SlideShare a Scribd company logo

Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Grau de farmàcia

Comunicació en pòster presentat a les 8a Trobada de Professorat de Ciències de la Salut. Barcelona, 4-6 de febrer de 2015. Universitat de Barcelona. Signat per: Aróztegui, M.; Bernal, A.; Bonet, F.; Bosque, R.; Cambras, T.; Canudas, A.; Domínguez, A.; Engel, P.; Escribano, E.; Fernández, C.; Folch, M.; Llobet, J. M.; López, C.; March, M.; Marquès, A.; Marrero, P. F.; Miquel, J.; Muñoz, M.; Palazón, J.; Puignou, L.; Pujol, D.; Simon, J.; Tebar, F.; Ticó, J. R.; Escubedo, E.; Zulaica, E. (2015). Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del TFG de Farmàcia (UB).

1 of 1
Download to read offline
El TFG del grau de Farmàcia UB es porta a terme en el marc d’un àmbit docent principal i inclou coneixements de com a mínim dos àmbits docents addicionals atès la seva funció integradora. En el moment de
definir les directrius i organització de l’assignatura, es van establir a la Facultat de Farmàcia 27 àmbits docents.
Tanmateix, les característiques del TFG quant a tipus de projectes o estudis es van establir inicialment en base a tres opcions: 1) La revisió, la documentació i la investigació bibliogràfica; 2) L’elaboració d’un
treball d’investigació en departaments universitaris i 3) Activitats portades a terme en empreses o altres institucions.
Després de tres cursos d’impartició de l’assignatura i l’actual, es revisen i presenten les dades del procés d’assignació dels estudiants als diferents àmbits docents dels cursos 2013-14 i 2014-15 a fi de valorar les
preferències dels estudiants en relació a l’àmbit docent principal del seu treball. Tanmateix, es revisa el tipus de treball que desenvolupen així com la seva conformitat amb el tema assignat.
Les dades estadístiques s’han estret de la base de dades generada en el procés de preinscripció i assignació. D’altra banda, les dades sobre el tipus de treball les va proporcionar el professorat integrant de la
Comissió de TFG (CTFG) revisant els treballs presentats el curs 2013-14. A través d’una enquesta en l’espai de l’assignatura en el campus virtual, es va demanar als estudiants del curs 2014-15 les preferències
respecte al tema d’estudi del seu TFG.
INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
CONCLUSIONS
• El procés de preinscripció dels estudiants regula l’assignació a l’àmbit d’una forma eficient.
Una elevada proporció d’estudiants realitza el seu treball en l’àmbit escollit en primera o
segona opció, tot i que en aquest curs s’observa un increment del nombre d’estudiants
adscrits en àmbits no preferents (veure graf 5).
• Els estudiants escullen l’àmbit per interès sobre els temes oferts i els agrada, en general,
treballs de diferents àmbits docents.
• El nombre de treballs proposats pels estudiants també és semblant en els diferents cursos
(un 20%, veure taula 1). L’interès pel tema sembla ser també el motiu principal per
proposar-lo.
• La diferència de nota mitja dels estudiants en els diferents àmbits ( veure taula 2) es podria
relacionar amb el nombre de places ofertes per l’àmbit o en el coneixement de la matèria
en el moment de la preinscripció.
• Al voltant del 35% dels treballs presentats pels estudiants en el curs 2013-14 presentaven
un estudi de camp o recerca relacionat amb el tema d’estudi. El nombre de treballs que
s’han ofert aquest curs (molt semblant al curs passat) amb aquesta orientació és una mica
inferior. La dedicació mitja a la tasca experimental es troba al voltant d’un 30% de la
dedicació global (veure graf 4).
• La majoria dels treballs desenvolupats són revisions bibliogràfiques.
• Prop d’un 60% dels estudiants es mostra conforme amb el treball assignat i mostra una
