transformasi baharu pendidikan vokasional yang
dicetuskan oleh ...
CADANGAN
• Guru dan pihak kementerian perlu memastikan
pemantauan dijalankan secara berterusan bagi
memastikan keberkesana...
SEKIAN TERIMA KASIH
ATAS PERHATIAN
ANDA
kaedah penyelidikan dalam pendidikan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kaedah penyelidikan dalam pendidikan

568 views

Published on

kaedah penyelidikan dalam pendidikan

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

kaedah penyelidikan dalam pendidikan

 1. 1. AHLI KUMPULAN ATIQAH BINTI IBRAHIM MOHD ZULHAKIF BIN MOHD ZAINAL ABIDIN NURUL IDA BINTI MOHD AZMI SITI NUR AIN BINTI OSMAN SITI ZAKIAH BINTI IDRIS
 2. 2. TAJUK KAJIAN BEBANAN PELAJAR TERHADAP PERTAMBAHAN MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) DI KOLEJ VOKASIONAL
 3. 3. PENGENALAN • Sistem baru pendidikan telah melonjakkan kedudukan aliran pendidikan Vokasional dalam sistem pendidikan negara. • Ia menjanjikan kelulusan sehingga ke peringkat diploma melalui kemasukan ke KV selepas Tingkatan 3. • Kewujudan KV bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam bidang teknikal dan vokasional.
 4. 4. PENGENALAN • Sistem masa P&P guru dan pelajar telah berubah. • Ia menjadikan waktu bekerja guru dan pembelajaran pelajar adalah 9 jam berbanding sebelumnya 7 jam. • Pembelajaran bagi pelajar adalah bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang.
 5. 5. LATAR BELAKANG KAJIAN • Pelajar merasakan sedikit terbeban kerana perlu menerima pembelajaran dalam tempoh yang agak lama. • Pelajar berasa mengantuk, bosan dan tidak berminat untuk belajar • Pelajar juga keletihan dan tertekan dengan pelajaran mereka.
 6. 6. OBJEKTIF KAJIAN 1. 2. 3. 4. Mengenalpasti cabaran dalam pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar terhadap masa pembelajaran Mengkaji sikap pelajar semasa proses P&P terhadap pertambahan masa pembelajaran Mengkaji kesan kepada pelajar terhadap pertambahan masa pembelajaran. Memberi cadangan kepada pelajar supaya dapat mengatasi masalah bebanan dengan penambahan masa pembelajaran tersebut.
 7. 7. SOROTAN LITERATUR Kajian melalui empat perkara : -Teori pembelajaran -Gaya pembelajaran -Kemahiran pengurusan masa -Rangsangan Emosional -Rancangan Sosiologi -Kemahiran Mengurus Masa -Beban Tugas Pembelajaran
 8. 8. METODOLOGI KAJIAN 1. Kaedah Pengumpulan Data - 83 orang responden iaitu pelajar-pelajar di Kolej Vokasional Muadzam Shah, Pahang - menggunakan borang soal selidik yang terbahagi 2 bahagian  Bahagian A : Maklumat Latar Belakang Responden  Bahagian B : 12 Soalan Kajian Instrumen soalan berbentuk Skala Likert 2. Kaedah Menganalisis Data - menggunakan perisisan Microsoft Excel 2010
 9. 9. DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN A MAKLUMAT DIRI RESPONDEN
 10. 10. Jadual 4.2.1.1: Jantina Responden JANTINA BILANGAN PERATUS LELAKI 45 54% PEREMPUAN 38 46% JUMLAH 83 100%
 11. 11. Jadual 4.2.1.2: Taburan Bilangan Dan Peratusan Umur Responden UMUR BILANGAN PERATUS 16 39 46% 17 44 54% JUMLAH 83 100%
 12. 12. Jadual 4.2.1.3: Taburan Bilangan Dan Peratusan Tingkatan setiap responden TINGKATAN BILANGAN PERATUS 4 BB 1 39 46% 5 BB 3 44 54% JUMLAH 83 100%
 13. 13. Jadual 4.2.1.4: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa BANGSA BILANGAN PERATUS MELAYU 81 97% INDIA 2 3% JUMLAH 83 100%
 14. 14. Jadual 4.2.1.4: Taburan Bilangan Dan Peratusan Responden Mengikut Agama BANGSA BILANGAN PERATUS ISLAM 81 97% HINDU 2 3% JUMLAH 83 100%
 15. 15. DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN B MAKLUM BALAS RESPONDEN & ITEM ANALISIS (SOALAN KAJIAN)
 16. 16. 1 Sangat Setuju 2 Setuju 3 Tidak Setuju 4 Sangat Tidak Setuju
