Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A Little Talk About Cute Elephantisms

1,246 views

Published on

 • Be the first to comment

A Little Talk About Cute Elephantisms

 1. 1. i3~oc; *.. c5og9‘| c armteldam
 2. 2. ello. My name is Simon van Oldenbeek. I work as a Creative strategist I Digital Producer at a small and remarkable agency called boondogglein Leuven and Amsterdam. I create business by acting remarkable for (a. o.) Nike, Rabobank, KLM/ AirFrance and the Dutch government.
 3. 3. 2010 was a pretty good year for us. (But not because ofthese ugly awards).
 4. 4. For the second ear in a row, we totally ucked the award categories. We won 5 awards in 3 different categories with the same case at the Cannes Lions (Gold for PR in both yea rs).
 5. 5. v ' - / fl * ma uaedga Eimei A %ham%a%%h§% E‘? Jyg A , 3&3 mm? 6 , ‘ j % mgiamfignwamfigm ' L % mg mm / . _ % . . : - u-" V H ' r
 6. 6. We didn’t start from a medium or technolczlgr gimmick. We starte rom a remarkable story. A _ transmeclial story that Is. A story that is worth sharing.
 7. 7. 1 Advertising (K i. i ’i vi I4‘ ‘ - Ni’; ‘I K : '~“r. ' . I , J , ' Interactive ‘A 3,, = _ Experience . ' Staff Pushing your story versus managing coherence and building a community base.
 8. 8. what about it? More people on the intenivebs bladiblah, people in control blah, Google searches, fahfahfah, social media growth, ple trust peers more than brands, ifyou don’t have an IPhone you will die, yadiyah. Social media starts with just trying blahblahblah.
 9. 9. 1) The internet is a conversation network.
 10. 10. 2) Customers out-conversate media, brands and agencies time after time.
 11. 11. 3) Media/ brands should create stuff that is conversation-worthy: stuff worth sharing.
 12. 12. Ok. Back to our favorite marketing guru. What can we learn , . from her? i
 13. 13. We were asked to make the Antwerp Zoo top of mind _ when young families consider to go out for the day.
 14. 14. On may 17"‘ 2009, 559.824 fieople watched a live roadcast starring a little elephant. (That is 20% of all Belgians)
 15. 15. ‘V baby-olifant _. ,, @ was / om: 4 W98 volsiende P Er zijn steeds meer tekenen dat de geboorte nadert. We kiezen ervoor het bevallingsproces zo natuurlijk mogelijk te Iaten verlopen. Daarom gaan we niet bij de dieren of in de zaal van onze tempel maar Iaten we ze rustig doen. Er is geen enkele reden tot ongerustheid. De weeén zijn nog niet begonnen en de bevalling is niet afgebroken. De kans op een effectieve bevalling is het grootst als het stream viewers {in ‘I dam. Z0’?
 16. 16. The first month, 165.000 visitors turned up for our ‘baby shower’.
 17. 17. Antwer Zoo welcomed 300.00 extra paying visitors. (+28% compared to 2008)
 18. 18. Kai Mook was nominated for Eroduct of the year 2009 by elgian newspaper De Standaard.
 19. 19. VH3? 013213314 lU!1Il(0)h‘l? llI, =I- 'lll= lll1i I-' i‘IIlIl'i'l3 22sepiember2010 Sitemnp , FR EN l DE ' 1 15:09 1 Klnnlendiensl deredadie be als slnrlplglna 1 | ‘ A‘ L ‘T _ g$—¢-i-3‘'*’T‘ ‘' -v~'-3 I ¢ ‘ —f. ‘¢’i§; -‘W 'lIIl= (0MIli‘|1El '. .—l‘ - . 4 HOME B| |‘lllE| ‘lLAIlD POLITIEK BUITENLAHD EUROPESEUNIE ECOll0l.1lE CULTUUR&l. ‘lED| A REGIO OOKDATNOG 0P| ll| EB. BLOG WEER alles chronoiogiscli alles per riibriek Kal Mook scoort op carnaval (.2. dD11/02/2010 -11.20 De Kai Mook-gekle is nog niet voorbij. Dal blijkl men Mil de verkoopcijfers van het camavalspak van het '. V ' olifamenkalf. Dreamland, dat het kostuum exciusief - verdeelt, is door in ‘ ) volledige voorraad heen. ‘ >- ‘ . r _ .43.. An‘ . . am. 4 li i. l. . nun» Dreamland was er als de kippen bu om exclusiel een olifantenpakie te maken vuor carnaval Een schot in 02 runs, zu plum nu. wan1helgnJze pak met slurimuts is uitveikodit ‘Helaas kumt er pas nver 31014 maanden een nieuwe vuuiraad pakies binneni zegt diiecleuwohan Geeroms Kinderen kiezen intussen vooralvoor netaslionaulspak lhetDewinne-efiem), Mega Mindy. Bumba en Kaane van Ketnet Volgens de winkelkelen Hg! :19 verkoop van camavalspullen 30961015096 hogei dan vorig Jaar E-mail Araiukken Fermalink Sharolsavo : :1“; H”: '. ,,= :_": Y:| “;‘: ‘ Huge hakkeii’ Welke iioge hakken7 Ex-l.1iss Belgre Zeyriep Sever IS gelruiiwd l We love stuff that ends up on t—shirts (and carnaval suits).
