Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (abril 2014)

686 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (abril 2014)

 1. 1. 1 de 89 La ciutadania (ciutadà/ana i empresa) •+
 2. 2. La PICA La PICA és una plataforma tecnolò gica corporativa de la Generalitat de Catalunya que permet l’intercanvi d’informació , així com la integració a sistemes i eines comunes corporatives que faciliten la implantació dels mitjans electrò nics sota criteris d’estandardització , rapidesa, senzillesa, seguretat i legalitat. La PICA ofereix: Serveis de tramitació Oficina Virtual de Tràmits (OVT) Sistemes d’informació departamentals Serveis d’interoperabilitat Padró TFN i TFM TGSS AEAT DNI/NIE Grau discapacitat SOC RELI R. Propietat R. Entitats R. Cooperatives R. Mercantil Visats ATC RCA-Salut ACTIC Cadastre Títols univ. SEPE (INEM) Registre civil Pensions INSS Dependència IMSERSO 2 de 89 Serveis comuns S@rcat Notificacions-e Signatura-e Avisos i alertes eCòpia P. de pagament
 3. 3. IOP Mòduls comuns Tramitació Integració de sistemes d’informació o ús del Portal Administració Electrònica Sistema automatitzat a través d'un BackOffice departamental Via Web Service o sFTP Qualsevol servei de la PICA s’ofereix embolcallat per una missatgeria comú que té per objectiu especificar de manera transversal tots els serveis. Portal Administració Electrò nica Sistema manual a través del frontal web de la PICA L’òrgan requeridor ha de formar part de la Xarxa Xcat i els usuaris, del Directori Corporatiu. 3 de 89
 4. 4. La PICA La PICA és la peç a tecnolò gica que fa possible que els tràmits que tenen lloc a l’OVT o al Canal Empresa puguin ser gestionats per part dels departaments o organismes promotors. Serveis d’interoperabilitat Serveis de tramitació Oficina Virtual de Tràmits (OVT) Sistemes d’informació departamentals Padró TFN i TFM TGSS AEAT DNI/NIE Grau discapacitat SOC RELI R. Propietat R. Entitats R. Cooperatives R. Mercantil Visats ATC RCA-Salut ACTIC Cadastre Títols univ. SEPE (INEM) Registre civil Pensions INSS Dependència IMSERSO 4 de 89
 5. 5. La PICA com a motor de tramitació Plataforma de tramitació en línea Aplicacions de BackOffice Mò duls comuns Dades i documents electrònics Identificació /Representació A través de l’OVT o del Canal Empresa, un ciutadà/ana o una empresa fa arribar una sol· licitud per rebre un ajut. Com arriba aquesta sol· licitud al Departament propietari del tràmit? La PICA connecta els portals de tramitació amb els serveis d’informació o aplicacions de BackOffice departamentals. A més, actua com a motor de tramitació , podent invocar altres serveis (mò duls comuns, interoperabilitat). Oficina Virtual de Tràmits/ Canal empresa (ciutadania) 5 de 89
 6. 6. Gestió manual de tràmits a través del Portal AE 6 de 89 Tramitació Portal Administració Electrò nica Accés directe URL: http://pica.gencat.intranet/pica_aio/AppJava/
 7. 7. Portal Administració Electrò nica - TRÀMITS  Les oficines tècniques han de donar d’alta un administrador/a departamental per al tràmit en concret.  L'administrador/a crea el seu grup de gestors.  Quan estiguin donats d’alta els gestors, podran accedir amb usuari i contrasenya d’ATRI. COM ACCEDIR-HI? 7 de 89
 8. 8. Portal Administració Electrò nica - TRÀMITS 8 de 89
 9. 9. Portal Administració Electrò nica - TRÀMITS 9 de 89
 10. 10. Permet als gestors dels tràmits electrò nics publicats a l’OVT comunicar als ciutadans i empreses l’evolució del seu tràmit. Les actuacions que es poden realitzar sobre les sol· licituds de tràmit só n:  Descàrrega documentació  Comunicar canvi d’estat  Nou requeriment de documentació i la seva notificació  Integració de canals  Canviar l’estat d’aquests requeriments  Nova comunicació de pagament  Realitzar canvis d’estat d’una comunicació de pagament  Comunicar resposta: informar de la resolució d’una sol· licitud  Informar el número d’expedient Portal Administració Electrò nica - TRÀMITS 10 de 89
