Successfully reported this slideshow.

Prakticna nastava – cns – prvi blok –

1,258 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prakticna nastava – cns – prvi blok –

 1. 1. PRAKTICNA NASTAVA – CNS –PRVI BLOK – MEMBRANA I ZIVCI
 2. 2. ZAJEDNIČKA SVOJSTVA DELIJSKIH MEMBRANA• OSNOVNA HEMIJSKA GRAĐA – UNIT MEMBRANA• PRISUSTVO FUNKCIONALNIH PROTEINA: transportni proteini, receptori, enzimi• SELEKTIVNA PERMEABILNOST - odgovorna za različit sastav intracelularne i ekstracelularne tečnosti
 3. 3. DELIJSKA MEMBRANA
 4. 4. FAKTORI OD KOJIH ZAVISI TRANSPORT SUPSTANCE KROZ MEMBRANU1. VELIČINA ČESTICE2. NAELEKTRISANJE ČESTICE3. KOEFICIJENT RASTVORLJIVOSTI ČESTICE U VODI I MASTIMA4. KONCENTRACIONI GRADIJENT ČESTICE
 5. 5. FAKTORI KOJI UTIČU NA PROLAZAK KROZ MEMBRANU
 6. 6. DIFUZIJA KROZ DELIJSKU MEMBRANU• VODA: LAKO I BRZO, ALI JE TRANSPORT POTPOMOGNUT VODENIM KANALIMA - AKVAPORINIMA• LIPOSOLUBILNE SUPSTANCE: LAKO I BRZO• HIDROSOLUBILNE SUPSTANCE: TEŠKO I SPORO – MALI JONI: VEOMA TEŠKO PASIVNOM DIFUZIJOM; PROLAZAK OMOGUDAVAJU TRANSPORTNI PROTEINI U MEMBRANI – PROTEINSKI ANJONI I DRUGI ORGANSKI ANJONI: PRAKTIČNO NE PROLAZE DIFUZIJOM
 7. 7. TRANSPORTNI PROTEINI (TRANSPORTERI)• KANALI (JONSKI KANALI ili JONOFORE) – PASIVNI TRANSPORT• NOSAČI ili PUMPE – AKTIVNI TRANSPORT
 8. 8. KANALI1. PASIVNI KANALI – stalno otvoreni (K kanali ukljuceni u nastanak i odrzavanje mirujuceg potencijala membrane)2. AKTIVNI KANALI – imaju mehanizam – “vrata”- za otvaranje/zatvaranje. Mogu da budu: – Voltažno zavisni - npr u Ranvijerovim nodusima – Hemijski (ligand) zavisni – npr u postsinaptickoj membrani – Zavisni od mehaničkih nadražaja – npr u glatkim misicima
 9. 9. PASIVNI (A) I AKTIVNI (B) KANAL
 10. 10. TIPOVI AKTIVNIH KANALA
 11. 11. AKVAPORINI HUMANI AKVAPORIN
 12. 12. KANAL ZA JONE - JONOFORA
 13. 13. VOLTAŽNO ZAVISNI KANAL ZA Na+
 14. 14. DISTRIBUCIJA JONSKIH KANALA U MEMBRANI NEURONA
 15. 15. PUMPE ILI NOSAČI MEMBRANE PRINCIP TRANSPORTA PREKO NOSAČA MEMBRANEPROTEINI ODGOVORNI ZA:1. OLAKŠANU DIFUZIJU2. AKTIVNI TRANSPORT – PRIMARNI – SEKUNDARNI
 16. 16. OLAKŠANA DIFUZIJA GLUKOZE
 17. 17. BRZINA PROSTE I OLAKŠANE DIFUZIJE
 18. 18. PRIMARNI AKTIVNI TRANSPORT
 19. 19. SEKUNDARNI AKTIVNITRANSPORT GLUKOZE
 20. 20. TIPOVI TRANSPORTA ITRANSPORTERA
 21. 21. PUMPA ZA Na + i K +
 22. 22. ZNAČAJ PUMPE ZA Na i K• PRISUTNA VEROVATNO U SVIM DELIJAMA• NAJVEDI POTROŠAČ ENERGIJE U ORGANIZMU (U NEURONIMA TROŠI 70% ENERGIJE)• ODGOVORNA JE ZA KONCENTRACIONE GRADIJENTE Na+ I K + SA OBE STRANE MEMBRANE• U MNOGIM DELIJAMA OD NJE INDIREKTNO ZAVISI TRANSPORT SVIH SUPSTANCI KOJE SE TRANSPORTUJU SA Na+• ODRŽAVA STALAN VOLUMEN DELIJA, JER ODRŽAVA ISTU OSMOLALNOST ICT I MEĐUDELIJSKE TEČNOSTI (IST)

×