bona disposició per afrontar-lo.
Email de contacto*: zulaica@ub.edu; eescubedo@ub.edu
Aróztegui, M.; Bernal, A.; Bonet, F.; Bosque, R.; Cambras, T.; Canudas, A.; Domínguez, A.; Engel, P.; Escribano, E.; Fernández, C.; Folch, M.; Llobet, J. M.; López,
C.; March, M.; Marquès, A.; Marrero, P. F.; Miquel, J.; Muñoz, M.; Palazón, J.; Puignou, L.; Pujol, D.; Simon, J.; Tebar, F.; Ticó, J. R.; Escubedo, E.; Zulaica, E.*
Comissió de TFG (CTFG), Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona.
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del TFG de Farmàcia (UB)
Els estudiants es preinscriuen mitjançant una plataforma
digital on manifesten les seves preferències en relació als
projectes que ofereix el professorat dels diferents àmbits
docents. Aquest procés regula l’assignació a un àmbit.
Tanmateix, els estudiants poden proposar un projecte de
TFG que és valorat per la CTFG.
ASSIGNACIÓ A L’ ÀMBIT DOCENT
Relació d’estudiants assignats als diferents àmbits docents.
Gràfic 5: ordre de preferència en
que l’estudiant va situar, en la
preinscripció, l’àmbit que
finalment li ha estat assignat
Per exemple, en el curs 2014-15, el
nombre de treballs oferts pel
professorat ha estat de 246 i s’han
matriculat 278 estudiants. Els estudiants
que han proposat un treball i aquest ha
estat acceptat per la CTFG (64) s’han
incorporat directament a l’àmbit
docent. La resta, 214 estudiants, s’han
assignat d’acord amb els criteris
establerts.
Taula 1: treballs oferts pel professorat o
proposats pels estudiants
PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ: TREBALLS OFERTS O PROPOSATS
Gràfic 6: assignació als diferents àmbits docents
L’OPINIÓ DELS ESTUDIANTS
CURS 2014-15
Gràfic 7: tipus de treball realitzat pels estudiants el curs 2013-14
RESULTATS
Una quarta part aproximadament dels treballs oferts pel
professorat preveu una dedicació per part de l’alumne a una
tasca experimental o de camp. En alguns àmbits, tots els
treballs s’ofereixen amb aquesta orientació, en d’altres cap. La
mitjana d’hores prevista per treball per aquesta finalitat és en
general, inferior a 50 % de les hores de dedicació (6 ECTS).
Gràfics 2, 3 i 4: tipologia dels treballs oferts pel professorat i dedicació prevista a una recerca o treball de camp
METODOLOGIA
Un 49,5% d’estudiants va contestar
l’enquesta orientada a conèixer les
seves preferències i motivacions a
l’hora de decidir-se per un àmbit
docent i el tema d’estudi.
ÀMBIT DOCENT NNota mitja
Farmacognòsia i Fitoteràpia 7,75
Fisiologia i Fisiopatologia 7,66
Farmacologia i Terapèutica 7,24
Química Farmacèutica 7,22
Nutrició i Bromatologia 7,09
Matemàtica Aplicada i Bioestadística 7,00
Bioquímica i Biologia Molecular 6,91
Microbiologia 6,89
Fisiologia Vegetal 6,83
Toxicologia 6,76
Història de la farmàcia 6,71
Botànica Farmacèutica 6,70
Química Orgànica 6,64
Tecnologia Farmacèutica 6,63
Legislació i Deontologia 6,57
Parasitologia 6,57
Farmàcia Pràctica 6,49
Fisicoquímica i Tècniques Instrumentals 6,44
Farmàcia Clínica, Atenció Far. i F. Assistencial 6,39
Química Inorgànica 6,38
Biologia Cel·lular 6,35
Immunologia 6,33
Biofarmàcia i Farmacocinètica 6,29
Salut Pública 6,28
Sanitat i Gestió Ambiental 6,23
El procés d’adscripció a l’àmbit es fa per rigorós ordre de nota
mitja de l’expedient (ponderada pel nombre de crèdits superats)
tenint en compte les preferències manifestades en relació a
l’àmbit. Dins de l’àmbit, el coordinador assigna els treballs i tutors
als estudiants seguint el mateix criteri.
Taula 2: nota mitja dels
estudiants en els diferents
àmbits assignats. Curs 2014-15.
El nombre de treballs que ofereix l’àmbit és
funció de la seva força docent així com del
nombre de crèdits troncals que imparteix a
l’ensenyament.