 11. 11. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS Operacions de tramitació: es mostra la llista de tràmits sobre els quals el gestor té autorització per actuar Les accions es poden realitzar: de forma individual (Formulari) de forma massiva (Fitxer) només si no hi ha document adjunt 11 de 89
 12. 12. Portal Administració Electrò nica - TRÀMITS Per referenciar una sol· licitud sobre la qual es vol fer una operació de tramitació , caldrà informar un dels dos camps  Número de cas: identificador del tràmit que obté el ciutadà.  Número de sol· licitud: identificador del tràmit per al sistema d’informació . Operacions de tramitació : accions de forma individual (formulari) 12 de 89
 13. 13. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS Es mostra la plantilla CSV que opera perquè els gestors se la puguin descarregar, emplenar i enviar. Es pot emprar a: canvis d’estat, comunicacions de resposta i canvis d’estat associats a requeriments de documents, sempre i quan no portin documents annexos. Màxim 100.000 Operacions de tramitació : accions de forma massiva (fitxer) 13 de 89
 14. 14. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS  Permet la descàrrega de la sol· licitud, els annexos i l’acusament de rebuda.  La unitat gestora ha de custodiar aquesta documentació . 1 2 2 mesos Operacions de tramitació : descàrrega de documentació 14 de 89
 15. 15. Portal Administració Electrò nica - TRÀMITS La comunicació del canvi d’estat d’una sol· licitud informarà al ciutadà o l’empresa de qualsevol esdeveniment que s’hagi produï t en la tramitació i que l’organisme gestor vulgui donar visibilitat a l’interessat. Ex. pendent d’acció d’usuari Informació addicional que veurà el ciutadà Es pot annexar un document Es pot registrar el document annexat Operacions de tramitació : comunicar canvis d’estat 15 de 89
 16. 16. Portal Administració Electrònica - TRÀMITS Permet realitzar un requeriment de documentació associant una notificació electrò nica i, alhora, un canvi d’estat d’aquella sol· licitud. Informació addicional que veurà el ciutadà Es poden fer tants requeriments com sigui necessari Operacions de tramitació : requeriment de documentació 16 de 89
 17. 17. La PICA Serveis d’interoperabilitat Serveis de tramitació Oficina Virtual de Tràmits (OVT) Sistemes d’informació departamentals Padró TFN i TFM TGSS AEAT DNI/NIE Grau discapacitat SOC RELI R. Propietat R. Entitats R. Cooperatives R. Mercantil Visats ATC RCA-Salut ACTIC Cadastre Títols univ. SEPE (INEM) Registre civil Pensions INSS Dependència IMSERSO Solucions tecnològiques comuns i necessàries per passar de la tramitació en paper a la tramitació electrònica i que, a més a més, han estat desenvolupades seguint els criteris de legalitat, seguretat i traçabilitat. 17 de 89
 18. 18. Els diferents mòduls comuns Servei de registre electrònic s@rcat Permet registrar d’entrada i sortida documents electrò nics. La PICA facilita la integració d’aplicacions de gestió amb S@rcat perquè puguin registrar directament. Assentaments d’entrada i sortida Modificació i baixa d’assentaments Consulta d’assentaments i consulta d’assentaments a l’histò ric Consulta de taules mestre 18 de 89
 19. 19. Avisalert Els diferents mòduls comuns Servei d’avisos i alertes (AVISALERT) Permet l’enviament de SMS i de correus electrò nics a la ciutadania i les empreses. Enviament de correus electrònics Enviament de SMS 19 de 89
 20. 20. PSIS Els diferents mòduls comuns Servei d’Identificació i Signatura (PSIS) El Servei d’Identificació i Signatura (PSIS) permet validar l’autenticació de la ciutadania realitzada mitjançant certificat digital, i la validesa de la signatura electrònica. Validació de certificats digitals Validació de signatures digitals Emissió de segells de temps 20 de 89
 21. 21. eCòpia Els diferents mòduls comuns Servei de compulsa i còpia electròniques (eCòpia) Servei de compulsa i còpia electròniques (eCòpia) de documents Compulsa: còpia o digitalització d’un document l’original del qual no roman a l’Administració actuant. Còpia autèntica: còpia o digitalització d’un document l’original del qual és de l’Administració actuant. Generació i verificació del CSV. 21 de 89
