SlideShare a Scribd company logo

L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en grups grans

Pòster presentat pel GIBAF a les Jornades "Aula Moodle" a Barcelona el 14 de novembre de 2014

1 of 1
Download to read offline
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència
d’autoavaluació i coavaluació en grups grans
TITOL EXPERIÈNCIA: eTextBook de Famílies de plantes medicinals
Escenari Assignatura troncal Botànica Farmacèutica (grau de Farmàcia)
amb 2 grups-classe (180 estudiants)
Nivell Segon semestre de
primer curs
Fase de la
seqüència
formativa
Inicial
Desenvolupament
Tancament
Actors Alumnat i Grup d’innovació docent de Botànica Aplicada a les
Ciències Farmacèutiques (GIBAF)
Desenvolupament
de l'experiència
· Disseny d’un eTextBook de forma pautada i tutoritzada
· Creació de forma col·laborativa d’un recurs didàctic en obert
· Ús dels tallers d’autoavaluació i coavaluació de Moodle per
millorar el procés d’aprenentatge
· Establiment de les rúbriques d’avaluació
· Tres fases de control i seguiment amb retroacció
· Redacció definitiva del treball amb GoogleDoc
· Publicació conjunta dels resultats al Dipòsit Digital de la UB
Temps que dura
l’experiència
6-12 h
seqüenciada durant
dos mesos
% participació del
total d'alumnat de
l'assignatura
92 % dels
matriculats
Temps de
preparació
professor
15 h
Feedback a
l’alumnat Sí, al cap d’uns dies
de les tres fases
Temps de correcció
20 h
Assessorament per
part del
professorat a
l'alumnat
Sí, de forma
continuada durant
els dos mesos
Té valor per a la
qualificació final de
l'assignatura
Sí: 15 % de
ponderació
Recursos
necessaris
Persones: Grup
d’innovació docent
(5 professors),
tècnica del CRAI
Materials: campus
virtual, Google
Drive, Dipòsit
Digital UB
Grau de satisfacció
alumnat
51 %: Molt alt o alt
38 %: Mitjà
11 % Baix o molt
baix
Grau de satisfacció
del professorat
100 %: Molt alt o
alt
RESULTATS I CONCLUSIONS
• Elevada participació (92 %) dels estudiants en els
tallers d’autoavaluació i coavaluació i baix nivell
d’abandonament.
• Alta percepció per part dels estudiants de la utilitat
formativa de l’autoavaluació: 75 % molt d’acord o
d’acord, 18 % neutre, 7 % en desacord o molt en
desacord.
• Alta percepció per part dels estudiants de la utilitat
formativa de la coavaluació: 55 % molt d’acord o
d’acord, 24 % neutre, 21 % en desacord o molt en
desacord (vegeu fig. 8).
• El taller d’autoavaluació i coavaluació ha permès
assolir les competències transversal plantejades i
una més alta qualitat del producte final (fig. 6-8).
• Gran motivació per la publicació al Dipòsit Digital
(93 % ho consideren útil) del conjunt de les 180
monografies de famílies de plantes medicinals.
• Excel·lent qualitat formal i de contingut dels treballs
(nota mitjana de 7,7) atribuïble a l’autoavaluació i la
coavaluació.
El taller és una activitat integral i sistèmica que
permet tant l'autoavaluació com l'avaluació per
parells amb una flexibilitat molt àmplia per al
professorat. Hi ha dues qualificacions per a un
alumne: una per a la qualitat del seu propi treball i
una altra per a l'avaluació que fa del treball d'altres
alumnes. L'ús d'exemples permet als alumnes
practicar amb enviaments-mostra realitzats pel
professor per a assajar l'avaluació abans d'avaluar
altres enviaments. L'itinerari d'un taller típic el
formen les fases de configuració (fig.1), enviament
(fig. 2), avaluació (fig. 3), avaluació de qualificacions
(fig. 4) i tancament (finalització). En tot moment
l'aplicació permet veure el flux de treball i la fase
actual mitjançant l'eina de planificació del taller.
S'hi mostren totes les fases del taller i es mostra
destacada la fase actual. També es llisten les
tasques que l'usuari té en la fase actual amb la
informació de si s'ha finalitzat, no s'ha finalitzat
encara o fins i tot si s'ha suspès. L’eina permet l’ús
de guies d’avaluació (fig. 5) amb un ample ventall
de possibilitats de puntuació.
Cèsar Blanché, Joan Simon, Carles Benedí, Maria Bosch & Ana M. Rovira
GIBAF (Grup d’Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques)
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
TASQUESESTUDIANTS
Alta al servei de GoogleDocs
compartit
Tria i assignació (wiki CV) del treball
Recepció del model de document i
bibliografia a consultar
Elaboració del primer esborrany
Recepció criteris i rúbrica
d’avaluació
Correccions i modificacions a
l’esborrany
Taller AUTOAVALUACIÓ
Repartiment a l’atzar dels treballs a
coavaluar
Taller COAVALUACIÓ
Negociació i darreres modificacions
del document
QUALIFICACIONS
Cessió de drets de publicació
Validació treballs
assignats
Activació
GoogleDocs
Elaboració model
de document
Elaboració guia
d’avaluació
Retroacció
Retroacció
Valoració del treball
i de les avaluacions
Recopilació en un
únic document
Publicació al Dipòsit
Digital i difusió
TASQUESPROFESSOR
Participants a l’experiència
Fig. Enquesta de satisfacció
FITXA TÈCNICA de l’ACTIVITAT ÚS de l’EINA “TALLER” de MOODLE FLUX de TREBALL dels PARTICIPANTS
123
4 5 6 7
8

