HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA       BAB 8 : HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA8.1 PERDAGANGAN ANTARABANGSA ( PAB )a. PENG...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA   i  Tentukan jenis perdagangan bagi dua urusniaga tersebut. ( 2m )     ___________...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA      Bil      PDN         ASPEK PERBEZAAN            PAB    ...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA     Tips :       •   Rujuk kebaikan perdagangan antarabangsa. Tidak perlu hurai...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA   import dan eksport.      EKSPORT BARANG NAMPAK        EKSPORT & IMPORT BAR...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA12   Graf 1 menunjukkan arah aliran eksport nampak dan import nampak bagi tahun 2004 hingga...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA   ii      Terangkan tiga jenis akaun yang terdapat dalam M. ( 6m )         ...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA   i      Hitungkan imbangan dagangan dalam RM juta ( 2m )   ii     Hitungkan i...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA   v.   vi.   Tujuan sekatan PAB.21  Terangkan tiga tujuan kerajaan mengadakan sekat...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA23  Kerajaan bercadang meningkatkan cukai import terhadap kereta import bagi melindungi indu...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA27  Apakah maksud kadar pertukaran asing?   ______________________________________________...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA32  Bagi situasi yg berikut, nyatakan samada permintaan (DD) atau penawaran (SS) Ringgit M’s...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA   i   Berapakah kadar pertukaran Ringgit Malaysia ( RM ) berbanding satu unit Pound Ster...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA38  Maklumat berikut berkaitan dgn kadar pertukaran asing antara 2 buah Negara berbanding Ri...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA   ________________________________________________________________________________   ___...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA         Pengimport       Jenis pakaian  Harga pakaian  Kuantiti      ...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA         ____________________________________________________________________________...
HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA         ___________________________________________________________________________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Latihan topikal ea bab 8

2,626 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Latihan topikal ea bab 8

 1. 1. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA BAB 8 : HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA8.1 PERDAGANGAN ANTARABANGSA ( PAB )a. PENGENALAN KEPADA PERDAGANGAN ANTARABANGSA1 Apakah yang anda faham tentang Perdagangan Antarabangsa? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________2 Jelaskan empat sebab kewujudan perdagangan antarabangsa. ( 4m ) ( SPM 2011 ) ( Tips : Jelaskan : F + H dijelaskan bersama ) Sebab-sebab wujudnya Perdagangan Antarabangsa adalah kerana wujud perbezaan dari segi: i _____________________________________________________________________________ ii _____________________________________________________________________________ iii _____________________________________________________________________________ iv _____________________________________________________________________________ v _____________________________________________________________________________ vi _____________________________________________________________________________3 PERSAMAAN : Perdagangan Antarabangsa adalah berbeza dengan Perdangan Dalam Negeri, namun begitu wujud persamaanya. Terangkan persamaan tersebut: ATAU Senaraikan persamaan yang ada antara PDN dan PAB. i __________________________________________________________________ ii __________________________________________________________________ iii __________________________________________________________________ iv __________________________________________________________________ v __________________________________________________________________ vi __________________________________________________________________4 PERBEZAAN: Mengapakah lebih sukar mengeluarkan barang ke luar Negara jika dibandingkan dengan memasarkan barang dalam negeri ? ( SPM 2003) ATAU Gambar 4 menunjukkan perbualan tentang dua urusniaga yang dijalankan oleh Syarikat Songket Warisan Ayah Sdn Bhd….. ( SPM 2012 )zur/smktis/2013 35
