Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknolohiya

9,383 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

Teknolohiya

 1. 1. PANAHON NG TEKNOLOHIYA<br />
 2. 2. BARANGANIC<br />EMERGENT<br />INCIPIENT<br />FORMATIVE<br />PANAHON NG TEKNOLOHIYA<br />
 3. 3. Emergent<br />Panahongtinutuklasngtao kung paanomaiaangkopangkanyangsarilisakanilangpaligid.<br />Formative<br />Incipient<br />Baranganic<br />
 4. 4. Paggamitngbato<br />
 5. 5. PaGGAWA NG PALAYOK<br />AT TAPAYAN<br />
 6. 6. PAGGAMIT NG APOY<br />
 7. 7. PANGANGASO AT <br />PAMUMULOT<br />
 8. 8. PAG-AALAGA NG HAYOP<br />
 9. 9. Emergent<br />Panahongnagsimulanglumakiangpopulasyon , kaya may nabuongmaliliitnapamayanan<br />Formative<br />Incipient<br />Baranganic<br />
 10. 10. PAGLAKI NG POPULASYON<br />
 11. 11. PAGGAMIT NG METAL<br />
 12. 12. PAGHAHABI NG TELA<br />
 13. 13. Emergent<br />Panahongmaayos at matatagangmgapamayanandahilsalumalagongindustriya<br />Formative<br />Incipient<br />Baranganic<br />
 14. 14. KOMUNIDAD <br />MALAPIT SA ILOG<br />
 15. 15. PAKIKIPAGKALAKALAN<br />
 16. 16. SISTEMA NG PAGSULAT<br />
 17. 17. Emergent<br />Panahongangmgapamayanan ay nagingmaunladnasentrongkalakalan<br />Formative<br />Incipient<br />Baranganic<br />
 18. 18. SISTEMA NG PAMAHALAAN<br />

×