Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tamosku Esittely9 140410 S La

719 views

Published on

 • Be the first to comment

Tamosku Esittely9 140410 S La

 1. 1. TAMOSKU-hankeTyössäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen kustannukset<br />01.8.2008 – 31.12.2009<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 2. 2. TAMOSKU- Työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen kustannukset<br />Hankkeen taustaa<br />Työssäoppimista ja oppisopimuskoulutusta on kehitetty monella eri osa-alueella<br /> suunnittelu ja valmennus (myös työelämä)<br /> tehtävät (tavoitteet)<br /> näytöt (arvioinnit)<br /> ohjaaminen ja opastaminen<br /> palaute (vaikuttavuus/laatu)<br /> resurssit (kustannukset)<br /> työssäoppimisen pedagogiikka (ohjausmenetelmät)<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 3. 3. TAMOSKU- Työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen kustannukset<br />Hankkeen taustaa<br />Huolet taustalla<br /> koulun resurssit / rekrytointi<br /> koulutuksen pysyminen kehityksen mukana<br /> laajemman ammatillisen näkemyksen turvaaminen<br /> koulutusajan lyhentäminen / laajennettu<br /> työssäoppiminen / säästöt<br /> erilaiset oppijat<br /> työelämän edustajien vaikuttaminen ammatillisiin<br /> sisältöihin.<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 4. 4. TAMOSKU- Työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen kustannukset<br />Hankkeen taustaa<br /> Paineet ovat kasvaneet to:n määrälliseen ja laadulliseen lisäämiseen.<br />OPH:n ongelmana on ollut tiedon puute työssä-oppimisen ja oppisopimuskoulutuksen kustannus-vaikutuksista eri osapuolille. Tällä hankkeella on tarkoitus selvittää eritellysti kustannukset työssäoppimisesta ja oppisopimuskoulutuksesta.<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 5. 5. TAMOSKU- Työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen kustannukset<br />Hankkeen päätavoitteet (kustannusten selvitys)<br /> Työssäoppimisen ja näytön kustannusten selvitys ohjaavan opettajan osalta.<br /> työssäoppimisen ja näytön kustannusten selvitys työpaikkaohjaajan osalta.<br /> Työssäoppimisesta maksettavat korvaukset työnantajalle ja eritelläänkö sopimuksissa työssä-oppimisen aikana tehtävien ammattiosaamisen näyttöjen kustannukset (suuruusluokka).<br /> Oppisopimuskoulutuksen korvaukset ja tuet.<br /> Kartoitetaan työssäoppimisen ja ammattiosaa-misen näyttöjen näkyminen työehtosopimuksissa.<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 6. 6. TAMOSKU<br />Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset:<br /> Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keuda<br /> Lapin ammattiopisto – LAO<br /> Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutti – PSAI<br /> Tampereen ammattiopisto – TAO<br /> Ylä-Savon ammattiopisto – YSAO<br /> Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen<br /> kuntayhtymä – MSKK (Sasky)<br /> Koulutuskeskus Tavastia – KK Tavastia<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 7. 7. TAMOSKU<br />Hankkeessa mukana olevia koulutusaloja:<br /> luonnontietiede<br /> luonnonvara- ja ympäristö<br /> palvelualat (matkailu-, ravitsemis- ja talousala)<br /> sosiaali-, terveys- ja liikunta<br /> tekniikka- ja liikenne <br /> yhteiskuntatiede, liiketalous ja hallinto <br /> muut<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 8. 8. TAMOSKU<br />Hankkeessa mukana olevien koulutusalojen sisällä olevat tutkinnot (1/3) :<br /> luonnontietieteet<br /> tietojenkäsittelyn pt, kpl<br /> luonnonvara- ja ympäristö<br /> metsäalan pt, 1 kpl<br /> palvelualat (matkailu-, ravitsemis- ja talousala)<br /> catering-alan pt, 1kpl, hotelli- ja ravintola-alan pt kpl, <br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 9. 