 20. 20. So, what did we do? We created a stp that was worth sharin . For 8 months.
 21. 21. built buzz. www.3g3Y-OLIFANT-BE ii -= -' 20'.
 22. 22. zoo ANTWERPEN VERWACHT EEN BABY-OLIFANTJE! K Vol zwangerscha en bevallin L| V% p g we made it op www. baby-olifant. lie C II? lull VAI llnllll WET ‘ill lIT‘l[F. l'l!
 23. 23. (- -) C Q www. babv-o| ifant. be , - Baby K is geboien in Zoo A1 -.1 Google i‘. ?' E Andere hladwijzers V baby-Olifantie Baby K is gizboren in Zoo Antwerpen! Maak kennis met de olilantenlamilie. Net dank aan Artman en de mrzorgcrs. Jammei! Je Ivan met meer dcelncmen aan de wedstrijd. De winnaars warden bekervdgemaakl: wanneer het oiifanrje geboren is en we het geslacht en de naam kennen. . VERSPRElD f '. i E veisioiiliaim se Wist je dat je met deze rijdlijn in het ‘ verleden of in de toekomst kaxi kijken? / maandag ‘ l 1' 1- 1 ilenemiiei t 2"l‘c[11i. a11 Wanrieer mogen we de baby verwaditen? De riieningen over het moment van de bevmchtmg en ULS ook de bevallingsdatum lopen uiteen. Zal dc geboorte nog voor februari zijn of moeten we geduld hebben tot mei7 Bruno Melers, hoofdaiererw _ Gepublioeerd door 100 Antwerpen . 44 reactie(s) p .1111 000/026 Q _urI'IlnDI'| IlI-I
 24. 24. You. ‘ iiiiiii Home Videos Channels wegen olifanten Search Create Account or Sign In Subscriptions History Upload "_ ' ' Kl'. 'lDABabyE| epliant Subscribe April 21. 2009 ' (more info) Embed <abjei: twii: lth= "560"height= "340"><param ia- ', > More From: KMDABabyE| ephant V Related Videos - A I I URL http: .-'. -‘www. yDutube. oornvwatizti ”v= ywhLEv1 I 1 15% 7v’ m Olitantje geboren in Dierenpark Emmen » ‘ 2 . -.. ie'. -is ‘+1 ‘ _ I rtvnoord 7 ‘*1 "- l. 'layTagu in bad --v-- '‘ » 2:121-. ie. -rs Kl. lDAElabyE| ephant Ill ‘Ar * ‘k ‘k ‘k .1 ratings Favorite -> Share Playlists Flag Facebook Twitter l. lySpace 5 Statistics 8. Data F Video Responses (0) V TextComments(0) Options Showing 0 of 0 comments Would you like to comment? . |nin YniiTiihe fnr afree annniint nr sinn in ifvnii are alreadv a member GEBOORTE BABY K 7' 337 . IE'. '.'S 0:02! 5:23 c| --I 360p A I’ " ' l. lrGerardJansen 13,368 views 1 Baby“ 11C 72C . | ‘.3 Kl. lDABabyE| ephant [ITIDFE share DDIIDFIS} _ _ _ , Voorsmaakje Feesteditie met DVD 3 94:1 . ie'. '.'S Kl. lDABabyE| ephant Nachtbeelden 17 [IE7 He. ‘/5 Kl. lDAElabyE| epl'iant Sign in to post a Video Response Sign in to post a Comment baby olifant Kai Mook zoo antvverpen — duidelijk. .. I‘ 7%‘ ». IF . -1: ViewAll 0 comments I24:-ninnad IiAaous lll
 25. 25. soarcn1 Create Account or Sign In Subscriptions History Upload KMDABawE'eph'm Subscribe April 24, 2009 (more iifo) URL http: /:iwvw. yDutube. oom/ iiiatdi? v=S3U-jJi. :a Embed <objei: wii: tth= “56lJ" height= "340"><palarr V More From: KMDABabyEIephant bevalling L 27.30% views moedersnist I7 759 views BabyK4 13 307 views W Q . l):27I4:06H .111 360)) . 50 : : Mechelsemein 3': ‘I: 1': ‘I: ‘S: 3 ratings 24,121 views H535 Hews Favorite Share Playlists Flag BaliyK2 Facebook Twlter Myspace (more share options) 3'61?’ wews , V ’ Statistics & om Related Videos F Video Responses (0) Sign in to post a Video Response gggggicigvls — 7 Text Comments (1) Options Sign in to post 8 Comment KMDABBWE| epham ceykan (8 months ago) Reply 0 mefijrssi E . '4 ' ik heb hem gezien KMDABabyEIepriant Duluulll
