Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hs. 30
Rijksweg 5Het is al vroeg in demorgen als Eloralangzaam de deurnaar Lotte’sslaapkamertjeopent.Voorzichtig openthet meisje ...
Zodra Lotte haarkleertjes aan heeft,drukt Elora haar nogwat dichter tegenzich aan.‘Niet te geloven datje alweer zo grootwo...
Nog even blijven zesamen op Lotte’skamer spelletjesspelen, maar veellanger kan Elora hettoch niet meeruitstellen.Dus staan...
Even kijkt Lotte volverbazing naar deglimmende lichtjesop haar taart,voordat Elora ze ineen keer uitblaast.Even kijkt Lott...
Uitgebreid bekijkt zehaar handen envoeten, en kijktglimlachend naarhaar moeder voorze naar de taart renten er een stukje v...
Maar voordat dewoorden “het is danook je aller eerstetaart.” over haarlippen zijn gekomen,is Lotte alopgestaan en naarbove...
Trots trekt ze dekleren aan en bekijktzichzelf uitbundig inde spiegel, waarnaze terug loopt naarhaar kamer en ophaar nieuw...
Binnen een secondestaat ze al benedenin de woonkamer,waar haar moederop haar zit tewachten.‘Opa en oma vindenhet vast niet...
Meteen gaan detwee druk aan deslag om alle dozenversieringen vanboven te halen, enom de boom eengoed plekje tegeven.Uitein...
‘Ga jij oma wakkermaken? Dan kan zede boom zien.’‘Ow! Dat is goed.’Meteen rent Lottede kamer uit, de trapop naar deslaapka...
‘Oma!?’ Met eenklap vliegt de deuropen en rent Lottede kamer in.‘Oma! Oma, dekerstboom is klaar,en hij is heel mooi!’Roept...
‘Je moet hem echtzien oma!’ zegt zemet grote ogen.Lachend druktBrechtje zichzelfovereind.‘Ik kom al, ik kom al.Eerst evena...
‘Maar heb jij danmet mama dekerstboomopgezet?’ vraagt zeterwijl ze bij Lotteneerknielt.‘Uhuh, en hij is heelmooi.’ verzeke...
Even later isBrechtje aangekleeden komen de tweehand in handrennend dewoonkamer in.‘Ik zei toch dat hijmooi was!’ roeptLot...
‘Hij is héel mooi.’vind Brechtje als zede boom even heeftbewondert.Trots geeft ze haarkleindochter eenknuffel.‘Dat heb je ...
De rest van de dagbrengt Lotte voor deboom door.Ze kan geen genoegkrijgen van delampjes die vankleur veranderen, enalle mo...
‘Lotte?’ lachendstrijkt Elora doorhaar dochters haar.‘Oma heeft lunchgemaakt, vindt jehet niet eens tijdworden om bij dieb...
Even later zitten alledrie de dames meteen broodje voorzich.Meteen neemt Lotteeen grote hap.‘Dit is echt heellekker oma!’ ...
Vervolgens gaat zeterug naar de boom,en speelt nog watspelletjes.Daarna is hetbedtijd, ook voorElora, die nog watslaap wil...
Ondertussen zijn‘opa en oma’ nogop, en druk bezig.Brechtje op delopende band, omhaar laatstelichaamspuntenbinnen te krijge...
De volgendemorgen breektalweer vroeg aan,en Brechtje staatzoals elke morgenvoor iedereen ontbijtte maken.Als het klaar is ...
Al snel zitten ze metzijn vieren aan tafel,Lotte een beetjezenuwachtig.‘Het gaat vast heelgoed meisje.’spreekt Elora haarb...
Als de toeter van deschoolbus klinkt,staat Lotte meteengeschrokken naasthaar stoel.‘Dag meisje, veelsucces.’Bemoedigend sl...
De bus toetert nogeen keer, en snelzegt Lotte ookgedag tegen haaropa en oma.‘Tot vanmiddag!’roept ze voor ze dedeur uit re...
