Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫עמוד 1‬‫״כאשר החלטתי לצאת אל המסע״, היא מספרת, ״השאלה הראשונה שלי‬‫לקרוא,‬ ‫לנוח,לתהות,‬‫ולהתפייס. אני‬         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

רונית כהן תמיר

952 views

Published on

כתבה על רונית כהן תמיר מאמנת אישית בעיתון לאישה

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

רונית כהן תמיר

 1. 1. ‫עמוד 1‬‫״כאשר החלטתי לצאת אל המסע״, היא מספרת, ״השאלה הראשונה שלי‬‫לקרוא,‬ ‫לנוח,לתהות,‬‫ולהתפייס. אני‬ ‫מתחילים?׳ עברתי דרך ארוכה, עצרתי‬ ‫הייתה ׳מאיפה‬ ‫להשכיל, להבין, להביט אחורה וקדימה, להתחשבן עם עצמי‬ ‫היהלומים‬‫לא הראשונה שיוצאת למסע הזה. וראי גם לא האחרונה. אבל זהו הסיפור‬‫שהאושר הוא משהו,‬‫מעגל.‬‫אישית‬ ‫עצמי‬ ‫ולפיכך הוא חד פעמי. בנקודת זמן כלשהי הבנתי,‬ ‫סוגרת עם‬ ‫והיום אני‬ ‫שלי׳, אני מדריכה לצמיחה‬ ‫למשמעות,‬ ‫הנאה‬ ‫תיאוריה בשם ׳משולשהיהלום‬ ‫שלי,‬ ‫מהחיבור בין‬ ‫שמורכב‬ ‫פיתחתי‬ ‫רונית‬ ‫של‬‫אושר‬ ‫ויותר מזה אני יודעת שצדק מי שאמר ש׳אין דרךלאושר.‬ ‫ורוחנית,‬ ‫הואדרך׳״.‬ ‫מודל להגשמה‬ ‫פיתחה‬ ‫תמיר‬ ‫כהן‬ ‫רונית‬‫שם עברה‬ ‫גרה בסביון,‬ ‫היא‬ ‫רונית:‬ ‫של‬ ‫הביוגרפיה‬ ‫מתוך‬ ‫קטנות‬ ‫כמה‬‫היא‬ ‫היהלומים.‬ ‫ילדותה, כבת למשפחה אמידה שהצליחה בעסקי‬ ‫עליה גם‬ ‫על‬ ‫שמבוסס‬ ‫אושר,‬ ‫ולמציאת‬ ‫אישית‬‫כשהייתה‬ ‫בצ־לו של אב עוצמתי, זועםוכלת־ צפו־, ואם חלשהוכנועה.‬ ‫גדלה‬‫בת 21 הופיעו אצלה לראשונה התקפי חרדה קשים, לאורך שנים היא נא־‬‫$1‪$TS‬נאנקה$1‪$TS‬‬ ‫ספר‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫כתבה‬ ‫והיא גם‬ ‫היהלום.‬ ‫עיקרון‬‫נקה בהתקפיםהאלה, ששלטו בנפשה ובגופה ושיבשו את הייה. היא נישאה‬ ‫$2‪$DN‬נאנקה$2‪$DN‬‬‫לאהוב נעוריה, חיה בבית יפה ובזוגיות טובה וחוותה אימהות לשלושה, אך‬‫בו בזמן הרגישה שהיא חיה בשקר,בתסכול, בלחץ ובדאגה... עד שהכול‬ ‫מלמד צילום: עדי אדר‬ ‫בתיה‬ ‫מאת‬ ‫התחיללהשתנות.‬‫אומרת רונית, ״אני ־כולהלהצביע על שלוש חוויות‬ ‫"במבטלאחור",‬ ‫כמו כל אחת... אבל אחרת״ הוא שמו של ספר, והשם הזה שבה את‬ ‫‪y,n‬‬‫ואולי גם התפכחויות. הפעם‬ ‫משמעותיות בחיי, שמהן נבטו תוכנות, הבנות‬ ‫הייתה כאשר אבי הלך‬‫בעולמי מתערער, $1‪$TS‬לעולמו.$1‪$TS‬‬‫לעו־‬ ‫שמשהו‬ ‫שהרגשתי‬ ‫הראשונה‬ ‫על־ל־נ נ־־ צניעותלי־ן‬ ‫סטטוס, הנ־בטא‬ ‫‪ re‬לב־. קלטה־ אות־ :;־״־:‬‫גדול, דומיננטי וחזק, הבנתי עד כמה‬ ‫למו. עם מותו של אבי, שהיה איש‬‫$2‪$DN‬לעולמו.$2‪$DN‬‬ ‫הנקורה‬ ‫את‬ ‫לוני-. ‪nr‬‬ ‫ב־־הו־־־־ ־בע-ך העצמי. רוצה‬ ‫הברה‬ ‫‪HH‬‬‫החיים שבירים וסופיים בעבור כל אחד, גם בעבור מי שסימל בעיני את‬ ‫שכתבה‬ ‫להגיעאליה. אחר כך למדתי,‬ ‫שואפים‬ ‫הרוחנית, שרבים‬‫לחיים, מי שרימיתי לחשוב שיחיהלנצח.‬ ‫התאווה והתשוקההגדולה ביותר‬ ‫שתיעדה בו את המסע האישי‬ ‫אורחת המדור הזה‬ ‫אותו רונית כהן תמיר‬‫בתשובה של בתי הבכו־‬‫$1‪$TS‬הבכורה.