 26. 26. waar blijft baby k Search? ‘ Create Account or Sign In L V i 7‘ V 7- Home Videos Channels Subscriptions History Upload Waar blijft Baby K a l i ' ‘ KMDABawElepl'am Subscribe April 16, 2009 (rriore hfo) URL http: .v2-ivww. youtube. oorn: vati: l1”v= E ugDZTE Embed <objei1width= "560"heigl'it= "34Cl“><pararr -3-] > More From: KMDABabyElephant V Related Videos bepalen moment bevalling L ID EEC -«news KMDABobyElephant wegen olifanten 12- 358 '-'| E'-'5 KM DABiabyElephant ’ grote werken _ 3.ClC news KMDABabyElephant >9 . . ' 0 ratings 0:02/3:46 lI'| I asop. p : : 23,272 views baby K 508 views krijgnouveren Favorite Share Playlists Flag Facebook Twiter Myspace (more share options) Waar blijft de tijd? I 7'80 news > Statistics & Data 5*“’Y‘"'°F''"Pl°5 } Video Responses (0) Sign in to post is Video Response May Tagu in bad 24 121 '. ’|r'. "'-'5 7 Text Comments (0) Options Sign in to post a Comment KlulDABabyE| ephant Showing 0 of0 comments View All 0 comments BabyK3 5 1-36 . ie'. ‘.'s KMDABabvEleohant ' Would you like to comment? . |nin YniiTiihe fnr 2 free annniint nr sinn in ifvnii are alrt-= .atl'v a member Ea-.0.. .-no-I Ii. hu. lll
 27. 27. P‘ . :7 _ Search Create Account or Sign In Home Videos Channels Subscriptions History Upload bevalling “,7 V T: KMDABal! yE| ephant Subscnbe February 10. 2009 (moreinfo) U RL http: //www. youtube. oomMatd1?v= GPR. J Nb. Embed <objen1width= "'560"height= "340"><param -3} V More From: KMDABabyElephant I 7*’? ! sfeerbeelden regiekamer ‘ . ’ 1' F 92 251 '. '|E'. 'i'S iii ' wegen olifanten 13 3-3 8 '. ' ie'. '.' 5 ’ moedersrust 17 759 -. 'news [» o:1sI3:49 -1-in seep. :0 "‘ *‘A'**‘k 2 ratings 27,808 views Favorite -5 Share Playlists Flag i VJ, ‘. 3' Facebook Twflter l.1ySpace (more share options} l . & ,1 3" 1 ‘ "'e""'S , I 3 Mechelseplein -5.68»? -. news ’ Statistics & om V Related Videos 2 Video Responses (0) Sign in to post 5 Video Response F? la? ‘ lBll1lll3D V Text Comments (0) Options Sign in to post a Comment +, _ ; n_B_§ 4. Featured Video W Showing 0 one comments View All 0 comments 3'0. ,1‘ Cambeelden bevalling ‘ l Antwerpen olnfant [4] can . :_-«I ‘. |5'. '.'5 , x , ketgast Would you like to comment? Join VnniTnnhe fer a free acmnnnl nr sitnn in ifvnni are alreatfv a member inn