9. TAMOSKU<br />Hankkeessa mukana olevien koulutusalojen sisällä olevat tutkinnot (2/3) :<br /> sosiaali-, terveys- ja liikunta<br /> sosiaali- ja terveysalan pt,1 kpl, hiusalan pt 1 kpl<br /> tekniikka- ja liikenne <br /> ajoneuvo- ja kuljetustekniikka<br /> autoalan pt kpl, logistiikan pt, 1 kpl<br /> arkkitehtuuri- ja rakentaminen<br /> rakennusalan pt, kpl<br /> kone-, metalli- ja energiatekniikka<br /> kone- ja metallialan pt, 1 kpl,<br /> yhteiskuntatiede, liiketalous ja hallinto <br /> muut<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 10. 10. TAMOSKU<br />Hankkeessa mukana olevien koulutusalojen sisällä olevat tutkinnot (3/3) :<br /> tekniikka- ja liikenne <br /> lentokoneasennus<br /> lentokoneasennuksen pt, 1 kpl<br /> sähkö- ja automaatiotekniikkaa<br /> sähköalan pt, 1 kpl<br /> puuala<br /> puualan pt, 1 kpl<br /> yhteiskuntatiede, liiketalous ja hallinto <br /> liiketalouden pt, 1 kpl<br /> muut<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 11. 11. TAMOSKU<br />Hankkeen eteneminen:<br /> sopimukset yhteistyöoppilaitosten kanssa tehty<br /> talokohtaiset koordinaattorit valittu ja kuten myös alakohtaiset to:n seurantaa tekevät ohjaajat<br /> koordinaattoreiden ja ohjaavien opettajien koulutus<br /> varsinainen seurannan tekeminen (Excel-lomake) ja tietojen selvitys (oppisopimus)<br /> opastus ja ohjaus (tuntiseurannat/laskutus)<br /> väliraportti (15.01.09) ja loppuraportti (15.09.09)<br /> (tietojen koonti keskitetysti ja tiedottaminen)<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 12. 12. TAMOSKU<br />Hankkeen budjetti:<br /> Hankkeen käytettävissä oleva OPH:n avustus on 120 000 €. TAO:n omavastuuosuus 5 000 €.<br /> hankehallinnointiin n. 10 000 € ja hanketyöhön 110 000 €, josta koulujen osuus 53 000 € ja hankekoordinointi 52 000 € sekä oppisopimus ja työehtosopimukset 5 000 € (kts. liite)<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 13. 13. TAMOSKU<br />4.2 Ohjaavien opettajien perustiedot<br />Taulukko 1 <br />Työssäoppimisen työajanseurantaan osallistuvien ohjaajien määrä(kpl), sukupuoli (m=mies, n=nainen)<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 14. 14. TAMOSKU<br />4.2 Ohjaavien opettajien perustiedot<br />Taulukko 2 <br />Työssäoppimisen ohjaajan ikä (ikä), kauanko toiminut opettajana (opettajana) ja työssäoppimisen ohjaajana (to:n ohjaajana)<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 15. 15. TAMOSKU<br />4.2 Ohjaavien opettajien perustiedot<br />Taulukko 3. Työssäoppimisen ryhmien koko/opiskelijaa (r-koko), työssäoppimisaika opintoviikkoina (to-ov), työssäoppimisyritykset/kpl (to-yr) ja montako työpaikkaohjaajan koulutuksen saanutta työpaikkaohjaajaa oli ohjaamassa ryhmää (tpo-koul).<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 16. 16. TAMOSKU<br />4.3 Työssäoppimisen suunnittelu ja valmentaminen<br />Taulukko 4. <br />Kyselyyn vastanneiden ohjaajien käyttämät työajat, jotka kohdistuivat työssäoppimisen suunnitteluun.<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 17. 17. TAMOSKU<br />4.3 Työssäoppimisen suunnittelu ja valmentaminen <br />Taulukko 5 <br />Kyselyyn vastanneiden ohjaajien käyttämät työajat, jotka kohdistuivat työssäoppijoiden valmentamiseen.<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 18. 18. TAMOSKU<br />4.4 Työssäoppimisen ohjaus<br />Taulukko 6<br />Ohjaajan käyttämät työajat, jotka kohdistuivat työssäoppimisen ohjaus- ja seurantakäynteihin<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 19. 