Prisliste 2022 TkØs spesialistklinikk

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)
Prisliste 2022
Grupper Priskode Beskrivelse Lav Middels Høy Egen
Kirurgi Distanseoperasjon (Denne taksten dekker tidsdebitering for spesialist 45 min + komponentkostnad for distanse)
2727
Undersøkelse 0 Ikke møtt honorar 1084 1084 1084
Røntgen , Undersøkelse 1 Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege 560
Undersøkelse 1 Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege 560
Undersøkelse 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 810
Undersøkelse 3 Omfattende undersøkelse, diagnostikk og behandlingsplanlegging hos spesialist. 1180
Undersøkelse 3 Omfattende undersøkelse, diagnostikk og behandlingsplanlegging hos spesialist 1180
Undersøkelse 3a Tverrfaglig konsultasjon med pasient tilstedet
Undersøkelse 3b Tverrfaglig konsultasjon uten pasient tilstedet (100%)
Kirurgi , Oral medisin , Periodonti , Undersøkelse 4 Enkel etterkontroll etter kir. inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser
250 478 478
Kirurgi , Oral medisin , Periodonti , Undersøkelse 5 Omf.etterktr. etter kirurgiske inngr. og oral-med us 460 716 716
Anestesi 6 Lokal og regional anestesi 110 208 208
Anestesi 6a Tillegg for bruk av the Wand eller intraossøs anestesi 208 208
Anestesi 7 Tilleggstakst for premedikasjon per. os 595 882
Anestesi 8 Tilleggstakst for beh. under lystgassanalgesi 845 1066
Anestesi 9 Personalkostnad ANESTE(anestesilegeog -sykepleier) 3654 3654
Salg 9 Honorarjustering Aneste Lege/sykepleier -3654 -3654
Anestesi 9 Personalkostnad ANESTE(anestesilegeog -sykepleier) 3654 3654
Anestesi 9 Tilleggtakst ved beh. under narkose (pr. time) 2490 2516
Diverse/Tekst 10 Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer
Profylakse 100 Forebyggende behandling
Profylakse 101 Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 885 978
Glassionomer , Kompositt , Midlertidig fylling 200 Konserverende - og endodontisk behandling
Glassionomer , Kompositt 201 Preparering og fylling,1 flate 650 860
Kompositt 201 Preparering og fylling med kompositt, 1 flate 650 860
Glassionomer , Kompositt 202 Preparering og fylling, 2 flater 1075 1431
Kompositt 202 Preparering og fylling med kompositt, 2 flater 1075 1431
Glassionomer , Kompositt 203 Preparering og fylling, 3 flater 1360 2148
Glassionomer , Kompositt 203 Preparering og fylling med kompositt, 3 flater eller mer 1360 2148
Kompositt 203 Kompositt 4 flater eller mer 1360 2148
Glassionomer , Kompositt 203 Preparering og fylling 4 flater eller mer 1360 2148
Amalgam , Broledd , Bropilar , Fissur , Glassionomer , Gull , Kompositt , Krone , Midlertidig fylling , Porselen
204 Midlertidig fylling/fiksering 460 716
Glassionomer , Kompositt 205 Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale 1890 1914
Prisliste TkØs spesialistklinikk 2022
Side 1
Prisliste 2022
Glassionomer , Kompositt 206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 590 782
Hygiene , Profylakse 207 Non-operativ behandling av kariessykdom 400 516
Endodonti 210 Rrotfylling av fortenner og hjørnetenner 3550 4776
Endodonti 211 Rotfylling av premolarer 3990 5728
Endodonti 212 Rotfylling av molarer 5055 7161
Krone 300 Stålkrone 2865
Gull , Porselen 301 Gull/porselensinnlegg, 1 flate 2515 2865
Tanntekniker 301-314 Tannteknikerhonorar (samme takstnr som tannlegehonorar)
Gull , Porselen 302 Gull/porselensinnlegg, 2 flater 4910 4776
Gull , Porselen 303 Gull/porselensinnlegg, 3 flater og skallfasetter 4910 5728
Broledd , Bropilar , Krone , Midlertidig krone , Stift 304 Helkrone med eller uten fasade, gull/porselensinnlegg, 4 flater eller mer 5230 5728
