Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kertaskerjaperkhemahan

823 views

Published on

Contoh Kertas Kerja

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kertaskerjaperkhemahan

 1. 1. 1.0 PENGENALAN Perkhemahan unif beruniform ini merupakan antara saluran pendidikan luar bilik darjah yang sangat berkesan. Usaha ini adalah bertujuan menangani masalah gejala sosial. Perkhemahan ini diharap akan dapat mendidik murid-murid percaya kepada diri sendiri dan sedar akan kemampuan diri. Melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan, mereka ini akan didedahkan dengan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang sukar diperolehi ketika di dalam bilik darjah. Ia menanam sifat keberanian dan kepercayaan interpersonal dan intrapersonal. Diharapkan program ini akan dapat memberi peluang kepada murid-murid menonjolkan kemampuan diri mere disamping mengeratkan hubungan siratulrrahim dikalangan murid dan guru-guru. 2.0 NAMA PROGRAM PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM SK TAN SRI GHAZALI JAWI 3.0 MATLAMAT Perkhemahan Unit Uniforn ini diharap dapat membina keyakinan diri murid apabila berhadapan dengan situasi kehidupan yang mencabar, disamping menerapkan sikap hormat-menghormati di antara satu sama lain. Ia juga merupakan satu aktiviti pengukuhan ilmu pendidikan luar serta perkongsian ilmu dan pengalaman antara unit persatuan Pengakap, Puteri Islam dan Bulan Sabit Merah. 4.0 OBJEKTIF Pada akhir program ini, para peserta akan dapat : 4.1 Memperolehi pengalaman yang berguna dalam kehidupan seharian. 4.2 Menyemai semangat bekerja dalam kumpulan. 4.3 Mengukuhkan semangat jati diri. 4.4 Membina keyakinan dan ketrampilan diri. Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 1
 2. 2. 5.0 BUTIRAN PERKHEMAHAN 5.1 Tarikh : 28hb. Dan 29hb. September 2012 (Jumaat/Sabtu) 5.2 Tempat : Sekitar Kawasan / Padang SKTSGJ 5.3 Masa : 2.40 petang 5.4 Jurulatih/Fasilitator : Guru-guru SK Tan Sri Ghazali Jawi 6.0 SASARAN PENYERTAAN : 110 orang murid-murid tahap dua SKTSGJ • 40 ahli pengakap • 40 ahli Bulan Sabit Merah • 30 Puteri Islam 7.0 BAYARAN PENYERTAAN : Setiap peserta dikenakan bayaran sebanyak RM 10.00 (Sepuluh Ringgit Sahaja) Bayaran ini adalah untuk menampung perbelanjaan seperti: i. Aktiviti ii. Makan dan minuman peserta 8.0 JAWATANKUASA INDUK PENAUNG : Tn. Hj. Mohd Arif b. Abd Jabbar PENASIHAT I : Pn. Hjh. Nigar Begum bt. A.B. Khan PENASIHAT II : En. Wan Ghani b. Wan Jamel PENGERUSI : En. Mohd Shafarun b. Abdullah NAIB PENGERUSI : En. Sobri b. Hassan SETIAUSAHA : Pn. Noorul Dalilah bt. Harun PEN. SETIAUSAHA : En. Ramli b. Sidik Amat BENDAHARI : Pn. Hjh. Nooranis bt. Abd Wahab PEN. SETIAUSAHA : Pn. Zainatul Ashikin bt. Mohd Mohaidin AHLI JAWATAN KUASA : Pn. Norizan bt. Abd Aziz En. Awang b. Ismail Pn. Fauziah bt. Othman En. Rezal b. Shamsudin Pn. Robaayah bt. Abd Manan En. Fakhrurrazy b. Abu Yazid Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 2