Recommended

00 presentacio sessio-informativa-acces-universitats2018
00 presentacio sessio-informativa-acces-universitats201800 presentacio sessio-informativa-acces-universitats2018
00 presentacio sessio-informativa-acces-universitats2018triaalbiol
 
Clase 1 a etiquetado formula magistral
Clase 1 a etiquetado formula magistralClase 1 a etiquetado formula magistral
Clase 1 a etiquetado formula magistralEDWIN POMATANTA
 
Semana 6 a grupos terapeuticos en_dermatologia
Semana 6 a grupos terapeuticos en_dermatologiaSemana 6 a grupos terapeuticos en_dermatologia
Semana 6 a grupos terapeuticos en_dermatologiaEDWIN POMATANTA
 
Clase 1 a Etiquetado formula magistral
Clase 1 a Etiquetado formula magistralClase 1 a Etiquetado formula magistral
Clase 1 a Etiquetado formula magistralEDWIN POMATANTA
 

More Related Content

Similar to Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Grau de farmàcia

Programa diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyamentPrograma diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyamenttridimensional
 
Resultats entrevista professorat aula oberta
Resultats entrevista professorat aula obertaResultats entrevista professorat aula oberta
Resultats entrevista professorat aula obertaMireia FG
 
Gestiocurriculum Lleida.Pps
Gestiocurriculum Lleida.PpsGestiocurriculum Lleida.Pps
Gestiocurriculum Lleida.PpsCarme Barba
 
20 22 llibret batxillerat
20 22 llibret batxillerat20 22 llibret batxillerat
20 22 llibret batxilleratinstiquercus
 
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAManuela Rubio
 
Gestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleidamcunille
 
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de FarmàciaDesenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de FarmàciaUniversity of Barcelona
 
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Joan Simon
 
Batxillerat annex 2 td r def setembre 2011
Batxillerat annex 2 td r def setembre 2011Batxillerat annex 2 td r def setembre 2011
Batxillerat annex 2 td r def setembre 2011iesmontserratroig
 
Avaluacio Loe 17nov2008
Avaluacio Loe 17nov2008Avaluacio Loe 17nov2008
Avaluacio Loe 17nov2008cucufato
 
Programació de centre 10 11
Programació de centre 10 11Programació de centre 10 11
Programació de centre 10 11Manel Apio
 
Tutoria batxillerat
Tutoria batxilleratTutoria batxillerat
Tutoria batxilleratfiloinfanta
 
Sessio grau de medicina 20 02 2016
Sessio grau de medicina 20 02 2016Sessio grau de medicina 20 02 2016
Sessio grau de medicina 20 02 2016JAUME GRAU CANO
 
Informacio acces-i-admissio-2017
Informacio acces-i-admissio-2017Informacio acces-i-admissio-2017
Informacio acces-i-admissio-2017triaalbiol
 
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 

Similar to Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Grau de farmàcia (20)

Bio geo 2015 2016
Bio geo 2015 2016Bio geo 2015 2016
Bio geo 2015 2016
 
Programa diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyamentPrograma diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyament
 
Resultats entrevista professorat aula oberta
Resultats entrevista professorat aula obertaResultats entrevista professorat aula oberta
Resultats entrevista professorat aula oberta
 
Gestiocurriculum Lleida.Pps
Gestiocurriculum Lleida.PpsGestiocurriculum Lleida.Pps
Gestiocurriculum Lleida.Pps
 
20 22 llibret batxillerat
20 22 llibret batxillerat20 22 llibret batxillerat
20 22 llibret batxillerat
 
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
 
Xerrada Orientació Acadèmica 2016
Xerrada Orientació Acadèmica 2016Xerrada Orientació Acadèmica 2016
Xerrada Orientació Acadèmica 2016
 
Gestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum LleidaGestiocurriculum Lleida
Gestiocurriculum Lleida
 
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de FarmàciaDesenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
 
Procediment eso febrer 2010
Procediment eso febrer 2010Procediment eso febrer 2010
Procediment eso febrer 2010
 
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
 
Batxillerat annex 2 td r def setembre 2011
Batxillerat annex 2 td r def setembre 2011Batxillerat annex 2 td r def setembre 2011
Batxillerat annex 2 td r def setembre 2011
 
Avaluacio Loe 17nov2008
Avaluacio Loe 17nov2008Avaluacio Loe 17nov2008
Avaluacio Loe 17nov2008
 
Programació de centre 10 11
Programació de centre 10 11Programació de centre 10 11
Programació de centre 10 11
 
Tutoria batxillerat
Tutoria batxilleratTutoria batxillerat
Tutoria batxillerat
 
Sessio grau de medicina 20 02 2016
Sessio grau de medicina 20 02 2016Sessio grau de medicina 20 02 2016
Sessio grau de medicina 20 02 2016
 
Informacio acces-i-admissio-2017
Informacio acces-i-admissio-2017Informacio acces-i-admissio-2017
Informacio acces-i-admissio-2017
 
Orientació 3r
Orientació 3rOrientació 3r
Orientació 3r
 
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
Els llicenciats de Medicina del Campus de la Salut de Bellvitge i el seu camí...
 