 2. 2. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA i Tentukan jenis perdagangan bagi dua urusniaga tersebut. ( 2m ) ________________________________________________________________________ ii Beri empat perbezaan antara kedua-dua jenis perdagangan di 5 ( a ) ( i ) ( 8m ) ( Tips : Sukatan & timbangan tidak berkaitan kerana kain songket menggunakan ukuran unit ) ATAU Peta 1 menunjukkan dua urus niaga Syarikat Mutiara yang beribu pejabat di Kuala Lumpur. ( SPM 2009 ) PETA 1 i Tentukan jenis perdagangan bagi urus niaga P dan urus niaga Q. ( 2m ) Urusniaga P : ____________________________ Urusniaga Q : __________________________ ii Bezakan kedua-dua jenis perdagangan tersebut. ( 4m ) (Tips: perbezaan dari segi bahasa, kebudayaan, sukatan & timbangan tidak perlu ditulis kerana hampir semua Negara menggunakannya tanpa perbezaan. Juga tidak begitu relevan pada masa kini )zur/smktis/2013 36
 3. 3. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA Bil PDN ASPEK PERBEZAAN PAB i Sempadan perdagangan ii Mata wang iii Dokumen iv Jarak & kos v Sekatan Perdagangan vi Pasaran vii. Mobiliti faktor pengeluaran5 KEBAIKAN PAB : Perdagangan Antarabangsa menguntungkan semua pihak dari pelbagai aspek. Contohnya pengguna mendapat pilihan yg banyak manakala pengeluar boleh memperluaskan pasaran ke luar Negara. Jelaskan ( SPM 2003 ) ATAU Terangkan empat kebaikan perdagangan antarabangsa. ( 8m ) ( SPM 2008 ) ATAU Terangkan tiga sebab Malaysia mengadakan hubungan dagangan dengan negara-negara asing ( 6m ) ( SPM 2007) ATAU Terangkan lima kebaikan perdgn antarabangsa ( 10m ) ( SPM 2006 ) ATAU Kewujudan perdagangan antarabangsa telah memberi kesan negatif kepada Malaysia. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas? Terangkan empat alasan anda. ( 9m ) ( SPM 2010 ) ( Tips: jika setuju – jawap keburukan. Jika tidak setuju – jawap kebaikan ) Berdasarkan gambar dan kes di atas, sebagai individu yang rasional, mengapakah negara kita perlu meneruskan kegiatan perdagangan antarabangsa? ( 14m ) ( SPM 2002)zur/smktis/2013 37
 4. 4. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA Tips : • Rujuk kebaikan perdagangan antarabangsa. Tidak perlu huraian yg panjang. Jika terlupa dalam peperiksaan boleh beri contoh yang relevan. • Soalan kebaikan PAB sering keluar dalam kertas 2 dengan pelbagai bentuk soalan yg diubahsuai. • Sebaiknya dihafal fakta, sekurang2nya 5 fakta. Bil Kebaikan Huraian i ii iii iv v vi vii. viii6 KEBURUKAN PAB : (Tips: Soalan ini belum pernah keluar dalam kertas 2. Walaubagaimanapun untuk tujuan latihan, rujuk nota. Hafal fakta sahaja.Rujuk soalan SPM 2010. Walaupun soalan tentang kesan negative, tapi masih boleh menggunakan fakta kebaikan PAB ) i __________________________________________________________________ ii __________________________________________________________________ iii __________________________________________________________________ iv __________________________________________________________________ v __________________________________________________________________ vi __________________________________________________________________ KOMPOSISI IMPORT EKSPORT :7 Nyatakan maksud yang berikut: i Eksport : ________________________________________________________________ ii Import : _________________________________________________________________8 Lengkapkan jadual yang berikut untuk mengenalpasti komposisi barang nampak dan tidak nampak untukzur/smktis/2013 38
