Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació a les universitats de parla catalana

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 29 Ad

Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació a les universitats de parla catalana

Download to read offline

Contribució presentada a les jornades "Redefiniendo la Universidad" organitzades pel Laboratori de Mitjans Interactius
de la Universitat de Barcelona.

Contribució presentada a les jornades "Redefiniendo la Universidad" organitzades pel Laboratori de Mitjans Interactius
de la Universitat de Barcelona.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (18)

Similar to Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació a les universitats de parla catalana (20)

Advertisement

More from Joan Simon (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació a les universitats de parla catalana

 1. 1. JORNADA: REDEFINIENDO LA UNIVERSIDAD 4-5 de setembre de 2012 Semipresencialitat: estat actual i recomanacions per a la seva implementació a les universitats de parla catalana Joan Simon Grup d’Innovació Docent GIBAF
 2. 2. 1. GÈNESI del PROJECTE 2. Alguns RESULTATS DESTACABLES 3. Algunes RECOMANACIONS
 3. 3. Concessió REDICE (novembre 2010) 1. CONTEXT PROJECTE
 4. 4. 2. OBJECTIUS (de la modalitat de docència semipresencial referits a la Xarxa Vives)  Conèixer la situació actual de la modalitat semipresencial  Conèixer les perspectives a curt i mitjà termini en la seva implementació  Identificar diferències i semblances en el model a les diferents universitats  Identificar les singularitats de cada universitat  Correlacionar la tipologia (pública/privada, mida, “politècnica”) d’universitat amb les estratègies de SMP  Fer una anàlisi conjunta dels resultats en format de jornada de debat  Redactar l’informe final del projecte REDICE amb les conclusions
 5. 5. 3. METODOLOGIA 1. Gènesi del projecte institucional UB: reunió VR (juliol 2011) 2. Entrevista Dra. Anguera: (sinergies GIBAF-UB, encàrrec…) (setembre 2011) 3. Servei d’Assessorament a la Recerca (SAR-ICE) / enquesta / Dra. Mercedes Torrado (setembre-octubre 2011) 4. Identificació dels VR amb responsabilitat en l’àmbit de la Xarxa Vives 5. Comunicació institucional (des de VR-UB a VRs-Xarxa) 6. Contacte telefònic i tramesa del qüestionari per correu electrònic 7. Entrevistes personalitzades a 20 universitats (maig-juliol) 8. Resultats preliminars - Jornada de semipresencialitat a la UB (11 juliol 2012) 9. Explotació de les dades a partir de les gravacions (juliol-setembre 2012) 10. Organització de la Jornada Semipresencialitat Xarxa Vives (28 de setembre)
 6. 6. 3. METODOLOGIA (àmbit de l’estudi) • Universitat Abat Oliba CEU • Universitat Miguel Hernández d’Elx • Universitat d’Alacant • Universitat Oberta de Catalunya • Universitat d’Andorra • Universitat de Perpinyà Via Domitia • Universitat Autònoma de Barcelona • Universitat Politècnica de Catalunya • Universitat de Barcelona • Universitat Politècnica de València • Universitat de Girona • Universitat Pompeu Fabra • Universitat de les Illes Balears • Universitat Ramon Llull • Universitat Internacional de Catalunya • Universitat Rovira i Virgili • Universitat Jaume I • Universitat de València • Universitat de Lleida • Universitat de Vic
 7. 7. 3. METODOLOGIA (format del qüestionari)
 8. 8. 3. METODOLOGIA (àmbits principals del qüestionari) 1. CONCEPTUALITZACIÓ 2. CONTEXTUALITZACIÓ 3. POLÍTICA INSTITUCIONAL 4. VALORACIÓ INSTITUCIONAL 5. APLICACIÓ EN EL CONTEXT ACTUAL 6. ESTRATÈGIES INSTITUCIONALS 7. COOPERACIÓ INSTITUCIONAL 8. RECURSOS 9. ESTALVI INSTITUCIONAL 10. METODOLOGIA DOCENT 11. PERFIL PROFESSORAT 12. RECONEIXEMENT DOCENT 13. FORMACIÓ PROFESSORAT 14. ALUMNAT