 3. 3. 9.0 JAWATAN KUASA PELAKSANA : KEM KOMANDAN : En. Sobri b. Hassan PEN. KEM KOMANDAN : Pn. Jamilah bt. Jamal PENYELARAS AKTIVITI KEMBARA ILMU Pn. Kalsom b. Darus PENGHAYATAN MALAM (LDK) Pn.Noorul Dalilah Harun PERTANDINGAN MEMASAK Pn. Hjh. Robaayah b. Abd Manan PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN Pn. Noorqudwati bt. Ahmad Damanhuri KHEMAH TERBAIK / GAJET En. Fakhrurrazy b. Abu Yazid / En. Umaar Fuad KULIAH SUBUH En. Rezal b. Shamsudin JEJAK KOMANDO En. Muhammad Uda b. Ateh / En. Awang b. Ismail SENAMROBIK En. Fakhrurrazy b. Abu Yazid JAWATANKUASA KECIL PELAKSANA PENDAFTARAN & PEMBAHAGIAN KUMPULAN Pn. Rosdiana bt. Abd Majid Pn. Suziy bt. Harun PERSIAPAN TEMPAT & SIARAYA En. Azhar b. Kadir, En. Rezal b. Samsudin MAKANAN DAN MINUMAN Kantin Pn. Rosnawati bt. Hussin Pn. Zainatul Ashikin bt. Mohd Mohaidin HADIAH / CENDERA HATI Pn. Rosmawati bt. Abd Yazid Pn. Kamariah bt. Malek KAWALAN KESELAMATAN (MALAM) & KECEMASAN En. Azhar b. Kadir En. Awang b. Ismail En. Umar Fuaad b. Hussin En. Ramli b. Sidik Amat En. Fakhrurrazy b. Abu Yazid Pn. Rahiza bt. Mohd Yusoff Pn. Jamilah bt. Jamal Pn. Kalsom b. Darus Pn. Noorul Dalilah bt. Harun IBADAH / KEROHANIAN En. Rezal b. Samsudin En. Mohd Thakapi b. Mat Arif Pn. Hjh. Nooranis bt. Abd Wahab Pn. Rahiza bt. Mohd Yusoff JAWATAN KECIL AKTIVITI Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 3
 4. 4. KEMBARA ILMU Ppenyelaras : Pn. Kalsom b. Darus Pn. Hamidah bt. Sulaiman Pn. Shamsiah bt. Mohd Yusof Pn. Suziy bt. Harun Pn. Haslina bt. Md Nor PENGHAYATAN MALAM (LDK) Penyelaras : Pn. Noorul Dalilah bt. Harun En. Ramli b. Sidik Amat En. Muhammad Uda b. Ateh Pn. Jamilah bt. Jamal Pn. Zainatul Ashikin bt. Mohd Mohaidin PERTANDINGAN MEMASAK Penyelaras : Pn. Hjh Robaayah bt. Abd. Manan Pn. Norizan bt. Abd Aziz Pn. Khamariah bt. Malek Pn. Saniah bt. Bili Pn. Rosnawati bt. Hussin PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN Penyelaras : Pn. Noorqudwati bt. Ahmad Damanhuri Pn. Hjh. Nooranis bt. Abd Wahab Pn. Rahiza bt. Mohd Yusoff Pn. Hjh. Rosmawati bt. Abd Yazid Pn. Zarina bt. Hussin GAJET & KAWAD KAKI Penyelaras : En. Fakrukkazy b. Abu Yazid En. Azhar b. Kadir En. Sobri b. Hassan Pn. Saniah bt. Bili JEJAK KOMANDO Penyelaras : En. Muhammad Uda b. Ateh En. Awang b. Ismail En. Umar Fuaad b. Hussin En. Mohd Thakapi b. Mohd Arif Pn. Noorul Dalilah bt. Harun Pn. Shamsiah bt. Mohd Yusof Pn. Rosdiana bt. Abd Majid SENAMROBIK Penyelaras : En. Fakhrurarry b. Abu Yazid En. Umar Fuaad b. Hussin Pn. Fauziah bt. Othman 10. SENARAI TUGAS Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 4