 5. 5. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA import dan eksport. EKSPORT BARANG NAMPAK EKSPORT & IMPORT BARANG IMPORT BARANG NAMPAK (barang fizikal yang dijual keluar TIDAK NAMPAK (Barang fizikal yang dibeli dari luar Negara) ( perkhidmatan ) Negara) i. i. i. ii. ii. ii. iii. iii. iii. iv. Lain-lain: iv.b. IMBANGAN DAGANGAN :9 Berikan maksud Imbangan Dagangan. ___________________________________________________________________________________________10. Nyatakan 3 jenis imbangan dagangan : i __________________________________________________________________ ii __________________________________________________________________ iii __________________________________________________________________11 Daripada jadual berikut, kirakan imbangan dagangannya: (Tips: Pengiraan dalam PAB mesti melibatkan RM Juta, kerana melibatkan Negara-negara lain. Oleh itu bila soalan pengiraan – jangan lupa letak RM juta) Jumlah eksport & import nampak Malaysia bagi tahun 2002. Eksport & import Jumlah (RM Juta) Eksport barang pelaburan 302 677 Eksport minyak kelapa sawit 13 566 Eksport petroleum mentah 87 962 Eksport gas asli cecair 10 184 Import barang perantaraan 213 450 Import barang modal 4 597 Import barang penggunaan 1 850 Imbangan Dagangan : __________________________________________________zur/smktis/2013 39
 6. 6. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA12 Graf 1 menunjukkan arah aliran eksport nampak dan import nampak bagi tahun 2004 hingga tahun 2006 ( SPM 2008 ) i Hitungkan imbangan dagangan tahun 2006. ( 2m ) _________________________________ ii Nyatakan jenis imbangan dagangan tersebut. ( 1m ) _________________________ c. IMBANGAN PEMBAYARAN.13 Berikan maksud Imbangan Pembayaran _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________14 Nyatakan 3 jenis imbangan pembayaran : i __________________________________________________________________ ii __________________________________________________________________ iii __________________________________________________________________15 Senaraikan apakah akaun-akaun yang terlibat akaun semasa. ( Tips : 1D + 3P ) i ____________________________________________ ii ____________________________________________ iii ____________________________________________ iv ____________________________________________16 Maklumat berikut berkaitan dengan butiran dalam imbangan akaun pembayaran. ( SPM 2011 ) Imbangan pembayaran = M + Imbangan Akaun Modal dan Kewangan i Apakah M? ( 1m ) ________________________________________________zur/smktis/2013 40
 7. 7. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA ii Terangkan tiga jenis akaun yang terdapat dalam M. ( 6m ) BUTIRAN AKAUN HURAIAN SEMASA i. ii. iii. iv.17 Jadual 5 menunjukkan maklumat imbangan pembayaran sebuah negara dlm tempoh setahun ( SPM 2006 ) Butiran RM (juta) Perjalanan 70 Eksport kayu balak 600 Tambang & insurans -590 Import kereta 400 Pindahan bersih -70 Import jentera 300 Pengangkutan -40 Eksport sawit 500 Pelancongan -110 Dividen -50 JADUAL 5 Hitungkan imbangan akaun semasa. ( 7m ) i Imbangan Akaun Dagangan : ii Imbangan Akaun Perkhidmatan : iii Imbangan Akaun Semasa :18 Jadual di bawah menunjukkan butiran akaun semasa pada tahun 2008. ( SPM 2010 ) Butiran Jumlah ( RM juta ) Eksport barang 661 209 Import barang 530 454 Pengangkutan - 19 102 Perjalanan 28 604 Urusniaga kerajaan - 392 Perkhidmatan lain - 13 756 Pendapatan - 19 974 Pindahan semasa bersih - 17 421 Sumber : Ubahsuai daripada Laporan Ekonomi 2007/2008.zur/smktis/2013 41
 8. 8. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA i Hitungkan imbangan dagangan dalam RM juta ( 2m ) ii Hitungkan imbangan akaun semasa dalam RM juta ( 4m )19 Jadual 1 menunjukkan maklumat perdagangan antarabangsa bagi sebuah negara dlm tahun 1998. ( SPM 1999 ) Eksport/Import RM (juta) Eksport sawit 500 Eksport kayu balak 600 Import jentera 300 Import Kereta 400 Pindahan Kredit - 70 Tambang & insurans - 590 Pengangkutan - 40 Perjalanan 70 Pelancongan - 110 Berdasarkan jadual di atas, hitungkan: i Imbangan dagangan ( 3m ) ii Imbangan Akaun semasa. ( 6m )d. SEKATAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA.20 Nyata dan jelaskan jenis-jenis sekatan PAB yang dikenakan oleh sesebuah Negara. Bil Sekatan PAB Huraian / Maksud i ii iii. iv.zur/smktis/2013 42