 22. 22. Servei eCopia : Què fa el servei? 22 de 89 1 Còpies autèntiques Document electrònic Document en paper + CSV obligatori 2 Digitalització Document en paper Document electrònic 06YL5D027U7HQ3W4RILGBS1M7HJ131N7
 23. 23. 23 de 89 06YL5D027U7HQ3W4RILGBS1M7HJ131N7
 24. 24. Passarel·la de pagament Els diferents mòduls comuns Passarel·la de pagament El servei de passarel·la de pagament permet donar d’alta un requeriment de pagament en línia a l’OVT, al Canal Empresa i/o a qualsevol altre portal de la Generalitat amb l’objectiu que el ciutadà pugui pagar amb qualsevol targeta. Alta pagament Consulta pagament 24 de 89
 25. 25. Notificacions Els diferents mòduls comuns Servei de notificacions (NT) El servei de notificacions electròniques permet notificar electrònicament a aquells ciutadans o empreses que ho autoritzin i l’accés a les notificacions a través de l’OVT (la meva carpeta). Enviament d’una notificació Comunicació dels canvis d’estat i dels possibles errors Descàrrega del document d’evidències Consulta de notificacions 25 de 89
 26. 26. Els mòduls comuns. Indicadors PRODUCT E 2009 2010 2011 2012 2013 Total NT 807 19.654 76.045 284.553 262.743 643.802 SARCAT 3.815 48.807 107.887 196.815 254.362 611.686 PSIS 4.592 20.822 196.137 168.050 172.836 562.437 AVISALERT 1.531 13.378 31.658 76.547 257.966 381.080 Total 10.74 5 102.661 411.727 725.965 947.907 2.199.00 5 •Valor acumulat 2009-2013: 2.199.005 NOTA: Dades sense incloure els consums realitzats per l’Oficina Virtual de Tràmits. 26 de 89
 27. 27. Consum manual de mòduls comuns a través del Portal AE 27 de 89 Mòduls comuns Portal Administració Electrò nica
 28. 28. La notificació electrònica: consum del servei des del Portal AE Si l’organisme no integra els seus sistemes de gestió , té la possibilitat de fer ús del Portal Administració Electrò nica, o sigui, del frontal web de la PICA, el qual ofereix pantalles per poder enviar sol· licituds. A més d’una sèrie de gestions detallades a la Intranet de Processos i Administració Electrò nica (enllaç ), l’ens interessat haurà de demanar autorització per al consum de notificacions electrò niques i gestionar els seus grups d’usuaris els quals quedaran autoritzats per gestionar les notificacions. Des del Portal Administració Electrò nica es pot: Enviar notificacions electrò niques Consultar l’estat de les notificacions Descarregar el document d’evidències 28 de 89
 29. 29. La notificació electrònica: consum des del Portal AE A través del menúsuperior (Mò duls comuns/Notificacions) o dels Accessos ràpids, i en la mesura que som usuaris autoritzats, entrem a consumir el servei. 29 de 89
 30. 30. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE Accedim a “Crear notificació ”. 30 de 89
 31. 31. El servei de creació d’una notificació , donat que sempre cal adjuntar al menys un document (normalment, la Resolució ), només es pot consumir per formulari i no per fitxer csv. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE 31 de 89
 32. 32. La que decideixi l’òrgan gestor. V. gr. FPI_2012 Identificació notificació. V. gr. Notificació Resolució beques FPI 2012 Contingut notificació. V. gr. Us notifiquem que, amb data 20 de novembre de 2012, el director general de Recerca va dictar Resolució de concessió de les beques de formació del personal investigador de la Generalitat de Catalunya, el text íntegre de la qual s’adjunta a aquesta notificació. Peu de recurs. V. gr. Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que l’ha dictada o davant el conseller d’Economia i Coneixement en el termini d’un mes des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació de conformitat amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Decidiu si és possible accedir a la notificació també amb paraula de pas. Camp intern: NO emplenar. En principi, 10 dies naturals (Llei 11/2007), i per defecte en són, però alguns procediments tenen un termini més curt (contractació, recursos). La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari 32 de 89
