Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How to make storyboard

1,833 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

How to make storyboard

 1. 1. PANDUAN PENYEDIAAN SKRIP PAPAN CERITA Oleh Paridon Hj Sahid, Penolong Pengarah, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia MANUAL PENGGUNA
 2. 2. SKRIP TAJUK : KITAR AIR SEMULAJADI TEORI DAN PENDEKATAN YANG DIINTEGRASI KONSTRUKTIVIS & BEHAVIORIST TUTORIAL
 3. 3. <ul><li>SKRIP </li></ul><ul><li>TAJUK : KITAR AIR SEMULAJADI </li></ul><ul><li>PENGENALAN </li></ul><ul><li>Persoalan kepada pelajar/pengguna </li></ul><ul><li>Pada hari yang panas, air dipermukaan bumi menjadi panas . </li></ul><ul><li>Persoalan… </li></ul><ul><li>Mengapakah air di permukaan bumi tidak berkurangan? </li></ul><ul><li>Bagaimanakah hujan terjadi? </li></ul><ul><li>Apakah yang berlaku kepada air yang tersejat? </li></ul><ul><li>Dari manakah datangnya air hujan? </li></ul>
 4. 4. SKRIP TAJUK : KITAR AIR SEMULAJADI KANDUNGAN / KONSEP Sumber Kitar air semula jadi merupakan proses peredaran air di bumi yang berlaku secara berterusan untuk mengekalkan kuantiti di bumi. Air tersejat ke atmosfera dari sungai, laut, kolam, tasik dan tanah melalui proses sejatan dalam bentuk wap air. Wap air juga dibebaskan ke atmosfera melalui respirasi , transpirasi tumbuhan dan pembakaran bahan
 5. 5. SKRIP TAJUK : KITAR AIR SEMULAJADI KANDUNGAN / KONSEP Proses Sejatan-penerangan melalui animasi Atmosfera? ialah satu lapisan udara di sekeliling bumi yang mengawal suhu bumi dan melindungi manusia dan hidupan lain daripada sinaran yang berbahaya. Transpirasi? Tumbuhan membebaskan air ke atmosfera melalui proses transpirasi
 6. 6. SKRIP TAJUK : KITAR AIR SEMULAJADI KANDUNGAN / KONSEP Respirasi? Respirasi merupakan proses pembakaran bahan makanan oleh oksigen dalam sel badan lalu membebaskan karbon dioksida, wap air dan tenaga. Dua proses utama yang berlaku dalam kitar air semula jadi ialah sejatan dan kondensasi
 7. 7. LATIHAN Rujuk bahan perisian yang dihasilkan
 8. 9. SLIDE TAJUK Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 2 Hubung ke Slaid No : 2 Senarai Media Slaid Nota   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Animated Pictures KITAR AIR SEMULAJADI Kandungan Uji Minda Muzik hijau oleh Zainal Kitar Air Semulajadi Video Kitaran Air MENU UTAMA Sila Klik butang pilihan anda  
 9. 10. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 3 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid VO KITAR AIR SEMULAJADI   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Kitar air semulajadi merupakan peredaran air di bumi yang berlaku secara berterusan untuk mengekalkan kuantiti air di bumi SUMBER SEJATAN & KONDENSASI FENOMENA ANIMASI Sila Klik butang pilihan anda Muzik hijau-MIDI Sila Klik butang pilihan anda V1 V1  
 10. 11. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 4 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota KITAR AIR SEMULA JADI   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Air tersejat ke atmosfera dari sungai, laut, kolam, tasik dan tanah melalui proses sejatan dalam bentuk wap air. Wap air juga dibebaskan ke atmosfera melalui respirasi , transpirasi tumbuhan dan pembakaran bahan Muzik hijau-MIDI  
 11. 12. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 5 Hubung ke Slaid No : 11 Senarai Media Slaid Nota PROSES SEJATAN   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Animasi menunjukkan proses sejatan melalui anak panah dan pertukaran warna pada gambarajah Proses sejatan diterangkan melalui animasi gambar di sebelah Muzik hijau-MIDI  
 12. 13. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 6 Hubung ke Slaid No : 11 Senarai Media Slaid Nota ATMOSFERA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Atmosfera dijelaskan melalui suara latar. Muzik hijau-MIDI  
 13. 14. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 7 Hubung ke Slaid No : 11 Senarai Media Slaid Nota RESPIRASI   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Proses Respirasi dijelaskan melalui rajah di sebelah Muzik hijau-MIDI  
 14. 15. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 8 Hubung ke Slaid No : 11 Senarai Media Slaid Nota TRANSPIRASI   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Proses transpirasi dijelaskan melalui rajah di sebelah Muzik hijau-MIDI  
 15. 16. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 9 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota ATMOSFERA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Pembakaran bahan dijelaskan melalui gambarajah dan suara latar. Muzik hijau-MIDI  
 16. 17. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 10 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota ATMOSFERA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Dua proses utama yang berlaku dalam kitar air semula jadi ialah sejatan dan kondensasi Animasi Muzik hijau-MIDI  