19. TAMOSKU<br />4.4 Työssäoppimisen ohjaus …<br />Taulukko 7.<br />Työssäoppimisyritysten määrä ja montako kertaa ohjaaja kävi yrityksissä ohjaus- ja seurantakäynnillä.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 20. 20. TAMOSKU<br />4.5 Työssäoppimisen kehittäminen<br />Taulukko 8 <br />Ohjaajan käyttämät työajat, jotka kohdistuivat työssäoppisen kehittämiseen.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 21. 21. TAMOSKU<br />4.5 Työssäoppimisen kehittäminen<br />Taulukko 8 <br />Ohjaajan käyttämät työajat, jotka kohdistuivat työssäoppisen kehittämiseen.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 22. 22. TAMOSKU<br />4.6 Arviointi ja ammattiosaamisen näytöt<br />Taulukko 9.<br /> Montako näyttöä on yleensä tehty koulussa tai to- jaksoilla kussakin tutkinnossa ja verrataan sitä koko tutkinnon opintokokonaisuuksien määrään. Tutkintakohteina olivat pääosin ryhmät, jotka valmistuivat keväällä 2009.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 23. 23. TAMOSKU<br />4.6 Arviointi ja ammattiosaamisen näytöt …..<br />Taulukko 10 <br />Vertailtavat alat. Montako näyttöä on yleensä tehtykoulussa tai to- jaksoilla kussakin tutkinnossa ja verrataan sitä koko tutkinnon opintokokonaisuuksien määrään. Tutkintakohteina olivat pääosin ryhmät, jotka valmistuivat keväällä 2009.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 24. 24. TAMOSKU<br />4.6 Arviointi ja ammattiosaamisen näytöt …..<br />Taulukko 11. <br />Ohjaajan käyttämät työajat, jotka kohdistuivat työssäoppimisen ja näyttöjen arviointeihin. Lisäksi mikä oli näyttöjen osuus kokonaisajasta?<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 25. 25. TAMOSKU<br />4.6 Arviointi ja ammattiosaamisen näytöt …..<br />Taulukko 12 <br />Vertailtavat alat. Ohjaajan käyttämät työajat, jotka kohdistuivat työssäoppimisen ja näyttöjen arviointeihin. Lisäksi mikä oli näyttöjen osuus kokonaisajasta?<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 26. 26. TAMOSKU<br />4.6 Arviointi ja ammattiosaamisen näytöt …..<br />Taulukko 13 <br />Työssäoppimisyritysten määrä ja montako kertaa ohjaaja kävi yrityksissä arviointikäynnillä? Mikä osuus näistä oli näytön arviota? Hoitiko hän arvioinnin puhelimitse (puh) tai sähköpostilla (sp)?<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 27. 27. TAMOSKU<br />4.6 Arviointi ja ammattiosaamisen näytöt …..<br />Taulukko 14 <br />Monessako tapauksessa to-arviointi on korvattu näytön arviolla?<br />Monessako tapauksessa ohjaava opettaja ei ole ollut mukana arviointikeskustelussa?<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 28. 28. TAMOSKU<br />4.6 Arviointi ja ammattiosaamisen näytöt …..<br />Taulukko 14 <br />Monessako tapauksessa to-arviointi on korvattu näytön arviolla?<br />Monessako tapauksessa ohjaava opettaja ei ole ollut mukana arviointikeskustelussa?<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 29. 29. TAMOSKU<br />4.7 Ohjaajien siirtymä- ja matka-ajat<br />Taulukko 15 <br />Ohjaajan käyttämät siirtymä- ja matka-ajat työssäoppimisen ohjauksessa.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 30. 30. TAMOSKU<br />4.7 Ohjaajien siirtymä- ja matka-ajat<br />Taulukko 16 Ohjaajan siirtymiin käyttämät kulkuvälineet<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 31. 31. TAMOSKU<br />4.8 Työssäoppimisen kokonaistyöaika<br />Taulukko 17 <br />Ohjaajan käyttämä kokonaistyöaika, joka kohdistui työssäoppimiseen<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 32. 32. TAMOSKU<br />4.8 Työssäoppimisen kokonaistyöaika …<br />Taulukko 18 <br />Vertailtavat alat. Ohjaajan käyttämä kokonaistyöaika, joka kohdistui työssäoppimiseen<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 33. 