 28. 28. Search Create Account or Sign In Home Videos Channels Subscriptions History llgslu irl Volgens mij is het duidelijk! KMDABat7yElepl'nant , ,, _ , Decemoer12. 2008 (more info) Internationaal olifantenexpert Dr. Willem Schattenaarvan Rotterdam in actie bin onze Pio Pro. URL http v’. ww youtn. be com. »-alc. h""v=9y62JGF Embed <: :bjei: .'idtl'i= "425" heigl'nt= "344"><p3rarr -I} V More From: KMDABabyE| ephant innchting kraamkamer met geluid ill papa alexander _ -L- ~i5.‘. 'S Mari: el2 0:00/0:35 -| --i 360p. p :3 Hm gems 35,926 views Share Favorite we en olifanten Playlists Flag 1 Twflter (more share options) Facebook Myspace bepalen moment bevalling it €51; . ens V Statistics 8. Data 5 Video Responses (0) Sign in to post a Video Response V Related Videos Sign in to post a Comment ‘ Baby Elephants V Textcomments (0) options Showing 0 of 0 comments View All 0 comments Zimmfi-‘FWIQ Would you like to comment? .| nin YniiTnnhe fnr afree aeennint nr sinn in if min are alreartv a member Olrlanten wassen @ Elephant nature nark Chiann Mai Ill iii
 29. 29. Search Create Account or Sign In Home Videos Channels Subscriptions History Upload sfeerbeelden regiekamer f n‘ Kl'. 'lDABabyE| ephant Subscribe lvlay’16.2009 (moreinfo) U RL http: .-. -‘www. youtube. oorn-watnztn ”v= E22.J bwii Embed <objei: twiclth= "425"height= "344"><param 1;- ‘7 V More From: KMDABabyE| ephant Mechelseplein 4 SEE . news inn ' inrichting kraamkamer met geluid 3391 . ie'. '.'S ‘V BabyK3 -2 1:6 . ne'. '.'S ti Dilglziw "ll mop. I. ‘: Kiiken naardeflanken '. ' < ‘A"k‘k‘A"k 2 ratings 93,351 views Favorite -2 Share Playlists Flag i ltllals oii reste donc Bébé K ~- 2 293 news Facebook Twitter l.1ySpace [more share options‘; l_, _ . . V ‘ , V Related Videos ’ 1,. Ff’ ‘V’ EUROV| SlON2009W| NNER- I . -~' , fl NORWAYALEXANDER , ‘Q2.’ 1“ 1:4 _~: -.e. '.s ‘l’ -gill L Euro-. iisionGR Featured Video 2 Statistics 8. Data A 2 Video Responses (0) Sign in to post a Video Response V Text Comments (2) Options Sign in to post a Comment in ‘V ‘V! ’ 1 Antwerp Zoois waiting for . . i th b'rth l‘ b b annmaldan i_10 months ago; $/ _ 3,973; _l, e‘_: _5a a y +- 9 [E3 SanshineEl20 “Tn : .' ramn-var! .": .' . t". nr inn
 30. 30. Search You‘ lllilii Channels Home Videos BabyK1 T . ' . L 1:59/5:12 .1-in asap. gt "' , , 2;, I 'k*k~k)"{*k 13 ratings 140,720 views Favorite -2 Share Playlists Flag Facebook Twitter l.1ySpace [more share options‘; 2 Statistics 8. Data 2 Video Responses (0) Sign in to post a Video Response V Text Comments (5) Options Sign in to post a Comment Kevinbroekhin [1 month ago) Op 0'24 040 gaan ze gewoon de de baby staanl WTF! Reply ll tvmalder [1 month agoi Reply 11 Create Account or Sign In Subscriptions History Upload Kl'. 'lDABabyE| ephant Subscribe May’ 18, 2009 (more info) BabyK1 U RL http: .-. -‘www. youtube. oorn-watnztn ”v= AZDN| J L Embed <objei: twiclth= "425"height= "344"><param -1.} V More From: . ,,. I‘. ~ , FT 7' .1 1 KMDABabyE| ephant May Tagu in bad 2: 121 -. ne. ~.'s : Mechelsepleln -5 3 35 . ie V. ‘ S Eerste beelden1 3'57 Eerste weging van Kan-Mook 2 709 . ne-. -rs V Related Videos mvv*p An Elephant Giving Birth “SE -. ne-. -:5 1 4 -1 . . a| mentW0 ’ May Tagu in bad 2:121:15.‘/5 Kl,1DAElabyE| ephant iuu. -.nnim. iii A inn 111