Niet veel latervertrekken ookJesse en Elora,beiden naar hunwerk, en dus blijftBrechtje alleenthuis.Die tijd vult ze inmet ...
En zo is het al sneldrie uur ‘s middags,en komt Lotteverwondert deschoolbus uit.Verbaasd kijkt zenog een keer naarhet brie...
Meteen rent ze doornaar haar moederskamer, die uit haarwerk meteen weerwas gaan slapen.‘Moet je kijken mam!Ik heb een tien...
Na ook haar omahaar goede cijfer tehebben laten zien,gaat ze meteen naarhaar kamer om haarhuiswerk voor devolgende dag tem...
Na het avondetenkruipt ze meteenhaar bed in,helemaal moe vanhaar eerste dag opschool.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 g. verwijk 30

374 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 g. verwijk 30

 1. 1. Hs. 30
 2. 2. Rijksweg 5Het is al vroeg in demorgen als Eloralangzaam de deurnaar Lotte’sslaapkamertjeopent.Voorzichtig openthet meisje haaroogjes, maar als zehaar moeder zietgaat ze rechtoptegen in haar bedjestaan.‘Hé lieverd.’Zorgzaam tilt Elorahaar op en neemthaar mee naar decommode
 3. 3. Zodra Lotte haarkleertjes aan heeft,drukt Elora haar nogwat dichter tegenzich aan.‘Niet te geloven datje alweer zo grootwordt.’ fluistert zeterwijl Lotte haarkleine armpjes omhaar moeders nekslaat.
 4. 4. Nog even blijven zesamen op Lotte’skamer spelletjesspelen, maar veellanger kan Elora hettoch niet meeruitstellen.Dus staan ze evenlater in de keuken,voor een prachtigversierde taart metvier kaarsjes.
 5. 5. Even kijkt Lotte volverbazing naar deglimmende lichtjesop haar taart,voordat Elora ze ineen keer uitblaast.Even kijkt Lotte sipnaar de lichtjesrokende kaarsjes,maar dan wordt zeop de grond gezeten voelt ze gekkekriebels in haartenen.
 6. 6. Uitgebreid bekijkt zehaar handen envoeten, en kijktglimlachend naarhaar moeder voorze naar de taart renten er een stukje vanaf snijd.‘Dit is de lekkerstetaart die ik ooitgeproefd heb.’ zegtze tevreden terwijlze nog een grotehap neemt.Lachend kijkt Elorahaar aan.
 7. 7. Maar voordat dewoorden “het is danook je aller eerstetaart.” over haarlippen zijn gekomen,is Lotte alopgestaan en naarboven gerend omnieuwe kleren uithaar kast te halen.
 8. 8. Trots trekt ze dekleren aan en bekijktzichzelf uitbundig inde spiegel, waarnaze terug loopt naarhaar kamer en ophaar nieuwe bedneerploft.Dromerig blijft zeeven zo zitten, tot zehaar moeder vanbeneden hoortroepen.
 9. 9. Binnen een secondestaat ze al benedenin de woonkamer,waar haar moederop haar zit tewachten.‘Opa en oma vindenhet vast niet erg alswij tweeën dekerstboom vastgaan opzetten.’verzekert Elora haarmet een knipoog.
 10. 10. Meteen gaan detwee druk aan deslag om alle dozenversieringen vanboven te halen, enom de boom eengoed plekje tegeven.Uiteindelijk zijn ze eranderhalf uur meebezig.‘Maar, het ziet erprachtig uit.’ zegtElora tevredenterwijl ze Lotte eenkusje op haarvoorhoofd geeft.
 11. 11. ‘Ga jij oma wakkermaken? Dan kan zede boom zien.’‘Ow! Dat is goed.’Meteen rent Lottede kamer uit, de trapop naar deslaapkamer vanBrechtje en Jesse.
 12. 12. ‘Oma!?’ Met eenklap vliegt de deuropen en rent Lottede kamer in.‘Oma! Oma, dekerstboom is klaar,en hij is heel mooi!’Roept ze als ze zietdat Brechtjelangzaam haar ogenopent.
