Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Joan Simon
Sant Just Desvern, juny de 2016
Una aproximació al món de les
PLANTES TÒXIQUES
de muntanya
Quina relació tenen
aquestes plantes...
d’ús paisatgístic,
ornamental, cultural, o
...fins i tot màgic???
http://www.fetoc.es/asistencia/intoxicaciones_plantas_y_setas_completo_2009.pdf
Plantes medicinals?
Els aliments vegetals poden ser tòxics?
Solanàcies comestibles toxiques?
• Cultura botànica
• Domesticació
Alteracions a l’organisme
Plantes
medicinals
Plantes
tòxiques
ALTERACIONS
FAVORABLES
TRANSTORNS
DE SALUT
Paracels
Res és verí, tot és verí;
tot depèn de la dosi
• carbohidrats
• greixos
• proteïnes
• algunes vitamines
• essències
• alcaloides, etc
 METABOLISME PRIMARI
 METABOLISME...
Principis actius
Plantes verinoses, tòxiques o
metzinoses?
VERÍ = venenum
TÒXIC = TOXON = arc
METZINA = medicament
Per què són tòxiques les plantes?
Els tòxics tenen la funció d'actuar com a repel·lents
dels seus depredadors naturals que...
Depredació?
Benefici?
Equilibri coevolutiu
entre plantes i animals
Existeix una lluita constant
entre plantes i animals per
poder subsistir ambd...
Totes les plantes tenen la mateixa activitat?
Segons l'activitat s'estableixen dos grups:
Plantes molt actives
• generalme...
Són més tòxiques les plantes
de muntanya?
Mecanismes de defensa
de les plantes
• rebuig organolèptic
• enverinament
• trastorns metabòlics hormonals
• repel·lents m...
Acció mecànica
Cards
Rebuig organolèptic
Euphorbia sp. (lletereses)
Enverinament
Rhododendrum ferrugineum (neret)
Trastorns metabòlics hormonals
16-dehidropregnenolona
Dioscorea sp.
Diosgenina
Repel·lents mecànics
Toxicodendron radicans
desprèn
3-pentadecanodienil catecol
(urushiol)
Repel·lents sense contacte
Al·lèrgies
Principals vies d’intoxicació
• Via digestiva
• Via cutània
• Via respiratòria
Via digestiva
Fruits vistosos
Flors vistoses
Daphne cneorum
(dafne pirinenca)
Ilex aquifolium
(boix grèvol)
Taxus baccata ...
Via cutània
Heracleum sphondylium
(bellerenca)
Clematis vitalba
(vidalba, herba dels leprosos)
Pinus sylvestris (pi roig)Genista purgans (bàlec)
Via respiratòria
Incidència i morbilitat
A. En els nens
(accidental i involuntari)
Incidència i morbilitat
Daphne mezereum (tintorell)
Solanum dulcamara
(dolçamara)
Asparagus
acutifolius
(esparreguera)
B. En els adults:
Incidència i morbilitat
• Per contacte
• Per ingesta:
- Ús alimentari
- Ús terapèutic:
· Ignorància del ...
Incidència i morbilitat
Efectes secundaris i reaccions no desitjades en
les plantes medicinals:
a) La planta té fama de NO...
TOP TEN de plantes tòxiques dels Pirineus
· ALCALOIDES
· HETERÒSIDS
· OLIS ESSENCIALS
· FITOESTRÒGENS
· OXALATS
· AGENTS FOTOSENSIBILITZANTS
· PROTEÏNES, PÈPTIDS I ...
Alcaloides
TIPUS:
Segons la seva natura química s’agrupen en:
• Alcaloides diterpènics
• Alcaloides esteroídics
• Alcaloid...
TORA, ACÒNIT… però també
escanyallops, matallops o herba verinosa
Aconitum napellus (tora blava)
Aconitina
• Tota la planta és molt tóxica
• Neurotòxica i cardiotòxica
• Antineuràlgic, ant...
Altres Aconitum (tores grogues)
Aconitum lycoctonum Aconitum anthora
VERATRE… però també
herba vomitòria, ballestera, el·lebor blanc
• Alcaloides: protoveratrina i gervina
• Tota la planta, sobretot el rizoma
• Irritació local. Quadre
gastrointestinal sev...
CÒLQUIC… però també
safrà bord o safranera borda
• Colquicina
• Tota la planta, sobretot corm i fruits
• Potent antimitòtic, teratogènic,
espermatogènesi deficient
Colchic...
• Alcaloides: taxina / taxol
• Tota la planta, excepte l’aril carnós
• Neurotòxic i cardiotòxic
Taxus baccata (teix)
• Ant...
• Alcaloides: atropina i escopolamina
• Tota la planta, especialmente fulles
• Acció sobre el sistema nerviós
Atropa bella...
· ALCALOIDES
· HETERÒSIDS
· OLIS ESSENCIALS
· FITOESTRÒGENS
· OXALATS
· AGENTS FOTOSENSIBILITZANTS
· PROTEÏNES, PÈPTIDS I ...
Heteròsids o glucòsids
TIPUS:
Hi ha 4 tipus de glucòsids importants
des del punt de vista toxicològic:
• glucòsids cardenò...
Glucòsids cardíacs o cardenòlids
Heteròsids que tenen activitat cardiotònica
Simptomatologia:
taquicàrdia molt manifesta
p...
• Digitoxina i digitalina
• Tota la planta
• Potent cardiotòxic
• Cardiotònic
Digitalis purpurea (didalera)
Digitalis lutea
• Heteròsids cardiotònics: Helleborina
• Tota la planta
Helleborus foetidus (marxívol, el·lèbor)
• Bradicàrdia i hipotensi...
Saponines i saponòsids
Compostos molt amargants que formen escuma fins i tot a
baixes concentracions.
Els saponòsids tenen...
· ALCALOIDES
· HETERÒSIDS
· OLIS ESSENCIALS
· FITOESTRÒGENS
· OXALATS
· AGENTS FOTOSENSIBILITZANTS
· PROTEÏNES, PÈPTIDS I ...
Oxalats
Molts oxalats són solubles i en el torrent sanguini es combinen
fàcilment amb els ions calci i magnesi produint sa...
· ALCALOIDES
· HETERÒSIDS
· OLIS ESSENCIALS
· FITOESTRÒGENS
· OXALATS
· AGENTS FOTOSENSIBILITZANTS
· PROTEÏNES, PÈPTIDS I ...
Agents fotosensibilitzants
La fototoxicitat d'alguns compostos es deu a la suma de tres