Recommended

Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de FarmàciaDesenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de Farmàcia
Desenvolupament de casos clínics transversals al llarg del grau de FarmàciaUniversity of Barcelona
 
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràcticaL'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràctica
L'aprenentatge basat en la indagació i el co-disseny a la pràcticaUniversity of Barcelona
 
Rubrick Analytics: eina de gestió del retorn personalitzat
Rubrick Analytics: eina de gestió del retorn personalitzatRubrick Analytics: eina de gestió del retorn personalitzat
Rubrick Analytics: eina de gestió del retorn personalitzatCésar Pablo Córcoles Briongos
 
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?Joan Simon
 
E-training com a recurs en l’avaluació continuada de Botànica Farmacèutica
E-training com a recurs en l’avaluació continuada de Botànica FarmacèuticaE-training com a recurs en l’avaluació continuada de Botànica Farmacèutica
E-training com a recurs en l’avaluació continuada de Botànica FarmacèuticaUniversity of Barcelona
 
Experiències de millora de funcionalitats del campus ub
Experiències de millora de funcionalitats del campus ubExperiències de millora de funcionalitats del campus ub
Experiències de millora de funcionalitats del campus ubFrancisco Perez
 
Recollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiant
Recollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiantRecollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiant
Recollida de satisfacció al llarg de la vida acadèmica de l’estudiantOficina Oberta d'Innovació
 

More Related Content

Similar to L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en grups grans

La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...Joan Simon
 
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Joan Simon
 
Les noves tecnologies en el treball per competències a la titulacio de psicol...
Les noves tecnologies en el treball per competències a la titulacio de psicol...Les noves tecnologies en el treball per competències a la titulacio de psicol...
Les noves tecnologies en el treball per competències a la titulacio de psicol...Oficina Oberta d'Innovació
 
Qt web 2010
Qt web 2010Qt web 2010
Qt web 2010IES ET
 
Qt web 2010
Qt web 2010Qt web 2010
Qt web 2010IES ET
 
Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació
Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació
Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació Joan Simon
 
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...PERE MARQUES
 
L\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriaL\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriahospitaletcrp
 
Presentació qualifica't insercoop
Presentació qualifica't insercoopPresentació qualifica't insercoop
Presentació qualifica't insercoopFredischs Justionsh
 
Díptic rubrica
Díptic rubricaDíptic rubrica
Díptic rubricaDrassanes
 
Actualitzacio avaluadors e2cat (2015)
Actualitzacio avaluadors e2cat (2015)Actualitzacio avaluadors e2cat (2015)
Actualitzacio avaluadors e2cat (2015)Projecte de Qualitat
 
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...Joan Simon
 
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...Societat Gestió Sanitària
 
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...César Pablo Córcoles Briongos
 
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióManuela Rubio
 

Similar to L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en grups grans (20)

La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
 
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
 
Les noves tecnologies en el treball per competències a la titulacio de psicol...
Les noves tecnologies en el treball per competències a la titulacio de psicol...Les noves tecnologies en el treball per competències a la titulacio de psicol...
Les noves tecnologies en el treball per competències a la titulacio de psicol...
 