33. TAMOSKU<br />4.8 Työssäoppimisen kokonaistyöaika …<br />Taulukko 19 <br />Ohjaajan to:n viikoittainen työaika, tehdyt tunnit to-jaksolla, maksetut tuntikorvaukset työssäoppimisesta ja viikoittaiset kokonaistyöskentelyajat.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 34. 34. TAMOSKU<br />4.8 Työssäoppimisen kokonaistyöaika …<br />Taulukko 20 <br />Vertailtavat alat. Ohjaajan to:n viikoittainen työaika, tehdyt tunnit to-jaksolla, maksetut tuntikorvaukset työssäoppimisesta ja viikoittaiset kokonaistyöskentelyajat.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 35. 35. TAMOSKU<br />4.9 Muut to:n ohjaamiseen vaikuttavat tekijätOpiskelijan työturvallisuuden varmistaminen <br />Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi<br />Taulukko 21. Kuinka paljon yrityksissä on tehty virallisia työn vaarojen selvityksiä ja arviointeja? Kuinka monelta yritykseltä on kysytty; Onko tehty virallista turvallisuusselvitystä? Kuinka paljon opettajan ja tpo ovat tehneet yhdessä turvallisuus- kartoituksia yrityksissä?<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 36. 36. TAMOSKU<br />4.10 Työssäoppimisen ja näyttöjen kustannukset <br />Taulukko 22. <br />Työssäoppimisen aiheuttamat kustannukset, jotka kohdistuvat yritykseen. Laskutukset ja rahalliset arviot. <br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 37. 37. TAMOSKU<br />4.10 Työssäoppimisen ja näyttöjen kustannukset <br />Taulukko 23. <br />Vertailtavat alat. Työssäoppimisen aiheuttamat kustannukset, jotka kohdistuvat yritykseen. Laskutukset ja rahalliset arviot. <br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 38. 38. TAMOSKU<br />4.10 Työssäoppimisen ja näyttöjen kustannukset <br />Taulukko 24.<br /> Opettajan arvio työpaikkaohjaajan käyttämästä ohjausajasta sekä arvio sen kustannuksista.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 39. 39. TAMOSKU<br />4.10 Työssäoppimisen ja näyttöjen kustannukset <br />Taulukko 25 <br />Vertailtavat alat. Opettajan arvio työpaikkaohjaajan käyttämästä ohjausajasta sekä arvio sen kustannuksista.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 40. 40. TAMOSKU<br />4.10 Työssäoppimisen ja näyttöjen kustannukset <br />Taulukko 26. <br />Työssäoppimisen aiheuttamat oppilaitoksen (opettajan) kustannukset sekä ohjaajalle maksetut erilliset maksut näyttöjen järjestämisestä.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 41. 41. TAMOSKU<br />4.10 Työssäoppimisen ja näyttöjen kustannukset <br />Taulukko 27. <br />Työssäoppimisen aiheuttamat opiskelijan kustannukset.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 42. 42. TAMOSKU<br />4.10 Työssäoppimisen ja näyttöjen kustannukset <br />Taulukko 28. <br />Työpaikkaohjaajan (yrityksen), opettajan (oppilaitoksen) ja opiskelijan maksetut ja arvioidut kustannukset yhteensä työssäoppimisesta ja amos-näytöistä<br />20.4.2010<br />
 43. 43. TAMOSKU<br />4.10 Työssäoppimisen ja näyttöjen kustannukset <br />Taulukko 29. <br />Vertailtavat alat. Työpaikkaohjaajan (yrityksen), opettajan (oppilaitoksen) ja opiskelijan maksetut ja arvioidut kustannukset yhteensä työssäoppimisesta ja amos-näytöistä.<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 44. 44. TAMOSKU<br />4.12 Oppisopimuskoulutuksen korvaukset ja tuet<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 45. 45. TAMOSKU<br />4.13 Työssäoppimisen ohjauksen ja ammattiosaamisen näyttöjen näkyminen työehtosopimuksissa<br /><ul><li>Tutkimuksessa kartoitettiin työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen näkyminen viiden eri alan työehtosopimuksissa.