 9. 9. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA v. vi. Tujuan sekatan PAB.21 Terangkan tiga tujuan kerajaan mengadakan sekatan perdagangan antarabangsa. ( 6m ) ( SPM 2007 ) Bil Kepentingan Huraian / Maksud i ii iii. iv. v.22 Terangkan tiga bentuk sekatan perdagangan yang dapat memperbaik imbangan pembayaran negara. ( 6m ) ( SPM 2012 ) ATAU Terangkan tiga bentuk sekatan perdagangan antarabangsa yang memberi perlindungan kepada industri tempatan.( 6m ) ( SPM 2009) (Tips: terangkan kesan bukan maksud). ATAU Terangkan tiga bentuk sekatan perdagangan yang dapat memperbaik imbangan pembayaran negara. ( 6m ) ( SPM 2012 ) Bil Sekatan PAB Kesan i ii iii. iv. v. Kebaikan sekatan PAB.zur/smktis/2013 43
 10. 10. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA23 Kerajaan bercadang meningkatkan cukai import terhadap kereta import bagi melindungi industri kereta tempatan. Adakah anda bersetuju dengan cadangan tersebut? Beri enam alasan ( 7m ) ( SPM 2011 ) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________24 Andaikan kerajaan telah membuat keputusan untuk menaikkan tarif bagi kasut yang diimport sebanyak 30% ( SPM 2002) Terangkan kesan tindakan tersebut kepada : i Pengeluar kasut tempatan ( 4m ) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ii Kerajaan ( 3m ) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________PERTUKARAN ASING.25 Berikan maksud pertukaran asing. __________________________________________________________________________________ Kepentingan Pertukaran Asing26 Maklumat di bawah berkaitan dengan satu kepentingan pertukaran asing kepada Malaysia. • Malaysia membeli komputer dari Jepun. • Malaysia membayar harga komputer dengan menggunakan mata wang Yen Jepun Terangkan dua kepentingan pertukaran asing selain daripada yang dinyatakan di atas ( 4m ) ( SPM 2012 ) ATAU Jelaskan dua kepentingan Yen Jepun kepada Malaysia ( 2m ) ( SPM 2010 ) ATAU Mengapakah Malaysia memerlukan pertukaran asing bagi menjalankan aktiviti ekonomi walaupun mempunyai mata wangnya sendiri? ( SPM 2002 ) i __________________________________________________________________ ii __________________________________________________________________ iii __________________________________________________________________ iv __________________________________________________________________zur/smktis/2013 44
 11. 11. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA27 Apakah maksud kadar pertukaran asing? _____________________________________________________________________________28 No. Masalah Penyelesaian. 1. USD1.00 = RM3.80 Jika pengimport M’sia membeli jentera yg berharga US$160 000 dari AS, brpkah harga jentera tersebut dlm sebutan RM.? 2. ¥ 100 = RM2.50. Jika seorang pengimport Jepun mengimport baju batik yg bernilai RM4 000 dari M’sia, brpkah harga baju batik itu dlm sebutan Yen Jepun? 3. £ 1.00 = RM6.00 Jika seorang pengimport M’sia mengimport brg dari UK yg bernilai RM 15 800, apakah jenis mata wang yg perlu dibayar oleh pengimport M’sia & brpkah nilainya? 4. DM 1.00 = RM1.60. Jika seorang pengimport Jerman mengimport minyak mentah yang bernilai RM220 500 dari M’sia, brpkah harga minyak mentah itu dlm sebutan Mark Jerman? 5. En Yusof mengimport sebuah kamera video yg berharga S$3 800 dari Singapura. Slps mengambil kira kadar pertukaran asing, kamera video itu berharga RM 4 400. Brpkah kadar pertukaran antara Dolar Singapura dgn RM.29 Syarikat Fatimah Asyiqin telah mengimport kereta dari Jepun yang bernilai RM 450 000. ( SPM 2010 ) Hitungkan jumlah Yen Jepun yang perlu dibayar oleh syarikat sekiranya kadar pertukaran antara Yen Jepun ( ¥ ) dengan Ringgit Malaysia ( RM ) seperti berikut: ¥ 100 = RM 3.80 ( 2m )30 Bagaimanakah berlaku permintaan terhadap Ringgit Malaysia? __________________________________________________________________________________31 Bagaimanakah berlaku penawaran terhadap Ringgit Malaysia? __________________________________________________________________________________zur/smktis/2013 45
