Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital transformation - inspiration til strategisk programsaetning

133 views

Published on

Anvendelsen af nye teknologier, cloud-løsninger, data, automatisering, AI er i fuld gang - men hvordan sikres en helhedstilgang med strategisk styring og programsætning for at opnå virksomhedens strategiske mål?

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Digital transformation - inspiration til strategisk programsaetning

 1. 1. Digital transformation gennem nye teknologier Inspiration til strategisk programsætning Søren Ilsøe, director, Deloitte Consulting, 28. november 2018
 2. 2. 2© Deloitte 2018 Digitalisering: det bliver vildere endnu… … kommer også til en by nær dig ”IoT Smart City” ”Robotic Healthcare” ”24/7 Citizen Service” Hype Cycle for Emergent Technologies ”IoT Smart City” Gartner aug. 2018 ”AI Driven Transportation”
 3. 3. 3© Deloitte 2018 Offentlig digitalisering har ændret sig – sammen med samfundet Forventning Borgertilfredshed Tværgående services Digitaliseringsklar lovgivning 1960s 1980s 2000s 4. industrialisering? Effektivitet Indtægter og udgifter Produktivitet Compliance og risici Trends Tilgængelighed 24/7 Individualisering Erhvervsstruktur Kompleksitet IT legacy Leverandør deadlock Cybersikkerhed
 4. 4. 4© Deloitte 2018 Barrierer for udbredelse af ny teknologi: hvilke barrierer har vi? 117 use cases senere… Hvor meget er så kommet i drift?
 5. 5. 55 Insight Driven Organization Framework Mange starter med innovation og prototyper, men glemmer helheden Process Demand and prioritisation Process re-engineering Agility and scalability Governance Benefits realisation Technology Solution architecture Vendor management Sandboxing and industrialisation Cloud vs. on premise Security, reliability and continuity Data Data quality and management Information model and data sources Regulation and compliance Ethics and sharing Data monetisation People Talent Change journey and decision process Leadership Knowledge management Organisation design Strategy Stakeholder management Analytics vision Innovation Value drivers and business case Operating modelWHY HOW
 6. 6. 66 Strategiske målsætninger med digitalisering? Create growth Optimize revenue Improve service Reduce cost Reduce risk Create new reality Enhance efficiency Comply with regulations Data in product Data as the product Operational risk Vendor and cost transp. Align to strategy • Hvad vil vi gerne opnå? • Hvilke gevinster ønsker vi at realisere? • Hvilke tiltag har størst effekt? Impact tracks: INDSIGT TILGÆNGELIGHED AUTOMATISERING IOT
 7. 7. 77 Strategisk programsætning gennem digitale modningstemaer 24/7 Real-time consulting Automated sale and contact Cross-products cross-services Product bundling Real- time prices STRATEGISK MÅLSÆTNING Omni- channels Add customer data and functionality apps Reuse BI and AA analytics Bring down churn Drive sales signals Add consulting/ advice Segmentation Cross-sales INSIGHT AUTOMATION SERVICES Read and understand customer needs AI answering customers Forward emails to right person 24/7 interaction and sentiment Retention FASTHOLDELSE PARTNERSKABSALG
 8. 8. 8© Deloitte 2018 Digitalisering… udfordringer og succeser
 9. 9. 9© Deloitte 2018 Vejen til den datadrevne organisation • Conduct an IDO Capabilities Assessment and create a heat-map to understand existing capabilities and ensure a holistic view of organisational requirements. • Identify top analytics priorities including improving existing execution and brainstorming pressing ‘Crunchy Questions’ the business would like to explore. • IDO prioritisation to reduce a long list of opportunities to a selection of prioritised and manageable strategic and tactical projects. • Transition states between current and future state are defined as programme phases. • Roadmap is based on agile methodology and adapts as the organisation matures along the IDO journey. • Alignment against an analytics vision, formulation of an analytics strategy and education of senior stakeholders to ensure buy-in. • Development of a business case including immediate investment needs and expected quick-wins. • Definition of a target operating model provides a foundation for the journey. 1. Assessment Analysis of current analytics capabilities and identification of a long list of challenges and opportunities to focus on moving forwards. 2. Design Creating a long term strategy and vision for analytics, the services and capabilities required and the design the structure of the operating model. 3. Roadmap Planning the programme and change process, including prioritisation and dependencies between business and technology aspects. Process Techno- logy Data People Strategy
