Basisschool Sint-Jozef
Abdijstraat 33
9900 Eeklo
tel. 09/377.47.67
Sint-Janneke
Brugsesteenweg 47
9900 Eeklo
www.sintjozef...
2
Lieve kleuter,
welkom op onze school.
Je komt terecht in een heel boeiende wereld.
Een wereld vol nieuwe ontdekkingen en...
Ben je nieuw op onze school ? Wees welkom!
Je bent hier niet alleen,
veel nieuwe vrienden wachten je op.
Juffen en meester...
kind, een vorming die gericht is op solidariteit met anderen, op gerechtigheid en op
creatieve zorg voor de wereld.
2. We ...
Dit zijn waarden, bakens of ankerpunten die ons helpen deze opdracht vervullen of die
ons in beweging zetten.
Liefde staat...
Kleuterschool Sint-Janneke
Brugsesteenweg 47, 9900 Eeklo tel. 09/377 29 64
2.2. Het schoolbestuur: VZW College O.-L.V. Ten...
3B: Aäron Overmeire
4 A: Sven Mallezie
4 B: Sylvie Van De Walle
5 A: Carmen De Bruijckere
6 A: Ine De Schacht
5B-6B (mengg...
Nr. Naam en adres school
024802 GVBasisschool 'St.-Jozef & St-Janneke’ Abdijstraat 33, 9900 Eeklo
110064 GVBasisschool 'Me...
In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap
inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in...
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Visstraat 14
9900 Eeklo
Tel 09 376 70 50 Fax 09 376 70 54
E-mail: info@vclbmeetjes...
Behoort de vraag tot de opdracht van het CLB dan zal het voorstellen tot
begeleiding doen. Gezamenlijk wordt naar een oplo...
Kerntaken:
a) controletaak: het toezien op de naleving van alle wettelijke en reglementaire
voorschriften.
b) beoordelings...
De schoolverzekering is voor vele ouders vrij onduidelijk.
Daarom willen wij u hierover enkele nuttige gegevens verstrekke...
Burgerlijke aansprakelijkheid wil zeggen dat men verplicht is schade te
vergoeden die men door zijn fout veroorzaakt heeft...
De veiligheid van de kinderen: een opdracht voor school én ouders.
De leerlingen zijn verplicht de kortste en/of veiligste...
Kinderen moeten ten allen tijde voldoende kunnen drinken. Wetenschappelijk
onderzoek wijst uit dat gewoon water drinken he...
a. We organiseren jaarlijkse fijne acties rond milieueducatie.
b. Fruitafval en papiertjes sorteren we in een aparte vuiln...
Wekelijks krijgt iedere klas 2 uur bewegingsopvoeding, vooral turnen maar ook
zwemmen komt aan bod.. Daarnaast zijn er tal...
In het schooljaar 2013 – 2014 zal u de kans krijgen om een officieel zwembrevet
voor uw kind aan te kopen als hij / zij di...
3.5 Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang wordt ingericht door de Stad Eeklo.
De kinderen kunnen er ter...
3.7 Tijdschriften
De mediawereld wordt overspoeld, ook met lectuur voor kinderen.
Uit het grote aanbod biedt de school de ...
3.11 Kledij
Als school verwachten we dat de kinderen deftig gekleed naar school
komen. Perfect beschrijven wat “deftig gek...
Kinderen die beschikken over een Kom Uit Pas genieten van bijzondere
kortingen voor opvang in en buiten de school en betal...
Kom Uit Pas : meer informatie nodig?
Sociaal Huis Eeklo, Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo. Tel: 09/218 17 00
Fax: 09/218 1...
Prijzen schooljaar 2013 - 2014
Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld.
OD= ontwikkelingsdoel ET...
Prijzen ten laste van de ouders voor 2013 -2014
• Middagmaal
− bijdrage middagtoezicht € 1,20
 gelijktijdige aanwezigheid...
• Busvervoer vb.uitstap, schoolreis : prijs volgens offerte
• Drank genuttigd op uitstap, wordt u vooraf meegedeeld
Wat ma...
Als uw kind opzettelijk schoolmateriaal kapot maakt van zichzelf of van
iemand anders, zal, na het informeren van de ouder...
4. Contacten ouders-school
4.1. Oudercontacten
Ouders en school hebben elkaar nodig om tot een goede en volledige
opvoedin...
4.1.3. Info-avond voor alle ouders (cfr. laatste blz van deze brochure)
Begin september organiseren we een infoavond voor ...
eigenheden van het kind op de voet te volgen en er direct op in te spelen. Zo
kunnen kleine knelpuntjes dadelijk aangepakt...
De leerkracht geeft huistaken om de leerstof/techniek verder in te oefenen.
Via het leren van lessen kan de leerstof worde...
scholen in Vlaanderen gebruikt. Ze betreffen de hoofdvakken rekenen en
taal. Voor de rapporten worden deze toetsen aangevu...
5. Onderwijs en opvoeding
5.1. Gelijke Onderwijskansen
Onze zorg gaat uit naar elk kind met zijn eigen mogelijkheden en
be...
Indien u zich geroepen voelt om ook leesouder te worden, kunt u contact
opnemen met juf Carline
5.2. Religieuze opvoeding
...
5.3 Sociale vorming
We trachten de kinderen inzicht te laten verwerven in de sociale
omgangsvormen. Via concrete actiepunt...
3. Kinderen moeten leren samenleven. Dat is een hele opdracht. We
willen kinderen leren dat ze om goed samen te leven het ...
e. De sanctie wordt indien mogelijk in overleg met het kind
genomen. Dit vraagt een duidelijke communicatie tussen
leerkra...
9. Je kunt niet alles in regels gieten. Daarvoor is het belangrijk dat er
kort op de bal gespeeld wordt om kleine probleme...
• attitudes of houdingen die als essentieel worden beschouwd voor de
ontwikkeling van de jongeren, zoals respectvol omgaan...
Nieuwsgierig naar meer info & actua ?
 Surf naar onze website www.sintjozefeeklo.be
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Infobrochure 2013 - 2014

1,451 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
401
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infobrochure 2013 - 2014

 1. 1. Basisschool Sint-Jozef Abdijstraat 33 9900 Eeklo tel. 09/377.47.67 Sint-Janneke Brugsesteenweg 47 9900 Eeklo www.sintjozefeeklo.be tel. 09/377.29.64 ________________________________________________________________________________ INFOBROCHURE 2013-2014 1
 2. 2. 2 Lieve kleuter, welkom op onze school. Je komt terecht in een heel boeiende wereld. Een wereld vol nieuwe ontdekkingen en ervaringen. Je mag spelen met blokken, klimmen en klauteren, luisteren naar verhalen, diertjes verzorgen, sporten, knippen en plakken, leren fietsen,. . . Je ontdekt onze school. Op onze school ontdek je een stukje van de wereld. Een fijne ontdekkings- en ontwikkelingstocht toegewenst ! Lieve kleuter, welkom op onze school. Je komt terecht in een heel boeiende wereld. Een wereld vol nieuwe ontdekkingen en ervaringen. Je mag spelen met blokken, klimmen en klauteren, luisteren naar verhalen, diertjes verzorgen, sporten, knippen en plakken, leren fietsen,. . . Je ontdekt onze school. Op onze school ontdek je een stukje van de wereld. Een fijne ontdekkings- en ontwikkelingstocht toegewenst ! Aan alle kinderen, We wensen je …een goede start …een interessant schooljaar …kansen tot talentontwikkeling …kansen om te leren leren …boeiende lessen …creatieve denkmomenten …sportieve uitdagingen …culturele activiteiten …oplossingen bij problemen …een hechte vriendengroep …veel ondernemingszin …een speelplaats waar je graag vertoeft …een leerkracht die je begrijpt …een school waar je graag bent ! Beste ouders, U koos ervoor om uw kind aan onze school toe te vertrouwen. Daardoor geeft u te kennen dat onze school een goede keuze maakt in opvoeding en onderwijs. We zullen er alles aan doen om u hierin niet teleur te stellen. Dagelijks optimaliseert een gemotiveerd & enthousiast team de leerkansen van uw kind(eren). Misschien heeft u toch een bedenking, is iets niet duidelijk of dreigt iets fout te lopen? Onze deur staat, letterlijk en figuurlijk, voor u open. We willen een ‘open en brede' school zijn waar iedereen welkom is: bij de klastitularis, de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de bewegingsleerkracht, het secretariaat en de directie. Graag nodig ik u uit om samen ‘school’ te maken. Zowel op momenten dat het goed gaat als op momenten dat we even op onze tanden moeten bijten. Wij geloven in het positieve van elke mens. Daarom vinden we het een uitdaging om elke dag opnieuw kansen te creëren. Zo kan élk kind ontwikkelen op eigen niveau en worden wie ze écht zijn. Bedankt voor het vertrouwen dat u stelt in onze school. Leen Smets – Directeur
 3. 3. Ben je nieuw op onze school ? Wees welkom! Je bent hier niet alleen, veel nieuwe vrienden wachten je op. Juffen en meesters kijken uit naar je komst. We tonen je graag de weg & beantwoorden je vragen. Blij dat je er bent ! Welkom leerling, Kom je naar het eerste leerjaar ? Dan ontpopt zich een wereld van cijfers & letters, schriften & boeken, potloden & pennen,lessen & taken, . . . Er gaat een nieuwe wereld voor je open. We helpen je graag op weg. 1. Visie: Ons opvoedingsproject Onze opdracht als katholieke basisschool. Het onderwijs is voortdurend in beweging. We willen als school onze opties en doelstellingen van vorming, opvoeding en onderwijs steeds scherp blijven stellen. Permanent werken aan de kwaliteit van ons onderwijs is daarom een blijvende prioriteit. Onze opdracht berust op 5 pijlers. 1. We werken aan de schooleigen christelijke identiteit. In ons opvoedingsproject wil de school blijven verbanden leggen met de christelijke identiteit. We streven naar een optimale vorming van het totale 3