 33. 33. El que veurà qui rep l’eCorreu. V. gr. Avís de notificació electrònica El cos del missatge. V. gr. Us comuniquem que teniu a la vostra disposició una notificació electrònica de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) referent a les beques de formació del personal investigador (FPI). Teniu fins a [data] per accedir al seu contingut. Transcorregut aquest termini sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada. SMS. V. gr. US COMUNIQUEM QUE TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIO UNA NOTIFICACIO ELECTRONICA DE AGAUR REFERENT A LES BEQUES FPI. En majúscules i sense accents ni apòstrofs. 160 caràcters (espais inclosos). Existeix la possibilitat de definir una plantilla diferent a la que, per defecte, genera eNotum per al correu electrònic que rebrà la persona interessada. Per exemple, al 3è i al 7è dia que rebi un avís. Dades registre: en principi no cal escriure res perquè ja està preconfigurat per defecte S@rcat. Caldria fer-ho constar només en el cas que un òrgan vol registrar contra una oficina de registre diferent a la que té preconfigurada per defecte. Remitent: NORESPONEU_Generalitat_AGAUR @enotum.cat La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari 33 de 89
 34. 34. Correu electrònic (els textos són exemples) Bústia NORESPONEU_Generalitat_AGAUR@enotum.cat Assumpte Avís de notificació electrònica Text Us comuniquem que teniu a la vostra disposició una notificació electrònica de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) referent a les beques de formació del personal investigador (FPI). Teniu fins a [data] per accedir al seu contingut. Transcorregut aquest termini sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada. SMS (Màxim 160 caràcters) (el text és d’exemple) Text (*) US COMUNIQUEM QUE TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIO UNA NOTIFICACIO ELECTRONICA DE AGAUR REFERENT A LES BEQUES FPI. Dades comunicació : el servei disposa d’un sistema d’avisos per correu electrò nic i/o SMS que adverteix la persona que ha de ser notificada que té disponible a l’OVT una notificació . En principi no cal escriure res perquè ja està preconfigurat a la sol· licitud del servei. Si es vol alterar aquest missatge preconfigurat, només cal emplenar el formulari amb aquestes dades. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari 34 de 89
 35. 35. Notificacions individuals: Una notificació enviada a un únic destinatari. Aquest destinatari ha d’estar dins d’un grup, prèviament creat. Notificacions compartides: La mateixa notificació és enviada a n destinataris, que estan dins del grup. Qualsevol destinatari del grup pot gestionar la notificació i s'entén que és el grup qui la gestiona. La utilitat d’aquesta opció és per assegurar-nos que algun integrant de l’entitat rebi la notificació. L’acció de qualsevol destinatari s’aplica a la notificació compartida entre ells. Notificació genèrica: Una notificació enviada de manera individual a n destinataris. Cada destinatari té autonomia per actuar sobre la seva notificació. Sempre cal crear un grup d’usuaris o tants grups d’usuaris com notificacions individuals es vulguin enviar, i associar-hi els destinataris. Destinataris: els camps s’han d’emplenar obligatò riament. Só n les dades dels destinataris de la notificació . Hi ha l’opció de notificar a una persona jurídica (CIF) o a una persona física (NIF). Si trieu persona jurídica, s’obre una part del formulari que dó na la possibilitat de vincular-hi una persona física (Ex: representant de l’entitat). La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari 35 de 89
 36. 36. Documents adjunts. 1.Des d’aquí s’adjunten els documents que ha de contenir la notificació. 2.S’ha d’ajuntar obligatòriament un document del tipus Resolució (document legal) + opcionalment, de 0 a 4 documents tipus Annex. 3.El format el determinareu a la sol·licitud d’alta del servei. 4.Clicar “Incloure document”. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari 36 de 89