 31. 31. _1 In l~"’ 5,; im. Yu~roo. '. Home The Tour Sign Up Explore ,3 baby-elephant's photostream , , Sets Galleries Tags People Archives Favorites Profile In bad- La baignade W ‘T . -1.. i. . .3} -» Q" .1 1.‘: as--: :: 2.2 May Tagu met tante Yu Yu Yin in bad. May Tagu se baigne avec sa tante Yu Yu Yin. Dec 11. 2005 2 comments l I . ;- 5- . Snutfelen bij tante Yu Yu Vin. May en train de fiairer sa tante Yu Yu Yin. Dec 11. 2008 0 comments In bad- La baignade T x. zr. T.I. .‘n«: x.. .: l , .§'-. _>‘e-. .' . , . May Tagu genietvan een modderbad. May Tagu s'amuse dans un bain de boue. Dec 11 2008 2 comments De familie - La famille ; . . . . _ . .— :40.. - Modder en water zijn de favoriete speeltjes van May Tagu. La boue et l'eau: les passe- temps tavoris; Dec 11. 2003 5 comments Sign In Help Search De familie - La famille Alexander 5 ; :r: :‘: s inn
 32. 32. 3'. a‘: '* I 3 9'5: 1’! Sign In Help I Search flickrtmmi Home The Tour Sign Up Explore Alexander in actie Your photos will vvv you! f. i‘? u§l'°“'; ,k, , Uploaded on December 11. 2003 by babypelephant baby-elephanrs - photostream This photo also belongs to - Ale: -antler . Set_i Indrukwekkendl lmpressionant! Comments 352. says: I I 412 keer bekeken en niemand geelt hier commentaar op? ! Fantastisch toch hoe de natuurzljn gang gaatl F‘: s'e; It‘ '11:-‘zlrs ag: permalink I HY5= Additional Information ? ZOU IEMAND DURVEN, l-": s:e: I13 ~r: l's 5:; -: permalink 15) 4| _ | :| —
 33. 33. Home Profile Friends facebook Inbox 6 Baby—o| ifant K E Become a Fan Wal Info Photos 0 air. "- Janiclt Debroux Heel lief, maar spijtig genoeg een olifantje in gevangenschap 4 minutes ago ' Report Become a Fan Geertrui Redant leuk beestje he Add to my Page's Favorites 26 minutes ago ' Report View Updates I Stefanie Verhoeven maandag gaan kijken : ) super lief kleintje, jammer dat V°l9 de 9el’°°'te "U l"’e °" iedereen zo druk doet als de olifanten buiten zijn www. babyo| ifant. be of op het groot scherm op het Mediels Plan in 51 ""”“te5 59° ' Rel’°'t Antwerpenl Depoorter Nancy moon beestje 6:00pm - Report Information : ‘§“°”‘A kdp‘ 26 Ann Van Mol vraagt zich zich af wat De Zoo met de vele kindertekeningen doet die nlflglfl S I 8171 - An I Bdgum 2018 als cadeau voor baby K worden afgegeven. Zouden die allemaal worden uitgehangen? S: -'-l2pm ' Report Fans 6 of 17,780 fans Steve Brochoven cool beestje 5:02pm ‘ Report Walraed Jeaniie zo een schattig beestje proficiat aan de verzorgers 5:01pm ' Report Martine van Genechten eindelijk nog is pos. nieuws in vlaanderen -1:13pm ' Report liinnenkort Kai-Mook! 3:52pm ‘ Report 1 album See All Pinckyde Maeyer Johnny zo lief en schatje kai-mook — Babvlt II: II. '9?‘ El :7 *1} 14:. " est»; -I. i", (-t (:21: {iii A was <1 Advertise Piscine Belgique Devns gratuils pour oonstruction avec abris, dans toutes les régions. Entrez dans la légende Participez au premier Roland- Garros virtnel dans Enpire of Sports et devenez une légende. I. nscrivez—vous gratuioement dés maintenant ' Wil een nieuwe auto? Welkoml Beantwoord 5 vragen en maak kans op een doednteuwe Fiat 500' r, _. More Ads 1,0 diet (4)