 4. 4. kind, een vorming die gericht is op solidariteit met anderen, op gerechtigheid en op creatieve zorg voor de wereld. 2. We zorgen voor een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod. In alle activiteiten en lessen worden doelen nagestreefd die de totale persoon in hoofd, hart en handen vormen. Naast het verstandelijke en het lichamelijke, krijgen ook het gevoelsmatige en het sociale handelen hierdoor ruime aandacht. We willen in ons aanbod aansluiten bij de mogelijkheden en de behoeften van alle kinderen doorheen hun gehele schoolloopbaan. 3. We kiezen voor een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak. Bij activiteiten vertrekken leerkrachten zoveel mogelijk van de belangstelling en inbreng van de leerlingen. Bij de werkvormen of leerprocessen is er ruimte voor interactie met leerlingen en leerkracht en van de leerlingen onder elkaar. Bij de evaluatie worden leerlingen met zichzelf vergeleken in plaats van met de anderen. 4. We werken aan ‘De ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg’. Het team verbreedt voortdurend zijn inspanningen naar alle kinderen, rekening houdend met hun verscheidenheid qua sociale herkomst, culturele en religieuze achtergrond, intellectuele mogelijkheden, … Het team doet voortdurend beroep op de deskundige hulp van zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en het CLB. Ze overleggen over aangepaste strategieën en stemmen hun aanpak op elkaar af. 5. We bouwen aan ‘onze school als gemeenschap en organisatie’, geïntegreerd binnen de maatschappij. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. In overleg –en participatieorganen wordt in echte dialoog en met zorg voor de school constructief samengewerkt. - Leerlingen krijgen inspraak in het reilen en zeilen van onze school. - Leerkrachten ervaren dat ze mee richting mogen geven aan de opvoeding en het onderwijs dat wij aan de kinderen bieden. - Naast deelname in de schoolraad en ouderraad, helpen ouders ons ook als lees-, fruit-, handwerkouder of als expert in een bepaalde vaardigheid en begeleider van klasactiviteiten,.. . - De school ondersteunt de initiatieven die de lokale gemeenschap en de parochie opzetten. - Er wordt nauw samengewerkt met de begeleidingsdiensten van het katholiek basisonderwijs. Om deze 5 pijlers te kunnen verwezenlijken hebben we wegwijzers nodig. 4
 5. 5. Dit zijn waarden, bakens of ankerpunten die ons helpen deze opdracht vervullen of die ons in beweging zetten. Liefde staat centraal in onze waarden. Heb uw naaste lief zoals uzelf. Daarom richten volgende basiswaarden ons handelen: ♥ Zorgzaamheid Met iedereen en alles in de wereld rondom ons willen wij zorgzaam omgaan. Iedereen is gelijkwaardig. Niemand is gelijk. Daarom heeft ieder mens het recht om behandeld te worden met respect voor zijn eigenheid. ♥ Integriteit We willen steeds het goede doen en betrouwbaar zijn. Hiervoor willen we eerlijk en oprecht handelen. We streven daarbij naar harmonie tussen woord en daad. ♥ Respect Wij willen respectvol en zonder vooroordelen omgaan met iedereen en alles in de wereld rondom ons. ♥ Dialoog Alles en iedereen is verbonden met elkaar. Daarom willen wij blijvend in dialoog gaan met elkaar. Gastvrijheid, vriendelijkheid, warmte, betrokkenheid kunnen deze dialoog kansen geven en doen groeien. ♥ Solidariteit Solidariteit is een engagement ten aanzien van alles en iedereen. Daarom geven we extra aandacht aan diegenen die in bijzondere situaties verkeren. ♥ Positief denken Wij geloven in het goede van ieder kind, iedere collega, ouder, externe medewerker of mens in de wereld rondom ons. Wij geloven in de groei en ontwikkeling van iedereen. Enthousiasme helpt ons daarbij. 2. S C H O O L O R G A N I S A T I E 2.1. Onze schoolstructuur Onze school is een basisschool, d.w.z. een school voor kleuter en lager onderwijs. Er zijn twee vestigingsplaatsen: Basisschool Sint-Jozef kleuter- & lagere afdeling, secretariaat Abdijstraat 33, 9900 Eeklo tel. 09/377 47 67 5
 6. 6. Kleuterschool Sint-Janneke Brugsesteenweg 47, 9900 Eeklo tel. 09/377 29 64 2.2. Het schoolbestuur: VZW College O.-L.V. Ten Doorn De voorzitter is dhr. Paul De Bruyckere. Het correspondentieadres voor de vzw is Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Samen met de andere katholieke scholen van Eeklo vormen we de basisscholen van het ‘College Onze Lieve Vrouw ten Doorn’ – COLTD.’ 2.3. Personeel Directie:Leen Smets, Bereikbaar : - bureau naast het secretariaat in het hoofdgebouw van de Sint-Jozef - via school: 09/ 377 47 67 - op het gsmnr.: 0473/ 90 09 85 (bij hoogdringendheid) - via e-mail directie@sintjozefeeklo.be Kleutervestiging Sint-Janneke (Brugsesteenweg 47): 1KBP peuters Ilse Bral 1KB An Fordeyn 2KB Viviane Van Hulle en Saar Van Campe 3KB Marijke De Poorter Kleuterafdeling Sint-Jozef (Abdijstraat 33): 1KA (+peuters) Patsy Pauwels 2KA Pascale De Spiegelaere 3KA Sonja Naert Zorgondersteuning kleuters : Saar Van Campe Kinderverzorgster: Brenda De Smet & Veronique De Clerck Leerkrachten lagere school: 1 A: Isabel Van Nuffel 1 B: Ellen Gyselbrecht 2 A: Hilde Valcke 2B: Lotte Wille 3A: Inge Calsijn 6
 7. 7. 3B: Aäron Overmeire 4 A: Sven Mallezie 4 B: Sylvie Van De Walle 5 A: Carmen De Bruijckere 6 A: Ine De Schacht 5B-6B (menggroep): Annelore Cornelis zorgcoördinatie kleuter & lagere afdeling: Carline De Kezel ICT-coördinator: Kurt Dossche Veiligheidscoördinator: Geert De Pré Leerkrachten lichamelijke opvoeding: Nathalie Janssens, Siska De Bruyckere Middagtoezicht: Vanessa Lafaut en Loraine Pieterse voor Sint-Jozef Christine Van Laere voor Sint-Janneke Voor beide vestigingsplaatsen is er permanentie van leerkrachten en/of de kinderverzorgster tijdens het middagverblijf. Administratie: Christine Van Laere en Carla Maertens Onderhoudspersoneel: Els Wille (Sint-Janneke) & Sonja Verhoeven (Sint-Jozef) Jos Van Hecke 2.4. Klassenraad De klassenraad bestaat uit de directie, de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep, de zorgcoördinator en de begeleider van het VCLB. 2.5. Scholengemeenschap: Kaboe Scholengemeenschappen in het basisonderwijs De vorming van scholengemeenschappen binnen het basisonderwijs kreeg jaren terug een decretale start. Sinds 1 september 2004 vormen de basisscholen van de Vzw College O.-L.-.V.- Ten-Doorn Eeklo de scholengemeenschap KaBoE (Katholieke Basisscholen Eeklo). Elke scholengemeenschap moet bestaan uit zowel kleuter- als lager onderwijs én minimum 900 leerlingen tellen. Onderstaande tabel geeft u een overzicht van alle betrokken scholen van de scholengemeenschap KaBoE (Katholiek Basisonderwijs Eeklo). 7
 8. 8. Nr. Naam en adres school 024802 GVBasisschool 'St.-Jozef & St-Janneke’ Abdijstraat 33, 9900 Eeklo 110064 GVBasisschool 'Meidoorn A' Zuidmoerstraat 125,9900 Eeklo 115915 GVBasisschool 'Meidoorn B' Zuidmoerstraat 125,9900 Eeklo 024836 GVBasisschool 'Wegel A' B. Pussemierstraat 120,9900 Eeklo 115923 GVBasisschool 'Wegel B', B. Pussemierstraat 155, 9900 Eeklo 024811 GVBasisschool 'St.-Antonius’, P. Bontestraat 2,9900 Eeklo 2.6. Oudervereniging St-Jozef & Vrienden van St-Janneke Het doel van de 'Vrienden van St-Janneke' is op een ondersteunende manier het schoolteam te helpen bij allerlei (financiële) acties en initiatieven. Iedereen die St-Janneke een warm hart toedraagt kan deel uitmaken van deze groep vrijwilligers. Ze werken op een positieve manier samen met de leerkrachten en directie, zodoende dat dit de opvoeding & ontwikkeling van de kinderen ten goede komt. Voorzitster 'Vrienden van Sint-Janneke': Sofie Van Rompu Elke ouder die een kind op school heeft, kan lid worden van de oudervereniging St-Jozef. Wie wil toetreden, kan dit kenbaar maken op bij het begin van het schooljaar. Vanuit de school worden in de loop van het jaar een aantal activiteiten opgezet, waaraan de oudervereniging met raad en daad meewerkt. Naast het verlenen van hulp bij schoolfeesten en andere praktische aangelegenheden, worden ook een aantal activiteiten op initiatief van de ouderraad gepland en samen met de leerkrachten en directie uitgevoerd. Voorzitster 'Oudervereniging Sint-Jozef': Sigrid Beghin Alle inlichtingen kunnen bekomen worden bij de voorzitters of bij de directie. 2.7. Schoolraad 8
 9. 9. In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Deze raad, waarvan u de samenstelling hieronder vindt, komt driemaal per schooljaar samen en heeft informatierecht, advies- en overlegbevoegdheden i.v.m. het schoolbeleid. Bevoegdheid van de schoolraad: Aan de schoolraad wordt ten minste een adviesbevoegdheid verleend met betrekking tot de algemene organisatie en werking van de school, de planificatie en de algemene criteria inzake begeleiding en evaluatie van de kinderen. Er wordt een overlegbevoegdheid verleend met betrekking tot: • vaststelling van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket en de begeleiding van de kinderen. • vaststelling of wijziging van het reglement van de school. • veiligheid en gezondheid. Aan de schoolraad kunnen volgende rechten en bevoegdheden worden toegewezen: • een informatierecht, d.w.z. recht op informatie over al de aangelegenheden die een weerslag hebben op het schoolleven. • een adviesbevoegdheid in andere aangelegenheden dan die hierboven bedoeld zijn. Ledenlijst van de schoolraad 2013 - 2017 Toegevoegd aan de schoolraad: Dhr. Geert Haelman (voorzitter schoolraad) Dhr. Geert Cornelis ( pedagogisch coördinerend directeur basisonderwijs vzw Coltd) Mevr. Leen Smets (directeur) Vertegenwoordiging Schoolbestuur Dhr. Paul De Bruyckere (voorzitter schoolbestuur) Vertegenwoordigers van de ouderverenigingen: Mevr. Katia De Scheemaecker (Sint-Janneke) Dhr. Peter Stofferis (Sint-Jozef) Dhr. Wim De Smet (Sint-Jozef) Vertegenwoordigers van de leerkrachten: Mevr. Viviane Van Hulle (Sint-Janneke) Mevr. Isabel Van Nuffel (secretaris - Sint-Jozef) Mevr. Pascale De Spiegelaere (Sint-Jozef) Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Mevr. Sylvie Vlaminck (Sint-Janneke) Dhr. Dirk Roegiest (Sint-Jozef) Dhr. Nico De Paepe (Sint-Jozef) 2.8. V.C.L.B. (Centrum voor LeerlingBegeleiding) 9