 37. 37. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari 37 de 89
 38. 38. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari 38 de 89
 39. 39. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE: com emplenar el formulari 39 de 89
 40. 40. La notificació electrònica: crear notificacions des del Portal AE 40 de 89
 41. 41. US COMUNIQUEM QUE TENIU A LA VOSTRA DISPOSICIÓ UNA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DE AGAUR REFERENT A LES BEQUES FPI 10:52, 27 Nov. La notificació electrònica: el que rep el ciutadà i com ho rep: Les comunicacions El ciutadà rep l’avís, per correu electrò nic i/o SMS, que ha rebut una notificació . 41 de 89
 42. 42. A l’accedir a l’apartat de Notificacions electròniques a través de l’OVT, el ciutadà es troba l’opció d’entrar amb certificat digital (veuria totes les notificacions) o amb paraula de pas d’un sol ús (veurà només aquelles notificacions accessibles també amb paraula de pas). La notificació electrònica: el que rep el ciutadà i com ho rep: Signatura ordinària 42 de 89
 43. 43. La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE Una altra modalitat de consum del servei és la consulta de les notificacions. 43 de 89
 44. 44. El treballador públic es troba un nou formulari que ens permet cercar la notificació que busquem. Els criteris de cerca só n diversos. En aquest cas, la cerca s’ha fet pel NIF del ciutadà destinatari de la notificació . La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE 44 de 89
 45. 45. Un cop el treballador públic accedeix a la notificació en concret, podem veure el detall de la notificació o descarregar-nos directament les evidències electrò niques de la notificació . La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE 45 de 89
 46. 46. Si el treballador públic accedeix al DETALL de la notificació , es troba els documents adjunts i les evidències. La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE: Detall d’una notificació 46 de 89
 47. 47. El treballador públic també es pot descarregar el document d’evidències electrò niques de la notificació . La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE: Evidències de la notificació 47 de 89
 48. 48. La notificació electrònica: consultar notificacions des del Portal AE: Evidències de la notificació 48 de 89
 49. 49. La notificació electrònica Com a qualsevol servei de PICA, en tot moment hi ha accés a la documentació funcional del servei per resoldre dubtes en el moment d’utilitzar el servei. Aquesta documentació resideix a la Intranet de Processos i Administració Electrò nica i a la de l’Oficina Tècnica de la PICA. 49 de 89
 50. 50. La PICA Serveis d’interoperabilitat Serveis de tramitació Oficina Virtual de Tràmits (OVT) Sistemes d’informació departamentals Padró TFN i TFM TGSS AEAT DNI/NIE Grau discapacitat SOC RELI R. Propietat R. Entitats R. Cooperatives R. Mercantil Visats ATC RCA-Salut ACTIC Cadastre Títols univ. SEPE (INEM) Registre civil Pensions INSS Dependència IMSERSO Serveis comuns S@rcat Notificacions-e Signatura-e Avisos i alertes eCòpia Permet l’accés a dades i documents d'altres departaments i administracions públiques per fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar-los en el marc d’un determinat procediment. 50 de 89
 51. 51. La interoperabilitat És la capacitat que tenen les organitzacions de compartir i reutilitzar la informació de què disposen en els seus sistemes i en els procediments als quals donen suport, per assolir uns objectius comuns i possibilitar l'intercanvi d'informació i coneixements entre elles. Permet fer efectiu el dret de la ciutadania a no presentar dades o documents que ja obren en poder de l’Administració (consagrat per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d' accés electrònic dels ciutadans als serveis públics). 51 de 89