Memòria curs 10 11
Memòria curs 10 11Memòria curs 10 11
Memòria curs 10 11
 

More from Joan Simon

Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaEls Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaJoan Simon
 
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurReflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurJoan Simon
 
es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?Joan Simon
 
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèuticaJoan Simon
 
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaUna aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaJoan Simon
 
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?Joan Simon
 
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASE-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASJoan Simon
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentJoan Simon
 
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Joan Simon
 
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiGIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiJoan Simon
 
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...Joan Simon
 
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...Joan Simon
 
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...Joan Simon
 
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...Joan Simon
 
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...Joan Simon
 
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialTaller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialJoan Simon
 
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadEstrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadJoan Simon
 
Edutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadEdutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadJoan Simon
 
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...Joan Simon
 
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuinaLa trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuinaJoan Simon
 

More from Joan Simon (20)

Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaEls Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
 
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurReflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
 
es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?
 
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
 
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaUna aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
 
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
 
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASE-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació Docent
 
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
 
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiGIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
 
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
 
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
 
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
 
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
 
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
 
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialTaller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
 
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadEstrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
 
Edutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadEdutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidad
 
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
 
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuinaLa trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
 

Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Grau de farmàcia

 • 1. El TFG del grau de Farmàcia UB es porta a terme en el marc d’un àmbit docent principal i inclou coneixements de com a mínim dos àmbits docents addicionals atès la seva funció integradora. En el moment de definir les directrius i organització de l’assignatura, es van establir a la Facultat de Farmàcia 27 àmbits docents. Tanmateix, les característiques del TFG quant a tipus de projectes o estudis es van establir inicialment en base a tres opcions: 1) La revisió, la documentació i la investigació bibliogràfica; 2) L’elaboració d’un treball d’investigació en departaments universitaris i 3) Activitats portades a terme en empreses o altres institucions. Després de tres cursos d’impartició de l’assignatura i l’actual, es revisen i presenten les dades del procés d’assignació dels estudiants als diferents àmbits docents dels cursos 2013-14 i 2014-15 a fi de valorar les preferències dels estudiants en relació a l’àmbit docent principal del seu treball. Tanmateix, es revisa el tipus de treball que desenvolupen així com la seva conformitat amb el tema assignat. Les dades estadístiques s’han estret de la base de dades generada en el procés de preinscripció i assignació. D’altra banda, les dades sobre el tipus de treball les va proporcionar el professorat integrant de la Comissió de TFG (CTFG) revisant els treballs presentats el curs 2013-14. A través d’una enquesta en l’espai de l’assignatura en el campus virtual, es va demanar als estudiants del curs 2014-15 les preferències respecte al tema d’estudi del seu TFG. