Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012, psihologija 1 semestar3

435 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2012, psihologija 1 semestar3

  1. 1. Funkcionalna organizacija mozga predmet istraživanja. Oštećenja tih područja dovode doNova moždana kora, neocortex ili isocortex se javila posljednja u složenijih, globalnih oštećenja.evoluciji i zauzima oko 90% mase kore. Razlikujemo pet Limbička polja povezana su s hipotalamusom, a vrše kontrolufunkcionalnih zona moždane kore: nad endokrinim i autonomnim nervnim sistemom, modulaciju1. Primarna osjetna i motorna područja motivacionih stanja, imaju ulogu u procesu učenja i pamćenja, doživljavanja i izražavanja emocija. Paralimbička polja (gyrus2. Unimodalna asocijacijska područja parahippocampalis, gyrus cinguli, retrosplenijalno područje,3. Heteromodalna asocijacijska područja kaudalni orbitofrontalni korteks, insula i temporalni pol) imaju4. Paralimbička polja ulogu u povezivanju i usklađivanju emocija i ponašanja s5. Limbička polja relevantnim unutrašnjim i vanjskim ciljevima.Unimodalna asocijacijska područja primaju informacije iz Razlikujemo pet neurokognitivnih kortikalnih mreža:primarnih senzornih područja (vidnih, slušnih i somatosenzornih) 1. Prostorne pažnje - posteriorni tjemeni korteks, čeona područjai uključena su u njihovu složenu analizu. Tu se stvaraju osnovne za upravljanje očnim pokretima te gyrus cinguli desne hemisfereinformacije: boja, pokret, oblik i visina tona (primarna područja) 2. Govor tj jezicke funkcije, pisanje i citanje – brokino područje,te složenije: predmeti, lica, slova, prostorna obilježja i sekvence wernikeovo područje, fasciculus arcuatus, motorne područjazvukova (asocijativna područja). Oštećenja tih područja dovode kore, senzitivna područja kore – slušno i vidno, angularni girus –do deficita specifična za modalitet. posebno lijeve hemisfereHeteromodalna ili transsmodalna asocijacijska područja 3. Eksplicitno pamćenje/emocije, uključujepovezana su s nekoliko unimodalnih asocijacijskih područja. hipokampalno/entorinalno područje i amigdaleNalaze se u prefrontalnom korteksu (pfk), posteriornom 4. Radno pamćenje i izvršne funkcije - prednji dio čeonogtjemenom i dijelu lateralnog sljepoočnog korteksa. Glavna im je korteksa i dijelove posteriornog tjemenog korteksafunkcija pretvaranje percepcije u prepoznavanje, slova u 5. prepoznavanje lica i objekata - centralni temporalni iznačenje, scene i događaje u iskustva, prostorna obilježja u temporostrijatalni korteks 109

×