 5. 5. 10.1 PENGERUSI / KETUA PROJEK a. Membentuk jawatankuasa b. Mempengerusikan mesyuarat c. Merujuk kepada penasihat 10.2 SETIAUSAHA a. Menjalankan tugas-tugas kesetiausahaan b. Urusan surat menyurat dan borang. 10.3 BENDAHARI a. Mengutip, menyelaras dan menyediakan penyata kewangan berkaitan program. b. Memastikan segala perbelanjaan berjalan dengan lancar seperti yang sepatutnya. 10.4 KETUA DAN PENOLONG KOMANDO PERKHEMAHAN a. Merancang segala pengisian aktiviti. b. Memastikan segala aktiviti berjalan dengan lancar dan selamat. 10.5 PERALATAN / SIARAYA a. Merancang dan menentukan peralatan yang diperlukan untuk program. b. Memastikan segala peralatan dibawa ke tapak perkhemahan dan dibawa pulang ke sekolah dengan keadaan baik seperti asal. 10.6 KESELAMATAN a. Menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap. b. Memastikan keselamatan para peserta terjamin di sepanjang aktiviti. c. Mengambil tindakan awal dengan pantas sekiranya berlaku kecemasan. 10.7 MAKANAN DAN MINUMAN a. Merancang dan menentukan menu makanan b. Merancang jadual makan dan minum peserta, guru dan jurulatih c. Memastikan urusan semasa makan berjalan dengan lancar. Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 5
 6. 6. 10.8 DOKUMENTASI a. Mencatat segala aktiviti yang berjalan. b. mengambil foto untuk setiap aktiviti. c. Menyediakan laporan perkhemahan dan dokumentasikan. d. Berhubung dengan setiausaha untuk mendapatkan bahan-bahan untuk didokumentasikan. 10.9 IBADAH a. Memimpin para peserta solat berjemaah. b. Mengelolakan kuliah subuh dan maghrib. c. Menyelaras dan menjalankan program untuk slot keagamaan/kerohanian. 10.10 HADIAH DAN CENDERAMATA a. Menyediakan hadiah dan cenderamata program 10.11 DISIPLIN PESERTA a. Mengawal disiplin para peserta sepanjang perkhemahan. 10.12 PENGESAHAN PENDAFTARAN a. Memastikan para peserta sudah berada di tapak perhimpunan b. Semak kehadiran murid berdasarkan nama yang akan diberikan oleh setiausaha. 11.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 6
 7. 7. 11.1 DUIT KOKURIKULUM : RM 1029.00 11.2 KUTIPAN MURID : RM 1100.00 JUMLAH : RM 2129.00 BIL. PERKARA KUANTITI RM 1 MAKANAN DAN MINUMAN PESERTA Minum pagi RM 1.50 x 110 orang x 2 hari 330.00 Makan Malam RM3.00 x 110 orang 330.00 Jamuan penutup RM3.00 x 110 orang 330.00 JUMLAH 990.00 2. PERBELANJAAN HADIAH Tempat pertama RM60.00 x 6 acara 360.00 Tempat kedua RM50.00 x 6 acara 300.00 Tempat ketiga RM40.00 x 6 acara 240.00 JUMLAH 900.00 3. PERBELANJAAN LAIN-LAIN 3.1 Belerang 5 kg x RM8.00 40.00 3.2 Tali Rafia 7.40 3.3 Ubat Nyamuk 6.80 3.4 Kertas A4 2 rim x RM9.90 19.80 3.5 Mentol bulat 9.00 3.6 Breket lampu 9.00 3.7 Biskut 4 segi 1 tin x RM18.00 18.00 3.8 Kain (bendera kump.) 21.00 3.9 Pen Maker 2 kotak x RM22.00 42.00 3.10 Kad manila 20 keping x RM0.80 16.00 3.11 Fotostat 50.00 JUMLAH 239.00 JUMLAH KESELURUHAN 2129.00 12.0 TENTATIF PROGRAM Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 7