 10. 10. Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Visstraat 14 9900 Eeklo Tel 09 376 70 50 Fax 09 376 70 54 E-mail: info@vclbmeetjesland.be http://www.vclbmeetjesland.be 1.Wie zijn wij ? Aan elke school is een CLB-team verbonden. Dit team bestaat uit een psycholoog, een schoolarts, een sociaal verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Deze mensen werken multidisciplinair. CLB-medewerkers voor onze school: Psycho-pedagogisch werker: Winke Meulebroeck Maatschappelijk werkster: Cindy Bourgonjon Paramedisch werker: Marleen Van Kerckvoorde Schooldokter: Dr. Valerie Vermeiren 2.Waarvoor kan je bij ons terecht ? Wij werken samen met de school en de ouders op 4 domeinen: a. Leren en studeren. Bent u bezorgd over de ontwikkeling van uw kind? Vlot de taalontwikkeling niet zo goed? Heeft uw kind problemen met lezen, schrijven of rekenen?..... Samen met u en de school kunnen we zoeken naar mogelijke oplossingen en aangepaste hulp. b. Sociaal en emotioneel welbevinden. Voelt uw kind zich niet goed thuis, in de klas of op school? Verveelt het zich? Is het angstig of lastig? Heeft het te maken met pesterijen?..... Aarzel niet om ons te contacteren. c. Schoolloopbaanbegeleiding. Kan mijn kind naar het eerste leerjaar? Heeft het bijkomende zorg nodig? Wanneer is aangepast onderwijs nodig? Wat na het basisonderwijs?..... We zijn er om jullie te ondersteunen. d. Preventieve gezondheidszorg. Het is onze vastgelegde taak om groei, ontwikkeling en vaccinaties op te volgen. Wij staan ook open voor uw vragen: ‘Is mijn kind te dik ? Mijn kind plast nog iedere nacht in bed, is dit normaal? Wat betekent een gestoord kleurenzicht voor de studies van mijn kind?’ ….. Het CLB luistert naar elke vraag van ouders, leerlingen en scholen. 10
 11. 11. Behoort de vraag tot de opdracht van het CLB dan zal het voorstellen tot begeleiding doen. Gezamenlijk wordt naar een oplossing gezocht. Behoort de vraag niet tot hun opdracht dan zal het CLB de weg wijzen naar de gepaste hulpverleningsdienst. 3. Hoe kan je ons bereiken? Op bovenstaand adres is het CLB elke werkdag open van: 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur en na afspraak. Het CLB is gesloten tijdens: de kerstvakantie (2 dagen open), de paasvakantie en gedurende de zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus. 4. Belangrijk om weten. In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter drie uitzonderingen op deze regel: - de medische onderzoeken - de maatregelen bij besmettelijke ziekten - de begeleiding bij leerplichtproblemen (spijbelen). Elke begeleiding is kosteloos en verloopt in een sfeer van vertrouwen . Het CLB werkt onafhankelijk. Verandert uw kind van school dan wordt het dossier overgedragen naar het CLB dat samenwerkt met de nieuwe school. Gaat u hiermee niet akkoord dan kan u verzet aantekenen binnen de dertig dagen. Wenst u dit te doen vraag dan het daartoe bestemde formulier aan bij uw nieuw CLB. CLB-informatie vind je ook terug op www.vclb-koepel.be 2.9. Pedagogische begeleiding Mevr. Kathleen Pisman Kerntaken: de school ondersteunen op vlak van: a) het functioneren van het team b) navormingen c) aanwerving en benoeming van leerkrachten 2.10. Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap 11
 12. 12. Kerntaken: a) controletaak: het toezien op de naleving van alle wettelijke en reglementaire voorschriften. b) beoordelingstaak: het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs, van de CLB-werking. c) stimuleringstaak: het ondersteunen van initiatieven die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. d) informatieve taak: het informeren van alle onderwijsbetrokkenen over de kwaliteit van en noodzakelijke kwaliteitsbevorderende maatregelen voor het onderwijs. 2.11. Beroepscommissie* Diocesaan Bureau voor Katholiek Onderwijs Beroepscommissie Basisonderwijs Marialand 31, 9000 GENT * Verdere uitleg vindt u in het schoolreglement onder "orde- en tuchtmaatregelen." 3. Praktische organisatie 3.1 Uurregeling – aanwezigheid van kinderen op school ‘s voormiddags: 8u 30 tot 11u.40 (woensdag tot 12u.05 ) ‘s namiddags: 13u.15 tot 15u.35 Kinderen mogen een kwartier voor de aanvang van de lessen op school aanwezig zijn. Dan is er toezicht op de speelplaats en gaat onze binnenschoolpoort open. Mogen we vragen om uw kind niet te vroeg naar school te brengen/sturen? Vóór 8u15 en 13u is er geen bewaking voorzien vóór de schoolpoort (straat). Zonodig kan u voor- en na schooltijd beroep doen op de buitenschoolse kinderopvang. 3.2 Ongevallen en de schoolverzekering 12
 13. 13. De schoolverzekering is voor vele ouders vrij onduidelijk. Daarom willen wij u hierover enkele nuttige gegevens verstrekken. De schoolverzekering bestaat uit twee grote delen: a) de verzekering lichamelijke ongevallen b) de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid a. De verzekering lichamelijke ongevallen: Als uw zoon of dochter een ongeval overkomt op school (b.v. een gebroken arm), zal de mutualiteit (het ziekenfonds) een groot deel van de kosten terugbetalen. Meestal worden niet alle kosten door de mutualiteit terugbetaald: een deel (het "remgeld") van dokters-, ziekenhuis-, apothekerskosten blijven te uwen laste. Door de schoolverzekering worden deze laatste kosten aan u terugbetaald. Deze verzekering is van toepassing bij alle activiteiten die door de school georganiseerd worden en op weg van huis naar school en omgekeerd. Opgelet, de verzekering komt niet tussen als uw kind niet rechtstreeks en onmiddellijk na het verlaten van de school huiswaarts keert of als u na schooltijd niet rechtstreeks of onmiddellijk naar huis rijdt. Hoe verloopt de administratie bij een dergelijk ongeval ? 1. De school doet aan de schoolverzekering aangifte van het ongeval. 2. Van de school ontvangt u een "geneeskundig getuigschrift". U laat het door de dokter invullen en bezorgt het zo vlug mogelijk aan de directie van de school terug. 3. Van het ziekenfonds ontvangt u een formulier "Uitgavenstaat" waarop alle gemaakte kosten genoteerd staan.. Op dit blad wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten waarin de mutualiteit tussenkomt en de kosten die de mutualiteit niet terugbetaald (b.v. apothekerskosten). Nadat u de gemaakte kosten overgemaakt heeft aan de directie, zullen deze binnen ongeveer drie weken terugbetaald worden op uw financiële rekening. Indien u vrij veel kosten heeft, kan u steeds een tussentijdse terugbetaling vragen aan de verzekering. b. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 13
 14. 14. Burgerlijke aansprakelijkheid wil zeggen dat men verplicht is schade te vergoeden die men door zijn fout veroorzaakt heeft. Dikwijls gaat het hier om belangrijke schadegevallen, die uitgesproken worden door een rechter. Als de school of een personeelslid aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval, zal de schoolverzekering de kosten vergoeden. Doch, het is ook mogelijk dat uw zoon/dochter persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor een schadegeval, b.v. door het duwen van een medeleerling. Door een aantal wettelijke bepalingen zal uw eigen familiale verzekering deze schade moeten vergoeden. Het gevolg hiervan is: • Als uw zoon/dochter aansprakelijk zou kunnen gesteld worden voor een schadegeval op school, dient u dit onverwijld te signaleren aan uw eigen familiale verzekering. • Bij eventuele betwistingen (rechtszaken) zal u door uw familiale verzekering verdedigd worden. • Bij een schadegeval waarvoor uw zoon/dochter aansprakelijk is, zal uw familiale verzekering de totale lichamelijke schade en de stoffelijke schade (verminderd met de vrijstelling) uitbetalen. Tot slot enkele interessante opmerkingen: • Indien u nog geen familiale verzekering zou hebben, raden wij u aan deze zo spoedig mogelijk af te sluiten. De school zal hiervoor geen reclame voeren, doch in uw eigen belang raden wij u aan hierover uw verzekeringsmakelaar te contacteren. • Een familiale verzekering is niet alleen aangewezen voor uw kinderen op school, doch is ook onmisbaar in uw privéleven (b.v. als fietser of voetganger kan u ook een verkeersongeval veroorzaken,...). • Mocht u nog vragen hebben omtrent schoolverzekeringen, aarzel dan niet en praat erover met de schooldirectie. • Ook als u niet akkoord gaat met eventuele beslissingen van onze verzekeringsmaatschappij, neem dan eerst contact op met de schooldirectie om de problemen uit te praten. • Schade aan brillen, lenzen of gehoorapparaten kan door de schoolverzekering enkel vergoed worden als er een duidelijk oorzakelijk verband bestaat tussen het breken van de bril en een opgelopen kwetsuur. 3.2. Veiligheid op school 14
 15. 15. De veiligheid van de kinderen: een opdracht voor school én ouders. De leerlingen zijn verplicht de kortste en/of veiligste weg naar school te kiezen. Alleen onder deze voorwaarden zijn ze door de schoolverzekering beschermd. • De leerlingen rijden niet met de fiets op de speelplaats. Hun fiets plaatsen ze keurig in de fietsenrekken op de aangeduide plaats. • Mogen we de ouders vragen de schoolpoort niet te belemmeren bij het afhalen van de kinderen. Er is immers een parkeerverbod tussen de twee zebrapaden van de Abdijstraat ! • Wacht uw kind op naast het hek, zodat de rang ruimte van doorgang heeft. Veilig naar school: De school heeft voor alle kleuters van de derde kleuterklas en voor alle leerlingen van de lagere school een GRATIS fluojasjes voorzien. Iedereen die naar school komt draagt zijn fluojasje. Als er uitstappen gedaan worden per fiets of te voet draagt iedereen verplicht zijn fluojas (en fietshelm). Kinderen die de school verlaten, ’s middags of ’s avonds zijn ook verplicht het fluojasje aan te doen. Zoniet wordt hij/zij doorgestuurd naar de directie. Op het secretariaat kunnen reservefluojasjes uitgeleend worden. Op het einde van het schooljaar worden de kazuifeltjes wel terug op school afgegeven. Wie zijn kazuifeltje verliest of beschadigt betaalt 3 euro. Exemplaren die versleten zijn worden gratis door de school vernieuwd. 3.3 Gezondheidsbeleid op onze school. Onze school werkt aan een actief gezondheidsbeleid. Volgende accenten worden gelegd: 1. Extra bewegen Bewegen vinden we heel belangrijk. Heel wat kinderen bewegen te weinig. Daarom willen we als school extra momenten creëren waarop kinderen spelenderwijs bewegen. Hoe willen we hierbij tewerk gaan?. a. tussen de lessen door een bewegingsmoment voorzien b. speelkoffers voor iedereen tijdens de speeltijden c. dansen op de speelplaats op vrijdag d. te voet of per fiets naar school komen stimuleren, speciale acties hierbij zijn de “voetbus”, de “heen-en-weerweek”. 2. Gezonde drank 15
