Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball amb taules Access 2007

336 views

Published on

Pedaç del curs avançat d'ACTIC Access 2007

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Treball amb taules Access 2007

 1. 1. C1.- Validació automàtica de les dades• Aquestes propietats permeten fer una validació automàtica de les dades• Regla de validació: • És la comprovació lògica• Text de validació: • És el missatge d’error
 2. 2. C1.- Validació automàtica de les dades• Regla de validació: • Comparadors lògics: <, >, =>, <=, <> • ENTRE Y: ENTRE 100 Y 1000 • O: "Tortosa" O "Roquetes" • COMO: COMO "Cas*" • NO ES NULO: camp requerit • Funció: >=Fecha()• Text de validació: • És el missatge mostrat en cas de no passar la validació.
 3. 3. C2.- Cerca i reemplaça• Ens permet cercar dades a una taula amb diverses opcions: • Camp actual o taula. • Direcció de la cerca o la coincidència
 4. 4. C3.- Modificar el disseny duna taula• Podem modificar: • Els tipus de camp (numérico, texto, fecha/hora…) • El nom del camp (p.ex. Nombre per Nom) • Convertir un camp en clau o treure-li aquesta condició. • Les propietats de cadascun dels camps. • Però cal anar en compte...
 5. 5. C3.- Problemes posibles• El tipus de camp. Si assignem un camp tipus numèric i el seu contingut és alfanumèric, podem perdre la informació amb el canvi.• Els noms dels camps, si hi ha elements que fan referència a aquest camp, com consultes, formularis i informes, si els canviem, deixaran de funcionar.• Camps clau, si formen part duna relació podem arribar a desfer-la.• Propietats dels camps, quan hi ha dades contingudes podem infringir regles preestablertes i crear errades.
 6. 6. C4.- Modificar les propietats d’una taula• Podem ocultar i descriure una taula o qualsevol altre objecte de la base de dades.• Podem tornar a mostrar els objectes ocults mitjançant les opcions generals del panell d’exploració.
 7. 7. C5.- Aplicar formats avançats• Els formats afecten els camps de les taules. Els principals tipus de camps són: • Numèrics • Text • Data• Per modificar-los: disseny de la taula > propietats (de cada camp)
 8. 8. C5.- Aplicar formats avançats• Podem utilitzar també el tipus de camp Datos adjuntos. • Es poden adjuntar imatges, fulls de càlcul, documents, gràfics.. als registres de forma similar a com s’adjunta als missatges de correu electrònic.
 9. 9. C5.- Numèrics: Tamaño del campo • Byte: Pot contenir números entre 0 y 255 (no admet fraccions). • Entero: Pot contenir números entre -32.768 i 32.767 (no admet fraccions). • Entero largo: (Predeterminat) Pot contenir números entre – 2.147.483.648 i 2.147.483.647 (no admet fraccions). • Simple: Pot contenir números entre –3,402823E38 i – 1,401298E–45 per a valors negatius, i entre 1,401298E–45 y 3,402823E38 per a valors positius. • Doble: Pot contenir números entre –1,79769313486231E308 i – 4,94065645841247E–324 per a valors negatius, i entre 1,79769313486231E308 i 4,94065645841247E–324 per a valors positius. • Decimal: Para valors numèrics entre -9,999 i +9,999
 10. 10. C5.- Format numèric personalitzat• El format té quatre parts: 1. El format per als números positius. 2. El format per als números negatius. 3. El format per als valors cero. 4. El format per als valors Null Exemple: $#.##0,00[Verde];($#.##0,00)[Rojo];”Cero”;”Null”
 11. 11. C5.- Formats de text i Data• El tipus Texto: Mida màxima 255 caràcters• Formats: o @ Cal un caràcter de text (ja sigui un caràcter o un espai). o & No es necessita un caràcter de text. o < Converteix tots els caràcters a minúscules. o > Converteix tots els caràcters a majúscules.• Data: Aquests permeten triar com es mostrará la data.
 12. 12. C5.- Màscares dentrada, 3 seccions:000 000 000;1;X• La primera secció defineix la cadena de la màscara i consta de marcadors de posició i caràcters literals.• En la segona secció sindica si es volen emmagatzemar els caràcters de la màscara i alguna dada a la base de dades. Escriviu 0 si voleu emmagatzemar la màscara i les dades. Escriviu 1 si voleu emmagatzemar únicament les dades.• A la tercera secció es defineix el marcador de posició usat per indicar les posicions de les dades. Per defecte, Access utilitza el caràcter de subratllat (_). Si voleu utilitzar un altre caràcter, escriviu en la tercera secció de la màscara. Per defecte, una posició només accepta un caràcter o espai.
 13. 13. C6.- Copiar i moure dades• Per passar la informació entre diferents taules• Mètodes: o Copiar i enganxar, duplicar la taula. o Seleccionar registres duna taula i enganxar- los en un altra. o Altres mètodes dimportació de dades (importar de lExcel, text, etc)
 14. 14. Exercicis I Materials d’exemple: • biblioteca_m1.accdb • matfung.xls

×