 8. 8. TARIKH MASA PERKARA TINDAKAN 28 Sept 2012 (Jumaat) 8.00 – 9.00 pg Pendaftaran peserta di kantin AJK Pendaftaran 9.00 – 9.30 pg Taklimat perkhemahan Kem Komandan 9.30 – 10.30 pg Mendirikan khemah AJK Khemah / Fasilitator 10.30 – 11.00 pg Minum pagi AJK Makanan / minuman 11.00 – 12.30 tgh Ice breaking Fasilitator 12.30 - 1.00 ptg Makan tengahari AJK Makanan / Minuman 1.00 – 2.00 ptg Solat Zohor berjemaah AJK Keagamaan 2.00 – 4.00 ptg Kawad Kaki AJK Kawad Kaki 4.00 – 5.00 ptg Minum petang dan Solat Asar berjemaah AJK Makanan & Minuman / AJK Keagamaan 5.00 – 6.30 ptg Sukaneka AJK Sukaneka 6.30 – 9.00 mlm Pengurusan diri / Makan malam / Solat Maghrib / Tahlil dan Tazkirah / Solat Isyak berjemaah Kem Komandan /AJK Makanan dan Minuman / AJK Keagamaan 9.00 – 10.30 mlm Latihan Kebudayaan / Pertandingan Kebudayaan AJK Malam Kebudayaan / Fasilitator 10.30 – 11.30 mlm ‘Night Walk’ Kem Komandan / AJK Night Walk / Fasilitator 11.30 – 12.30 mlm Minum malam / Pengurusan Diri / Tidur Kem Komandan /AJK Makanan dan Minuman / 29 Sept 2012 (Sabtu) 5.00 – 6.30 pg Pengurusan diri / Kuliah subuh / solat Subuh Kem Komandan / AJK Keagamaan / Fasilitator 6.30 – 7.00 pg Pengurusan Diri Kem Komandan 7.00 – 8.00 pg Senamrobik AJK Senamrobik 8.00 –8.30 pg Sarapan pagi AJK Makanan & Minuman 8.30 – 10.30 pg Aktiviti Kembara Kem Komandan / AJK Kembara / Fasilitator 10.30 – 11.00 pg Pengurusan Diri / Minuman pagi Kem Komandan / AJK Makanan dan Minuman 11.00 – 12.30 tgh Aktiviti Orieentering AJK Orieentering 12.30 – 1.00 ptg Makan Tengahari AJK Makanan dan Minuman 1.00 – 2.00 ptg Pengurusan diri / Solat Zohor berjemaah Kem Komandan / AJK Keagamaan 2.00 – 3.30 ptg Pertandingan Kawad Kaki AJK Kawad kaki 3.30 – 4.30 ptg Minum petang / Berkemas Kem Komandan / AJK Makanan dan Minuman 4.30 – 5.00 ptg Majlis penyampaian hadiah AJK Hadiah / AJK Siaraya 5.00 ptg Bersurai Semua guru Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 8
 9. 9. 13. PERINCIAN AKTIVITI 13.1 MENDIRIKAN KHEMAH ( 2 jam) Objektif : Memberi pengetahuan dan pengalaman baru dalam pemasangan khemah. Langkah Perlaksanaan : • Taklimat dan demontrasi pemasangan khemah. • Peserta memasang khemah mengikut kumpulan dan dipantau fasilitator kumpulan. . 13.2 PERSEMBAHAN MURID : ( 1 jam ) Aktiviti : Malam Kebudayaan Objektif : Membina sikap keyakinan diri dan dapat bekerja sebagai satu pasukan. Langkah Perlaksanaan : • Setiap kumpulan akan mempersembahkan satu persembahan berkaitan dengan kebudayaan yang terdapat di Malaysia • Diadakan dalam bentuk pertandingan antara kumpulan Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 9 Khemah yang digunakan adalah jenis berbentuk gelembung dan diperbuat daripada material yang kalis air. Ciri utama khemah jenis ini adalah ianya mudah dibawa, dan sesuai untuk perkhemahan di sekolah.