factors: contacte amb la planta qu...
• Furanocumarines i psoralens
• Tota la planta, però en especial els fruits
• Fototoxicitat amb dermatitis de
contacte. Fo...
• Làtex: resines i esters del forbol
• Tota la planta
• Provoca dermatitis de contacte.
Fortament càustic de les
mucoses v...
· ALCALOIDES
· HETERÒSIDS
· OLIS ESSENCIALS
· FITOESTRÒGENS
· OXALATS
· AGENTS FOTOSENSIBILITZANTS
· PROTEÏNES, PÈPTIDS I ...
Proteïnes, pèptids i aminoàcids
Les proteïnes són polipèptids d'alt pes molecular que per
hidròlisi alliberen aminoàcids.
...
• Pèptid anomenat viscotoxina
• Tota la planta, molt els fruits
• Quadre gastrointestinal. En els
casos greus simptomatolo...
• Histamina, serotonina i àcid fòrmic
• Fulles i flors
• Urticant i pruriginós
• Reconstituent, hipoglucemiant, diürètic
U...
“ Només podem estimar allò que coneixem bé”
en el que ens és bo i ens cura...
i també el que ens encisa... però ens pot fe...
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 1 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 2 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 3 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 4 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 5 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 6 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 7 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 8 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 9 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 10 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 11 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 12 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 13 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 14 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 15 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 16 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 17 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 18 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 19 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 20 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 21 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 22 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 23 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 24 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 25 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 26 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 27 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 28 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 29 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 30 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 31 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 32 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 33 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 34 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 35 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 36 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 37 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 38 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 39 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 40 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 41 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 42 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 43 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 44 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 45 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 46 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 47 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 48 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 49 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 50 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 51 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 52 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 53 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 54 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 55 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 56 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 57 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 58 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 59 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 60 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 61 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 62 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 63 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 64 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 65 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 66 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 67 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 68 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 69 Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya Slide 70
Upcoming SlideShare
Trivial plantas
Next

