Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wema projektet, en generel introduktion.

630 views

Published on

Wema projektet er mit praktikprojekt, der afvikles som led min kandidatuddannelse fra studiet informationsvidenskab ved Aalborg universitet. Wema projektet er atypisk, da det ikke er direkte underlagt en bestemt forskningsmiljø fra Aalborg universitet. Projektet er godkendt som praktikforløb og universitetet bidrager ved at stille vejledere til rådighed fra henholdsvis Human Sensing gruppen og Mattering gruppen.

Ordet Wema er en abbreviation af termen “Whiplash Ecological Momentary Assesment application” og henviser til to nøglepunkter i projektet. Dels at modtagergruppen for produktet er Whiplash skadede og at projektet er centreret omkring skabelsen af en mobilapplikation der tillader smerteramte at registrere symptomudsving i dagligdagen. Projektet er i sin enkelthed et spin-off produkt af en tidligere opgave, hvor min daværende projektgruppe blev rekvireret af Whiplash foreningens lokalafdeling i Aalborg, til at assistere under udviklingen et kommunikationsprodukt. (Se afsnit erfaringer fra whiplash rapporten.)
S
elve bevæggrunden for at udføre et selftracking orienteret projektet, er at jeg ser et uudforsket potentiale for at hjælpe mennesker der lider af Whiplash relaterede smerter til at blive bedre til at forstå sammenhængen mellem egen aktivitet og smerter. Dette vil ske gennem en selvrapportering af symptomer via ecological momentary assesments,(EMA) udført over en længere periode i den smerteramtes dagligdag.

Da selftracking gennem EMA er et nyt felt (nye empiriformer), bliver målet i første omgang af få indkapslet hvor den brugsmæssige værdi (utility) bag en EMA baseret mobil applikation befinder sig. Målene for projektet bliver i den sammenhæng 1.) at få afdækket hvordan og om det er muligt at omsætte sygdomsramtes symptomer til data og 2.) at få skabt og testen en prototype på applikationen i samarbejde med skadesramte med henblik på at undersøge de praksisformer der opstår omkring applikationen og isolere eventuel oplevet brugsværdi hos den skadesramte i forhold til de overnævnt problemområder.

Det der gør Wema projektet unikt, er at brugeren og ikke sygdommen sættes i centrum. Indtil dags dato har det ikke været muligt at finde frem til et lignende forskningsprojekt, hverken med Whiplash deltagere eller andre smertepatienter. Både leveringen af data gennem applikationen og tilgangen til sygdommen er fundet ikke beskrevet andet sted. Det er nyt territorium og den viden der vil findes vil derfor kunne anses som værende unik.

Læs mere på www.thequantifiedpatient.com

Kontakt. Skjo09@student.aau.dk

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wema projektet, en generel introduktion.