 17. 18. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 11 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota ATMOSFERA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Proses kondensasi dijelaskan melalui rajah dan animasi Muzik hijau-MIDI  
 18. 19. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 12 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota AWAN   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Penjelasan mengenai awan dijelaskan melalui suara latar Muzik hijau-MIDI  
 19. 20. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 13 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota AWAN   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Penjelasan mengenai hujan dijelaskan melalui suara latar Muzik hijau-MIDI  
 20. 21. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 14 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota AWAN   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Penjelasan mengenai wap air dijelaskan melalui suara latar Muzik hijau-MIDI  
 21. 22. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 15 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota ANIMASI   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Penjelasan mengenai proses dijelaskan melalui suara latar Muzik hijau-MIDI  
 22. 23. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 16 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota AWAN   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Muzik hijau-MIDI  
 23. 24. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 17 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota AWAN   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Muzik hijau-MIDI  
 24. 25. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 18 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota AWAN   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Muzik hijau-MIDI  
 25. 26. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 19 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota PROSES SEJATAN   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Muzik hijau-MIDI  
 26. 27. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 20 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Muzik hijau-MIDI  
 27. 28. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 21 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain Muzik hijau-MIDI  
 28. 29. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 22 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain  
 29. 30. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 23 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain  
 30. 31. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 24 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain  
 31. 32. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 25 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain  
 32. 33. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 26 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain  
 33. 34. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 27 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain  
 34. 35. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 28 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain  
 35. 36. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 29 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain  
 36. 37. SLIDE ISI Kad Cerita Slaid Nama Ketua Projek :__________________________Kod Kursus:_____________ Semester:______ No.Slaid: 30 Hubung ke Slaid No : Senarai Media Slaid Nota UJI MINDA   Audio Muzik Suara Viceo/Visual Lain-lain  
 37. 38. MANUAL PENGGUNA <ul><li>KANDUNGAN </li></ul><ul><li>Sinopsis </li></ul><ul><li>Objektif </li></ul><ul><li>Kumpulan Sasaran </li></ul><ul><li>Keperluan minimum sistem </li></ul><ul><li>Cara memulakan perisian </li></ul>
 38. 39. Sinopsis Perisian ini dibina dengan mengintegrasikan teori pengajaran dan pembelajaran iaitu Konstruktivisme dan Behaviorisme. Matlamat utama untuk membolehkan pelajar membina kefahaman berasaskan pengalaman dan pengetahuan sedia ada. Melalui aktiviti exploration pelajar akan memperoleh maklumat dan membina kefahaman melalui pembacaan dan perbincangan bersama kumpulan. Pendekatan secara tutorial dilaksanakan bagi membantu pelajar mengukuhkan pemahaman melalui aktiviti dan latihan.
 39. 40. <ul><li>Objektif. </li></ul><ul><li>Pada akhir penggunaan perisian ini, pelajar akan dapat; </li></ul><ul><li>Menyatakan dua proses utama yang akan berlaku dalam Kitar Air Semulajadi. </li></ul><ul><li>Menjelaskan fenomena awan, hujan dan kabus. </li></ul><ul><li>Menamakan empat proses pembebasan wap air ke udara. </li></ul>
 40. 41. <ul><li>KUMPULAN SASARAN </li></ul><ul><li>Perisian ini sesuai untuk pelajar tingkatan 1 hingga 3 </li></ul><ul><li>KEPERLUAN MINIMUM SISTEM </li></ul><ul><li>Komputer Multimedia </li></ul><ul><li>Pemproses Pentium </li></ul><ul><li>Perisian Windows 98 – XP </li></ul><ul><li>CARA MEMULAKAN PERISIAN </li></ul><ul><li>Perisian ini dijalankan secara AUTORUN </li></ul>

×