1 Like

Share

Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya

Els excursionistes amb les seves caminades per la muntanya sovint es fixen amb la flora que envolta els paratges de més altitud. Aquestes plantes, sovint, lluny de ser amables i bondadoses, amaguen algun tipus de toxicitat que cal conèixer.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya

 1. 1. Joan Simon Sant Just Desvern, juny de 2016 Una aproximació al món de les PLANTES TÒXIQUES de muntanya
 2. 2. Quina relació tenen aquestes plantes... d’ús paisatgístic, ornamental, cultural, o ...fins i tot màgic???
 3. 3. http://www.fetoc.es/asistencia/intoxicaciones_plantas_y_setas_completo_2009.pdf
 4. 4. Plantes medicinals?
 5. 5. Els aliments vegetals poden ser tòxics?
 6. 6. Solanàcies comestibles toxiques? • Cultura botànica • Domesticació
 7. 7. Alteracions a l’organisme Plantes medicinals Plantes tòxiques ALTERACIONS FAVORABLES TRANSTORNS DE SALUT
 8. 8. Paracels Res és verí, tot és verí; tot depèn de la dosi
 9. 9. • carbohidrats • greixos • proteïnes • algunes vitamines • essències • alcaloides, etc  METABOLISME PRIMARI  METABOLISME SECUNDARI (plantes!) Metabòlits de les plantes
 10. 10. Principis actius
 11. 11. Plantes verinoses, tòxiques o metzinoses? VERÍ = venenum TÒXIC = TOXON = arc METZINA = medicament
 12. 12. Per què són tòxiques les plantes? Els tòxics tenen la funció d'actuar com a repel·lents dels seus depredadors naturals que són els herbívors
 13. 13. Depredació?
 14. 14. Benefici?
 15. 15. Equilibri coevolutiu entre plantes i animals Existeix una lluita constant entre plantes i animals per poder subsistir ambdós amb garanties de perpetuïtat
 16. 16. Totes les plantes tenen la mateixa activitat? Segons l'activitat s'estableixen dos grups: Plantes molt actives • generalment tòxiques • manipulades exclusivament per la indústria farmacèutica • dosificació molt precisa ( poc marge de seguretat ) 1. Plantes innòcues en les dosis recomanades • generalment poc tòxiques • manipulades per la indústria i/o d'ús tradicional • marge de seguretat ampli dosi tòxica dosi terapèutica dosi tòxica dosi terapèutica s marge de seguretat
 17. 17. Són més tòxiques les plantes de muntanya?
 18. 18. Mecanismes de defensa de les plantes • rebuig organolèptic • enverinament • trastorns metabòlics hormonals • repel·lents mecànics • repel·lents de contacte • al·lèrgies i sistema immunitari (humans!) • estructures anatòmiques
 19. 19. Acció mecànica Cards
 20. 20. Rebuig organolèptic Euphorbia sp. (lletereses)
 21. 21. Enverinament Rhododendrum ferrugineum (neret)
 22. 22. Trastorns metabòlics hormonals 16-dehidropregnenolona Dioscorea sp. Diosgenina
 23. 23. Repel·lents mecànics
 24. 24. Toxicodendron radicans desprèn 3-pentadecanodienil catecol (urushiol) Repel·lents sense contacte
 25. 25. Al·lèrgies
 26. 26. Principals vies d’intoxicació • Via digestiva • Via cutània • Via respiratòria
 27. 27. Via digestiva Fruits vistosos Flors vistoses Daphne cneorum (dafne pirinenca) Ilex aquifolium (boix grèvol) Taxus baccata (teix)
 28. 28. Via cutània Heracleum sphondylium (bellerenca) Clematis vitalba (vidalba, herba dels leprosos)
 29. 29. Pinus sylvestris (pi roig)Genista purgans (bàlec) Via respiratòria
 30. 30. Incidència i morbilitat A. En els nens (accidental i involuntari)
 31. 31. Incidència i morbilitat Daphne mezereum (tintorell) Solanum dulcamara (dolçamara) Asparagus acutifolius (esparreguera)