 46. 46. Alat valittiin työajan seurannassa olevien opettajien yleisimmistä toimialoista.
 47. 47. Kartoituksessa mukana olevat alat:
 48. 48. Teknologiateollisuus
 49. 49. rakennusteollisuus
 50. 50. sähköasennusala
 51. 51. palvelualat
 52. 52. sosiaali- ja terveysala.
 53. 53. Selvitys tehtiin puhelinhaastatteluina liittojen toimistoihin</li></ul>20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 54. 54. TAMOSKU<br />4.13 Työssäoppimisen ohjauksen ja ammattiosaamisen näyttöjen näkyminen työehtosopimuksissa …<br /><ul><li>Liitot joista kysely tehtiin:-Teknologiateollisuuden työehtosopimus-Rakennusteollisuuden alat-Suomen ammattiliittojen keskusliitto SAK ry-Palvelualojen ammattiliitto PAM ry-Sähkö- ja teleurakoitsija liitto STUL ry -Terveys- ja sosiaalialan koulutetun henkilöstön ammattijärjestö Tehy ry-Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry-Suomen sairaanhoitajien liitto ry</li></ul>20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 55. 55. TAMOSKU<br />4.13 Työssäoppimisen ohjauksen ja ammattiosaamisen näyttöjen näkyminen työehtosopimuksissa …<br />Ei ole minkäänlaista mainintaa työpaikkaohjaajille maksettavista taloudellisista korvauksista.Tulisiko olla maininta korvauksista? Mielipiteitä oli puolesta ja vastaan. Puolesta siinä mielessä, että olisi selkeämpi vastuuttaa ohjaus jollekin ja työpaikkaohjaajalle tulisi jokin korvaus tästä vastuullisesta ohjaustehtävästä. Samalla se motivoisi kouluttautumaan ohjaukseen. Vastaan oli myös mielipiteitä, lähinnä pelättiin, että saattaisi aiheuttaa kateutta, miksi minä en saa ohjattavia enkä korvausta<br />20.4.2010<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />
 56. 56. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …1<br />Työssäoppimisen osa-alueista joitakin tehdään hyvin ja jotkut ovat kokonaan tekemättä!<br /> resurssikysymys on yksi päivänpolttavimmista aiheista<br /> ohjaus- ja tukitoimissa voidaan nähdä puutteita<br /> koulutuksellisia ja valmennuksellisia puutteita paljon<br /> johtajuudessa puutteita<br /> työjärjestyksellisiä ongelmia<br /> asenne ongelmia<br />amos-näyttöjen määrä yrityksissä vielä vähäisellä tasolla<br /> työssäoppimisen varsinainen ohjaus ja käyntien määrä hyvällä tasolla verrattuna muihin osa-alueisiin<br /> kaikki arvioinnit tehty<br /> parhaat opiskelijat oppivat ympäristötekijöistä huolimatta <br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 57. 57. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …2<br />Työssäoppisen hyvistä käytänteistä on kirjoitettu kirjoja [2] ja väitelty tohtoriksi (Räkköläinen, M). Toisaalta oppilaitok-set määräävät omissa toimintajärjestelmissään sen, millai-selle laatutasolle ne haluavat toimintansa. <br /> ongelmana lienee se, että kukaan ei ole määritellyt sitä, mitä asioita kyetään toteuttamaan milläkin resurssilla?<br /> tehtävien priorisointi jää ohjaajalla, jolloin asioiden arvojärjestyksessä voisi olla toivomisen varaa (kuka/mikä määrittelee?)<br /> pitäisikö resurssin olla joustava (tapauskohtainen)?<br /> tekijät eli opettajat ovat sivuutettu monelta osin kehitystyöstä (suunnittelu ja kehittäminen).<br /> kukaan opettajista ei ollut saanut työssäoppimisen ohjausmenetelmiin (pedagogiikka) koulutusta (laadullinen).