 34. 34. L de tuin. En Inderdaad Phyo Phyo « — """‘“""' ‘ Y -gr V 7 weben we da i '% Gepubliceerd door Z00 Antwerpen ""4 21 reactie(s) ‘$3 ‘ T5 . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . V , I . . . ., zeer hoog : . . . _, . . K Progesteron- ; .LV _ , 2;» (-_4g_ I Q barometer Vermijd Iange wachtrijen 72, ‘ hnog . . . . rs Oflfanten 0 de radio: Ton te ast b" We meten regelmatig het kflop hlef Onllne je tlckets > '5 p . I Y 9 I] .3 ‘ progesterongehalte In het bloed mating , an ‘E 4i "5 Pete’ Van de Vare- 7 van zwangere ollfant Phyo Phyo. ‘ 5 mei; ‘ “ ‘ ‘ ; ’ ’ ‘ Peter Van de Veire was met zI; n Iaag 5 , ‘ I’ (4 ochtendshow (radiozender MNM) Daalt de waarde naar nul, dan sh"-f_ avatar 2 . _u 2 ¥'—. :¢: /'$i: “'°fi"5d39 1? Tféaaét 133 gast bu de k nd- td be "- - h ~ I_ '‘-= _( . _,; ,_ zeeeeuwen In e 004 any bi)nn¢:48euurvaaaIImg ac zecr laag L ti d r n w ten d t w cht d k m tv nB b K 2: uh? ’ Zorgde ervoor dat onze dradwge ‘ ' Nlaaaakeeeeri feeuke : vatarava]re1 jeafotnijn Saaots fiezz 003 Y I 8 '1 ‘ ‘b I dame Phyo Phyo nog eens In de — ~‘ 4 Messenger, Facebook, Nedog enz. radmi i Gepubhceerd door Z00 Antwerpen > ’ VJ, ‘ Ontvzmg een hericht als de "'''l ‘ 3 | '€3C'59(5) A waarde naar nul daall! ‘ 9* E '3‘ ‘T5! v—v ‘I V‘ I ‘ L : I. am : A’ ‘~'; ’--‘. _ A h Molfige dame, molfige baby? ‘ I "t Zal die dikke wel zijn, die ‘ ‘I _-~-. ' zwanger is. 'hoor je regelmabg in ‘. ’kI“I‘< Z, ' ‘L ' Klik op de juista plaatsl , r.. j=. _. Zoo Antwerpen is zwanger Volg hier eike dag de zwangerschap van mama-olifant Phyo Phyo en tel samen met ons af naar de geboorte van de baby-olifant. Bmnenknrt kan 1e de geboorte hIer voor het eerst ed1t| Ive beleven. Ii ‘'r, *1 v I v ' ! _-. I‘ I I 1 Is aan de mo| iIge kant en nu ze zwanger IS, heeft ze brede zijflanken. Mogen we een moihge Gepubliceerd door Z00 Antwerpen 5 reactie(s) « verge volgende »
 35. 35. facehook Home Profile Friends Inb-ox 6 - nigs Lijgout Kel Wouters wal Info Photos Boxa Catbook Advertise Write something. .. gagner de | 'argent facile O = .iom. - Kel wouters is een badJe aant pakken " Set 11:39am ‘Comment Like View Photos of Kei (125) View Videos of Kel (2) 1e vous explique comment ~ 7 — , — 1 , — , gagner de | 'argent facilemerit avec Internet. gagner plus de ME; Kel has added a (at. - Convent I Like 5ooo€ pa, » mm; pour 505 Kel changed her Profile Picture. - Cor rent - Lllie dlnvesussement seulement a Message K I f k ' I . . myII/ kelwoumsWordpfesstcom $3 e became a fan 0 Im e Die en corvrvent Like Trading devises en ‘ Kel Wouters http: //bIt. |y/ u8evK Iigne Tnformafion '~ May 21 at 1:26pm -Comment ' Like , ' E i. "'/ I, Is: Bgglum Sophke Pat where were u gone gisteren? we hebben u niet meer gezien en wij 5 H d wouden nog feesten. ‘I W f: ‘:I July 1 1983 Mai. ‘ 21 at 11:55pm ' Comment ' Like Faites de| 'argen1a/ ecles ' devises comrnencez avec 