Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rococo Slideshow

12,870 views

Published on

Albert Edefelt & Augustin Ehrensvärd

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Rococo Slideshow

 1. 1. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)  
 2. 2. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 3. 3. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 4. 4. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)  
 5. 5. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 6. 6. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)  
 7. 7. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 8. 8. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 9. 9. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)  
 10. 10. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 11. 11. Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   (1710-­‐1772)  
 12. 12. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)  
 13. 13. Albert  Edelfelt   (1854-­‐1905)  
 14. 14. Albert  Edelfelt  (1854-­‐1905)   Dalinin  kevätlaulu   Dalins  vårvisa   Dalin’s  Spring  Song   1883  
 15. 15. Albert  Edelfelt  äidilleen  Alexandra  Edelfel7lle,  Tukholma  29.11.1896:     ”…  Eräs  nuori  kreivi  Ehrensvärd  oli  siellä  –  puhuin  hänen  kanssaan  paljon  meidän  Aug.[usCn]  Ehr.[ensvärdimme]  piirustuksista.  Hän  oli  hyvin   kiinnostunut,  kertoi  minulle  yhtä  ja  toista,  m.m.  eHä  A.E.:llä  on  ollut  1740-­‐luvulla  kuolleena  syntynyt  tytär,  jota  ei  ole  merkiHy  sukutauluihin.   MuistaHe  hänen  hautakirjoituksensa  tyHären  muistoksi.  –  Etsin  käsiini  Wisengrenin  seuraavana  päivänä,  sain  häneltä  ja  Snoilskylta  suuren   määrän  Cetoja  ja  näin  kirj.[astossa]  A.E.:n  piirustuksia  sekä  käsikirjoituksia.  –  Tulen  yhä  vakuuHuneemmaksi  siitä,  eHä  meidän   piirustuksemme  ovat  hänen,  Aug.  Ehrensvärdin  tekemiä,  ja  niin  muodoin  melkoinen  harvinaisuus.  …”         Albert  Edelfelt  7ll  sin  mor  Alexandra  Edelfelt,  Stockholm  29.11.1896:     ”…  En  ung  grefve  Ehrensvärd  var  där  –  jag  talade  med  honom  mycket  om  våra  Aug.[usCn]  Ehr.[ensvärds]  teckningarna.  Han  var  mycket   intresserad,  upplyste  mig  om  en  och  hvarje  bl.a.  om  aH  A.E.  på  1740  talet  haT  en  dödfödd  doHer,  som  ej  finnes  upptagen  i  äHetaflorna.  Ni   minns  hans  grafskriT  öfver  henne.  Jag  sökte  upp  Wisengren  dagen  därpå,  fick  af  honom  och  Snoilsky  en  massa  upplysningar,  och  såg  på  bibl. [ioteket]  både  teckningar  och  handskriTer  af  A.E.  –  Jag  blir  alltmera  öfvertygad  om  aH  våra  teckningar  verkligen  äro  af  honom,  Aug.   Ehrensvärd,  och  således  en  utomordentlig  raritet.  …”       Albert  Edelfelt  to  his  mother  Alexandra  Edelfelt,  Stockholm  29.11.1896:       “…  There  was  a  young  count  Ehrensvärd  –  I  talked  with  him  a  lot  about  our  drawings  by  Aug.[usCn]  Ehr.[ensvärd].  He  was  very  interested,   told  me  this,  that  and  the  other,  i.a.  A.E.  had  a  daughter  born  dead  in  1740s,  this  was  never  wriHen  down  on  the  family  record.  You   remember  the  words  he  wrote  in  memory  of  his  daughter.  –  I  looked  up  Wisengren  the  next  day,  I  received  plenty  of  informaCon  from  him   and  Snoilsky  and  saw  in  the  libr.[ary]  some  drawings  and  handwrits  of  A.E.  –  I  become  more  and  more  convinced  that  the  drawings  we  have   are  done  by  him,  Aug.  Ehrensvärd,  and  so  to  say  of  a  considerable  rarity.  …”    
 16. 16. Albert  Edelfelt   luonnoskirja  /  skissbok  /  sketchbook   Ateneumin  taidemuseo   Konstmuseet  Ateneum   Ateneum  Art  Museum       Augus7n  Ehrensvärd  (a=r.)   piirustukset  /  teckningar  /  drawings   Sinebrychoffin  taidemuseo   Konstmuseet  Sinebrychoff   Sinebrychoff  Art  museum         Albert  Edelfelt   kirje  /  brev  /  leHer   Albert  Edelfelt  äidilleen  Alexandra  EdelfelClle  /  Albert  Edelfelt  Cll  sin  mor  Alexandra  Edelfelt  /  Albert  Edelfelt  to  his  mother  Alexandra   Edelfelt,  Tukholma/Stockholm,  29.11.1896   Svenska  liHeratursällskapet  i  Finland   The  Society  of  Swedish  Literature  in  Finland     Albert  Edelfelt   kirje  /  brev  /  leHer   käännös  suomeksi  /  översäHning  Cll  finska  /  Finnish  translaCon  Sirpa  Kähkönen   Niin  kutsuHu  sydämeni,  Albert  EdelfelCn  kirjeet  äidilleen  1873-­‐1901,  Anna  Kortelainen  (toim./red./ed.),  2001  
 17. 17. näy=elykuraa=ori  /  utställningskurator  /  exhibi7on  curator   Laura  Gutman  

×