 52. 52. La interoperabilitat: l’articulació a Catalunya L’oferta d’aquest Catàleg s’ha d’integrar en el Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya, que gestiona el Consorci AOC, per tal de posar-ne el contingut a disposició d’altres administracions públiques, institucions i organismes de Catalunya. La interoperabilitat a Catalunya, s’articula mitjanç ant: El Catàleg de dades i documents electrònics, que és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de l'Administració de la Generalitat i d'altres administracions i institucions públiques que es poden obtenir per mitjans electrònics, a l'efecte de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los a un procediment concret. 52 de 89
 53. 53. La interoperabilitat: els referents normatius a Catalunya El Conveni marc per a l'impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions catalanes (22 d'octubre de 2006), fa efectiva la interoperabilitat entre els sistemes d'informació de l'Administració de la Generalitat, i els ens que en depenen, amb l'Ajuntament de Barcelona i els ens locals de Catalunya que s'adhereixin a aquest conveni. La signatura d'aquest conveni evita que cada entitat sol· licitant d'informació hagi de signar un conveni específic amb cada entitat de la qual necessita informació (entitat emissora d'informació ), estalviant relacions bilaterals. Sense conveni: Amb conveni: 53 de 89
 54. 54.  L’Acord de Govern per a l'impuls de la interoperabilitat (27 de novembre de 2007): Crea el Catàleg de dades i documents electrò nics de la Generalitat i insta a elaborar un protocol d'interoperabilitat.  El Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrò nics a l'Administració de la Generalitat: vol establir el règim jurídic de la utilització dels mitjans electrò nics, les mesures d'ordenació , impuls i desenvolupament dels serveis electrò nics, l'impuls de la interoperabilitat i la regulació de la seu electrò nica.  L’Ordre GAP/459/2010, de 22 de setembre, per la qual s’aprova el protocol d’interoperabilitat, que determina el procés per incorporar dades i documents electrò nics al Catàleg de dades i documents electrò nics de la PICA, així com el sistema d'accés a les dades del Catàleg en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.  La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrò nics al sector públic de Catalunya, en especial el capítol IV, consagrat a la interoperabilitat.  La RESOLUCIÓGAP/3773/2010, de 16 de novembre, per la qual es publica la relació de dades i documents inclosos en el Catàleg de dades i documents electrò nics de la La interoperabilitat: els referents normatius a Catalunya 54 de 89
 55. 55. LA PICA (Plataforma d’Integració i Col· laboració Administrativa) A través de la qual els departaments i altres organismes de la Generalitat accedeixen a aquestes dades i documents i en posen a disposició . La PCI (Plataforma de Col· laboració Interadministrativa) Gestionada pel Consorci AOC, a través de la qual es connecten la resta d’administracions, a través del Servei Via Oberta que, al seu torn, posa a disposició de la PICA les dades procedents d’altres administracions i institucions de Catalunya i de l’Estat. Adm. local Consorci AOC PCI Adm. Gral. de l’Estat SARA AGE 1 AGE 2 AGE 3 Departament 1 Departament n Ajuntament 947 Consell Comarcal 41 Diputacions 4 Altres entitats Departament 2 Generalitat PICA Departament 3 Ciutadà/na Empresa Ciutadà/na Empresa Empresa Ciutadà/na La interoperabilitat: les plataformes que la fan possible 55 de 89
 56. 56. Ofereix el producte/ modalitat Òrgan emissor Òrgan requeridor Demana el producte/ modalitat P I C A SI PICA: serveis d’interoperabilitat. Actors implicats NO P C I 56 de 89
 57. 57. Condicions de consulta dels serveis d’IOP La consulta de dades i documents resta condicionada, si escau, a la prestació del consentiment de la persona interessada a l'entitat que requereix les dades, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades.  El consentiment es pot recavar mitjanç ant el formulari de sol· licitud i cal preveure, amb alguna excepció (subvencions) que la persona interessada no consenti i, per tant, hagi d’aportar la documentació .  També hi pot haver casos de dades d’especial protecció . Excepcions: •quan una norma amb rang de llei exonera de demanar-lo •quan no es produeix cessió de dades (verificacions) •quan es tracta de la consulta d’un registre públic Respecte a la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 57 de 89