Qt web 2010
Qt web 2010Qt web 2010
Qt web 2010
 
Qt web 2010
Qt web 2010Qt web 2010
Qt web 2010
 
Quadre de Comandament i estàndards de Qualitat
Quadre de Comandament i estàndards de QualitatQuadre de Comandament i estàndards de Qualitat
Quadre de Comandament i estàndards de Qualitat
 
Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació
Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació
Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació
 
Ajudant de maquinista offset i manipulador
Ajudant de maquinista offset i manipuladorAjudant de maquinista offset i manipulador
Ajudant de maquinista offset i manipulador
 
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
Recerca SCP: Millora dels resultats acadèmics amb el curriculum bimodal (juny...
 
L\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primàriaL\'avaluació a l\'educació primària
L\'avaluació a l\'educació primària
 
Presentació qualifica't insercoop
Presentació qualifica't insercoopPresentació qualifica't insercoop
Presentació qualifica't insercoop
 
Introducció de la semipresencialitat al grau d'Informació i Documentació
Introducció de la semipresencialitat al grau d'Informació i DocumentacióIntroducció de la semipresencialitat al grau d'Informació i Documentació
Introducció de la semipresencialitat al grau d'Informació i Documentació
 
Article paz
Article pazArticle paz
Article paz
 
Pla docent assignatura
Pla docent assignaturaPla docent assignatura
Pla docent assignatura
 
Díptic rubrica
Díptic rubricaDíptic rubrica
Díptic rubrica
 
Actualitzacio avaluadors e2cat (2015)
Actualitzacio avaluadors e2cat (2015)Actualitzacio avaluadors e2cat (2015)
Actualitzacio avaluadors e2cat (2015)
 
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
 
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
Aplicació de les TIC com a suport d'un programa de recapacitació de professio...
 
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
Activitat continuada amb feedback immediat: estratègia docent per evitar l’ab...
 
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluacióDocuments de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
Documents de centre, AVAC, Indicadors d'avaluació
 

More from Joan Simon

Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaEls Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaJoan Simon
 
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurReflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurJoan Simon
 
es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?Joan Simon
 
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèuticaJoan Simon
 
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaUna aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaJoan Simon
 
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO  EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASE-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO  EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASJoan Simon
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentJoan Simon
 
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...Joan Simon
 
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Joan Simon
 
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiGIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiJoan Simon
 
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...Joan Simon
 
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...Joan Simon
 
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...Joan Simon
 
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialTaller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialJoan Simon
 
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadEstrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadJoan Simon
 
Edutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadEdutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadJoan Simon
 
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...Joan Simon
 
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia  i cuinaLa trilogia de les espècies: botànica, farmàcia  i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuinaJoan Simon
 
Elaboració de rúbriques d'avaluació de competències
Elaboració de rúbriques d'avaluació de competènciesElaboració de rúbriques d'avaluació de competències
Elaboració de rúbriques d'avaluació de competènciesJoan Simon
 
Poster itl revisat
Poster itl revisatPoster itl revisat
Poster itl revisatJoan Simon
 

More from Joan Simon (20)

Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaEls Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
 
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurReflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
 
es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?
 
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
 
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaUna aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
 
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO  EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASE-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO  EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació Docent
 
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
 
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
 
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiGIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
 
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques d...
 
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
 
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
 
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialTaller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
 
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadEstrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
 
Edutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadEdutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidad
 
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
 
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia  i cuinaLa trilogia de les espècies: botànica, farmàcia  i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
 
Elaboració de rúbriques d'avaluació de competències
Elaboració de rúbriques d'avaluació de competènciesElaboració de rúbriques d'avaluació de competències
Elaboració de rúbriques d'avaluació de competències
 