 9. 9. 3. METODOLOGIA (entrevista)  Entrevista personal (1 h aprox.)  Gravació entrevista (mp3 / smartphone / tablet…)  En general, força facilitats / Algunes reticències  Problemàtica amb els períodes electorals (UAB, UA…)  Interès sincer per participar en el projecte (UOC)  Suport institucional constant des del VR-UB
 10. 10. 4. Resultats: decàleg
 11. 11. Manca de normatives específiques sobre la semipresencialitat
 12. 12. Notable diversitat d’estratègies en la docència SMP: a) graus SMP (“ANECA”) com a valor afegit (dobles titulacions) b) aposta per la internacionalització (2n i 3r cicle) c) com a estratègia de posicionament en el context universitari (UOC, UdA)
 13. 13. Aposta a curt i mitjà termini: 2n cicle (màsters) i formació continuada
 14. 14. Manca i dificultat de proves pilot actuals en el 1r cicle excepte per necessitats geogràfiques
 15. 15. Recursos tecnològics ja disponibles i en general suficients: en la majoria d’universitats basats en la plataforma Moodle
 16. 16. La semipresencialitat no constitueix cap estalvi a nivell institucional si n’exceptuem els espais
 17. 17. En general, reconeixement docent igual (SMP = P) i preu crèdit també SMP = P. El primer any s’admet un notable sobreesforç
 18. 18. Manca de resistència a la SMP per part del professorat. S’admet que aquesta modalitat s’acosta més als postulats de Bolonya
 19. 19. Canvis necessaris en el rol: del professor (més orientador) i de l’estudiant (més responsabilitat i autodisciplina)
 20. 20. Totes les universitats estan molt interessades en els resultats de l'enquesta i de la taula rodona d’aquest setembre
 21. 21. TOTAL SINTONIA La totalitat de les universitats creuen que hauran d’augmentar l’oferta de semipresencialitat
 22. 22. Algunes RECOMANACIONS 1. Formar part dels objectius i missió de la institució 2. Identificar les fortaleses i debilitats de la SMP 3. Disposar d’un pla d’avaluació específic per a la SMP
 23. 23. 1. Formar part de la missió; objectius institucionals clars 1a. Conceptualització no tecnològica del que és la SMP 1b. Directrius: propietat intel·lectual, drets d’autors, etc. 1c. Procés proactiu, no reactiu Cal que la modalitat SMP formi part de la missió i visió institucional per a proporcionar una base sòlida per a l'assignació de recursos i serveixi com a baròmetre per assegurar que l'esforç és consistent amb l'estratègia global de la institució
 24. 24. 2. Identificació de fortaleses i debilitats de la SMP Resistència per part dels professors o dels caps de departament?... La càrrega de treballs del professors està prou considerada?....Hi ha recursos suficients per desenvolupar, implementar i mantenir la SMP? A més, cal subministrar informació suficient que ha de fer-se arribar a tota la comunitat universitària.
 25. 25. Incentivar la recerca en SMP 3. Disposar d’un pla d’avaluació específic Sempre cal mesurar els resultats enfront els objectius inicials. A més, aquesta avaluació permetrà assegurar- ne la sostenibilitat i escalabilitat futura i proporcionar un circuit de retroalimentació que validi el progrés de la iniciativa o suggereixi correccions urgents.
 26. 26. Natura multifacètica, novedosa i... aclaparadora
 27. 27. Jornada Semipresencialitat Xarxa Vives (28 de setembre de 2012) 09:30 – 09:45 h Presentació 09.45 – 10:30 h Semipresencialitat: estat de la qüestió a les universitats de la Xarxa Vives 10:30 – 11:30 h La semipresencialitat: un objectiu o una estratègia? (taula rodona) 11:30 – 12:00 h Pausa cafè 12:00 – 13:00 h La semipresencialitat: inversió o estalvi? (taula rodona) 13:00 – 13.45 h Discussió i cloenda Aula Magna - UB
 28. 28. Anna Rovira, Cèsar Blanché, Maria Bosch, Joan Simon i Carles Benedí
 29. 29. Gràcies... ... i bona sort!

×