 58. 58. Finalitat Condicions de consulta: finalitats i modalitats Les dades i/o documents del Catàleg només es poden consumir per una finalitat determinada i en el marc d’un procediment administratiu concret. Exemples de finalitats: ajuts i subvencions; inspecció i control; tributs; llicències i autoritzacions; contractació administrativa; processos selectius... Cada producte es pot consumir de diferents maneres en funció de les opcions que ofereixi l’ò rgan emissor i de les necessitats de l’ò rgan requeridor: quines dades en concret d’aquell producte necessita consumir (v. gr.: «dades completes»del grau de discapacitat o només les «dades bàsiques»). Aplica aquí el principi de proporcionalitat. Dades bàsiques Producte: Grau de discapacitat Modalitat de consum: 58 de 89
 59. 59. Condicions de consulta: sistema d’autoritzacions A partir d’una petició d’autorització d’un requeridor potencial, l’emissor de dades o l’administrador funcional de la PICA emet una autorització. Administradors de la PICA Grup i/o usuaris finals Pas previ: Autorització d’òrgan Posteriorment: S'associen els usuaris i grups d’usuaris a aquesta autorització perquè puguin consumir 59 de 89
 60. 60. Condicions de consulta: canals de consum L’òrgan requeridor ha de formar part de la xarxa Xcat i els usuaris, del directori corporatiu. Canals de consum que la PICA ofereix als requeridors de les dades: Habituals Peticions manuals a través del frontal web de la PICA:  Consulta individualitzada per formulari  Consulta per fitxer (per lots de fins un màxim de 100.000 consultes Peticions automatitzades a travé s d'un BackOffice departamental: Consulta individualitzada mitjanç ant crides Web Service Consulta per fitxer XML (per lots de fins un màxim de 100.000 consultes) Consum massiu: Modalitat especial que permet consums simultanis d’un nombre il· limitat de sol· licituds. Per ara només està previst per als productes Títol de Família Nombrosa (TFN), Títol de Família Monoparental (TFM) i ACTIC. 1 2 60 de 89
 61. 61. El Catàleg de dades i documents electrònics 61 de 89
 62. 62. 62 Producte d’intercanvi de dades Data entrada en producció Volum 2008 Volum 2009 Volum 2010 Volum 2011 Volum 2012 Volum 2013 Acumulat Dades del Padró Gener 2008 87.508 198.607 507.604 555.526 551.237 641.017 2.541.499 Títol Família Nombrosa (TFN) Gener 2008 41.543 5.253 10.012 7.763 15.039 12.017 91.627 Títol Família Nombrosa (TFN) - MASSIU 383.630 886.542 701.930 1.376.699 1.469.527 2.936.289 7.754.617 Certificats TGSS Març 2008 (Deutes) Gener 2009 (Situació cotització) 10.632 125.924 182.401 855.306 606.142 483.435 2.263.840 Certificats AEAT Juliol 2008 (Deutes) Juny 2009 (resta certificats) 1.537 42.626 184.731 484.839 1,080.964 1.978.851 3.773.548 Dades DNI / NIE Juliol 2008 643 36.316 105.580 171.989 743.294 1.097.812 2.155.634 Certificat deutes Generalitat (ATC) Gener 2009 (92) 2.659 51.886 135.462 177.089 90.802 457.990 Certificats Servei d’Ocupació Cat. (SOC) Febrer 2009 - 4.102 56.625 42.159 27.059 20.553 150.498 Registre de la Propietat Juliol 2009 - 25 155 2.082 6.195 6.876 15.333 Documents visats (col·legis professionals) Juliol 2009 - 3 79 53 12 0 147 Registre Central Assegurats (RCA-CatSalut) Juliol 2009 - 0 261.861 946.975 821.264 295.271 2.325.371 Registre Mercantil Juliol 2010 - - 131 557 1.087 2.536 4.311 Registre d’Entitats Juliol 2010 - - 229 3.017 2.859 1.902 8.007 Grau discapacitat Setembre 2010 - - 362 3.471 30.384 20.143 54.360 Registre Cooperatives Novembre 2010 - - 51 96 10 220 377 Registre Empreses Licitadores (RELI) Gener 2011 - - - 0 0 0 0 Cadastre Novembre 2011 3.905 41.821 50.423 96.149 Dades del SEPE, antic INEM Novembre 2011 503 7.404 7.829 15.736 Dades de titulacions universitàries Novembre 2011 2 2.196 69.904 72.102 Títol de Família Monoparental (TFM) Maig 2012 - - - - 919 5.723 6.642 ACTIC Desembre 2012 - - - - - 1 1 Consulta del Registres Civils (REGISTRE_CIVIL) Desembre 2013 Prestacions socials públiques (PENSIONS) Desembre 2013 TOTALS 525.585 1.302.057 2.063.637 4.590.404 5.584.502 7.721.604 21.787.789 Els consums del producte Deutes del contribuent s’han comptabilitzat en els tres certificats que agrupa (AEAT, ATC i TGSS)