Poster itl revisat
Poster itl revisatPoster itl revisat
Poster itl revisat
 

L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en grups grans

  • 1. L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en grups grans TITOL EXPERIÈNCIA: eTextBook de Famílies de plantes medicinals Escenari Assignatura troncal Botànica Farmacèutica (grau de Farmàcia) amb 2 grups-classe (180 estudiants) Nivell Segon semestre de primer curs Fase de la seqüència formativa Inicial Desenvolupament Tancament Actors Alumnat i Grup d’innovació docent de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF) Desenvolupament de l'experiència · Disseny d’un eTextBook de forma pautada i tutoritzada · Creació de forma col·laborativa d’un recurs didàctic en obert · Ús dels tallers d’autoavaluació i coavaluació de Moodle per millorar el procés d’aprenentatge · Establiment de les rúbriques d’avaluació · Tres fases de control i seguiment amb retroacció · Redacció definitiva del treball amb GoogleDoc · Publicació conjunta dels resultats al Dipòsit Digital de la UB Temps que dura l’experiència 6-12 h seqüenciada durant dos mesos % participació del total d'alumnat de l'assignatura 92 % dels matriculats Temps de preparació professor 15 h Feedback a l’alumnat Sí, al cap d’uns dies de les tres fases Temps de correcció 20 h Assessorament per part del professorat a l'alumnat Sí, de forma continuada durant els dos mesos Té valor per a la qualificació final de l'assignatura Sí: 15 % de ponderació Recursos necessaris Persones: Grup d’innovació docent (5 professors), tècnica del CRAI Materials: campus virtual, Google Drive, Dipòsit Digital UB Grau de satisfacció alumnat 51 %: Molt alt o alt 38 %: Mitjà 11 % Baix o molt baix Grau de satisfacció del professorat 100 %: Molt alt o alt RESULTATS I CONCLUSIONS • Elevada participació (92 %) dels estudiants en els tallers d’autoavaluació i coavaluació i baix nivell d’abandonament. • Alta percepció per part dels estudiants de la utilitat formativa de l’autoavaluació: 75 % molt d’acord o d’acord, 18 % neutre, 7 % en desacord o molt en desacord. • Alta percepció per part dels estudiants de la utilitat formativa de la coavaluació: 55 % molt d’acord o d’acord, 24 % neutre, 21 % en desacord o molt en desacord (vegeu fig. 8). • El taller d’autoavaluació i coavaluació ha permès assolir les competències transversal plantejades i una més alta qualitat del producte final (fig. 6-8). • Gran motivació per la publicació al Dipòsit Digital (93 % ho consideren útil) del conjunt de les 180 monografies de famílies de plantes medicinals. • Excel·lent qualitat formal i de contingut dels treballs (nota mitjana de 7,7) atribuïble a l’autoavaluació i la coavaluació. El taller és una activitat integral i sistèmica que permet tant l'autoavaluació com l'avaluació per parells amb una flexibilitat molt àmplia per al professorat. Hi ha dues qualificacions per a un alumne: una per a la qualitat del seu propi treball i una altra per a l'avaluació que fa del treball d'altres alumnes. L'ús d'exemples permet als alumnes practicar amb enviaments-mostra realitzats pel professor per a assajar l'avaluació abans d'avaluar altres enviaments. L'itinerari d'un taller típic el formen les fases de configuració (fig.1), enviament (fig. 2), avaluació (fig. 3), avaluació de qualificacions (fig. 4) i tancament (finalització). En tot moment l'aplicació permet veure el flux de treball i la fase actual mitjançant l'eina de planificació del taller. S'hi mostren totes les fases del taller i es mostra destacada la fase actual. També es llisten les tasques que l'usuari té en la fase actual amb la informació de si s'ha finalitzat, no s'ha finalitzat encara o fins i tot si s'ha suspès. L’eina permet l’ús de guies d’avaluació (fig. 5) amb un ample ventall de possibilitats de puntuació. Cèsar Blanché, Joan Simon, Carles Benedí, Maria Bosch & Ana M. Rovira GIBAF (Grup d’Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques) Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona TASQUESESTUDIANTS Alta al servei de GoogleDocs compartit Tria i assignació (wiki CV) del treball Recepció del model de document i bibliografia a consultar Elaboració del primer esborrany Recepció criteris i rúbrica d’avaluació Correccions i modificacions a l’esborrany Taller AUTOAVALUACIÓ Repartiment a l’atzar dels treballs a coavaluar Taller COAVALUACIÓ Negociació i darreres modificacions del document QUALIFICACIONS Cessió de drets de publicació Validació treballs assignats Activació GoogleDocs Elaboració model de document Elaboració guia d’avaluació Retroacció Retroacció Valoració del treball i de les avaluacions Recopilació en un únic document Publicació al Dipòsit Digital i difusió TASQUESPROFESSOR Participants a l’experiència Fig. Enquesta de satisfacció FITXA TÈCNICA de l’ACTIVITAT ÚS de l’EINA “TALLER” de MOODLE FLUX de TREBALL dels PARTICIPANTS 123 4 5 6 7 8