 16. 16. Kinderen moeten ten allen tijde voldoende kunnen drinken. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat gewoon water drinken het gezondst is. a. Kinderen mogen ten allen tijde water drinken. Voor elk kind wordt een beker voorzien met hun naam erop. Deze bekers blijven in de klas. Als de kinderen dorst hebben kunnen ze op de afgesproken tijdstippen gaan tanken “aan het kraantje”. b. Kinderen brengen geen eigen drank mee naar school. c. Tijdens het middagverblijf is er keuze uit melk, soep of water. 3. Gezond middagmaal De school als organisatie moet zelf natuurlijk ook inspanningen doen door ervoor te zorgen dat de maaltijden die we aanbieden gezond en evenwichtig zijn. a. We volgen de HACCP-normen rond voedselveiligheid. b. We laten ons menu doorlichten door een diëtiste. c. We vinden dat kinderen van alles iets moeten proeven, maar als ze het niet lusten moeten ze het niet opeten. d. We proberen de kinderen wel te stimuleren om voldoende te eten. We willen ze daar ook de tijd voor geven. e. We willen een rustige, maar gezellige eetruimte voorzien. De jongste kleuters eten aan aangepast meubilair. 4. Gezonde voeding op school : a. In de klassen wordt aandacht besteed aan het overbrengen van kennis rond gezonde voeding. De actieve voedseldriehoek komt daar voldoende aan bod. b. We organiseren twee Tutti Frutti-dagen per week: op dinsdag en donderdag. Op die dagen brengen de kinderen alléén fruit mee naar school. Op andere dagen kan een droge koek als tussendoortje, maar toch promoten we ook op die dagen het eten van vers fruit. c. 2x per jaar krijgen de kinderen een kiwi aangeboden door onze school. Dit kadert binnen het ‘Tutti-Frutti-project. d. Snoep moet niet noodzakelijk volledig verbannen worden. Het is wel belangrijk dat we kinderen leren dat dit maar af en toe eens kan, vb. bij een speciale gelegenheid. Dus geen snoepjes in de brooddoos… 5. Milieu op school: 16
 17. 17. a. We organiseren jaarlijkse fijne acties rond milieueducatie. b. Fruitafval en papiertjes sorteren we in een aparte vuilnisbak c. Ook de compostbak doet goed dienst. d. Onze kippen zorgen mee voor de verwerking van groenafval. 6. Weg met dat netelig probleem : Onze school heeft al jaren een project lopen waarbij de kinderen per klas op regelmatige tijdstippen droog gescreend worden op luizen. Zo houden we dit netelige probleem onder controle. Dit is wel zeer arbeidsintensief. We hebben hiervoor voldoende vrijwilligers nodig. Als u interesse heeft om mee te helpen mag u zich aanmelden bij de leerkrachten of directie. 7. Toiletbezoek: De toiletten bezoeken we bij het begin van het speelkwartier. Ze worden nooit als speelruimte gebruikt. Wees zorgzaam met het toiletpapier en houd de wastafels net. Onze toiletten worden dagelijks gereinigd en hygiënisch onderhouden. We leren de kinderen ook dat ze na het toiletbezoek hun handen moeten wassen. In 2011-2012 hebben we initiatieven genomen om de toiletten te verfraaien. In september 2012 namen we de vernieuwde toiletten in gebruik. We hebben de kinderen mee betrokken in de creatieve aankleding. We hopen met het mooie resultaat dat het toiletbezoek voor wat meer comfort zal zorgen zodat mogelijke plasproblemen bij onze kinderen niet de kop op steken. Zijn er echter wel medische problemen te melden, dan is dit zeker bespreekbaar met ons of met het VCLB. 3.4 Bewegingsopvoeding Bewegingsopvoeding is enerzijds "het leren van de beweging": dit gebeurt in de sportlessen. Anderzijds "het leren door de beweging": dit is het verantwoord inschakelen van meer beweging in de klas en in het schoolgebeuren. Op de basisschool probeert de bewegingsopvoeding in te staan voor een degelijke motorische vorming van elk kind binnen het geheel van de persoonlijkheidsontwikkeling. De motorische basisvorming is noodzakelijk voor de individuele ontwikkeling van het kind en zet het op weg naar een gezonde en veilige leefwereld. Vanuit deze visie groeien we naar een meer actieve en sportieve school. 17
 18. 18. Wekelijks krijgt iedere klas 2 uur bewegingsopvoeding, vooral turnen maar ook zwemmen komt aan bod.. Daarnaast zijn er tal van sportieve en geïntegreerde activiteiten tijdens het schooljaar, o.a. - sportdag voor alle klassen, extra sportdagen voor de 1ste graad - spelenkoffers per klas en per beurtsysteem - fiets- en stuurvaardigheidsparcours - daguitstappen, leerwandelingen, geïntegreerde lessen... Wat zit er in mijn sportzak? - sportschoenen (geen zwarte zool) - korte blauwe sportbroek (naar eigen keuze te kopen) - turn T-shirt met logo: op school aan te kopen - voor iedere vakantie wordt het sportgerief meegenomen om te wassen en de eerste dag na de vakantie is het sportgerief terug op school. De sportzak wordt aangeboden door de school. Bij het verlaten van de school in het 6de leerjaar krijgt elke leerling deze sportzak mee naar huis. Turnkledij dat niet meer wordt gebruikt, mag op school worden afgegeven. Naamtekenen van het sportgerief voorkomt verlies. Wat zit er in mijn zwemzak ? - stevige zwemzak naar keuze, liefst rugzak (geen plastiekzak) - voor de meisjes: ééndelig badpak (geen wit) - voor de jongens: zwembroek (geen short) - 2 handdoeken: 1 kleine om op te staan en 1 grote om zich af te drogen - badmuts (krijgen de leerlingen op school, bij verlies wordt deze vergoed) - koek mag na het zwemmen OPGELET: Bij afwezigheid in de sportlessen wordt een briefje of mededeling in de agenda verwacht van de ouders of de dokter. (zie ook schoolreglement) Motiveer je kind tot deelname aan elke les bewegingsopvoeding. Aandacht: Sinds september 2010 zijn er nieuwe, schooleigen turnt-shirt te koop op school. De turnleerkracht organiseert deze aankoop. De dragen van een schoolturnt-shirt is verplicht en de aankoop ervan valt binnen de scherpe maximumfactuur. Het is echter niet verplicht om een nieuwe t-shirt aan te kopen op school, uw kind mag ook een vroeger, grijs model met schoollogo dragen van vb. broer, zus, buurmeisje, . . . 18
 19. 19. In het schooljaar 2013 – 2014 zal u de kans krijgen om een officieel zwembrevet voor uw kind aan te kopen als hij / zij dit heeft behaald. Vraag het zwembrevet aan bij de leerkracht bewegingsopvoeding, u kan dan een zwemdiploma aankopen aan € 0,50 per brevet. Dit is geen verplichting maar een extra kans die we u aanbieden om uw kind de officiële zwemdiploma’s te laten behalen. Ook de kleuters krijgen twee uur bewegingsopvoeding per week door een bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding. De kleuters van Sint-Janneke zullen per bus naar de turnzaal van Sint-Jozef gebracht worden. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen met die verplaatsing zullen ze twee uur bewegingsopvoeding na elkaar krijgen. De school betaalt dit busvervoer. Op school wordt voldoende aandacht besteed aan een ruime speelplaats met speeltuin waar kinderen kunnen klauteren, lopen, fietsen, dansen, een zandbak, evenwichtsbalken, loopklossen, bewegingstussendoortjes in de klas. Zo krijgt elke kleuter en leerling mooie kansen om te bewegen. De kleuters van de 3de kleuterklas zullen enkele keren met de juf & enkele zwemouders een bezoek brengen aan het zwembad. Een zwembadbegeleider zal de juf ondersteunen om de kinderen te begeleiden in het water. De eerste lesjes watergewenning staan dan op het programma 19
 20. 20. 3.5 Voor- en naschoolse opvang De voor- en naschoolse opvang wordt ingericht door de Stad Eeklo. De kinderen kunnen er terecht vanaf kwart voor zeven uur ‘s morgens tot kwart voor zeven ‘s avonds. Ook op schoolvrije dagen is er opvang voorzien. De kinderen gaan onder begeleiding naar het Meibloempaviljoen, waar de opvang doorgaat. Voor de kinderen van Sint-Janneke wordt voor vervoer gezorgd. Vanaf het 3de leerjaar kunnen de kinderen ook terecht in de Meizoen. Er wordt gelegenheid aangeboden om huiswerk te maken of lessen te leren in de polyvalente ruimte van onze school. De kinderen staan onder toezicht van de begeleiders de buitenschoolse kinderopvang. Ouders die belangstelling hebben om gebruik te maken van de service , melden zich aan in het jeugdpaviljoen van de Stad Eeklo, op het Jan-Frans Willemsplein (tel. 09/377.77.07). Dit elke werkdag tijdens de kantooruren. Op het schoolsecretariaat kan u een infobrochure bekomen i.v.m. de buitenschoolse opvangmogelijkheden. 3.6 Maaltijden Laat uw kind in de mate van het mogelijke ‘s middags naar huis komen om het middagmaal in gezinsverband te gebruiken. Indien dit onmogelijk is, dan kan uw kind op school blijven en in de refter een maaltijd gebruiken. Er zijn twee mogelijkheden: warme maaltijden: bestaat uit soep, maaltijd + water picknickers: kunnen soep/melk aankopenof krijgen gratis water Er worden geen drankjes meegebracht van thuis. Leerlingen die ‘s middags op school blijven, houden zich aan de afspraken die tijdens de middagpauze gelden. Zij mogen in geen geval alleen de speelplaats of de school verlaten. Wie de rust verstoort, zal ‘s middags niet meer op school kunnen blijven eten. De bestelling van de maaltijden gebeurt elke morgen. Uw kind geeft bij het binnenkomen van de klas aan de juf/meester door als hij/zij warm eet. De betaling gebeurt maandelijks via de rekening, of via contante betaling op het secretariaat.