 63. 63. 63 de 23 Indicadors de consum d’interoperabilitat Valor acumulat : 21.787.797 TFN massiu total
 64. 64. Un exemple de consum. Dades de l’RCA El Registre Central d’Assegurats (RCA) és una aplicació del Pla de Sistemes del Servei Català de la Salut (CatSalut) i permet, entre d’altres, la identificació única dels assegurats del CatSalut, mitjançant el Codi d'Identificació Personal (CIP), la gestió i la consulta de les seves dades i l’actualització d'aquestes dades a les unitats proveïdores de serveis sanitaris. Aquest servei de consulta de dades serveix per consultar i verificar la identitat de menors, els quals no tenen l’obligació de disposar de DNI o NIE. Per aquesta identificació el servei consulta l’RCA, que emmagatzema les dades personals per a la gestió de les targetes sanitàries individuals (TSI). Òrgan emissor : Servei Català de la Salut (CatSalut) del Departament de Salut Consentiment de la persona interessada: Cal autorització prèvia i expressa de la persona interessada, excepte en el supòsit de la mera verificació de dades. 64 de 89
 65. 65. Codi d’Identificació Personal (CIP) • AA: Dues primeres lletres del primer cognom • BB: Dues primeres lletres del segon cognom •S: Sexe. •YY: Any de naixement •MM: Mes de naixement •DD: Dia de naixement •RR: Dos dígits •T: Un dígit Un exemple de consum. Dades de l’RCA Modalitats de consulta: 1. Consulta d’assegurats del RCA: informa de les dades de l’assegurat (nom, cognoms, gènere, data de naixement, adreça i nivell de cobertura) a partir del codi CIP de la TSI, del DNI/NIE o d’altres dades identificatives (cognoms...). 1. Verificació per CIP al RCA: verifica que un determinat CIP consta a l’RCA. Targeta Sanitària Individual (TSI) 65 de 89
 66. 66. Portal Administració Electrònica 66 de 89 Accés directe URL: http://pica.gencat.intranet/pica_aio/AppJava/
 67. 67. Portal Administració Electrònica 67 de 89
 68. 68. Modalitat consulta dades d’un assegurat 68 de 89
 69. 69. Modalitat consulta dades d’un assegurat 69 de 89
 70. 70. Modalitat consulta dades d’un assegurat 70 de 89
 71. 71. Modalitat consulta dades d’un assegurat 71 de 89
 72. 72. Modalitat consulta dades d’un assegurat 72 de 89
 73. 73. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (formulari) 73 de 89
 74. 74. En podríem incloure fins a 10. Si el nombre és major, cal fer servir la modalitat de fitxer. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (formulari) 74 de 89
 75. 75. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (formulari) 75 de 89
 76. 76. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (formulari) 76 de 89
 77. 77. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 77 de 89
 78. 78. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 78 de 89
 79. 79. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 79 de 89
 80. 80. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 80 de 89
 81. 81. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 81 de 89
 82. 82. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 82 de 89
 83. 83. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 83 de 89
 84. 84. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 84 de 89
 85. 85. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 85 de 89
 86. 86. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 86 de 89
 87. 87. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 87 de 89
 88. 88. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 88 de 89
 89. 89. Modalitat consulta dades d’un assegurat: (fitxer) 89 de 89

×