Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kasaysayan ng saligang batas ng pilipinas

11,254 views

Published on

  • Be the first to like this

Kasaysayan ng saligang batas ng pilipinas

  1. 1. KASAYSAYAN NG SALIGANG BATAS NG PILIPINAS 1. Konstitusyon ng Biak-na-Bato  Ang unang konstitusyon ng Katipunan, na ginawa pagkatapos ng kamatayan ni Bonifacio.  Ito ay upang bigyan ng matibay na pundasyon ang mabubuo pa lang na pamahalaan. 2. Konstitusyon ng Malolos  Itinadhana nito ang pagtatatag ng Unang Republika sa pamumuno ni Aguinaldo. 3. 1935 Konstitusyon  Konstitusyong ginamit upang pamahalaan ng mga Amerikano ang Pilipinas  Ginamit din ito upang maisagawa ang Pamahalaang Komonwelt gamit ang Batas Tydings- Mcduffie 4. 1942 Konstitusyon  Layunin ng Konstitusyon na makumbinsi ang mga Pilipino para kumampi sila sa mga Hapones. 5. 1973 Konstitusyon  Ito ang bumuo ng pamahalaang parlamentaryo sa Pilipinas sa isang illegal na paraan. 6. Freedom Constitution of 1986  Ito ang nagingtransitionaryconstitutionpagkataposngPeople PowerRevolution.Itoangnaging gabay habang isinusulat ang kasalukuyang saligang batas. 7. 1987 Konstitusyon  Ito ang kasalukuyang konstitusyon na ginagamit ng bansa.

×