 21. 21. 3.7 Tijdschriften De mediawereld wordt overspoeld, ook met lectuur voor kinderen. Uit het grote aanbod biedt de school de mogelijkheid om zich te abonneren op enkele geselecteerde publicaties. Via een infoblaadje krijgt u, vrijblijvend, alle info. Er is geen enkele verplichting om een abonnement te nemen. 3.8 Drankjes na de speeltijd Er worden geen dranken aangeboden op school. Kinderen brengen ook geen drankjes mee van thuis. Ze mogen na elke speeltijd & turnles water drinken op school. Elk kind krijgt hiervoor een eigen drinkbeker. 3.9 GSM op school De algemene regel is dat gsm’s niet toegelaten zijn op school. Lagere school kinderen hebben geen gsm nodig tijdens de schooluren. De kinderen zijn steeds via het telefoonnummer van de school bereikbaar. Het risico dat de gsm stuk raakt, verloren raakt is té vrij groot. De school kan hier op geen enkele manier aansprakelijk voor gesteld worden. In sommige gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Dit kan echter alleen na overleg tussen ouders en directie, die in voorkomend geval een schriftelijke toestemming kan geven. Maar zelfs dan wordt de gsm volledig uitgezet bij het betreden van de school, en pas terug aangezet bij het verlaten van de school. Gsm’s die aanstaan tijdens de schooluren worden in bewaring afgegeven aan de directeur. De gsm kan dan op het einde van de schooldag afgehaald worden op het bureel van de directie. 3.10 Sociale media - NIEUW sinds 2013 -2014 ! - AANDACHT Onze school erkent de impact en het belang van de sociale media. Onderstaande afspraken dragen bij tot een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. Beeldmateriaal, door onze school gemaakt en gepubliceerd op de schoolwebsite, mag door derden niet worden geplaatst op andere sociale netwerksites, vb. facebook, netlog, twitter,... Enkel het schoolpersoneel is bevoegd om foto's van schoolse activiteiten te publiceren. Alle schriftelijke & mondelinge communicatie tussen school & leerlingen, school & ouders (en omgekeerd) is vertrouwelijke informatie. Als school gaan we discreet om met zulke informatie. We wensen een beroep te doen op eenieders verantwoordelijkheidszin om met alle informatie discreet om te gaan. Sociale media (o.a. facebook, netlog, twitter,...) is niet de plaats om schoolse, vertrouwelijke info te posten. Dank om deze afspraken te respecteren.
 22. 22. 3.11 Kledij Als school verwachten we dat de kinderen deftig gekleed naar school komen. Perfect beschrijven wat “deftig gekleed” betekent, is onbegonnen werk. Iedereen weet echter wel dat vakantiekledij niet hetzelfde is als schoolkledij. Indien we oordelen dat de kledij van uw kind niet beantwoordt aan de norm, zal uw kind hierop aangesproken worden, en gevraagd worden zijn kledij aan te passen. Wil er ook voor zorgen dat uw kind veilig schoeisel draagt, dat goed vastzit rondom de voet. Dit om de veiligheid tijdens het spelen te waarborgen. Fluojasje/fietshelp dragen tijdens uitstappen met de school is verplicht. De school verplicht de kinderen ook om hun fluojasje te dragen bij het naar huis gaan. 3.12 Betalen van rekeningen Men kan op twee manieren betalen: 1. Via overschrijving. 2. Via domiciliëring. U krijgt maandelijks de rekening. Pas na controle van de rekening door de ouders wordt opdracht gegeven aan de bank om het geld te innen. Klopt een rekening niet? Gelieve dan het secretariaat zo gauw mogelijk op de hoogte te stellen. Dat kan door vb. de rekening terug mee te geven met uw kind en daarop de wijzigingen aan te brengen. Zelf langskomen mag uiteraard ook ! Bent u in het bezit van een “Kom Uit Pas”? Geniet van de sociale tarieven voor middagtoezicht en cultuur- en sportactiviteiten van de stad Eeklo. Kom Uit Pas – wat is dat? Met de Kom Uit Pas willen Stad en OCMW Eeklo hun inwoners met een klein of bescheiden inkomen aanmoedigen om meer deel te nemen aan vrijetijdsactivitetien in Eeklo. De Kom Uit Pas is een kaart waarmee je kan deelnemen aan het aanbod van organisaties die instappen in de Kom Uit Pas-werking. 3.13 Kom-UIT PAS : sociale tarieven
 23. 23. Kinderen die beschikken over een Kom Uit Pas genieten van bijzondere kortingen voor opvang in en buiten de school en betalen slecht ¼ van de toegangsprijs voor sport- en cultuuruitstappen binnen de stad Eeklo, georganiseerd door de school. Kom Uit Pas – wat kost dat? De Kom Uit Pas zelf is gratis! Om deel te nemen aan een activiteit van je keuze, betaal je wel een kleine bijdrage. Kom Uit Pas – voor wie? Elke inwoner van Eeklo met een klein of bescheiden inkomen kan een Kom Uit Pas aanvragen. Je moet voldoen aan één van volgende voorwaarden: - Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut bij je mutualiteit - Je bent in budgetbegeleiding of budgetbeheer bij het OCMW Eeklo of CAW (Centrum Algemeen Welwijnszerk- - Je hebt een collectieve schuldenregeling bij een bemiddelaar - Je bent bewoner van het Rode Kruis Opvangcentrum Eeklo - Geen van bovenstaande zaken, maar ik wens dat de aanvraag voor een Kom Uit Pas met mij bekeken wordt door een medewerker van het Sociaal Huis Eeklo Kom Uit Pas – hoe en waar aanvragen? Neem contact op met het SOCIAAL HUIS EEKLO (Welzijnscampus De Zuidkaai), Zuidmoerstraat 136/6 9900 Eeklo. Openingsuren : elke werkdag van 9u tot 12u en elke dinsdagavond van 18u tot 20u. Kom Uit Pas – hoe lang geldig? Je kan je Kom Uit Pas op elk moment aanvragen. Hij is maximum één jaar geldig en vervalt telkens op 31 augustus. Je moet jaarlijks een nieuwe Kom Uit Pas aanvragen. Kom Uit Pas – is strikt vertrouwelijk Elk gezinslid heeft recht op een Kom Uit Pas die strikt persoonlijk is.
 24. 24. Kom Uit Pas : meer informatie nodig? Sociaal Huis Eeklo, Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo. Tel: 09/218 17 00 Fax: 09/218 17 098 of op het secretariaat van de school. Hoe krijgt mijn kind dan korting op school? Als u het Kom Uit Pasje hebt ontvangen komt u zich persoonlijk aanmelden met het pasje van uw kind op het secretariaat/directie van onze school. Elk schooljaar moet u zich hiervoor opnieuw aanmelden. We nemen een kopie van het pasje. Meer hoeft u niet te doen om van de kortingen te genieten.
 25. 25. Prijzen schooljaar 2013 - 2014 Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld. OD= ontwikkelingsdoel ET= eindterm Volgende materialen worden vermeld in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon onderwijs. Deze materialen zijn verplicht aanwezig op school. De school stelt de materialen in voldoende mate ter beschikking. Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke individuele leerling aanwezig moet zijn. Spelmateriaal (OD LO 2.6) Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7) Toestellen (ET LO 1.9) Klimtoestellen (ET LO 1.14) Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5) Boeken (OD NL 3.4) Kinderliteratuur (OD MV 3.5) Kinderromans (ET NL 3.5) Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27) Passer (ET WIS 3.5) Globe (ET WO 6.2) Atlas (ET WO 6.11) Kompas (ET WO 6.3) Kaarten (ET WO 6.1 bis; 6.2; 6.4;6.7;6.8) Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5) Infobronnen (OD NL 3.4) Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3) Muziekinstrumenten (ET MV 2.2) Materialen uit de volgende categorieën worden verondersteld in voldoende mate aanwezig te zijn en staan in functie van het nastreven van de ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de eindtermen voor gewoon en buitengewoon onderwijs. Een school beslist op basis van haar pedagogisch project welke materialen zij wenst te gebruiken. Schrijfgerief Tekengerief Knutselmateriaal Constructiemateriaal Planningsmateriaal Leer- en ontwikkelingsmaterialen Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software... Informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal Multimediamateriaal - Meetmateriaal - . . . De school zorgt voor schrijfgerief, ringmappen, insteekmappen, een schooletui, kaftpapier, passers, geodriehoeken, enz. o Al dit materiaal blijft op school. Alleen wat echt nodig is om huiswerk te maken of lessen te leren, gaat in de boekentas. Op die manier wordt onnodig gesleur met zware boekentassen vermeden. o Boeken en schriften worden gekaft met kaftpapier van de school. Deze materialen worden aangeboden door de school, hiervoor betaalt u als ouder geen bijdrage !