 12. 12. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA32 Bagi situasi yg berikut, nyatakan samada permintaan (DD) atau penawaran (SS) Ringgit M’sia (RM). Pernyataan. DD RM/SS RM a) M’sia mengeksport gas asli cecair ke Jepun. b). Seorg rakyat M’sia memesan sebuah kereta mewah dari Jerman. c). Sebuah syarikat dari Indonesia mengeksport kayu jati ke M’sia. d). Sebuah syarikat di Vietnam mengimport komputer dari M’sia. e). M’sia membeli 2 buah kapal selam dari Peranchis. KESAN PERUBAHAN KADAR PERTUKARAN:33 Jika kadar pertukaran naik, bagaimanakah kesannya terhadap: i Eksport : Harga eksport akan ___________________, maka jumlahnya akan ______________ ii Import : Harga import akan ___________________, maka jumlahnya akan ______________ iii Imbangan Dagangan : Jumlah __________________ melebihi jumlah ______________________. Maka kesannya Malaysia akan mengalami Imbangan Dagangan __________________34 Jika kadar pertukaran turun, bagaimanakah kesannya terhadap: i Eksport : Harga eksport akan ___________________, maka jumlahnya akan ______________ ii Import : Harga import akan ___________________, maka jumlahnya akan ______________ iii Imbangan Dagangan : Jumlah __________________ melebihi jumlah ______________________. Maka kesannya Malaysia akan mengalami Imbangan Dagangan __________________35 Maklumat di bawah menunjukkan kadar pertukaran antara Dolar Brunei ( B$ ) berbanding Ringgit Malaysia ( RM ) pada bulan Januari 2011…….( SPM 2012 ) B$1.00 = RM2.44 Jelaskan kesan terhadap imbangan dagangan Malaysia apabila kadar pertukaran telah berubah kepada B$1.00 = RM2.60 pada bulan Febuari 2011. ( 5m ) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________36 Graf menunjukkan kadar pertukaran Ringgit Malaysia ( RM ) berbanding satu unit Pound Sterling ( £ ) dari tahun 2006 hingga tahun 2009. ( SPM 2011 )zur/smktis/2013 46
 13. 13. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA i Berapakah kadar pertukaran Ringgit Malaysia ( RM ) berbanding satu unit Pound Sterling ( £ ) pada tahun 2007? ( 1m ) ________________________________________________ ii Jelaskan kesan perubahan kadar pertukaran asing tersebut terhadap imbangan dagangan Malaysia pada tahun 2009 berbanding tahun 2008. ( 6m ) __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________37 Maklumat berikut menunjukkan kadar pertukaran asing antara Dolar Amerika Syarikat ( USD ) dengan Ringgit Malaysia ( RM ). ( SPM 2009 ) USD 1 = RM 3.80 i Hitung nilai dalam Ringgit Malaysia yang perlu dibayar oleh pengimport Malaysia jika mengimport 10 000 unit komputer yang berharga USD 550 seunit. ( 2m ) ii Jika kadar pertukaran asing berubah menjadi USD 1 = RM 3.30 , jelaskan kesan perubahan tersebut terhadap imbangan dagangan Malaysia. ( 5m ) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________zur/smktis/2013 47
 14. 14. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA38 Maklumat berikut berkaitan dgn kadar pertukaran asing antara 2 buah Negara berbanding Ringgit Malaysia. ( SPM 2007 ) Negara Kadar Pertukaran asing Jerman € = RM4.30 Amerika Syarikat USD1 = RM3.60 i Jika harga seunit barang X di Jerman ialah € 35 dan di AS ialah USD28, kirakan nilai yg perlu dibayar dlm sebutan RM bagi setiap Negara itu. ( 4m ) ii Tentukan Negara terbaik bagi pengimport Malaysia utk mengimport 1 000 unit barang X. Berikan alasan anda. ( 4m )39 Jadual di bawah menunjukkan perubahan nilai eksport dan import Malaysia bagi tempoh tiga tahun. ( SPM 2010 ) Tahun RM juta Butiran 2005 2006 2007 Eksport 533 788 599 959 653 849 Import 434 010 488 231 536 839 Sumber : Ubahsuai daripada Laporan Ekonomi pelbagai tahun. Jelaskan kesan perubahan eksport dan import tersebut ke atas kadar pertukaran Ringgit Malaysia. ( 6m ) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________40 Jadual 2 menunjukkan perubahan kadar pertukaran asing bagi setiap Ringgit Malaysia banding Dolar Amerika dan Pound Sterling pada tahun 2002 berbanding 2001. ( SPM 2005 ) Mata wang asing Tahun 2001 Tahun 2002 USD 0.26 0.25 ₤ 0.16 0.17 JADUAL 2 Huraikan kesan ke atas imbangan dagangan dengan Malaysia akibat perubahan kadar pertukaran asing pada tahun 2002 berbanding tahun 2001 ( 8m ) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________zur/smktis/2013 48