<br /> olisikin tärkeää, että työssäoppimisen ohjaus ja ohjausmenetelmät otettaisiin mukaan ammatillisten opettajien koulutuksen sisältöihin.<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 58. 58. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …3<br />Työn henkistä rasittavuutta pitäisi uuden työturvallisuuslain mukaan pyrkiä vähentämään. Työn pirstaloiminen (ohjaava opettaja) eri oppiaineiden, projektien ja työssäoppimisen kesken voi aiheuttaa henkisiä rasitustekijöitä.<br /> rasittavuuden kesto on henkilökohtainen ominaisuus, joita oppilaitoksen johdon tulee seurata.<br /> viikoittaiset korkeat opettajien työtuntimäärät eivät vähennä henkistä rasittavuutta.<br /> seurannan laadullisessa osassa kävi ilmi, että opettajat ovat keskimäärin väsyneitä.<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 59. 59. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …4<br />Osaamisen ja kehittämisen johtamisessa on vielä parantamisen varaa seurannan mukaan.<br /> johtotasolla ei aina sovelleta asiantuntijaorganisaation peruspilareita ( kommunikointi, tukeminen, koordinointi, ihmissuhteet (-taidot) ja johtaminen)<br /> päähuomio pitäisi olla henkilöstön osaamisen jatkuvassa kehittämisessä ja yksilön osaamisen tehokkaassa levittämisessä (oppiva organisaatio)<br /> osaamisen hyötyjä voitaisiin korostaa enemmän ja tekemisen esteitä pitäisi pyrkiä poistamaan (laatu)<br /> viestinnän ja yhtenäisemmän työssäoppimisen suunnittelun avulla lisätään ohjaajien tietoisuutta organisaation arvostuksesta ja suunnitelmallisuudesta<br /> motivaatiolähde työn kiinnostavuus (ongelma, ratkaisu, palaute)<br /> Edellä mainituilla tavoilla voidaan myös lisätä organisaation houkuttelevuutta asiantuntijoiden silmissä.<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 60. 60. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …5<br />Työssäoppimisen toimintajärjestelmät ja niissä olevat prosessikaaviot, ohjeistukset ja joiltakin osin resurssit ovat kunnossa (organisaatiosuunnittelu).<br /> Käytännön suunnittelu, valmentaminen, järjestelyt, ajoitukset ja mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimisen ohjaamista eivät kohtaa kaikkia prosessikaavioissa olevia sisältöjä ja tavoitteita. <br /> Opettajalle ei mahdollisteta (johtajuus, järjestelmä) kaikkia toimintajärjestelmän mukaisten tehtävien tekemistä.<br /> Voitaisiin kysyä oikeastaan, onko olemassa ohjattua asiantuntijuutta oppilaitoksissa (työssäoppimista ohjaavat opettajat), jossa lähes kaikki tekevät työnsä omalla tavallaan?<br /> Arvokysymys: Mitä arvostetaan? <br />Jos työssäoppiminen (amos-näytöt) lisääntyy, nouseeko sen arvostus? Mahdollistetaanko tehtävä työ?<br /> Työssäoppimisjärjestelmää (amos-näytöt) pitäisi kehittää yhtenäisesti muun koulutuksen ja työelämän kanssa, jolloin se integroituisi niiden osaksi. <br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 61. 61. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …6<br />Työssäoppimisen suunnittelu (opettaja ja TPO) ja valmentaminen on käytännössä lapsipuolen asemassa. <br /> käsitteet tulee nostaa oikealle tasolle työssäoppimisen ohjauksessa<br /> työssäoppimisen suunnittelulla ja valmentamisella (myös arviointi) näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta työssäoppimisen onnistumiselle sekä muiden ohjauksellisten toimien vähäisemmille resursseille.