Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Farmàcia 3

133 views

Published on

lellelelellelee

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Farmàcia 3

  1. 1. Farmàcia 31. Foto:
  2. 2. 2. Ladreça exacta és Joan Güell, 913. A què es dedica lestabliment: És una farmàcia.4. Nom de lestabliment: Farmàcia, Lda. Núria Mont.5. Llengua triada per al nom de lestabliment:El català.6. Textos escrits exteriors:Tot està en català, tant els anuncis com els horaris.7. Textos escrits interiors:Els textos escrits a linterior estan escrits en català, però les caixes dels productesque venen estan escrits en castellà.8. Llengua de comunicació primera:Ens han rebut en català.9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació:Un cop establerta la comunicació, la farmacèutica ens ha continuat parlant encatalà.10. Nivell de correcció lingüística en català oral:El seu nivell de correcció lingüística en català era molt alt.11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral:No podem avaluar-la ja que no lhem sentit parlar en castellà.12. Nivell de correcció lingüística en català escrit:El seu nivell de correcció lingüística escrita en català era alt ja que no hem vistcap falta dortografia ni cap altre error.13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit:No podem avaluar-la ja que no lhem vist escriure en castellà.ENTREVISTA AL DEPENDENT DE LA BOTIGA- Quina es la llengua dominant de l’establiment? Per què aquestallengua i no una altra?La llengua dominant en aquest establiment era el català, ja que com ha dit lafarmaceutica, aquesta és la nostra llengua.
  3. 3. - Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barrejade llengües tant a nivell escrit com a nivell oral?La dona ens ha dit que tot ho fan en català, tant la part escrita com la oral.- Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai?Si que hi ha de consciència.- En quina llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre?Independent de la llengüa del client?La dona ens ha dit que sempre es dirigeix als seus clients en català independentde la llengua del client.- Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client enfunció de la llengua del client?També ens ha dit que mai canvia de llengua, que sempre utilitza el català.

×