100 Iiuiiert City: Ke| Vtjoutefg 3: -__ 3:; -~ Set gagnez plus _. mijne kiop gekregeri van iveekend geen slaap vrees ik, en ’ die Iimrs kriek hebben er geen goed aan gedaan: -) Nossegem, Belgiun Soirée Barq ue 3 Jack Mutual Friends Write a ccimmenti VI 53 Friends In common See Ail Q M-J Een niet te missen . ‘ 3- Dieter’ if-—i -as; -~. Maw i: DANSAVOND voor eike I - 5 ' ) 1 y 4 L] 5! dansgrage 40-PLUSSERI Voor ‘ meer info 2 surf naar T’ T www. verbodenonder40.be DmprmmiI§’WW? I§>c3m"FQE%'inI(I-W TH~ N Kel Wouters i5 aant genieten Opt ter| 'aS Y 3” May 21 at 8:20pm ' Comment Like I 5 Carine D’ (am i- -vter laga‘ 1 — Kel wouters is aant aperitief maisonen met natter @ de pino Mme Ads I]; 3 IE Q: E 33 1_ochat(4)
 36. 36. Nieuws uit het olifantenverblljf ‘Lbaby-olifant, .,e Sim roe: teven l HI: iI: -‘Cm. -:i*- Om zoveel mogelnk mensen een blik op Phyo Phyo in haar werpstal te gunnen, vragen wejullie om uit te Ioggen alsje gaat stofzuigen, even naar de bakker om pistolets, de wagen wassen, een boekje lezen op het toilet, .. koitom alsje meer dan 10 minuten niet meer voorje scherm zic. Isje actmteit ten einde, log dan terug in en volg het verhaal verder op de voet. Momenteel zfin er 20 000 kflkers die gelfiktfidig voor het scherm zitten. Metjullie aandacht en positieve reacties steken jullie de verzorgers een hart onder de riem. Weet dat het hier ten zeerste gewaardeerd wordt. Bedankt! Gepubliceerd in Nieuws door Z00 Antwerpen 12586 reacties ~ ik wens de dieren Verzorgers van de ' zoo be antwerpen proficiat met de nieuwe olifante spruit baby k alsook proficiat aan de peter van de spruit e de heer peeters wat een vreugde de het een meisje is 20 kan ze bij ons in belgie blijven nogmaals dank aan de Verzorgers C Reactie van beatrice | dinsdag, 19 mei 2009 - 08:28 r~‘c-zilv’ cint. argt ee 1. 9/ r“ op ‘al- n‘D-5 i‘li Beste Dierenlliin Mensen En Verzorgers - Ik 'a‘| l Jullie feliciteren met de jongen olifant Zouden jullie wat fotos willen siliren Wand ik ben met olifant boek bezig Want ik hele maal gek van olfanten Daar om kijk ik a| l:ijd naar Animaalplannet '— Groetjes richrad van den brand N K-7 Dnzrfin van rirhzrfl van than hrznd I rnzznflzn 1H rnni 7lhQ - ‘)1-1n
 37. 37. 3,500,000 3.000.000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Media investment versus media value. If it’s worth sharing, it isn’t worth buying.
 38. 38. So, please remember. ..
 39. 39. 1) The internet is a conversation network.
 40. 40. 2) Customers out-conversate media, brands and agencies time after time.
 41. 41. 3) Media/ brands should create stuff that is conversation-worthy: stuff worth sharing.
 42. 42. I ho my story was wo h sharing.
 43. 43. boondogglc amsterdam © Boondoggle Amsterdam T +31 (0)20 716 3717 - www. boondo | e.eu SIMON VAN OLDENBEEK Creative Strategist / Digital Producer Boondoggle Amsterdam / Leuven simon. vanoldenbeek@boondoggle. eu @simonvano Iinkedin. com/ in/ simonvanoldenbeek www. simonvanoIdenbeek. nI

×