 10. 10. 13.3 LATIHAN DALAM KUMPULAN (PENGHAYATAN MALAM) : ( 2 jam ) Aktiviti 1 : Pembentukan Kumpulan – ( 1 jam ) Objektif :  Menanamkan sifat inginkan kawan dalam diri peserta  Menyatukan peserta menjadi satu kelompok yang bersatu  Membina semangat setiakawan dalam diri peserta Langkah Perlaksanaan : • Fasilitator akan menerangkan tujuan aktiviti yang akan dilakukan. • Peserta berbaris dalam kumpulan mengikut tahun. • Setiap peserta akan mengambil secebis kertas (gambar haiwan) dalam kotak yang disediakan. ( ada sebelas gambar haiwan – 11 kumpulan) • Peserta akan mencari kumpulan mengikut gambar haiwan yang diperolehi dengan hanya membunyikan bunyi atau pergerakan haiwan tersebut. • Apabila kumpulan sudah terbentuk. Aktiviti seterusnya mempersembahkan persembahan kumpulan dalam bahasa dan pergerakan haiwan yang diwakili. • Fasilitator menegaskan kepentingan dalam bekerja dalam kumpulan, saling menerima kelebihan dan kekurangan diri dan rakan dalam kumpulan. Aktiviti 2 : Nur Kasih Objektif ;:  Menilai sendiri kasih sayang kepada ibu bapa.  Menginsafi diri dan berazam menjadi anak yang taat.  Menyedarkan peserta bukan sesuatu yang mudah dalam membuat keputusan. Langkah Pelaksanaan : Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 10
 11. 11. • Peserta diberi secebis kertas, mereka diminta menulis satu nama atau panggilan yang mereka sangat sayangi. • Minta peserta berkumpul mengikut seseorang yang disayangi, contohnya ibu, ayah , datuk atau nenek. • Pilih beberapa peserta dari kumpulan, dan minta mereka memberi alasan atas pemilihan mereka. • Aktiviti diteruskan dengan tayangan video berkaitan ‘ibu bapa’ • Fasilitator membuat rumusan sambil bersoaljawab dengan peserta. 13.4 PERSEMBAHAN KUMPULAN ( 1 jam ) Aktiviti : Malam Kebudayaan Objektif :  Memberi peluang kepada peserta untuk menunjukkan bakat masing-masing.  Membina keyakinan diri peserta. Langkah Pelaksanaan : • Peserta diberi masa dalam 15 minit untuk membuat persediaan. • Peserta membuat persembahan dalam kumpulan mengikut giliran. • Fasilitator membuat refleksi keseluruhan persembahan. 13.5 TAZKIRAH DAN MORAL ( 1 jam ) Aktiviti : Solat Wajib, Kuliah Subuh dan Amali solat Objektif :  Memberi santapan kerohanian kepada peserta menimba serta mempraktikkan ilmu dan ibadah untuk kebahgian dunia dan akhirat. Langkah Pelaksanaan : • Peserta diwajibkan mengerjakan solat apabila masuk waktunya. Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 11
 12. 12. • Mendengar kuliah subuh selepas solat subuh di surau sekolah. • Peserta dibimbing mempraktikkan amalan solat yang sempurna. 13.6 MALAYSIA CERGAS ( 1 jam ) Aktiviti : Senamrobik Objektif :  Membina kecergasan tubuh badan untuk melakukan aktiviti-aktiviti fizikal.  Membina kecerdasan mental untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti keilmuan. Langkah Pelaksanaan : • Peserta berkumpulan di tapak perhimpunan. • Aktiviti senamrobik dikendalikan oleh seorang jurulatih. 13.7 KEMBARA 1 ( 2 jam ) Aktiviti : Kembara Ilmu Objektif :  Menyemai semangat kerjasama dan setiakawan serta membentuk hubungan sosial di kalangan peserta. Langkah Pelaksanaan : • Aktiviti dilaksanakan dalam kumpulan. • Kumpulan peserta akan membuat aktiviti di stesen-stesen yang disediakan secara bergilir. • Aktiviti yang dilakukan berdasarkan arahan bertulis. 13.8 KEMBARA 2 ( 1 jam ) Aktiviti : Jejak Komando Objektif : Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 12