$1‪$TS‬‬ ‫שהא־רה והעירה, הייתה חזרתה‬ ‫ההוויה השנייה,‬ ‫שלה בדרך אל האושר.‬‫שהיא‬ ‫רה. בלי שהתכוונתי, נשאבתילהתבוננות עמוקה מהצד על התהליך‬ ‫$2‪$DN‬הבכורה.$2‪$DN‬‬‫שאינו‬ ‫שאנשיםיכוליםלעבור שינוי אמיתי מבפנים, כזה‬ ‫עברה, והבנתי‬‫שחרטה בי תובנה עמוקה ויצרה‬ ‫תלוי בסיבות חיצוניות. החוויה השלישית,‬‫להודו. אני‬ ‫ולחייהם של בני ארם בכלל, היא נםיעותיי‬ ‫שיקוף לחיי שלי‬‫מהמינימום‬ ‫שמתקיימים‬ ‫אנשים‬ ‫שם‬ ‫ופוגשת‬ ‫תכופות,‬ ‫בהודולעתים‬ ‫מבקרת‬‫ובשמחת הקיום‬ ‫הנפשי‬ ‫ההכרחי, ועל אף העוניוהדלות ניתןלהבחין‬ ‫בשקט‬‫לעומתם, פגשתי אינספור אנשים עשירים מאוד, שנראו בעיניי מאוד‬ ‫שלהם.‬ ‫אומללים״.‬‫רונית כהן תמיר התחילה את דרכה הבוגרת בתחום המדעים המדויקים.‬‫ומינהל עסקים, ועברה שנים רבות כא־‬‫$1‪$TS‬כאבליסטית$1‪$TS‬‬ ‫מתמטיקה‬ ‫בין השאר למדהכלכלה,‬‫פילוסופיה‬ ‫בליסטית בשוק ההון. בהמשך, הרחיבה את הידע גם במדעי הרוח,‬ ‫$2‪$DN‬כאבליסטית$2‪$DN‬‬‫ולימודי תרבויות שונות. "לתחוםהאימון", היא אומרת, "הגעתי מתוך תחו־‬‫$1‪$TS‬תחושה$1‪$TS‬‬‫בנושאים של התפ־‬‫התמחיתי גם $1‪$TS‬התפתחות$1‪$TS‬‬ ‫שה של שליחות אמיתית,ולאורך השנים‬ ‫$2‪$DN‬תחושה$2‪$DN‬‬‫תחות אישית. בשלב מסוים שילבתי תוכנות וניסיון ופיתחתי מורל ייחורי‬ ‫$2‪$DN‬התפתחות$2‪$DN‬‬ ‫היהלום׳״.‬‫לאימון, שמשלב בין המדע והרוח ונקרא ׳משולש‬‫התוכנות של אישה‬ ‫היהלום, שסימל ילדות מעושרת, הותמר ליהלום‬‫היהלום״, מסבירה רונית, ״הואמודל, שמטרתו לאפשר‬ ‫מאושרת. ״משולש‬‫לאנשים להתחבר אל מקורות העוצמה הפנימיים שלהם, כדי להשיג את מט־‬‫$1‪$TS‬מטרותיהם$1‪$TS‬‬‫לבין הרוח, ושואף‬ ‫ייעודם.ה׳משולש׳ מחבר בין המדע‬ ‫רותיהםולהגשים את‬ ‫$2‪$DN‬מטרותיהם$2‪$DN‬‬‫הצלעות המרכיבות אותו: חוקי היקום והבנתם,‬ ‫לסינרגיה בין שלוש‬ ‫להגיע‬‫לחיינו. התוכנות‬ ‫להכניסו‬‫פעולתו, והבנת האושר וכיצד‬ ‫המוח האנושי ודרכי‬‫המרכיבות את חיינו נעות בתוך המשולש בתנועה סיבובית בלתי פוסקת,‬ ‫ובלבן של התוכנות נמצאת הנשמה הטהורה של כל אחר ואחד מאיתנו.‬‫בתכנית אימון קצרה ונושאת תוצאות,‬ ‫״חשוב לי להדגיש, כי מדובר‬‫שמטרתה לתת למתאמנים שיטות וטכניקות להגשים את מטרותיהם,להיות‬‫העולם. זוהי‬ ‫להרמוניה עם עצמם ועם‬ ‫ולהגיע‬ ‫חיים טובים ומאושרים יותר‬‫גם המטרה, שעמדה בפניי במהלך כתיבת הספר. אני שואפתליצורעולם‬‫מהמתאמנים‬ ‫מאמינה שכל אחד‬ ‫מאושר יותר ומלא באהבה. אנ־‬ ‫טוב יותר,‬‫שלייכול להפוך את חייו למלאי ערך עצמי ומימוש, ומכאןלמאושרים.‬ ‫ובשבילי אלה מילים, זוהי המציאות".‬ ‫לא‬ ‫טלפון*‬ ‫054-3972562‬ ‫רונית כהן תמיר,‬‫ביבוריפ״)‬‫אהרת״ (בהוצאת ״אופיר‬ ‫אבל‬ ‫אהת...‬ ‫הפטר: ׳׳כמו בל‬‫המיסטיקנים‬ ‫מבהירה כי המדור אינו מהווה המלצה. והפונים אל‬ ‫מערכת ״לאשה״‬ ‫בלבד‬ ‫דעתם‬ ‫המרואיינים בו עושים זאת על‬

×