<br /> toisella asteella lisääntyy erityisopiskelijoiden määrä koko ajan (suunnitelmat erityisopiskelijoiden to:sta ja näytöistä<br /> erityisopiskelijoiden lisäresurssia olisi käytettävä tehokkaammin.<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 62. 62. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …7<br />Varsinainen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaus ovat paremmalla mallilla kuin nuo edelliset (työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, valmennus ja kehittäminen)<br /> ohjausta annetaan kohtuullisesti (ehkä pikaisesti) ja käydään paikanpäällä<br /> joillakin aloilla resurssi niin pieni, ettei sillä kykene tekemään minimiä<br /> työssäoppimisen ohjauksen resurssi on mitoitettu niin tarkasti, että kun tulee ongelmia, joitakin asioita jää hoitamatta.<br /> pitäisikö resurssi muuttaa osittain tarvepohjaiseksi sekä kohdentaa oikein (koulutus)?<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 63. 63. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …8<br />Ongelmia esiintyy myös työsuunnitelmissa (lukujärjestys), jonka olemassaolon muotoa pitäisi harkita? Joissakin oppilaitoksissa ja myös eri aloilla työssäoppimisen ohjausta ei laiteta lainkaan vuosisuunnitelmiin<br /> yksi mahdollisuus olisi tiimikohtaiset lukujärjestykset<br /> - esim. työssäoppimisen silloin, kun yrityksessä olisi töitä<br /> - vapautettaisiin oppilaan tukeminen ja eriyttäminen yli<br /> ammattiainerajojen (erilainen oppiminen)<br /> seurannassa mukana olleet opettajat ovat saaneet erityisen vähän koulutusta, jossa olisi käsitelty työssäoppimisen pedagogiikkaa tai ohjausmenetelmiä (asiantuntijaorganisaation tarve nro 1).<br /> Työssäoppimisen resurssi pitäisi olla minimissään sama kuin on oppilaitoksen lähiopetusresurssi.<br /> - amos-näytöt ovat tuoneet lisää resurssin tarvetta<br /> - resurssien jakautumista eri vuosiluokille voisi miettiä<br /> - erityisopiskelijan lisäresurssi käyttöön<br /> - resurssien kohdennus ohjauksellisesti oikein.<br />Tamosku-hanke / SLa<br />Tamosku-hanke / SLa / JKu<br />20.4.2010<br />
 64. 64. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …9 (1/2)<br />Näyttäisi tällä hetkellä siltä, että työssäoppimisen arviointi jatkuu edelleen ammattiosaamisen näyttöjen tulemisen jälkeenkin. Opettajat eivät ainakaan ole täysin sisäistäneet amos-näyttöjen tehtävää puhuttaessa to:n arvioinnista.<br />TOsta ei tarvitse arvioida, ainoastaan amos-näytöt.<br /> TO on oppimisprosessi, ja sitä ohjataan, ainoastaan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Osa opettajista kokee asian kuitenkin ongelmallisena.<br /> Ongelmana kahden järjestelmän päällekkäisyys ja ehkä myös oppimisen ja osaamisen arviointien epäselvyys.<br /> Amos-näytöt voivat olla kapea-alaisia, eivät täytä OPS:n tavoitteita, näyttöympäristö voi olla vajavainen, opettaja ei kerkiä valvomaan näyttöjä ja arvioinneissa voi olla laadul-lisia ongelmia.<br />TPOien ja joidenkin opettajien taholta koetaan, että to ja amos-näytöt ovat byrokraattinen järjestelmä, joka teettää jonkin verran työtä<br />20.4.2010<br />
