Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K-12 Aralin 22 sektor ng industriya

86,116 views

Published on

ekonomiks,

Published in: Education

K-12 Aralin 22 sektor ng industriya

 1. 1. Aralin 22 Sektor ng Industriya Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos!
 2. 2. Panimula • Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang sektor ng agrikultura. Sinuri natin ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang susunod na sektor na ating tatalakayin ay ang sektor ng industriya. Ating susuriin ang kahalagahan, gayundin ang kasalukuyang kalagayan nito at kung ano ang mga programa ng pamahalaan upang masiguro ang kapakinabangan nito sa pagtatamo ng kaunlaran ng bansa.
 3. 3. Sektor ng Industriya • Pangunahing layunin nito ay maiproseso ang mga hilaw na materyal upang makabuo ng mga produkto na ginagamit ng tao. hilaw na materyal produkto
 4. 4. Sub-sektor ng Industriya
 5. 5. Pagmimina • Ang sekondaryang sektor kung saan ang mga metal, di-metal, at enerhiyang mineral ay kinukuha at dumadaan sa proseso upang gawing tapos na produkto (halimabawa ay hikaw na gawa sa ginto) o kabahagi ng isang yaring kalakal (halimbawa ay tornilyo para sa kotse). Ang mismong produkto, hilaw man o naproseso ang nagbibigay ng kita para sa bansa.
 6. 6. Pagmamanupaktura • Ito ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o ng mga makina. Nagkakaroon ng pisikal o kemikal na transpormasyon ang mga materyal o bahagi nito sa pagbuo ng mga bagong produkto.
 7. 7. Konstruksiyon • Kabilang dito ang mga gawaing tulad ng pagtatayo ng mga gusali, estruktura at iba pang land improvements halimbawa ay tulay, kalsada at iba pa bilang bahagi ng serbisyo publiko ng pamahalaan sa mga mamamayan. Kasama rin sa sekondaryang sektor na ito ang probisyon sa pagbibigay ng serbisyong teknikal at konstruksiyon tulad ng pagsasaayos at pagmimintina kasama na rin ang ang personal na konstruksiyon ng mga tirahan.
 8. 8. Utilities • Ito ay binubuo ng mga kompanyang ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng tubig, kuryente at gas. Malaki ang papel ng pamahalaan upang masiguro ang maayos na serbisyo. Kasama sa mga tungkuling ng pamahalaan ang paglalatag ng mga imprastruktura at angkop na teknolohiya upang maihatid ang nararapat na serbisyo sa lahat ng tao. Ito ay upang masiguro na ang bawat mamamayan ay maaabot ng mga nasabing serbisyo.
 9. 9. Uri ng mga Industriya ayon sa laki • Cottage Industry – Napapaloob dito ang mga produktong gawang kamay (hand- made products). Hindi hihigit sa 100 mangagawa ang kabilang sa industriya at maliit na lugar lamang ang sakop ng operasyon nito. • Small and Medium-scale Industry – Binubuo ng 100-200 na mga manggagawa at ginagamitan ng payak na makinarya sa pagproproseso ng mga produkto.
 10. 10. Uri ng mga Industriya ayon sa laki • Large-scale Industry – Binubuo ng higit sa 200 na mga manggagawa, ginagamitan ng malalaki at kumplekadong makinarya sa pagproproseso ng mga produkto at kailangan ng malaking lugar para sa produksyon tulad ng planta o pabrika.
 11. 11. Kahalagahan ng Industriya •Gumagawa ng mga produktong may bagong anyo, hugis at halaga. •Nagbibigay ng empleyo •Pamilihan ng mga tapos na produkto •Nagpapasok ng dolyar sa bansa
 12. 12. Suliranin ng Sektor ng Industriya Suliranin Epekto Kawalan ng malaking kapital upang tustusan ang pangangailangan sa produksyon Kakulangan ng produkto at pagtaas sa presyo nito. Mga White-elephat projects (Proyektong walang pakinabang) ng pamahalaan Pinsala sa mga mamamayan at kapaligiran. Kakulangan sa hilaw na materyales Pagbabawas sa produksyon at pagtaas sa presyo ng produkto. Malayang pagpasok ng murang produkto mula sa ibang bansa dahil sa import liberalization. Pagsasara ng mga lokal na industriya at pagkawala ng hanapbuhay ng maraming mamamayan.
 13. 13. Sangay ng Pamahalaan na Tumutulog sa Sektor ng Industriya • Department of Trade and Industry (DTI) – Gumagabay sa mga mangangalakal sa pagtatatag ng negosyo. • Board of Investments (BOI) – Tinutulungan nito ang mga nagsisimulang industriya at humihikayat sa mga dayuhang mamumuhunan na magnegosyo sa bansa. • Philippine Economic Zone Authority (PEZA) – Tumutulong sa mga mamumuhunan na maghanap ng lugar upang pagtayuan ng negosyo. • Securities and Exchange Commission (SEC) – Nagtatala at negrerehistro sa mga kompanya sa bansa.
 14. 14. Pagbubuod: • Pangunahing layunin ng sektor ng industriya ang maiproseso ang mga hilaw na materyal upang makabuo ng mga produkto na ginagamit ng tao. • Ang sektor ng industriya ay binubuo ng pagmimina, pagmamanupaktura, konstruksyon at utilities. • May tatlong uri ng industriya ayon sa laki – cottage industry, small and medium scale industry at large- scale industry. • Mahalaga ang sektor ng industriya sapagkat gumagawa ito ng mga produktong may bagong anyo, hugis at halaga, nagbibigay ng empleyo, pamilihan ng mga tapos na produkto at nagpapasok ng dolyar sa bansa
 15. 15. • Ano ang iyong palagay ang kasalukuyang kalagayan ng sektor ng industriya? Ipaliwanag. • Paano ka makatutulong sa pag- unlad ng sektor ng industriya tungo sa pagkamit ng kaunlaran ng bansa? PAGPAPAHALAGA
 16. 16. Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! Tandaan:
 17. 17. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI

×