 13. 13.  Memantapkan diri peserta dengan pelbagai teknik dan kemahiran usaha hidup.  Menguji tahap ketahanan mental dan fizikal peserta. Langkah Pelaksanaan : • Aktiviti dalam kumpulan besar melalui laluan yang telah dikenalpasti. • Antaranya cabaran dalam aktiviti : o Melalui denai kampung o Mengharungi sungai cetek . 13.9 KAWAD KAKI ( 1 jam ) Objektif :  Memberi pendedahan asas kawad kaki untuk perbarisan,  Membina kecekapan dan keseragaman dalam pergerakan perbarisan. Langkah Pelaksanaan : • Membuat pergerakan dalam kumpulan mengikut persatuan. • Peserta dikehendaki berpakaian lengkap. 13.10 PERTANDINGAN MEMASAK ( 1 ½ jam ) Aktiviti : Pertandingan dalam kumpulan Objektif :  Membina keyakinan diri boleh melakukan tugas-tugas memasak.  Memberi peluang untuk menunjukkan bakat yang ada.  Membina semangat berpasukan. Langkah Pelaksanaan : • Peserta dalam kumpulan dibantu seorang fasilitator. Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 13
 14. 14. • Peserta memasak menu mengikut bahan-bahan yang telah disediakan. 14. PERATURAN-PERATURAN PERKHEMAHAN Semasa perkhemahan, peserta-pesrta hendaklah, 14.1 Menjalinkan silaturahim, kenal-mengenal dan hormat-menghormat antara satu sama lain. 14.2 Mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan. 14.3 Menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. 14.4 Menjaga segala peralatan yang disediakan. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. 14.5 Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat di kawasan perkhemahan. 14.6 Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan begitu juga sebaliknya. 14.7 Sentiasa berpakaian kemas dan tidak dibenarkan berselipar kecuali berwuduk. 14.8 Setiap peserta tidak dibenarkan berkeliaran selepas pukul 12.30 tengah malam. 14.9 Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman di luar kawasan perkhemahan. 14.10 Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali aktiviti rasmi bersama jurulatih dan fasilitator. 14.11 Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran pihak penganjur. 14.12 Penjagaan diri/peralatan/harta pensendirian perlu diberi keutamaan. 14.13 Aktiviti penggunaan air dan api perlu di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab. 14.14 Peserta yang melanggar perauran keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 14
 15. 15. 14.15 Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu. 15. PENUTUP Diharapkan melalui program yang dirancang ini akan dapat melahirkan insan yang kental jiwanya, bersih dan bersemangat. Mempunyai jati diri dan sifat ingin berdikari. Pihak jawatankuasa dengan seberapa daya merancang dan berusaha untuk merealisasikannya objektif perkhemahan ini. Apa yang paling penting adalah kesungguhan para peserta itu sendiri untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang telah disusun untuk mereka. Melalui program ini juga, adalah diharapkan ianya berjaya dilaksanakan tanpa berlaku sebarang kemalangan dan kecederaan. Dengan berakhirnya program ini juga nanti, segala bahan dan pengalaman serta segala bentuk proses yang dilalui akan dapat dijadikan sumber rujukan untuk individu atau kumpulan seterusnya merancang dan mengelola program seumpama dengan lebih baik. Disediakan oleh, ……………………………… NOORUL DALILAH BT. HARUN Setiausaha Perkhemahan Unit Beruniform SK Tan Sri Ghazali Jawi Tahun 2012 Disemak oleh, …………………………….. EN SOBRI B. HASSAN Ketua Komanden Perkhemahan Unit Beruniform Sk Tan Sri Ghazali Jawi Tahun 2012 Disokongkan oleh, ……………………..…. MOHAMAD SHAFARUN B. ABDDULLAH Penolong Kanan Kokurikulum / Pengerusi Perkhemahan Unit Beruniform SK Tan Sri Ghazali Jawi Tahun 2012 Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 15
 16. 16. Diluluskan oleh, ………………………………….. TN . HJ.MOHD ARIFF B. ABDUL JABBAR GURU BESAR SK TAN SRI GHAZALI JAWI 33300 GERIK, PERAK DARUL RIDZUAN Perkhemahan Unit Beruniform SKTSGJ/Sept.2012 –Bina Insan Guru/Jun. PPG 2011ndhprab 16

×