Gull , Krone , Porselen 304 Helkrone med eller uten fasade, gull/porselensinnlegg, 4 flater eller mer 5230 5728
Bropilar 305 Resinsementert bro, pr mellomledd 3795 2387
Krone 306 Støpt konus eller rotkappe, inkl stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese 2595 2865
Bropilar 306 Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese 2595 2865
Broledd 307 Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid (ikke pilartenner) 2595 2387
Bropilar , Implantat , Krone , Stift 308 Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse. Teknikker kommer i tillegg. 10255 11399
Broledd , Implantat 309 Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid 3520 3632
Protese 310 Hel over- eller underkjeveprotese 11055 11458
Protese 311 Helsett (både over og underkjeveprotese) 18250 20052
Protese 312 Part. protese med støpt metallskjelett 11090 12890
Broledd , Bropilar , Implantat , Krone , Midlertidig krone , Protese , Stift
313 Rebasering/reparasjon. Enkel trådklammerprotese 2640 3581
Protese 314 Dekkprotese. taksten kan kombineres med takst 306 17115 17270
Broledd , Bropilar , Implantat , Krone , Midlertidig krone , Protese , Stift
315 Stent ved behandling med tannimplantat 1040 1049
Tanntekniker 316 Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfeller (§1 pkt 1,2,3 og 7c)
Protese 320 Dekkprotese på 2 implantater ved tannløs underkjeve 23730 28645
Protese 321 Hel overkjeveprotese ifm takstnr. 320 (inkl tanntekniker) 11055 11458
Kirurgi 400 Tillegg for kirurgisk oppdekking 573 573 573
Hygiene 400a Tillegg for forsterket smittevern 573 573
Ekstraksjon 401 Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot 665 1195
Ekstraksjon 402 Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse
330 622
Kirurgi , Oral medisin 403 Biopsi/Eksisjon 1265 1910
Kirurgi , Oral medisin 404 Incisjon av abcess 1000 1431
Ekstraksjon , Kirurgi 405 Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 2360 2865
Kirurgi 406 Apicectomi av en rot/røtter - premolar/incisiv/canin 2360 2865
Oral medisin 406 Apicectomi av rot/røtter - premolar/incisiv/canin 2360 2865
Side 2
Prisliste 2022
Kirurgi , Oral medisin 407 Apicectomi av en rot/røtter - molar 3665 4297
Endodonti 408 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/canin 755 1431
Oral medisin 409 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar 1195 2148
Endodonti 409 Tillegg for rotfylling ved apicectomi molar 1195 2148
Kirurgi , Oral medisin 410 Cystostomi /Eksplorasjon 2025 2865
Kirurgi , Oral medisin 411 Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd 1970 2148
Kirurgi , Oral medisin 412 Operativ fjerning av spyttstein 1995 2865
Kirurgi , Oral medisin 413 Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum 2830 4297
Kirurgi , Oral medisin 414 Operative inngrep med bred åpning til antrum 2830 4297
Kirurgi , Oral medisin 415 Cystostomi/decortikering 2830 4297
Kirurgi , Oral medisin 416 Blottleggelse av retinert tann med/uten feste 2830 3820
Kirurgi , Oral medisin 417 Autotransplantasjon av tann 3340 4776
Kirurgi , Oral medisin 418 Bløtvevsplastikk 1880 2865
Kirurgi , Oral medisin 419 Rekonstruksjon med benvolumsøkning av kjevekam med bentransplantasjon 4610 6016
Kirurgi , Oral medisin 420 Behandling av kjevebrudd 5105 7161
Implantat 421 Kirurgisk innsetting av implantat, første innsatte implantat 10800 17186
Implantat 422 Kirurgisk innsetting av implantat, pr. implantat i tillegg 5890 10027
Implantat 423 Mucoderm 20x30mm 1764
Implantat 423 Tillegg for materialer for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsettning av tannimplantat 1719