 26. 26. Prijzen ten laste van de ouders voor 2013 -2014 • Middagmaal − bijdrage middagtoezicht € 1,20  gelijktijdige aanwezigheid van min. 3 kinderen van hetzelfde gezin= vermindering van 25% per kind  toepassing sociaal tarief “Kom Uit Pas” = vermindering van 50% komt dus op € 0,60 − warme maaltijd € 2,75 -> soep/water inbegrepen, geen dessert − soep/ melk € 0,30 − water gratis • Drank (in de klas) − water gratis • T-shirt met schoolembleem € 7,50 • Zwemmen − toegang zwembad (= ingangsprijs - € 0,85) € 0,65  € 0,85 betaalt de school per zwembeurt, per leerling − busvervoer in Eeklo, naar vb. zwembad € 1,60  school betaalt het zwembadvervoer voor het 6de lj − badmuts (bij verlies of opzettelijke beschadiging) € 5 − zwemdiploma (op aanvraag – geen verplichting) € 0,50 • Fluojasjes (bij verlies of ernstige beschadiging) € 3,00
 27. 27. • Busvervoer vb.uitstap, schoolreis : prijs volgens offerte • Drank genuttigd op uitstap, wordt u vooraf meegedeeld Wat mag de school u maximum aanrekenen in 2013-2014 ? Richtprijzen binnen de ‘scherpe’ maximumfactuur. Leerjaar Activiteit Bijdrage 2013/2014 peuters € 0 1ste kleuterklas Schoolreis, busvervoer, € 25 2de kleuterklas Schoolreis, busvervoer € 35 3de kleuterklas Schoolreis, busvervoer, deel van de ingang zwembad € 40 1ste leerjaar Schoolreis, busvervoer, leer-& cultuuruitstap, deel van de ingang van het zwembad, turnt-shirt € 70 2de leerjaar Schoolreis, busvervoer, leer-& cultuuruitstap, deel van de ingang van het zwembad € 70 3de leerjaar Schoolreis, busvervoer, leer- & cultuuruitstap, deel van de ingang van het zwembad € 70 4de leerjaar Schoolreis, busvervoer, leer- & cultuuruitstap, turnt-shirt, deel van de ingang van het zwembad € 70 5de leerjaar Schoolreis, busvervoer, leer- & cultuuruitstap, deel van de ingang van het zwembad € 70 6de leerjaar Schoolreis, busvervoer, leer- & cultuuruitstap € 70 DEZE KOSTEN BETAALT ONZE SCHOOL in 2013 / 2014: - € 0,85 per kind per zwembeurt - voor elke leerling uit het 6de leerjaar: busvervoer + ingang zwembad - € 30 per kind voor cultuur & sport (inclusief zwemmen) Dit is o.a. toneelvoorstellingen, gidsen, toegang museumbezoek, € 0,85 per zwembeurt, sportdagen (ingangticket, ingang sporthal) Deze afspraken gelden voor de volledige scholengemeenschap Kaboe Uitgezonderd :
 28. 28. Als uw kind opzettelijk schoolmateriaal kapot maakt van zichzelf of van iemand anders, zal, na het informeren van de ouders, de kostprijs van het materiaal worden aangerekend. Wat mag de school u maximum aanrekenen gedurende de schoolloopbaan van uw kind in het lager onderwijs ? Richtprijzen binnen de ‘minder scherpe maximumfactuur’. Hieronder vallen o.a. de meerdaagse uitstappen. Wettelijk mag dit niet meer zijn dan € 405 voor de volledige duur van het lager onderwijs. leerjaar activiteit bijdrage 1ste leerjaar sportweek € 35 2de leerjaar sportweek € 35 3de lj of 4de lj 3-daagse zeeklas € 125 3de lj of 4de lj bosklas € 45 5de lj of 6de lj steenklas € 160 Vraag bij je ziekenfonds een tegemoetkomingsformulier voor fruit op school en/of extra-murosactiviteiten. Afgeven kan aan de klasleerkracht. EXTRA aanbod door de school – géén verplichtingen : - Tijdschriften : jaarabonnementen Begin september wordt een overzicht meegegeven met een lijst van de tijdschriften die de school aanbiedt. De school maakt hier geen winst op. Deze tijdschriften zijn niet verplicht aan te kopen. De school heeft uit het grote aanbod van tijdschriften een selectie gemaakt waarvan we denken dat de verhouding prijs-kwaliteit goed is. De tijdschriften worden niet gebruikt in de klas. - Middagverblijf & maaltijden : volgens tarieven op het overzicht - Zwemdiploma’s : vrij aan te kopen aan 0,50 euro
 29. 29. 4. Contacten ouders-school 4.1. Oudercontacten Ouders en school hebben elkaar nodig om tot een goede en volledige opvoeding van de kinderen te komen. Altijd blijven ouders de eerstelijns en ook de belangrijkste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. De school vormt echter een onmisbare schakel tussen gezin en de maatschappij. Het doel is dus in elkaars verlengde samen te werken aan de opvoeding. Als school proberen we een informatiebeleid uit te werken met ‘openheid' als grootste kenmerk: we proberen zoveel mogelijk informatie te geven aan de ouders. Dit laatste, zowel algemeen (via info-avonden, schoolraad, ouderraad, schoolkrant....) als over het kind ‘individueel' op onze school (via rapporten, agenda's, oudercontacten) Hieronder worden verschillende contactmogelijkheden omschreven. 4.1.1. De dagelijkse contactmogelijkheden Ouders zijn steeds welkom op school. Elke dag heeft u als ouder de mogelijkheid om elke leerkracht te spreken voor of na de lessen. Toch is het beter vooraf een afspraak te maken. Tijdens de lessen kan geen toestemming gegeven worden voor een gesprek met een leraar. Indien u de directie persoonlijk wenst te spreken, aarzel niet om contact op te nemen. Er zal altijd tijd gemaakt worden, op het moment zelf of na het maken van een afspraak. De directie is te bereiken tijdens, maar ook na schooltijd. Gelieve problemen zo vlug mogelijk met de juiste persoon te bespreken. Voor elke moeilijkheid proberen we samen in overleg de juiste oplossing te zoeken. 4.1.2. Onthaalmoment eind augustus De laatste zondag van augustus is er een onthaalmoment op Sint-Jozef en op Sint-Janneke. Alle nieuwe kinderen en hun ouders zijn welkom. Het is een eerste kennismaking met de klas, de leerkracht en de klasgenoten. Dan kunt u als ouder ook belangrijke achtergrondgegevens over uw kind doorgeven. Voor kinderen is het geruststellend te weten bij welke leraar en klasgenootjes ze het schooljaar zullen starten.