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS CONCLUSIONS • El procés de preinscripció dels estudiants regula l’assignació a l’àmbit d’una forma eficient. Una elevada proporció d’estudiants realitza el seu treball en l’àmbit escollit en primera o segona opció, tot i que en aquest curs s’observa un increment del nombre d’estudiants adscrits en àmbits no preferents (veure graf 5). • Els estudiants escullen l’àmbit per interès sobre els temes oferts i els agrada, en general, treballs de diferents àmbits docents. • El nombre de treballs proposats pels estudiants també és semblant en els diferents cursos (un 20%, veure taula 1). L’interès pel tema sembla ser també el motiu principal per proposar-lo. • La diferència de nota mitja dels estudiants en els diferents àmbits ( veure taula 2) es podria relacionar amb el nombre de places ofertes per l’àmbit o en el coneixement de la matèria en el moment de la preinscripció. • Al voltant del 35% dels treballs presentats pels estudiants en el curs 2013-14 presentaven un estudi de camp o recerca relacionat amb el tema d’estudi. El nombre de treballs que s’han ofert aquest curs (molt semblant al curs passat) amb aquesta orientació és una mica inferior. La dedicació mitja a la tasca experimental es troba al voltant d’un 30% de la dedicació global (veure graf 4). • La majoria dels treballs desenvolupats són revisions bibliogràfiques. • Prop d’un 60% dels estudiants es mostra conforme amb el treball assignat i mostra una bona disposició per afrontar-lo. Email de contacto*: zulaica@ub.edu; eescubedo@ub.edu Aróztegui, M.; Bernal, A.; Bonet, F.; Bosque, R.; Cambras, T.; Canudas, A.; Domínguez, A.; Engel, P.; Escribano, E.; Fernández, C.; Folch, M.; Llobet, J. M.; López, C.; March, M.; Marquès, A.; Marrero, P. F.; Miquel, J.; Muñoz, M.; Palazón, J.; Puignou, L.; Pujol, D.; Simon, J.; Tebar, F.; Ticó, J. R.; Escubedo, E.; Zulaica, E.* Comissió de TFG (CTFG), Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona. Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del TFG de Farmàcia (UB) Els estudiants es preinscriuen mitjançant una plataforma digital on manifesten les seves preferències en relació als projectes que ofereix el professorat dels diferents àmbits docents. Aquest procés regula l’assignació a un àmbit. Tanmateix, els estudiants poden proposar un projecte de TFG que és valorat per la CTFG. ASSIGNACIÓ A L’ ÀMBIT DOCENT Relació d’estudiants assignats als diferents àmbits docents. Gràfic 5: ordre de preferència en que l’estudiant va situar, en la preinscripció, l’àmbit que finalment li ha estat assignat Per exemple, en el curs 2014-15, el nombre de treballs oferts pel professorat ha estat de 246 i s’han matriculat 278 estudiants. Els estudiants que han proposat un treball i aquest ha estat acceptat per la CTFG (64) s’han incorporat directament a l’àmbit docent. La resta, 214 estudiants, s’han assignat d’acord amb els criteris establerts. Taula 1: treballs oferts pel professorat o proposats pels estudiants PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ: TREBALLS OFERTS O PROPOSATS Gràfic 6: assignació als diferents àmbits docents L’OPINIÓ DELS ESTUDIANTS CURS 2014-15 Gràfic 7: tipus de treball realitzat pels estudiants el curs 2013-14 RESULTATS Una quarta part aproximadament dels treballs oferts pel professorat preveu una dedicació per part de l’alumne a una tasca experimental o de camp. En alguns àmbits, tots els treballs s’ofereixen amb aquesta orientació, en d’altres cap. La mitjana d’hores prevista per treball per aquesta finalitat és en general, inferior a 50 % de les hores de dedicació (6 ECTS). Gràfics 2, 3 i 4: tipologia dels treballs oferts pel professorat i dedicació prevista a una recerca o treball de camp METODOLOGIA Un 49,5% d’estudiants va contestar l’enquesta orientada a conèixer les seves preferències i motivacions a l’hora de decidir-se per un àmbit docent i el tema d’estudi. ÀMBIT DOCENT NNota mitja Farmacognòsia i Fitoteràpia 7,75 Fisiologia i Fisiopatologia 7,66 Farmacologia i Terapèutica 7,24 Química Farmacèutica 7,22 Nutrició i Bromatologia 7,09 Matemàtica Aplicada i Bioestadística 7,00 Bioquímica i Biologia Molecular 6,91 Microbiologia 6,89 Fisiologia Vegetal 6,83 Toxicologia 6,76 Història de la farmàcia 6,71 Botànica Farmacèutica 6,70 Química Orgànica 6,64 Tecnologia Farmacèutica 6,63 Legislació i Deontologia 6,57 Parasitologia 6,57 Farmàcia Pràctica 6,49 Fisicoquímica i Tècniques Instrumentals 6,44 Farmàcia Clínica, Atenció Far. i F. Assistencial 6,39 Química Inorgànica 6,38 Biologia Cel·lular 6,35 Immunologia 6,33 Biofarmàcia i Farmacocinètica 6,29 Salut Pública 6,28 Sanitat i Gestió Ambiental 6,23 El procés d’adscripció a l’àmbit es fa per rigorós ordre de nota mitja de l’expedient (ponderada pel nombre de crèdits superats) tenint en compte les preferències manifestades en relació a l’àmbit. Dins de l’àmbit, el coordinador assigna els treballs i tutors als estudiants seguint el mateix criteri. Taula 2: nota mitja dels estudiants en els diferents àmbits assignats. Curs 2014-15. El nombre de treballs que ofereix l’àmbit és funció de la seva força docent així com del nombre de crèdits troncals que imparteix a l’ensenyament.