Kirurgi , Periodonti 423 Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk tannimplantatbehandling
1719
Implantat 423 Xenograft 02.25g, 055cc 631
Implantat 423 Xenoflex 6x6x6 839
Kirurgi 423 Collacone 55
Implantat 423 Tillegg for materialer for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat 1719
Implantat 423 Jasone Membrane 15x20mm 909
Implantat 423 Jasone Membrane 20x30mm 1283
Kirurgi 424 2 implantater ved tannløs underkjeve 19955 27212
Kirurgi 424 2 implantater ved tannløs underkjeve 19955 27212
Implantat 424 2 implantater ved tannløs underkjeve 19955 27212
Periodonti 501 Behandling av marginal periodontitt - 30 min 935 1431 1431
Periodonti 502 Tillegg for kirurgisk inngrep ved beh av marginal periodontitt 950 2148 2148
Periodonti 503 Regenerasjonsbehandling ved festetap 555 954 954
Periodonti 504 Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon 1719 1719
Periodonti 505 Fiksering/midlertidig løsning, per seanse 1150 1431 1431
Kirurgi , Periodonti 509 Immediat protese/midlertidig protese/utvidelse av eksisterende protese 4297
Protese 510 Partiell protese 12890
Side 3
Prisliste 2022
Protese 511 Helprotese 11458
Protese 512 Dekkprotese 17186
Broledd 513 Fast protetikk pr tann som er tapt/trukket 7210
Protese 513 Fast protetikk - pr tann som er tapt/trukket 7210
Implantat 514 Kirurgisk innsetting av implantat - per implantat (perio) 17186
Implantat 516 Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk (perio) 1090
Kirurgi 517 Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt 6145
Kjeveortopedi 601 Behandlingsplanlegging 1230
Kjeveortopedi 602a Enkel retensjonsplate 1265 1376
Kjeveortopedi 602c Fiksert plate 2230 2292
Implantat 605 Collacone 55
Kjeveortopedi 605f Miniskrue/intraossøst implantat/miniimplantat - første skrue 2225 2225
Diverse/Tekst 605f Miniskrue 2225
Kjeveortopedi 605f Miniskrue 2225
Kjeveortopedi 605g miniskrue/intraossøst implantat/miniimplantat - per ekstra skrue 1775 1775
Diverse , Protese 702 Studiemodell, pr. kjeve 180 573
Diverse , Protese 703 Soklet modell/studiemodell per sett 420 1431
Røntgen 704 Pasientfoto pr. bilde 25 114
Diverse 705 Us, behandling og etterkontroll av bittskinne 3270 4297
Bittfysiologi 705 Us, beh og etterktr. ved sympt på temp-mand dysfunksjon 3270 4297
Diverse , Protese 705 Bittskinnetannbeskytter 3270 4297
Diverse 706 Injekson i kjeveledd 890 1431
Diverse 707 Enkel akrylskinne. Tannbeskytter (inkl avtrykk og skinne) 1160 1431
Diverse 708 Bleking av tenner 3415
Røntgen 800 Klinisk foto 28 28
Diverse , Kirurgi , Oral medisin 801 Taking av prøver til laboratorieundersøkelser 225 297
Røntgen 802 Tannrøntgen, pr.bilde 45 149
Røntgen 803 Okklusalrøntgen, pr.bilde 200 253
Røntgen 804 Panoramarøntgen, OPG (ekstraoral) 390 768
Røntgen 805 Håndrøntgen for kjeveortopedisk vekstanalyse 631 631
Røntgen 805 Håndrøntgen for kjeveortopedisk vekstanalyse 631 631
Røntgen 806 Skallerøntgen profil, evnt flere plan 525 950
Røntgen 807 Røntgen ansiktsben/kjeveledd 410 768
Røntgen 808 Sialografi 1195 1195
Røntgen 808 Sialografi 1195 1195
Røntgen 809 CT/MR kjeve/ansiksskjelett (med bløtvev) 1740 3648
Side 4
Prisliste 2022
Røntgen 810 Tilleggsserie 765 1195
Røntgen 811 Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens)
690 954
Diverse , Salg 1000 Utlevering av kopi eller utskrift av pasientjournal 108 108
Hygiene 200001 Tillegg for forsterket smittevern
Side 5
1 of 5

More Related Content

Featured(20)

How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC4.1K views
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.1K views
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.3K views