 30. 30. 4.1.3. Info-avond voor alle ouders (cfr. laatste blz van deze brochure) Begin september organiseren we een infoavond voor de ouders van de leerlingen van de lagere school en ook van de kleuterschool. Het betreft een informatieavond over het onderwijs in het algemeen en anderzijds over het leerjaar waar uw kind vertoeft. Dit contact is niet bedoeld om individuele kinderen te bespreken. Het betreft algemene informatie over de werking van de klas en hoe u als ouder uw kind het best kunt begeleiden. 4.1.4. Oudercontact voor de ouders van alle kinderen in de lagere school Voor de kerstvakantie en grote vakantie is er individueel oudercontact mogelijk voor de ouders van de kinderen in de lagere school. Dit gesprek tussen ouders en leerkracht betreft de leerprestaties, eventueel problemen/ kansen en het gedrag van uw kind. Voor de ouders van leerlingen uit het eerste en zesde leerjaar zijn bijkomende individuele contacten gepland, daarover wordt u tijdig geïnformeerd. 4.1.5. Oudercontact voor ouders van leerlingen van het 6e leerjaar In de loop van het tweede trimester wordt een oudercontact georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar. We noemen dit de oriënteringsgesprekken. Het betreft namelijk een gesprek met zowel de leerkracht als onze CLB-medewerker, ter oriëntering na het zesde leerjaar. Dit gebeurt na grondig onderzoek en schoolinterne besprekingen tussen titularis, CLB-begeleider en directeur. 4.1.6. Multi Disciplinair Overleg (MDO) Binnen de schoolmuren is ook geregeld overleg over de kinderen tussen de klastitularis, de directeur, het CLB en de leerkracht zorgverbreding. Het kan zijn dat u na zo'n intern overleg uitgenodigd wordt om onze bevindingen te bespreken. Wij proberen dan ook duidelijk advies te geven voor de toekomst. Soms wordt dit advies ook schriftelijk uitgebracht. Dan vragen we om het te tekenen voor kennisname. 4.2. Het gebruik van het schoolagenda Wij willen u doorlopend informeren over uw kind via het agenda of het heen-en-weer-schriftje voor de kleuters. Wij willen ouders aanmoedigen om zelf ook regelmatig iets in het schriftje of het agenda te noteren. Wij vinden dit belangrijk voor de kinderen bij wie intensief opvolgen nodig is. Het geeft aan de ouders en leerkracht de gelegenheid de problemen of
 31. 31. eigenheden van het kind op de voet te volgen en er direct op in te spelen. Zo kunnen kleine knelpuntjes dadelijk aangepakt worden. Vanaf het eerste leerjaar gebruiken alle leerlingen een schoolagenda. Voor de eerste graad is de schoolagenda vooral een communicatiemiddel tussen school en gezin. Voor de tweede en derde graad ontwikkelt de schoolagenda zich tot een studie- en werkinstrument dat onze leerlingen moet helpen bij het organiseren en plannen van hun studiewerk. Tevens vormt ze een leidraad voor de ouders om informatie te krijgen over de lessen en taken die hun kinderen moeten verwerken. De schoolagenda wordt in de klas steeds begeleid ingevuld en geregeld nagekeken door de leerkracht. We willen u als ouder vragen om het agenda dagelijks te ondertekenen. 4.3. Huistaken en lessen Huistaken worden in eerste en tweede graad in principe op maandag, dinsdag en donderdag gegeven en in de schoolagenda ingeschreven. In de derde graad gebeurt dit elke dag. De taken behandelen geen nieuwe leerstof, maar willen een verwerking of inoefening zijn van datgene wat in de klas geleerd werd. Op woensdag en vrijdag kan wel een vorm van verbetering of individueel werk gegeven worden. Naast de geschreven huistaken blijft het leren van lessen een noodzakelijke opgave. Best wordt daarin een planning voorzien. De leerlingen leren dan hun taken verdelen. In een toetsenperiode kan het nodig zijn ook op woensdag en vrijdag iets te herhalen. Richttijden voor de taak/taken: 1e en 2e leerjaar : maximum 15 tot 30 min. per avond 3e en 4e leerjaar : maximum 30 tot 45 min. per avond 5e en 6e leerjaar : maximum 1 u per avond Indien uw kind langer aan de taak werkt, kan u een ‘stop' inbouwen. Het is goed dit tevens via de agenda te melden aan de leerkracht. Vanzelfsprekend wordt aangeraden de taken niet ‘op te stapelen' (planning in 5de en 6de leerjaar). Elk kind heeft nood aan gezonde ontspanning ! Leerlingen maken zelf hun huistaak: ouders kunnen een opmerking noteren bij een te moeilijke taak. De leerling vraagt dan uitleg in de klas, het is dus onnodig te panikeren ! Afspraken over netheid en tijdig afwerken, tijdstip van indienen, worden in de klas gemaakt. Doelstellingen bij de huistaken/lessen
 32. 32. De leerkracht geeft huistaken om de leerstof/techniek verder in te oefenen. Via het leren van lessen kan de leerstof worden herhaald en verdiept. Huistaken/lessen bevorderen, mits ondersteuning in de klas, het zelfstandig werken van het kind. Aan ouders schenkt de huistaak een middel om te zien hoe uw kind werkt. U kunt soms hulp bieden bij het opbouwen van een leermethode. Daarbij bieden huistaken een kans om de prestaties en de vorderingen van het kind van dichtbij te volgen. We staan erop dat alle huistaken daadwerkelijk en stipt worden uitgevoerd. De leerkracht kan hiertegen optreden indien een leerling aan deze plicht verzuimt. 4.4. Toetsen Op school gaan heel wat toetsen door. Waarom ? Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen : - om te zien wat uw kind reeds kan (of geleerd heeft) - om te zien wat uw kind nog niet kan en om het te kunnen bijwerken - om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden uw kind heeft - om de leraar een beeld te geven over de vorderingen van de volledige klasgroep. De toetsen worden georganiseerd naar : - de leraar toe om zijn onderwijshandelen te kunnen richten - de kinderen toe om hen te tonen wat zij wel of niet kunnen (kennen) - de ouders toe zodat zij die vorderingen thuis kunnen volgen Klastoetsen en overhoringen Op geregelde tijdstippen wordt getoetst in welke mate de kinderen de leerstof verwerkt hebben. Grote toetsen De grote toetsen worden georganiseerd nadat een groot leerstofonderdeel afgewerkt is. Op deze toetsen worden de vorderingen gemeten betreffende grotere leerstofgehelen. Diocesane proeven (en interdiocesane proeven voor het zesde leerjaar) Dit zijn toetsen die opgemaakt worden door een werkgroep van leraren en pedagogische begeleiders. Deze toetsen worden in nagenoeg alle vrije
 33. 33. scholen in Vlaanderen gebruikt. Ze betreffen de hoofdvakken rekenen en taal. Voor de rapporten worden deze toetsen aangevuld met klastoetsen. Diagnostische toetsen Om de leerbedreigde kinderen op te vangen binnen de school en om te achterhalen waar kinderen struikelen in het leerproces, worden ook diagnostische toetsen opgemaakt en gegeven. Deze toetsen zijn bedoeld als aanzet tot een degelijk behandelingsplan van de moeilijkheden. Ze kaderen eveneens in het leerlingvolgsysteem. Toetsen ter inzage Na verbetering door de leerkracht, worden de toetsen klassikaal en soms ook individueel besproken en verbeterd. Daarna worden ze ter inzage meegegeven met uw kind. Zij geven een (gedeeltelijk) beeld van de opgevraagde leerstofpunten. U kunt als ouder ook zien welke delen goed gekend waren en over welke punten het kind eventueel struikelde. Wij vragen de toetsen ter ondertekenen en terug mee te geven naar school. 4.5. Rapporten Op regelmatige basis ontvangt uw kind een rapport waarop de leervorderingen en de levenshouding worden geëvalueerd. Eind december is er een trimesterrapport en eind juni een jaarrapport. Alle ouders worden dan ook uitgenodigd het rapport te komen bespreken op een individueel oudercontact. Data waarop het rapport wordt meegegeven : zie laatste blz. aub 4.6. Jaarbeoordeling Wanneer er leerproblemen zijn, wordt het resultaat van uw kind beoordeeld door een team, bestaande uit directie, klastitularis, zorgcoördinator en CLB-adviseur. In overleg met de ouders wordt dan beslist of het kind het leerjaar nog eens overdoet of verwezen wordt naar een aangepaste vorm van onderwijs of bijkomende hulp nodig heeft b.v. logopedie. Deze beslissing is bindend.
 34. 34. 5. Onderwijs en opvoeding 5.1. Gelijke Onderwijskansen Onze zorg gaat uit naar elk kind met zijn eigen mogelijkheden en beperktheden. Dit trachten we te bereiken door de betrokkenheid en het welbevinden op te volgen, te werken met allerlei niveaugroepen en zo nodig individuele begeleiding te verzekeren. Dit jaar kunnen we beschikken over 22 uur Gelijke Onderwijskansen. Via differentiatie en remediëring trachten we elk kind zo goed mogelijk te begeleiden, soms individueel of in kleine groepjes, soms als extra ondersteuning in de klas. We blijven onze verantwoordelijkheid opnemen voor de kleuters en leerlingen die bijzondere aandacht nodig hebben. De kleuteronderwijzers observeren de kleuters om de ontwikkelingsdoelen beter te bereiken. Voor de klastitularissen uit de lagere afdeling zullen we de nodige ondersteuning geven waardoor kinderen betere begeleidingskansen krijgen: • bij het verwerven van basisvaardigheden: lezen, rekenen, schrijven in het 1ste en 2de leerjaar, • bij het gedifferentieerd inoefenen van nieuwe leerstof • bij sociaal-emotionele problemen Na overleg met het C.L.B. , de directie, de zorgcoördinator en de klastitularis kan u als ouder geadviseerd worden om uw kind te laten begeleiden door: - Revalidatiecentrum Klimop, Melkerij 25, Eeklo tel. 376.83.11 i.v.m. logopedie, ergotherapie, studiehouding... - Begeleidingscentrum, Tieltsesteenweg 10, Eeklo tel. 377.18.61 i.v.m. psychomotorische problemen, leerstoornissen, aandachtsproblemen... - De Klaroen, Kerkstraat 14, Eeklo, tel. 377.84.44: Dagcentrum voor begeleiding van gezinnen met schoolgaande jeugd i.v.m. opvoedings- en gezinsmoeilijkheden. Een groep ouders engageert zich om wekelijks de leerlingen van het eerste ( vanaf 2de trimester), tweede, derde en vierde leerjaar (tot het tweede trimester) in kleine groepjes te laten lezen volgens een vastgesteld leesniveau. Een welgekomen hulp bij het taalonderricht.
 35. 35. Indien u zich geroepen voelt om ook leesouder te worden, kunt u contact opnemen met juf Carline 5.2. Religieuze opvoeding We willen op een creatieve wijze, een gelovige christelijke levenshouding laten rijpen bij de kinderen. De evangelische waarden geven we door langs: - de godsdienstlessen - liturgische vieringen in de parochiekerk met de ganse school op bepaalde tijdstippen, - acties i.v.m. interculturele opvoeding, - het levensnabij leren bidden dat tot concrete inzet oproept, - het aansporen tot: * vriendelijke en hartelijke omgang met elkaar * eerbied en liefde voor elke mens, voor alles wat leeft in de natuur * eerlijkheid en dankbaarheid * spontane en belangloze dienstbaarheid Op deze manier krijgen geloofsinzet, geloofsverdieping, gebed, soberheid en solidariteit rijke mogelijkheden tot initiatie en beleving. Eerste communie: Voor onze eersteklassertjes heeft de eerste communie plaats in onze parochiekerk. De datum wordt via de websitekalender meegedeeld. De eerste communie wordt voorbereid in samenwerking met de klastitularis, de parochiepriester en de ouders. Nadere toelichting wordt aan de ouders gegeven in de loop van de 1ste trimester door de parochie. De communicatieverantwoordelijkheid ligt bij de parochie, zij richten de Eerste communie in. Plechtige communie en H. Vormsel: De plechtige communie & H. Vormsel wordt voorbereid en gevierd in de parochie waar u woont. Data worden via uw parochie meegedeeld. Wij noteren de data op onze websitekalender. Er wordt een dankviering voorzien voor alle communicanten in de parochiekerk van Sint-Jozef. De datum wordt u nog meegedeeld via de websitekalender.
