Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Salonen.kestavakehitys

527 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Salonen.kestavakehitys

 1. 1. 11.2.2011KT Arto O. Salonenarto.salonen@metropolia.fi
 2. 2. Väestö lisääntyy ja massakulutuskulttuurivaltavirtaistuuVallitsevan talousjärjestelmän rakenteet japolitiikka sallivat a) elämää ylläpitävien ekosysteemeiden tuhoutumisen ja b) ihmisten välisen epätasa-arvon.
 3. 3. Mitä kestävä kehitys on?Kestävä kehitys on kehitystä, joka onekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisestikestävää pitkällä aikavälillä. Sille on ominaistakokonaisvaltainen edistyminen, missähuomioidaan yhtä aikaa niin paikallinen kuinmaailmanlaajuinenkin ulottuvuus. Kestäväkehitys toteutuu vastuuta kantaen ja senpäämääränä on monimuotoisen elämänkukoistaminen nyt ja aina. (Salonen 2010, 36.)
 4. 4. Kaikki ihmiset itsenäisinä toimijoina jaerilaisten yhteisöjen jäseninä yhteiskunnassa
 5. 5. IhmisoikeudetVakaa talous Elinvoimaiset ekosysteemit
 6. 6. Sosiaalinen kestävyysTaloudellinen Ekologinen kestävyys kestävyys
 7. 7. EETTISEN HUOLENPIDON KOHTEET JAPLANETAARISEEN VASTUUSEEN KASVAMINENminä elollinen inhimillinen todellisuusperheystävät ja sukulaisetsuomalaiset ihmisetlänsimaalaisetkaikki ihmisetihmiset ja eläimet inhimillinen ja ei-inhimillinen todellisuusihmiset, eläimet jakasvitekosysteemit elollinen ja elotonmaapallo Lähteet: Miller ja Spoolman (2009, 664); Salonen (2010, 54) ja Vilkka (1993, 55)
 8. 8. Kestävän TEOLLINEN IHMISKUNNAN kehityksenYHTEISKUNTA TRADITIO suunta Tulojen maksimointi HYVINVOINTI Suhteiden luominen Globaali tuotanto RAVINTO Paikallinen tuotanto Jätteitä syntyy MATERIA Kaikki kiertää valtavasti Standardit VAIHTELU Monimuotoisuus Fossiilinen energia ENERGIA Aurinko Mukaillen Senge ym. (2008, 36)
 9. 9. - Olen vastuullinen ja osallistuva maailmankansalainen E N- Elinkaariajattelu ja harkitsevuus on läsnä kuluttamisessani E R- Ylläpidän ja edistän paikallistaloutta G- Edistän yhteisöllisyyttä ja huolehdin I terveydestäni A- Huolehdin materian kierrosta Tulevien sukupolvien toimintamahdollisuuksia turvaavat energiaratkaisut
 10. 10. Kestävä kehitys on kokonaisvaltaista edistymistä, joka vaatii eri näkökulmien yhteensovittamista.
 11. 11. KT Arto O. Salonenarto.salonen@metropolia.fi

×