 1. 1. Hvem, Hvad, Hvordan, Hvornår & Hvorfor? -En generel introduktion til Wema projektet. Læs mere på www.thequantifiedpatient.com
 2. 2. Emner: 1. Hvad erWEMA projektet? 2. Målsætninger 3. Forsøgsdesign 4. Relevans og potentialer 5. Hvem er med?
 3. 3. Emner: 1. Hvad erWEMA projektet? 2. Målsætninger 3. Forsøgsdesign 4. Relevans og potentialer 5. Hvem er med?
 4. 4. Wema Projektet WEMA projektet, er et pilotprojekt, der har til formål at undersøge hvilke potentialer der ligger i anvendelsen af ”Ecological Momentary Assesments” i forhold tilWhiplash lidelsen. Projektet bliver afviklet som led i et forskningspraktikforløb ved Aalborg universitet. Hvad er EMA’er? Ecological momentary Assesments (EMA) = tilstandsmålinger af kroppen som brugeren selv udfører over en længere periode, med henblik på at visualisere en udviklingen i symptomer og hvad der trigger symptomerne. Læs mere http://thequantifiedpatient.com/projektbeskrivelse/
 5. 5. -at udvikle bedre grundlag for at passe på dem selv, gennem øget bevidsthed om sammenhængen mellem kroppens signaler og en senere stigning i symptomer. - At forstå egen symptom udvikling over længere tid og hvilke symptomer der betyder at der skal holdes igen. - at blive bevidst om hvilke hverdags aktiviteter, der udløser symptomer. - Gøre det letter at sætte ord på en symptomudvikling. Ideen bag WEMA projektet stammer fra et tidligere samarbejde med medlemmer fraWhiplash Aalborg.Tanken var at en visualisering af Whiplash ramtes symptomer kunne hjælpe skadesramte med:
 6. 6. Mine egne erfaringer som smerteplaget,grundet en traumatisk diskosprolaps i lænden for cirka tre år siden. Jeg ser et uudforsket potentiale for at hjælpe mennesker der lider af Whiplash relaterede smerter til at blive bedre til at forstå sammenhængen mellem egen aktivitet og smerter, en ting jeg selv havde svært ved da jeg var smerteramt og hvilket jeg selv har oplevet som værende essentielt for min egen accept og forståelse af livet med min skade. Og..
 7. 7. Emner: 1. Hvad erWEMA projektet? 2. Målsætninger 3. Forsøgsdesign 4. Relevans og potentialer 5. Hvem er med?
 8. 8. Forsøgets omdrejningspunkt er en mobilapplikation, vi har udviklet specielt til selv registrering afWhiplash symptomer gennem EMA’er. Hver forsøgsdeltager får applikationen installeret på egen mobiltelefon og skal bruge den i fire uger. Undervejs vil brugeren få visualiseret de data der indsamles. Forsøget afsluttes med et interview om oplevelsen af at have data tilgængelig. Wema projektet søger forsøgsdeltagere
 9. 9. Ecological momentary Assesments (EMA) = tilstandsmålinger af kroppen som brugeren selv udfører. EMA’er: er målrettede de ikke er umiddelbart synlige tilstande i kroppen. (eks. stressniveau,fødeindtag, puls, forbrænding, sø vnmønster, koncentration eller muskelaktivitet) udføres der hvor brugeren er. Filosofien er at symptomer skal registreres når og hvor de opleves. fokuserer på at visualisere udviklingen i symptomer og hvad der aktiverer symptomerne. Hvad er EMA’er?
 10. 10. 1. I hvilken udstrækning kropsmålinger (EMA) er anvendelige til at visualisere udviklingen i smerteramtes symptomer over tid. Kan det lade sig gøre? 2. I hvilken grad oplever de skadesramte det er fordelagtigt at få visualiseret symptomudsving. 3. hvilke brugsstrategier udvikler de Whiplash skadede, når de har applikationen tilgængelig. Spørgsmål som projektet skal besvare:
 11. 11. Og sidst men ikke mindst.. 4. Hvordan skal de forskellige funktioner i applikationen balanceres, så brugeren ikke bliver unødigt stresset af applikationen. Overstående spørgsmål kan kun besvares afWhiplash skadede, derfor har vi brug for sygdomsramte til at hjælpe med at teste prototypen. Spørgsmål som projektet skal besvare:
 12. 12. Emner: 1. Hvad erWEMA projektet? 2. Målsætninger 3. Forsøgsdesign 4. Relevans og potentialer 5. Hvem er med?
 13. 13. Applikationen har tre simple funktioner, som den enkelte bruger skal anvende under forsøget. 1.) Indstilling af applikationens start og sluttidspunkt. 2.) At rapportere symptomer gennem en EMA. 3.) At anvende logbogsfunktionen.
 14. 14. Selvrapportering af data Applikationen fungerer på den måde at den ”ringer” med en bestem interval. Brugeren bliver bedt om at besvare spørgsmålet ”hvordan har du det lige nu?” via fire slidere. Det tager cirka 2 minutter at foretage symptommålingen.