 36. 36. 5.3 Sociale vorming We trachten de kinderen inzicht te laten verwerven in de sociale omgangsvormen. Via concrete actiepunten proberen we hen de broodnodige sociale vaardigheden bij te brengen. Ze mogen hun vorderingen zelf evalueren op het tweemaandelijkse rapport. Ook tijdens de lessen wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden. Dit doen we via CLIM (Coöperatief Leren In Multiculturele groepen) Dit is een soort van groepswerk. Via het samenwerken leren de kinderen zichzelf beter kennen, en ervaren ze hoe belangrijk het is om op een goede manier mee te werken. Soms heeft een kind het moeilijk om zich op een passende manier te gedragen. We willen dat kind helpen om stapsgewijs te groeien in sociale omgangsvormen. Het werken aan sociale vorming van die kinderen doen we vanuit volgende visie: 1. Elk kind heeft het recht om ongestoord in klasverband of individueel te leren, én op de speelplaats te spelen en zich zo op een rustige/aangepaste manier te kunnen ontwikkelen. a. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel van alle kinderen. b. Dit verhoogt het welbevinden van alle kinderen. c. Het belang van de groep gaat hier voor het individuele belang, maar wel met het oog voor de positieve bijsturing van elk kind. 2. Elk kind heeft het recht om met respect behandeld te worden, zelfs al gaat het in de fout. a. We geven het kind de kans om eerst rustig te worden b. We luisteren naar het verhaal van elk kind. c. Respectvol omgaan wil niet zeggen dat we ongepast gedrag ook goedkeuren. d. We keuren nooit een kind als persoon af, wel een bepaald gedrag dat het stelt.
 37. 37. 3. Kinderen moeten leren samenleven. Dat is een hele opdracht. We willen kinderen leren dat ze om goed samen te leven het eigenbelang moeten kaderen binnen het groepsbelang. a. Bij het oplossen van conflicten houden we het groepsbelang steeds in het achterhoofd, toch houden we rekening met het individuele ontwikkelingsniveau b. Leren omgaan met conflicten is belangrijk. Op die manier wordt de individuele nood ook de nood van de groep. De groep is erbij gebaat als elk lid goed leert omgaan met conflicten. c. De individuele nood moet steeds afgewogen worden tegen de nood van de groep. We moeten kinderen leren om zich te houden aan bepaalde groepswaarden en – normen. d. Kinderen zijn van nature geneigd om zich te vereenzelvigen met “hun” groep. We moeten dit dan ook op een positieve manier gebruiken. e. Niet alleen de groep, maar ook de leerkracht speelt een belangrijke rol in het leren samenleven. We houden steeds in gedachte dat we een voorbeeldfunctie hebben en dat kinderen ook leren uit onze houding. 4. Elk kind heeft het recht om aangepast behandeld te worden. a. Het ene kind heeft meer aandacht nodig dan het andere. b. Belangrijk naar de groep toe is om deze ongelijke handelingen op een positieve manier te duiden, zeker als de groep zich hierbij vragen stelt. c. Elk kind maakt een individueel proces door. We willen onze handelingen afstemmen op het punt waar het kind zich op dat moment in het ontwikkelings- en leerproces bevindt. 5. Sancties hebben tot doel om een gedragswijziging te bewerkstelligen. a. In principe wordt er steeds eerst een verwittiging gegeven. (met eventueel reeds een verwijzing naar een mogelijke sanctie) b. Pas bij herhaaldelijke inbreuken wordt met sancties gewerkt. c. De sanctie is in evenredigheid met het foutief gestelde gedrag. d. De sanctie beoogt een gedragsverandering.
 38. 38. e. De sanctie wordt indien mogelijk in overleg met het kind genomen. Dit vraagt een duidelijke communicatie tussen leerkracht en kind. Hier worden er alternatieven besproken voor het gestelde probleem van het kind. Ook de reden waarom de sanctie gegeven wordt, moet uitgelegd worden. f. Als het gedrag (een) perso(o)n(en) kwaad veroorzaakte, verwachten we excuses/herstel t.o.v. die persoon. g. Een kind moet kunnen aanvaarden dat er sancties gegeven worden door mensen die niet de klastitularis zijn. h. Als een kind erin slaagt om (na een sanctie) zijn gedrag te veranderen, verdient het duidelijk uitgesproken waardering. Dit is belangrijk voor de goede verstandhouding tussen leerkracht en kind. 6. We willen aan het kind steeds uitleggen waarom we iets doen. a. We luisteren steeds naar de uitleg van de betrokkenen. b. We confronteren het kind met de feiten. c. Er wordt een verbeteringsactie met het kind afgesproken. (hoe ga je er in de toekomst mee om?) d. Hoe ouder het kind, hoe meer aandacht er gaat naar overleg. We houden hierbij wel rekening met de communciatiecapaciteiten van het kind. Een verwerking kan mondeling, maar ook schriftelijk of via tekeningen… 7. Ouders blijven de eerste opvoeders van hun kinderen. a. We willen ouders steeds informeren over problemen b. We willen ouders steeds betrekken bij het opzetten van “verbeteringsplannen” c. We gaan ervan uit dat ouders en school aan hetzelfde zeel trekken 8. Elk kind heeft recht op duidelijke klas- en schoolregels. Het is de taak van de school om ervoor te zorgen dat de kinderen deze voldoende kennen. a. We maken duidelijke en positieve klasafspraken. b. Opgelegde regels leggen we uit. We verwoorden waarom we die regels opleggen. c. Het visualiseren van afspraken en regels is belangrijk.
 39. 39. 9. Je kunt niet alles in regels gieten. Daarvoor is het belangrijk dat er kort op de bal gespeeld wordt om kleine problemen op te lossen. We stellen hierbij het welbevinden van zowel de groep, het individu als de leerkracht voorop. Dit heeft alleen kans op slagen als door het volledige team op dezelfde manier gereageerd wordt. Daarom informeren de leerkrachten elkaar onderling over ontluikende of bestaande gedragsmoeilijkheden en worden in teamverband de nodige afspraken gemaakt. 5.4. Ontwikkelingsdoelen en eindtermen Wat zijn ontwikkelingsdoelen en eindtermen? Ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn minimale doelen die de gemeenschap via de Vlaamse Raad absoluut noodzakelijk acht voor het onderwijs van vandaag. Binnen het basisonderwijs maakt men onderscheid tussen het kleuter en het lager onderwijs. Het kleuteronderwijs is geen verplicht onderwijs. Niet alle kleuters stappen de school binnen op dezelfde leeftijd. Ze ontwikkelen zich ieder in eigen tempo. In het kleuteronderwijs wordt daarom gesproken over ontwikkelingsdoelen en niet over eindtermen. Kleuters krijgen alle ontwikkelingsdoelen aangeboden, maar het is niet strikt vereist dat ze die bij het instappen in de lagere school ook allemaal bereikt hebben. Ontwikkelingsdoelen worden nagestreefd. In het lager onderwijs begint echter de leerplicht. Daar spreekt men over eindtermen, die niet alleen moeten worden nagestreefd, maar ook moeten worden bereikt op het einde van de lagere school. Eindtermen zijn dus dwingender dan ontwikkelingsdoelen. Ontwikkelingsdoelen en eindtermen hebben betrekking op de inhoud van het onderwijs. Ze zullen dus aanwezig zijn in de leerplannen, de werkplannen en de leerboeken die de scholen zullen gebruiken. Kenmerken Bij ontwikkelingsdoelen en eindtermen gaat het om: • kennis, dit zijn echte leerstofelementen, b.v. de lengtematen kennen • inzichten, b.v. inzien dat je in een gesprek een andere taal gebruikt dan in een brief • vaardigheden, b.v. een schema maken van een tekst
 40. 40. • attitudes of houdingen die als essentieel worden beschouwd voor de ontwikkeling van de jongeren, zoals respectvol omgaan met anderen, zich kritisch opstellen tegenover allerlei reclameboodschappen,... 7. Tot slot: nu reeds te noteren & steeds terug te vinden op de website INFOMOMENT voor de ouders: Maandag 9 september 2013:  19u: kleuters St-Jozef (1KA, 2KA & 3KA)  19u30: 3de & 4de leerjaar Dinsdag 10 september 2013: -> 19u: 1ste & 2 leerjaar -> 19u30: 5de & 6de leerjaar Donderdag 12 september 2013:  19u: St-Janneke - 1 KBP - 1 KB  19u30: St-Janneke - 2KB - 3KB PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN: geen school voor de kinderen Maandag 7 oktober 2013 - volledige dag Woensdag 29 januari 2014 LOKALE VERLOFDAGEN: geen school Vrijdag 2 mei 2014 & vrijdag 6 juni 2014 VAKANTIEPERIODES & FEESTDAGEN : geen school - Herfstvakantie: ma 28 oktober 2013 t.e.m. 3 november 2013 - Kerstvakantie: ma 23 december 2013 t.e.m. 5 januari 2014 - Krokusvakantie: ma 3 maart 2014 t.e.m. 9 maart 2014 - Paasvakantie: ma 7 april 2014 t.e.m. 20 april 2014 + paasmaandag 21 april 2014 - Feest van de arbeid: do 1 mei 2014 - O.L.H.Hemelvaart: 29 mei 2014 met brugdag 30 mei 2014 - Pinkstermaandag: 9 juni 2014 - Vrijdag 27 juni 2014: laatste schooldag - Maandag 30 juni 2013: start van de zomervakantie RAPPORTEN & OUDERCONTACTEN: - donderdag 25-10-2013: HERFSTRAPPORT + oudercontact 1ste lj - donderdag 19-12-2013: KERSTRAPPORT + oudercontact in die week - donderdag 20-02-2014: WINTERRAPPORT + oudercontact 6de lj - donderdag 24-04-2014: LENTERAPPORT - vrijdag 27-06-2014: ZOMERRAPPORT + oudercontact in die week Schoolfeest = KUNSTfeest op St-Janneke (datum wordt nog meegedeeld) EERSTE COMMUNIE: wordt meegedeeld door de parochie H. VORMSEL: 31 mei 2014 (tijdstip onder voorbehoud) AFSCHEID – 3de kleuterklas St-Jozef: donderdag 26 juni 2014 - 16u15 AFSCHEID – 6de leerjaar – proclamatie: donderdag 26 juni 2014 – 19u30 AFSCHEID - 3de kleuterklas St-Janneke: vrijdag 27 juni 2014 – 12u Onthaal van nieuwe peuters = elke vrijdag om 16u voorafgaand de instapdatum Maandelijks ontvangt u een kalender met alle nuttige data.
 41. 41. Nieuwsgierig naar meer info & actua ?  Surf naar onze website www.sintjozefeeklo.be

×