 13. 13. ‘Je moet hem echtzien oma!’ zegt zemet grote ogen.Lachend druktBrechtje zichzelfovereind.‘Ik kom al, ik kom al.Eerst evenaankleden.’
 14. 14. ‘Maar heb jij danmet mama dekerstboomopgezet?’ vraagt zeterwijl ze bij Lotteneerknielt.‘Uhuh, en hij is heelmooi.’ verzekertLotte haar omanogmaals.
 15. 15. Even later isBrechtje aangekleeden komen de tweehand in handrennend dewoonkamer in.‘Ik zei toch dat hijmooi was!’ roeptLotte meteen trots.
 16. 16. ‘Hij is héel mooi.’vind Brechtje als zede boom even heeftbewondert.Trots geeft ze haarkleindochter eenknuffel.‘Dat heb je goedgedaan.’
 17. 17. De rest van de dagbrengt Lotte voor deboom door.Ze kan geen genoegkrijgen van delampjes die vankleur veranderen, enalle mooiekerstballen.En natuurlijk, depakjes onder deboom.
 18. 18. ‘Lotte?’ lachendstrijkt Elora doorhaar dochters haar.‘Oma heeft lunchgemaakt, vindt jehet niet eens tijdworden om bij dieboom vandaan tekomen?’
 19. 19. Even later zitten alledrie de dames meteen broodje voorzich.Meteen neemt Lotteeen grote hap.‘Dit is echt heellekker oma!’ roeptze verrukt uit als zeeen hap heeftgeproefd.
 20. 20. Vervolgens gaat zeterug naar de boom,en speelt nog watspelletjes.Daarna is hetbedtijd, ook voorElora, die nog watslaap wil pakkenvoor ze naar haarbaan vertrekt.
 21. 21. Ondertussen zijn‘opa en oma’ nogop, en druk bezig.Brechtje op delopende band, omhaar laatstelichaamspuntenbinnen te krijgen, enJesse bij deschildersezel, zijngrootste hobby.
 22. 22. De volgendemorgen breektalweer vroeg aan,en Brechtje staatzoals elke morgenvoor iedereen ontbijtte maken.Als het klaar is roeptze iedereen bijelkaar.
 23. 23. Al snel zitten ze metzijn vieren aan tafel,Lotte een beetjezenuwachtig.‘Het gaat vast heelgoed meisje.’spreekt Elora haarbemoedigend toe.Het is vandaagLotte’s eersteschooldag, ennatuurlijk zijn er danwat twijfels.
 24. 24. Als de toeter van deschoolbus klinkt,staat Lotte meteengeschrokken naasthaar stoel.‘Dag meisje, veelsucces.’Bemoedigend slaatElora haar armenom haar heen.
 25. 25. De bus toetert nogeen keer, en snelzegt Lotte ookgedag tegen haaropa en oma.‘Tot vanmiddag!’roept ze voor ze dedeur uit rent, op wegnaar de bus.
 26. 26. Niet veel latervertrekken ookJesse en Elora,beiden naar hunwerk, en dus blijftBrechtje alleenthuis.Die tijd vult ze inmet lezen.
 27. 27. En zo is het al sneldrie uur ‘s middags,en komt Lotteverwondert deschoolbus uit.Verbaasd kijkt zenog een keer naarhet briefje in haarhanden, voor er eengrote lach op haargezicht verschijnt.
 28. 28. Meteen rent ze doornaar haar moederskamer, die uit haarwerk meteen weerwas gaan slapen.‘Moet je kijken mam!Ik heb een tien!Meteen mijn eerstedag, de juf was zotrots, kijk!’ Helemaalhyper wappert zemet het blaadje,terwijl Elora haartrots aankijkt.
 29. 29. Na ook haar omahaar goede cijfer tehebben laten zien,gaat ze meteen naarhaar kamer om haarhuiswerk voor devolgende dag temaken.
 30. 30. Na het avondetenkruipt ze meteenhaar bed in,helemaal moe vanhaar eerste dag opschool.

×