 15. 15. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________41 Jelaskan kesan peristiwa berikut terhadap kadar pertukaran asing Ringgit Malaysia. ( SPM 2009 ) (Setiap peristiwa adalah berasingan ) i Penjualan barangan elektronik Malaysia ke Myanmar berkurangan akibat tragedi taufan nargis. ( 3m ) ____________________________________________________________________________ ii Kerajaan Indonesia menggunakan Syarikat Penerbangan Malaysia ( MAS ) bagi menghantar jemaah haji ke Mekah. ( 3m ) _____________________________________________________________________________KERATAN KAJIAN KES SPM.1 Potensi cerah dalam dalam industri sarang burung walit ini menyebabkan Encik Mokhtar menambah rumah burung walit. Pada masa yang sama beliau menyertai Persatuan Pengusaha Sarang Burung Walit Kebangsaan. Melalui persatuan, Encik Mokhtar bergabung dengan ahli-ahli persatuan lain untuk mempelbagaikan produk berasaskan sarang burung walit sebelum dieksport ke negara China. Pihak persatuan juga menjalankan promosi secara besar-besaran untuk meningkatkan permintaan di pasaran tempatan. Namun begitu berlaku kekeliruan orang ramai berkaitan dakwaan produk sarang burung walit dihasilkan dalam negara tidak selamat dimakan kerana mengandungi bahan kimia berbahaya……………………SPM 2012 d Jelaskan tiga kebaikan pihak persatuan mengeksport produk berasaskan sarang burung walit ke pasaran China ( 3m ). i ________________________________________________________________ ii ________________________________________________________________ iii ________________________________________________________________ iv ________________________________________________________________2 Sehubungan itu, persatuan pengguna menjalankan kempen menasihati pengguna menggantikan pengambilan ikan laut dengan ikan air tawar tetapi kempen tersebut tidak berjaya. Oleh itu, pihak persatuan mendesak kerajaan meningkatkan import ikan daripada Thailand untuk mengawal kenaikan harga ikan berterusan dan melampau. …………………… ( SPM 2009 ) e Jelaskan dua kebaikan kerajaan meningkatkan import ikan ( 2m ) ( Tips : Rujuk kebaikan PAB ) i ________________________________________________________________ ii ________________________________________________________________ iii ________________________________________________________________3 ……………….Bagi memastikan pengeluaran berjalan dengan lancar, En Haikal telah menaikkan upah pekerja sebanyak 25 peratus di samping menyediakan suasana tempat kerja yang lebih selesa. Tindakan ini menyebabkan para pekerja bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh. Kesannya jumlah keuntungan syarikat meningkat sebanyak 60 peratus dalam tempoh setahun. Perkembangan ini mendorong beliau untuk memasarkan produknya ke pasaran antarabangsa. Terdapat dua buah syarikat pengimport yang berminat dengan keluaran perusahaan En haikal. Maklumat berikut menunjukkan jenis pakaian, harga, kuantiti dan kadar pertukaran asing bagi dua buah Negara.zur/smktis/2013 49
 16. 16. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA Pengimport Jenis pakaian Harga pakaian Kuantiti (RM) (‘000 helai) Oldmill Sdn Bhd., Kanak-kanak 40.00 200 Amerika Syarikat Lelaki 50.00 300 Franzye Colurs Wanita 55.00 500 Sdn Bhd Britain Kadar pertukaran Asing RM3.80 = USD1.00 RM7.20 = ₤1.00 Pada masa yang sama, En Haikal sebagai pengerusi Persatuan Pengeluar Pakaian Kebangsaan mendesak kerajaan agar menaikkan cukai import pakaian dan berharap mendapat pertimbangan yang sewajarnya bagi mengukuhkan industri pakaian negara. ……………………….. ( SPM 2008 ) d i Hitungkan nilai eksport pakaian ke Amerika Syarikat dalam sebutatan dollar Amerika Syarikat (USD) dan Britain dalam sebutan pound ( ₤ ) ( 6m ) ( Tips : Rujuk pengiraan pertukaran asing ) • Amerika Syarikat : Pakaian kanak-kanak : Pakaian lelaki : • Britain : ii Negara yang manakah memberi pulangan keuntungan yang tinggi kepada syarikat Haikal? Beri alasan anda. ( 2m ) ( Tips : Kira dan tentukan mana yang menguntungkan ) e Jelaskan kesan kepada pihak berikut sekiranya kerajaan melaksanakan desakan Persatuan Pengeluar Pakaian Kebangsaan. ( Tips : Jika kerajaan menaikkan cukai import – kesannya. Rujuk sekatan PAB ) i Pengguna ( 1m ) ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ii Pengeluar ( 2m ) ____________________________________________________________________________zur/smktis/2013 50