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K views
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K views
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Prisliste 2022 TkØs spesialistklinikk

  • 1. Prisliste 2022 Grupper Priskode Beskrivelse Lav Middels Høy Egen Kirurgi Distanseoperasjon (Denne taksten dekker tidsdebitering for spesialist 45 min + komponentkostnad for distanse) 2727 Undersøkelse 0 Ikke møtt honorar 1084 1084 1084 Røntgen , Undersøkelse 1 Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege 560 Undersøkelse 1 Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege 560 Undersøkelse 2 Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 810 Undersøkelse 3 Omfattende undersøkelse, diagnostikk og behandlingsplanlegging hos spesialist. 1180 Undersøkelse 3 Omfattende undersøkelse, diagnostikk og behandlingsplanlegging hos spesialist 1180 Undersøkelse 3a Tverrfaglig konsultasjon med pasient tilstedet Undersøkelse 3b Tverrfaglig konsultasjon uten pasient tilstedet (100%) Kirurgi , Oral medisin , Periodonti , Undersøkelse 4 Enkel etterkontroll etter kir. inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 250 478 478 Kirurgi , Oral medisin , Periodonti , Undersøkelse 5 Omf.etterktr. etter kirurgiske inngr. og oral-med us 460 716 716 Anestesi 6 Lokal og regional anestesi 110 208 208 Anestesi 6a Tillegg for bruk av the Wand eller intraossøs anestesi 208 208 Anestesi 7 Tilleggstakst for premedikasjon per. os 595 882 Anestesi 8 Tilleggstakst for beh. under lystgassanalgesi 845 1066 Anestesi 9 Personalkostnad ANESTE(anestesilegeog -sykepleier) 3654 3654 Salg 9 Honorarjustering Aneste Lege/sykepleier -3654 -3654 Anestesi 9 Personalkostnad ANESTE(anestesilegeog -sykepleier) 3654 3654 Anestesi 9 Tilleggtakst ved beh. under narkose (pr. time) 2490 2516 Diverse/Tekst 10 Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Profylakse 100 Forebyggende behandling Profylakse 101 Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 885 978 Glassionomer , Kompositt , Midlertidig fylling 200 Konserverende - og endodontisk behandling Glassionomer , Kompositt 201 Preparering og fylling,1 flate 650 860 Kompositt 201 Preparering og fylling med kompositt, 1 flate 650 860 Glassionomer , Kompositt 202 Preparering og fylling, 2 flater 1075 1431 Kompositt 202 Preparering og fylling med kompositt, 2 flater 1075 1431 Glassionomer , Kompositt 203 Preparering og fylling, 3 flater 1360 2148 Glassionomer , Kompositt 203 Preparering og fylling med kompositt, 3 flater eller mer 1360 2148 Kompositt 203 Kompositt 4 flater eller mer 1360 2148 Glassionomer , Kompositt 203 Preparering og fylling 4 flater eller mer 1360 2148 Amalgam , Broledd , Bropilar , Fissur , Glassionomer , Gull , Kompositt , Krone , Midlertidig fylling , Porselen 204 Midlertidig fylling/fiksering 460 716 Glassionomer , Kompositt 205 Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale 1890 1914 Prisliste TkØs spesialistklinikk 2022 Side 1
  • 2. Prisliste 2022 Glassionomer , Kompositt 206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 590 782 Hygiene , Profylakse 207 Non-operativ behandling av kariessykdom 400 516 Endodonti 210 Rrotfylling av fortenner og hjørnetenner 3550 4776 Endodonti 211 Rotfylling av premolarer 3990 5728 Endodonti 212 Rotfylling av molarer 5055 7161 Krone 300 Stålkrone 2865 Gull , Porselen 301 Gull/porselensinnlegg, 1 flate 2515 2865 Tanntekniker 301-314 Tannteknikerhonorar (samme takstnr som tannlegehonorar) Gull , Porselen 302 Gull/porselensinnlegg, 2 flater 4910 4776 Gull , Porselen 303 