Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu polku

808 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu polku

  1. 1. Laajennettu työssäoppiminen: hidas, tuettu yksilöllinen polku. Edut ja haasteet eri toimijoiden näkökulmasta Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Oppilaitos Työnantaja Työpaikkaohjaaja HuoltajaVahvuudet -tukee motivaatiota -henkilökohtaistaminen -mallista käytänteeksi -tulos paranee -saa työvoimaa -vaihtelua työhön -lapsen turvattu -työllistyminen varmistuu mahdollistuu -joustavuus ja -työelämäyhteistyö -yhteistyö vahvistuu -yhteiskunnallinen tulevaisuus -mahdollistaa -joustavuus lisääntyy henkilökohtaisuuden lisääntyy oppilaitoksen vastuu kasvaa -kannustaminen joustavuuden ja -tuo vaihtelua ja on mahdollistaminen on -henkilöstön kanssa -suvaitsevaisuuden suuremman palkitsevaa palkitsevaa ammattitaito kasvaa -suvaitsevaisuuden kasvattaminen valinnaisuuden -erilaiset pedagogiset -jäntevöittää kasvattaminen -varmistaa valmistumista ratkaisut mahdollistuvat suunnitteluaMahdollisuudet -joustavuus -moniammatillinen -moniammatillinen -positiivinen imago -työllistäminen -reaaliaikainen ja reaaliaikainen ja -syrjäytymisen ehkäisy yhteistyö lisääntyy yhteistyö lisääntyy -reaaliaikainen -koejasta sopiminen kokonaisvaltaisempi kokonaisvaltaise -reaaliaikainen opintojen -reaaliaikainen opintojen -reaaliaikainen opintojen opintojen seuraaminen työssäoppimisesta opintojen seuraaminen mpi opintojen seuraaminen mahdollista seuraaminen mahdollista seuraaminen mahdollista mahdollistuu mahdollistuu seuraaminen -hyvin toteutettuna -ohjaaja ymmärtää mahdollistuu suuri mahdollisuus tutkinnon rakennetta entistä laajemminHeikkoudet -ryhmän tuki puuttuu -ajan käyttö haasteellista -löytyykö tasapaino: -oppilaitoksella tai sen -kasvatusvastuu -aina ei löydy -saako huoltaja -kokonaisuuden hallinta -mahdollistuuko hyöty/vaiva suhde jollain alalla heikot kasvaa halukkaita ohjaajia riittävästi tietoa: on lisäresurssi? -työmäärä saattaa työelämän kontaktit -malli edellyttää -osaaminen ja/tai Kertooko haatellista opiskelijalle -löytyykö tasapaino: lisääntyä -yhteistyö ei toimi lisää aika ei riitä opiskelija hyöty/vaiva suhde -yhteisen ajan löytäminen -löytyykö sopiva ohjausresursseja, ohjaamiseen todellisen -malli ei sovi kaikien haasteelista henkilöstö? löytyykö niitä? -vuorovaikutuksen tilanteen, opettajien käyttöön -huonosti -edellyttää myös haasteet opiskelijan ottaako opettaja -opettajan ammattitaito ei suunnitelrtuna jää johdon tukea ohjaamisessa? yhteyttä – entä riitä? pinnalliseksi ohjaajalle, on kun opisk. yli halukkuutta/taitoa? 18v?Uhat -sitoutuuko työhön? -opettajan väsyminen -vaarantuuko -resurssien puute -ei tuotakaan -väsyminen vaativaan Tieto ei kulje -riittääkö valmiudet? -pelko: säästääkö vaitiolovelvollisuus? -säästötoimet työvoimaa ohjaamiseen kotiin – tai -sopivan top-paikan oppilaitos tämän mallin -opiskelijacase palautuu vaikeuttavat mallikasta -hyöty/vaiva suhde? -monia toimijoita kulkee hitaasi löytäminen? avulla? oppilashuoltoon yhä toteutusta -ei löydy sopivia opiskelijan tukena, (liian myöhään) uudelleen -heikkeneekö top-paikkoja vaikuttaako yhteistyön opetustyön laatu mallia selkeyteen, katoaako toteuttaessa? vastuuhenkilö?

×