Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acta evaluación inicial1

633 views

Published on

Modelo de acta a empregar na avaliación inicial

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Acta evaluación inicial1

  1. 1. CURSO: 2012/2013 GRUPO: ________ ACTA DA AVALIACIÓN INICIAL 1.- ANÁLISE XERAL DO GRUPO IMPRESIÓN XERAL: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2.- CASOS INDIVIDUAIS TRATADOS ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3.-DERIVACIÓNS AO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN __________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4.- OUTROS ACORDOS ADOPTADOS ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
  2. 2. SINATURA DE ASISTENCIA: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: MATERIA: PROFESOR/A: A Coruña, ______de ____________ de _______ O/A titor/a

×