Gull/porselensinnlegg, 3 flater og skallfasetter 4910 5728 Broledd , Bropilar , Krone , Midlertidig krone , Stift 304 Helkrone med eller uten fasade, gull/porselensinnlegg, 4 flater eller mer 5230 5728 Gull , Krone , Porselen 304 Helkrone med eller uten fasade, gull/porselensinnlegg, 4 flater eller mer 5230 5728 Bropilar 305 Resinsementert bro, pr mellomledd 3795 2387 Krone 306 Støpt konus eller rotkappe, inkl stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese 2595 2865 Bropilar 306 Støpt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese 2595 2865 Broledd 307 Mellom- og ekstensjonsledd ved broarbeid (ikke pilartenner) 2595 2387 Bropilar , Implantat , Krone , Stift 308 Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse. Teknikker kommer i tillegg. 10255 11399 Broledd , Implantat 309 Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid 3520 3632 Protese 310 Hel over- eller underkjeveprotese 11055 11458 Protese 311 Helsett (både over og underkjeveprotese) 18250 20052 Protese 312 Part. protese med støpt metallskjelett 11090 12890 Broledd , Bropilar , Implantat , Krone , Midlertidig krone , Protese , Stift 313 Rebasering/reparasjon. Enkel trådklammerprotese 2640 3581 Protese 314 Dekkprotese. taksten kan kombineres med takst 306 17115 17270 Broledd , Bropilar , Implantat , Krone , Midlertidig krone , Protese , Stift 315 Stent ved behandling med tannimplantat 1040 1049 Tanntekniker 316 Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfeller (§1 pkt 1,2,3 og 7c) Protese 320 Dekkprotese på 2 implantater ved tannløs underkjeve 23730 28645 Protese 321 Hel overkjeveprotese ifm takstnr. 320 (inkl tanntekniker) 11055 11458 Kirurgi 400 Tillegg for kirurgisk oppdekking 573 573 573 Hygiene 400a Tillegg for forsterket smittevern 573 573 Ekstraksjon 401 Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot 665 1195 Ekstraksjon 402 Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme kjeveregion og i samme behandlingsseanse 330 622 Kirurgi , Oral medisin 403 Biopsi/Eksisjon 1265 1910 Kirurgi , Oral medisin 404 Incisjon av abcess 1000 1431 Ekstraksjon , Kirurgi 405 Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot 2360 2865 Kirurgi 406 Apicectomi av en rot/røtter - premolar/incisiv/canin 2360 2865 Oral medisin 406 Apicectomi av rot/røtter - premolar/incisiv/canin 2360 2865 Side 2
  • 3. Prisliste 2022 Kirurgi , Oral medisin 407 Apicectomi av en rot/røtter - molar 3665 4297 Endodonti 408 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/canin 755 1431 Oral medisin 409 Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar 1195 2148 Endodonti 409 Tillegg for rotfylling ved apicectomi molar 1195 2148 Kirurgi , Oral medisin 410 Cystostomi /Eksplorasjon 2025 2865 Kirurgi , Oral medisin 411 Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd 1970 2148 Kirurgi , Oral medisin 412 Operativ fjerning av spyttstein 1995 2865 Kirurgi , Oral medisin 413 Plastisk operasjon for lukking av åpning til antrum 2830 4297 Kirurgi , Oral medisin 414 Operative inngrep med bred åpning til antrum 2830 4297 Kirurgi , Oral medisin 415 Cystostomi/decortikering 2830 4297 Kirurgi , Oral medisin 416 Blottleggelse av retinert tann med/uten feste 2830 3820 Kirurgi , Oral medisin 417 Autotransplantasjon av tann 3340 4776 Kirurgi , Oral medisin 418 Bløtvevsplastikk 1880 2865 Kirurgi , Oral medisin 419 Rekonstruksjon med benvolumsøkning av kjevekam med bentransplantasjon 4610 6016 Kirurgi , Oral medisin 420 Behandling av kjevebrudd 5105 7161 Implantat 421 Kirurgisk innsetting av implantat, første innsatte implantat 10800 17186 Implantat 422 Kirurgisk innsetting