 17. 17. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA ____________________________________________________________________________ iii Kerajaan ( 2m ) ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________4 Oleh itu Syarikat Aroma telah menetapkan sasaran keuntungan sebanyak 35% pada tahun 2006. peningkatan sasaran ini memerlukan syarikat mengimport lebih banyak alat ganti luar Negara seperti Peranchis dan Amerika Syarikat. Dianggarkan nilai import alat ganti kenderaan ialah sebanyak RM700 juta. Pihak pengurusan syarikat telah dimaklumkan pada masa kini, pengeluar alat ganti kenderaan di Amerika Syarikat diberi bantuan subsidi sebanyak 15% lebih tinggi drpd yg dinikmati oleh pengeluar di Peranchis. Berikut adalah maklumat perdagangan antara Negara Peranchis dan Amerika Syarikat: Bil Butiran Peranchis Amerika Syarikat 1 Kadar pertukaran asing RM1 = €0.22 RM1 = US$0.20 2 Kadar tarif 20% 5% 3 Kos pengangkutan Rendah Tinggi 4 Syarat penghantaran Label kandungan dlm Label kandungan dlm bahasa barang ke pasaran bahasa Melayu & bahasa Inggeris sahaja. domestik Inggeris Pada bulan Febuari 2006, bencana alam telah berlaku di Peranchis & Amerika Syarikat. Ini menyebabkan pengeluar di kedua-dua Negara tersebut menghadapi kesulitan utk membekalkan alat ganti kpd pengimport. Keadaan ini telah menyebabkan gangguan bekalan alat ganti kenderaan di pasaran domestic. Syarikat Aroma terpaksa mengurangkan bekalan kpd peniaga-peniaga alat ganti dan menangguhkan penghantaran alat ganti kenderaan ke negeri-negeri Pantai Timur, sabah & Sarawak utk tempoh 6 bulan. ……………………… ( SPM 2006 ) b i Bagi memastikan tingkat keuntungan syarikat maksimum, tentukan negara manakah yang menjadi pilihan utama Syarikat Aroma? [ 1m ] ( Tips : Tentukan Negara mana yang menguntungkan syarikat ) ii Huraikan 2 alasan anda. [ 6m ] ( Tips : Rujuk alasan untuk kadar pertukaran asing dan kos pengangkutan ) c Jelaskan kesan pengurangan bekalan alat ganti kenderaan tersebut kpd pihak berikut: ( Tips : Rujuk sekatan PAB dan kebaikan PAB ) i pengguna [ 3m ] **** ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ii pengedar [ 3m ]**** Syarikat Aroma. ____________________________________________________________________________zur/smktis/2013 51
 18. 18. HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA ___________________________________________________________________________ iii pengeluar [ 3m ]***** Negara AS / Peranchis ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ iv kerajaan [ 5m ]***** Malaysia ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________5 Setelah Berjaya memperoleh modal tersebut, perniagaan beliau semakin maju. Dua tahun kemudian, beliau mendapati potensi industri batik tempatan boleh dikembangkan ke peringkat antarabangsa. Pada masa yg sama, pasaran batik tempatan menghadapi persaingan daripada batik Indonesia. Encik Azli berharap kerajaan akan mengenakan sekatan-sekatan perdagangan antarabangsa utk melindungi industri batik tempatan tanpa menjejaskan hubungan diplomatik dgn rakan dagang………………………. ( SPM 2005 ) c Huraikan tiga bentuk sekatan yang boleh kerajaan laksanakan bagi melindungi industri itu. ( 9m ) ( Tips : Rujuk sekatan PAB – Embargo tidak perlu kerana tidak berkaitan ) i __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ii __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ iii __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ iv __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________zur/smktis/2013 52

×