 65. 65. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista … 9 (2/2)<br /> Arviointi koetaan myös osaltaan byrokraattiseksi.<br /> - arviointikohteiden määrä ja oppilashallinto-ohjelmat<br /> Miettiä sopii kustannuspuolta ajatellen, onko opettaja oikea henkilö tekemään arkistointia.<br />20.4.2010<br />
 66. 66. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …10<br />Arviointien luotettavuus on mielenkiintoinen käsite tässä ympäristössä, jossa oppilaitosmaailma ja työelämä kohtaavat. Käsitemaailmat ovat kummallekin hieman oudot. <br /> koulutuksia aiheista ei ehditä pitämään ja valmentaminen on pikaista<br /> kuka ohjaa arviointikeskustelua silloin, kun opettaja ei ole paikalla?<br /> entä tapaus, jossa opiskelija ensimmäistä kertaa astuu työelämän alueelle?<br /> entä tapaus, jossa on kouluttamaton tpo sekä valmentamaton opiskelija ja opettaja ei ehdi paikalle?<br /> Kysymys kuuluukin, toteutuuko opiskelijan oikeusturva kaikilta osin?<br />20.4.2010<br />
 67. 67. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …11<br />Elinkeinoelämä suhtautuu työssäoppimiseen ja amos-näyttöihin kaksijakoisesti. Pääsääntöisesti isoissa yrityksissä ollaan valmiita panostamaan työssäoppimisen (amos-näytöt) suunnitteluun ja ohjaukseen. Pienemmissä yrityksissä tilanne on yleisesti päinvastoin.<br /> Amos-näytöt pyrkivät jäämään kapea-alaisiksi (ei kaikki)<br /> Amos-näytöt ja niiden suunnittelu on puutteellista<br /> Elinkeinoelämää pitäisi selkeästi sitouttaa enemmän TOsen ohjaamiseen sekä luoda oikea asenteellinen ilmapiiri<br /> Kynnyskysymys on arviointi TPOjien keskuudessa, joka luo epävarmuutta.<br />TPOjien koulutusta TOn ohjauksesta ja arvioinneista pitäisi voimakkaasti lisätä<br /> Työpaikkaohjaajien aikaresurssit ovat selkeästi yksi kouluttautumisen ongelma<br /> Pitäisi luoda uusia kouluttautumismenetelmiä TPOlle<br /> (esim. näyttöpohjainen => resurssi)<br />20.4.2010<br />
 68. 68. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …12<br />Lain oppilaitokselle (opettajalle) määräämiä<br />(Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630) työturvallisuusvelvoitteita toteutetaan vaatimattomasti työssäoppimisen yhteydessä.<br />20.4.2010<br />
 69. 69. TAMOSKU<br />4.14 Päätelmiä selvityksen tuloksista …13<br />Yrityspuolen todelliset (arvioidut) kustannukset työssäoppimisesta (240 €/op/to-vk) ovat arvaamattoman suuret verrattaessa sitä opettajien (66 €/op/to-vk) ja opiskelijoiden (12 €/op/to-vk) vastaaviin kustannuksiin.<br />TOn kokonaiskustannukseksi (näytöt mukana) Suomessa näyttäisi tämän arvion mukaan tulevan 190 M€<br /> (30 000 op.*20 ov*318 €/op/to-vk).<br /> Ammattiosaamisen näyttöjen kokonaiskustannukseksi Suomessa näyttäisi tämän arvion mukaan tulevan 56,7 M€ (1890 €/op*30 000 op).<br /> Toisen asteen ammatillisessa OPS-perusteisessa koulutuksessa oli opiskelijoita syksyllä 127.814 (OPH:n tilasto 20.9.2009). <br /> Tulevaisuudessa todennäköisesti näyttöjen kustannusten osuus nousee reilusti suhteessa koko työssäoppimisen kustannuksiin, kun näyttöjä tullaan tekemään enemmän<br /> Edellisestä huolimatta amos-näytöt ovat tuoneet ryhtiä ja työelämäläheisyyttä TOeen ja koko koulutukseen.<br />20.4.2010<br />
 70. 70. TAMOSKU<br />4.15 Hankkeen mietelause …<br />TUULET OVAT SUOTUISIA NIILLE, JOTKA TIETÄVÄT MIHINKÄ OVAT MENOSSA!<br />20.4.2010<br />

×