 32. 32. B. En els adults: Incidència i morbilitat • Per contacte • Per ingesta: - Ús alimentari - Ús terapèutic: · Ignorància del perill · Error en la identificació de l’espècie · Risc associat a la fitoteràpia Ús LÚDIC (al·lucinògen)
 33. 33. Incidència i morbilitat Efectes secundaris i reaccions no desitjades en les plantes medicinals: a) La planta té fama de NO tòxica b) La planta és tòxica però el consumidor ho ignora c) La planta és tòxica i la dosis no es respecta d) Confusió amb la planta medicinal utilitzada e) La planta està contaminada f) Existeix interacció medicamentosa Trifolium alpinum (regalèssia de muntanya)
 34. 34. TOP TEN de plantes tòxiques dels Pirineus
 35. 35. · ALCALOIDES · HETERÒSIDS · OLIS ESSENCIALS · FITOESTRÒGENS · OXALATS · AGENTS FOTOSENSIBILITZANTS · PROTEÏNES, PÈPTIDS I AMINOÀCIDS Tipus de substàncies tòxiques Buxus sempervirens (boix)
 36. 36. Alcaloides TIPUS: Segons la seva natura química s’agrupen en: • Alcaloides diterpènics • Alcaloides esteroídics • Alcaloides derivats de la isoquinoleïna i del fenantré • Alcaloides amb un nucli tropànic • Alcaloides pirrolizidínics • Alcaloides derivats de la piridina i la piperidina QUÈ SÓN? Els alcaloides són substàncies orgàniques de caràcter bàsic amb una activitat fisiològica molt intensa a dosis baixes i on en la seva fórmula sempre hi intervé el nitrogen. Senecio inaequidens (seneci del Cap)
 37. 37. TORA, ACÒNIT… però també escanyallops, matallops o herba verinosa
 38. 38. Aconitum napellus (tora blava) Aconitina • Tota la planta és molt tóxica • Neurotòxica i cardiotòxica • Antineuràlgic, antigotós, antireumàtic
 39. 39. Altres Aconitum (tores grogues) Aconitum lycoctonum Aconitum anthora
 40. 40. VERATRE… però també herba vomitòria, ballestera, el·lebor blanc
 41. 41. • Alcaloides: protoveratrina i gervina • Tota la planta, sobretot el rizoma • Irritació local. Quadre gastrointestinal sever amb depressió respiratòria i convulsions Veratrum album (veratre)
 42. 42. CÒLQUIC… però també safrà bord o safranera borda
 43. 43. • Colquicina • Tota la planta, sobretot corm i fruits • Potent antimitòtic, teratogènic, espermatogènesi deficient Colchicum autumnale (còlquic) • Artritis i gota Crocus vernus Merendera montana
 44. 44. • Alcaloides: taxina / taxol • Tota la planta, excepte l’aril carnós • Neurotòxic i cardiotòxic Taxus baccata (teix) • Antineoplàsic
 45. 45. • Alcaloides: atropina i escopolamina • Tota la planta, especialmente fulles • Acció sobre el sistema nerviós Atropa belladonna i Hyoscyamus albus • Anticolinèrgic
 46. 46. · ALCALOIDES · HETERÒSIDS · OLIS ESSENCIALS · FITOESTRÒGENS · OXALATS · AGENTS FOTOSENSIBILITZANTS · PROTEÏNES, PÈPTIDS I AMINOÀCIDS Tipus de substàncies tòxiques Convallaria majalis (muget)
 47. 47. Heteròsids o glucòsids TIPUS: Hi ha 4 tipus de glucòsids importants des del punt de vista toxicològic: • glucòsids cardenòlids • saponòsids i saponines • glucosinolats • glucòsids cianogenètics QUÈ SÓN? Substàncies orgàniques formades per un o més sucres i combinades amb altres molècules no ensucrades anomenades genèricament aglicones Sambucus ebulus (èvol, matacà, cànem bord)
 48. 48. Glucòsids cardíacs o cardenòlids Heteròsids que tenen activitat cardiotònica Simptomatologia: taquicàrdia molt manifesta per bé que es donen moltes alteracions gastrointestinals Adonis vernalis (adonis)