av implantat, pr. implantat i tillegg 5890 10027 Implantat 423 Mucoderm 20x30mm 1764 Implantat 423 Tillegg for materialer for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsettning av tannimplantat 1719 Kirurgi , Periodonti 423 Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk tannimplantatbehandling 1719 Implantat 423 Xenograft 02.25g, 055cc 631 Implantat 423 Xenoflex 6x6x6 839 Kirurgi 423 Collacone 55 Implantat 423 Tillegg for materialer for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat 1719 Implantat 423 Jasone Membrane 15x20mm 909 Implantat 423 Jasone Membrane 20x30mm 1283 Kirurgi 424 2 implantater ved tannløs underkjeve 19955 27212 Kirurgi 424 2 implantater ved tannløs underkjeve 19955 27212 Implantat 424 2 implantater ved tannløs underkjeve 19955 27212 Periodonti 501 Behandling av marginal periodontitt - 30 min 935 1431 1431 Periodonti 502 Tillegg for kirurgisk inngrep ved beh av marginal periodontitt 950 2148 2148 Periodonti 503 Regenerasjonsbehandling ved festetap 555 954 954 Periodonti 504 Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon 1719 1719 Periodonti 505 Fiksering/midlertidig løsning, per seanse 1150 1431 1431 Kirurgi , Periodonti 509 Immediat protese/midlertidig protese/utvidelse av eksisterende protese 4297 Protese 510 Partiell protese 12890 Side 3
  • 4. Prisliste 2022 Protese 511 Helprotese 11458 Protese 512 Dekkprotese 17186 Broledd 513 Fast protetikk pr tann som er tapt/trukket 7210 Protese 513 Fast protetikk - pr tann som er tapt/trukket 7210 Implantat 514 Kirurgisk innsetting av implantat - per implantat (perio) 17186 Implantat 516 Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk (perio) 1090 Kirurgi 517 Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt 6145 Kjeveortopedi 601 Behandlingsplanlegging 1230 Kjeveortopedi 602a Enkel retensjonsplate 1265 1376 Kjeveortopedi 602c Fiksert plate 2230 2292 Implantat 605 Collacone 55 Kjeveortopedi 605f Miniskrue/intraossøst implantat/miniimplantat - første skrue 2225 2225 Diverse/Tekst 605f Miniskrue 2225 Kjeveortopedi 605f Miniskrue 2225 Kjeveortopedi 605g miniskrue/intraossøst implantat/miniimplantat - per ekstra skrue 1775 1775 Diverse , Protese 702 Studiemodell, pr. kjeve 180 573 Diverse , Protese 703 Soklet modell/studiemodell per sett 420 1431 Røntgen 704 Pasientfoto pr. bilde 25 114 Diverse 705 Us, behandling og etterkontroll av bittskinne 3270 4297 Bittfysiologi 705 Us, beh og etterktr. ved sympt på temp-mand dysfunksjon 3270 4297 Diverse , Protese 705 Bittskinnetannbeskytter 3270 4297 Diverse 706 Injekson i kjeveledd 890 1431 Diverse 707 Enkel akrylskinne. Tannbeskytter (inkl avtrykk og skinne) 1160 1431 Diverse 708 Bleking av tenner 3415 Røntgen 800 Klinisk foto 28 28 Diverse , Kirurgi , Oral medisin 801 Taking av prøver til laboratorieundersøkelser 225 297 Røntgen 802 Tannrøntgen, pr.bilde 45 149 Røntgen 803 Okklusalrøntgen, pr.bilde 200 253 Røntgen 804 Panoramarøntgen, OPG (ekstraoral) 390 768 Røntgen 805 Håndrøntgen for kjeveortopedisk vekstanalyse 631 631 Røntgen 805 Håndrøntgen for kjeveortopedisk vekstanalyse 631 631 Røntgen 806 Skallerøntgen profil, evnt flere plan 525 950 Røntgen 807 Røntgen ansiktsben/kjeveledd 410 768 Røntgen 808 Sialografi 1195 1195 Røntgen 808 Sialografi 1195 1195 Røntgen 809 CT/MR kjeve/ansiksskjelett (med bløtvev) 1740 3648 Side 4
  • 5. Prisliste 2022 Røntgen 810 Tilleggsserie 765 1195 Røntgen 811 Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) 690 954 Diverse , Salg 1000 Utlevering av kopi eller utskrift av pasientjournal 108 108 Hygiene 200001 Tillegg for forsterket smittevern Side 5