 15. 15. Indstilling af applikationen Indstilling af applikationens start og sluttidspunkt sker via tre slidere. En del af forsøget er at forsøgsdeltageren selv bestemmer hvornår applikationen skal aktiveres, og hvor tit applikationen skal aktiveres. Filosofien bag funktionen: Idet den skadesramte kender sine egne symptomer bedst, er det også den skadesramte der har de bedste forudsætninger for at vurdere hvornår applikationen bliver anmassende
 16. 16. Logbogen Her skriver forsøgsdeltageren små noter om hvad vedkommende foretager sig. Det er op til den enkelte sygdomsramte selv at vurdere hvad vedkommende mener er relevant at notere.
 17. 17. Data Fire gange under forsøget får deltagerne visualiseringer af deres data tilsendt via E-mail. Deltagerne bliver bedt om at reflektere over deres data, og nedskrive deres tanker i applikationen, samt at tænke over og nedfælde hvordan eventuelle indsigter kan anvendes fremadrettet.
 18. 18. Data
 19. 19. Forsøget rundes af med et kvalitativt interview, hvor brugsoplevelsen er i centrum. Interviewet forventes at tage en time og kan ske på forsøgsdeltagers adresse. Og til sidst…
 20. 20. Forsøgsplan.
 21. 21. Den ideelle forsøgsdeltager Er Whiplashskadet. Skaden er ældre end 3 måneder og deltageren har en vis kendskab til eget symptombillede. Deltagere skal være i besiddelse af egen Android baseret smartphone med styresystemet Android 4.0 som minimum. Deltagere skal være indforståede med at deres data bliver en del af en videnskabelig rapport. Deltagernes identitet vil ikke fremgå i rapporten. Er klar til at starte op den 7/10.
 22. 22. Emner: 1. Hvad erWEMA projektet? 2. Målsætninger 3. Forsøgsdesign 4. Relevans og potentialer 5. Hvem er med?
 23. 23. Hvorfor er Wema projektet relevant For de skadesramte: Projektet kan ses som det første skridt mod udviklingen af et reelt værktøj der: 1.) Understøtte den skadesramte i den kontinuerlige læreproces det er at leve med et piskesmæld. 2.) kan hjælpe nyskadede med at genvinde lidt af den tabte kontrol som følge af en Whiplash skade 3) er billigt at distribuere ud til de skadesramte. Citat: ”Jeg kunne godt have brugt det her værktøj dengang jeg var nyskadet”- Jimmi Sigenstrøm efter at have testet Wema applikationen i 7 dage.
 24. 24. Hvorfor er Wema projektet relevant Andre potentialer der ikke direkte berører skadesramte: Selftracking gennem mobilapplikationer bliver mere og mere udbredt. Det her er en mulighed for at foreningen kan gøre sig egne erfaringer med mediet inden det kommer andetsteds fra. Store potentialer for vidensdeling om Whiplash syndromet i organisationen. Data kan gemmes i en vidensbank og videregives til forskere der støtter de Whiplash skadedes sag.
 25. 25. Hvorfor er Wema projektet relevant Wema projektet er i sig selv unikt. En Google Scholar søgning giver 29 udslag, hvoraf de hovedparten ikke omhandler EMA’er. Da emnet ikke er berørt, har vi muligheden for at sætte tonen i en fremtidige debat om EMA’er og Whiplash patienter.
 26. 26. Emner: 1. Hvad erWEMA projektet? 2. Målsætninger 3. Forsøgsdesign 4. Relevans og potentialer 5. Hvem er med?
 27. 27. Om mig: Navn: Simon K. Johansen Stilling: Forskningspraktikant ved Aalborg universitet Initiativtager, Wema projektet. Udannelse: Bachelor, informations- videnskab Kandidat, informationsvidenskab (2014) Interesser: Deltagende designprocesser Læringsteknologi Kognitive støttesystemer EMA’er og Quantified self bevægelsen.
 28. 28. Andre deltagere: Morten Aagaard, Forsker ved Aalborg universitet. En af landets førende EMA specialister og leder af Human Sensing Gruppen, AAU -Programmør og sparringspartner. Søren Lindhardt, Lektor i kommunikation med speciale i bl.a. sundhedskommunikation. -Projektvejleder Andreas S. Johansen -Grafisk designer med speciale i produktidentitet.
 29. 29. Jimmi Sigenstrøm,Whiplash Aalborg Lotte B. Pedersen, tidligereWhiplash Aalborg Conny Dahl, BestyrelsesmedlemWhiplash foreningen. Lise Hagen, BestyrelsesmedlemWhiplash foreningen Susan Stick, Formand for Whiplash foreningen Whiplashramte der støtter op om projektet:
 30. 30. Læs mere: www.thequantifiedpatient.com Kontakt: Skjo09@student.aau.dk Linked-in dk.linkedin.com/pub/simon-kristoffer-johansen/51/6a3/a14/

×