 49. 49. • Digitoxina i digitalina • Tota la planta • Potent cardiotòxic • Cardiotònic Digitalis purpurea (didalera) Digitalis lutea
 50. 50. • Heteròsids cardiotònics: Helleborina • Tota la planta Helleborus foetidus (marxívol, el·lèbor) • Bradicàrdia i hipotensió severa, vesicant, símptomes digestius
 51. 51. Saponines i saponòsids Compostos molt amargants que formen escuma fins i tot a baixes concentracions. Els saponòsids tenen una forta acció hemolítica Les saponines provoquen paràlisi de la musculatura respiratòria Verbascum sp. (bleneres) Saponaria sp. (saboneres)
 52. 52. · ALCALOIDES · HETERÒSIDS · OLIS ESSENCIALS · FITOESTRÒGENS · OXALATS · AGENTS FOTOSENSIBILITZANTS · PROTEÏNES, PÈPTIDS I AMINOÀCIDS Tipus de substàncies tòxiques Oxalis acetosella (pa de cucut de bosc)
 53. 53. Oxalats Molts oxalats són solubles i en el torrent sanguini es combinen fàcilment amb els ions calci i magnesi produint sals insolubles (oxalat càlcic i oxalat magnèsic) que precipiten en el túbuls renals i ocasionen càlculs i lesions en els ronyons Rumex acetosella (agrella) Chenopodium sp. (sarrons)
 54. 54. · ALCALOIDES · HETERÒSIDS · OLIS ESSENCIALS · FITOESTRÒGENS · OXALATS · AGENTS FOTOSENSIBILITZANTS · PROTEÏNES, PÈPTIDS I AMINOÀCIDS Tipus de substàncies tòxiques
 55. 55. Agents fotosensibilitzants La fototoxicitat d'alguns compostos es deu a la suma de tres factors: contacte amb la planta que els conté, pell humida i acció de les radiacions ultraviolades. Això provoca en aquelles persones sensibles fitofotodermatitis més o menys agudes. Les substàncies químiques responsables de fotosensibilització solen ser substàncies cumaríniques complexes. Dictamnus albus (lletimó) Ficus carica (figuera) Hypericum maculatum (hipèric maculat)
 56. 56. • Furanocumarines i psoralens • Tota la planta, però en especial els fruits • Fototoxicitat amb dermatitis de contacte. Fortament vesicant amb hiperpigmentació Heracleum spondylium (bellerenca)
 57. 57. • Làtex: resines i esters del forbol • Tota la planta • Provoca dermatitis de contacte. Fortament càustic de les mucoses vesicant de la pell Euphorbia sp (lletereses)
 58. 58. · ALCALOIDES · HETERÒSIDS · OLIS ESSENCIALS · FITOESTRÒGENS · OXALATS · AGENTS FOTOSENSIBILITZANTS · PROTEÏNES, PÈPTIDS I AMINOÀCIDS Tipus de substàncies tòxiques
 59. 59. Proteïnes, pèptids i aminoàcids Les proteïnes són polipèptids d'alt pes molecular que per hidròlisi alliberen aminoàcids. Algunes proteïnes vegetals poden provocar, en persones sensibles, reaccions anafilàctiques i al·lèrgies generalitzades bé per contacte amb la planta, bé per la seva ingesta. Fragaria vesca (maduixera)
 60. 60. • Pèptid anomenat viscotoxina • Tota la planta, molt els fruits • Quadre gastrointestinal. En els casos greus simptomatologia cardíaca • Havia estat utilitzat com a diürètic Viscum album (vesc)
 61. 61. • Histamina, serotonina i àcid fòrmic • Fulles i flors • Urticant i pruriginós • Reconstituent, hipoglucemiant, diürètic Urtica dioica (ortiga)
 62. 62. “ Només podem estimar allò que coneixem bé” en el que ens és bo i ens cura... i també el que ens encisa... però ens pot fer mal
 • natkura

  Sep. 25, 2016

Els excursionistes amb les seves caminades per la muntanya sovint es fixen amb la flora que envolta els paratges de més altitud. Aquestes plantes, sovint, lluny de ser amables i bondadoses, amaguen algun tipus de toxicitat que cal conèixer.

Views

Total views

1,257

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×