 17. 17. SOALAN KAJIAN 1 Jadual 4.2.2.1: Maklumbalas Responden Terhadap Soalan Kajian 1:Cabaran dalam pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar terhadap penambahan masa pembelajaran Bil. 1 Soalan Adakah ia mengganggu prestasi pembelajaran anda 3 Adakah waktu ulangkaji anda menjadi semakin terhad 4 2 3 4 10 70 3 12% 84% 4% 10 25 40 8 12% 30% 48% 10% 15 30 36 2 18% 36% 43% 3% 5 36 39 3 7% 43% 47% 3% Adakah anda dapat menguruskan masa dengan baik 2 1 Adakah waktu rehat anda tidak mencukupi -
 18. 18. SOALAN KAJIAN 1 120% 100% Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 80% 60% 40% 20% 0% Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Cabaran dalam pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar terhadap penambahan masa pembelajaran
 19. 19. SOALAN KAJIAN 2 Jadual 4.2.2.2: Maklumbalas Responden Terhadap Soalan Kajian 2:Adalah berkaitan perubahan sikap pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran terhadap penambahan masa pembelajaran Bil. 6. 1 2 3 4 Adakah semangat belajar anda berkurang 15 28 35 5 18% 5. Soalan 33% 42% 7% 5 46 22 10 6% 56% 26% 12% 10 50 20 3 12% 60% 24% 4% 4 30 37 12 5% 36% 45% 14% Adakah ia mempengaruhi amalan pembelajaran anda 7. Adakah anda berasa malas untuk meneruskan pelajaran 8. Adakah rakan-rakan anda menganggu tumpuan anda semasa di dalam kelas?
 20. 20. SOALAN KAJIAN 2 120% Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 100% 80% 60% 40% 20% 0% Soalan 5 Soalan 6 Soalan 7 Soalan 8 Adalah berkaitan perubahan sikap pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran terhadap penambahan masa pembelajaran
 21. 21. Jadual 4.2.2.3: Maklumbalas Responden Terhadap Soalan Kajian 3:- Kesan kepada pelajar terhadap penambahan masa pembelajaran Bil. 12. Adakah menganggu kesihatan anda Adakah anda berasa letih 3 4 2 45 27 8 54% 33% 10% 22 50 11 - 60% 13% 0% 1 38 32 12 2% 11. Adakah anda tertekan (stress) 2 27% 10. Adakah anda hilang fokus 1 3% 9. Soalan 46% 38% 14% 5 69 7 2 6% 83% 8% 3%
 22. 22. SOALAN KAJIAN 3 120% Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju 100% 80% 60% 40% Kesan kepada pelajar terhadap penambahan masa pembelajaran 20% 0% Soalan 9 Soalan 10 Soalan 11 Soalan 12
 23. 23. Jadual 4.2.2.4: Cadangan pelajar supaya dapat mengatasi bebanan dengan penambahan masa pembelajaran CADANGAN BILANGAN PERATUS 1. Kurangkan kerja sekolah 20 68 % 1. Panjangkan waktu rehat 8 27% 1 5% 29 100% 1. Kurangkan projek/ tugasan yang berat JUMLAH
 24. 24. RUMUSAN • Melalui dapatan kajian berdasarkan analisis data yang dilakukan penyelidik, ia menunjukkan secara keseluruhan bahawa bebanan terhadap pelajar di Kolej Vokasional Muadzam Shah mengenai pertambahan masa dalam sistem pembelajaran berada pada TAHAP SEDERHANA. • Oleh itu, berdasarkan keputusan kumpulan responden melalui analisis kajian yang dilakukan, penyelidik dapat membuat rumusan bahawa faktor pertambahan masa di Kolej Vokasional MEMBERI KESAN kepada pelajar.
 25. 25. PERBINCANGAN • Pelajar di kolej vokasional terikat kepada transformasi baharu pendidikan vokasional yang dicetuskan oleh kementerian pelajaran Malaysia. • Pelajar merasakan terbeban kerana perlu menerima pembelajaran dalam tempoh yang agak lama dan hanya diberi rehat selama 1 jam sahaja • Hal ini boleh menyebabkan pelajar merasakan keletihan dan tertekan dengan pelajaran mereka
 26. 26. CADANGAN • Guru dan pihak kementerian perlu memastikan pemantauan dijalankan secara berterusan bagi memastikan keberkesanan sistem ini • Tugasan atau kerja sekolah perlu dikurangkan supaya pelajar lebih tertumpu pada amali atau praktikal yang dijalankan • Menambah lebih masa untuk waktu rehat pelajar sewaktu P&P
 27. 27. SEKIAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA

×