 10. 10. 10© Deloitte 2018 Digital transformation: Strategi Programsætning Turnusanalyser af forretningsområder: o Økonomi: styringsmodel gennem data o HR: datadrevet performance o BI & Analyse: det datadrevne skat o IT: digital transformation og legacy o Kundeservice: indsigt og segmentering o Compliance: intelligent kontrol o Betaling: fundament og genopbygning Strategi og roadmaps initiativer, operating model og drejebøger horisont  3-5 år
 11. 11. 11© Deloitte 2018 Digital transformation: Processer • Leverancemodel for data og analytics • Agil metodetilgang • DevOps setup
 12. 12. 12© Deloitte 2018 Digital transformation: Mennesker Data, Analytics og AI Data Governance Portefølje- styring Data- hjemtagelse Data- management Data- udveksling Business Intelligence Dataanalyse Proces- automa- tisering Dataarkitekt Intern kvalitetssikring Service/incident manager BICC/IT BI Drift BI Udvikling Forretnings- analyse Udvikling/drift opdeling Kompetencecenter opdeling Forretningspartner Projektleder Løsningsarkitekt Dataingest koordinator Dataingest engineer ETL udvikler Application manager ETL vedligeholder Procesejer Udvekslingsudvikler BI forretningskonsulent BI udvikler Data scientist Forretningsanalytiker Application manager RPA udvikler RPA arkitekt Innovation Lead BI forretningskonsulent Forretningsanalytiker
 13. 13. 13© Deloitte 2018 Digital transformation: Data og Teknologi #1 #2 #3 Legacy systemsiloer fokus på deling af funktionalitet systemintegrerede løsninger  komplekst DATABANK Gl. systemsilo-tilgang Kundevendte løsninger, DevOps udvikling Forretningsområde ejerskaber Digital transformation data og analytics før skalering til nye services kundevendte løsninger  agilt, målrettet Ny databank-tilgang #5 #6#4
 14. 14. 14© Deloitte 2018 Porteføljetilgang til digitale initiativer Digital transformation kræver en klar vision og balanceret portefølje af digitale initiativer “HOW TO WIN” OPTIMER EKSISTERENDE SERVICES SUPPLERENDE SERVICES TIL NYE BEHOV GRADVIS FORÆDLING TIL NYE SERVICES FOKUSER PÅ EKSISTERENDE SERVICES NYE SERVICES TIL NYE BEHOV HELT NYE SERVICES OG LØSNINGER “WHERE TO PLAY” TRANSFORMATION Innovationer som der endnu ikke er udtrykt behov for ADD-ON Udvid eksisterende services med nye løsninger KERNE Optimer eksisterende services til eksisterende behov
 15. 15. 15© Deloitte 2018 Udrulning og styring af den digitale transformation Operationel strategi Digital vision Kort læ g digit al m odenhed og digit ale kapabilit et er I m plem ent ering Evaluering DIGITAL VISION DIGITAL ORGANISATION Kort læ g digit ale t rends og t eknologier DEFINER DEN DIGITALE VISION DESIGN DEN DIGITALE ORGANISATION Digital vision og ambitioner Strategioverblik for hele koncernen Mobiliser og kommuniker Identificer og træn Digital Champions Definer detaljeret implementeringsplan Etabler digital organisation Skab quick wins & succeshistorier Organisationsdesign og implementeringsplan 1 3 4 6 Udvikl digit al vision og am bit ioner Kort læ g m agist rat ernes st rat egier 2 Digital operating model Organisationsdesign for digital organisation Modenhedsanalyse og kapabilitets- kortlægning Operationel governance & primære ansvarsområder Overodnet plan for implementering Trend- og teknologi- overblik 7 5 8 F ast læ g digit al operat ing m odel D esign organisering og nøgleroller Udvikl overordnet im plem ent eringsplan Beslut prim æ re ansvarsom råder IMPLEMENTERING IMPLEMENTER STRATEGI OG ORGANISATION
 16. 16. 16© Deloitte 2018 Sammenhæng: Muligheder for tværgående digitalisering Fællesoffentlig Data Distribution A C D E B Fællesoffentlig Cloud Arena Fællesoffentlig Blockchain # # # # # # B B B B B B B B Data System Stat / Region / Kommune Digitale Services & Apps
 17. 17. 17© Deloitte 2018 Sæt rammen for digital transformation – gennem styring og programsætning Ramme for Digital Transformation Eksisterende legacy it-løsninger STRATEGI PROCESSER MENNESKER DATA TEKNOLOGI Nye borgervendte, digitale services og apps baseret på fælles rammer Gør byen smart for borgere og virksomheder
 18. 18. Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®, gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af høj kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloittes omkring 264.000 medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på Facebook, LinkedIn eller Twitter. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for en eller flere af Deloitte Touche Tohmatsu Limited (”DTTL”), dets netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. DTTL (der også omtales som ”Deloitte Global”) og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og uafhængige juridiske enheder. DTTL leverer ikke ydelser til kunderne. Vi henviser til www.deloitte.com/about for nærmere oplysninger. © 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

×