SlideShare a Scribd company logo

Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques de botànica farmacèutica

Pòster presentat a les VIII Trobades de Professorat de Ciències de la Salut el 4 de febrer de 2015

1 of 1
Download to read offline
Figura 3. Exemples d’algunes espècies medicinals o tòxiques de l’activitat.
ACTIVITAT D’ORGANOGRAFIA DE PLANTES MEDICINALS,
COMPLEMENT A LES PRÀCTIQUES DE BOTÀNICA FARMACÈUTICA
Maria Bosch*, M. Carme Barceló & Ana Rovira*
*Grup d’innovació en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques.
Secció de Botànica, Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal
i Edafologia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
Introducció i Metodologia
En el marc de l’elaboració de materials docents per a complementar l’estudi de la part pràctica de
l’assignatura troncal Botànica farmacèutica (de 1er curs del Grau de Farmàcia), durant el curs 2013-14
es va realitzar una activitat no presencial avaluable sobre organografia de plantes medicinals, amb la
finalitat de reforçar els coneixements organogràfics que permeten la identificació de les espècies més
significatives en Farmàcia per les seves propietats medicinals, alimentàries i/o tòxiques. L’activitat,
accessible a través del moodle de l’assignatura (Fig. 1), constava de diverses fitxes que contenien
imatges detallades de les diferents parts de la planta, nom científic de l’espècie i de la família i noms
populars, així com els caràcters més rellevants i distintius de cadascuna (Fig. 3).
La llista d’espècies (Fig. 2) es va consensuar entre tots els professors de teoria i en una primera prova
pilot es va desenvolupar per a 20 espècies de plantes (es van excloure les plantes de famílies que ja es
treballen a pràctiques), que els alumnes havien d’estudiar pel seu compte per l’examen pràctic on es va
avaluar aquesta part.
Aquesta activitat permet que l’alumne tingui més exemples visuals de conceptes organogràfics i
morfològics, que els que pot veure en el poc temps que duren les pràctiques, en les quals només
s’incideix en les famílies més rellevants, alhora que insistir en algunes de les espècies més interessants
des del punt de vista farmacèutic. Figura 1. Accés a l’activitat a través del moodle de l’assignatura.
Resultats i Discussió
Fins ara l’examen pràctic de l’assignatura contava de diverses parts: reconeixement de visu de material
estudiat a pràctiques (25 % de la nota), confecció de dues fitxes descriptives de plantes fresques (50 %),
valoració del quadern de pràctiques (25 %) i control d’assistència (descompte de punts per absències no
justificades). Amb la incorporació d’aquesta activitat (12,5 % de la nota) es valoren més els continguts i
menys la nota del quadern (que es redueix al 12,5 %), la resta queda igual.
L’avaluació d’aquesta part va consistir en respondre dues fitxes. Cada una incloïa imatges d’una planta i
de les parts més representatives, i es demanava el nom científic i 4 aspectes organogràfics destacats de
cadascuna (que es podien deduir visualment), que haurien d’ajudar a reconèixer aquestes espècies.
El resultat d’aquesta part va ser força positiu (més d’un 80 % dels alumnes la van superar, amb un 6,6 ±
0,11 sobre 10 de nota mitjana, N=343) (Fig. 4). Tot i així va servir per discernir més que el quadern de
pràctiques (amb el sistema de puntuació anterior, on pesava més el quadern, 5 alumnes si haurien
superat l’examen, mentre que a un estudiant que hauria suspès, aquesta part el va ajudar a aprovar).
Si comparem amb les altres parts, hi ha una major correlació de notes amb les fitxes (R=0,427, P=0) i el
visu (R=0,374, P=0) que valora els continguts, i menys amb la nota dels quaderns (R=0,153, P=0), on es
valora la feina feta, la presentació o aspectes més formals. El resultat es va correlacionar força amb la
nota final de pràctiques de l’assignatura (R=0,643, P=0). Es conclou que hi va haver un bon aprofitament
de l’activitat pels estudiants amb millor qualificació final.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Nota de l'activitat (sobre 10)
Nombred'alumnes
Figura 2. Índex de les espècies desenvolupades en aquesta activitat.
Figura 4. Distribució de notes de l’activitat proposada (curs 2013-14).
Agraïments: a la resta de l’equip docent de l’assignatura C. Benedí, C. Blanché,
S. Garcia, A. Gómez, J. Martin, G. Mas de Xaxars, S. Massó, J. Rull, J. Simon, J.
Vallès i J. Vicens.
Organografia de plantes medicinals
Índex
Aconitum napellus ............................................................................................................ 3
Atropa belladonna ............................................................................................................ 5
Catharanthus roseus......................................................................................................... 7
Coffea arabica................................................................................................................... 9
Colchicum autumnale ..................................................................................................... 11
Digitalis purpurea ........................................................................................................... 13
Erythroxylum coca .......................................................................................................... 15
Eucalyptus globulus ........................................................................................................ 17
Gentiana lutea ................................................................................................................ 19
Ginkgo biloba.................................................................................................................. 21
Gossypium hirsutum ....................................................................................................... 23
Hypericum perforatum ................................................................................................... 25
Illicium verum.................................................................................................................. 27
Papaver somniferum....................................................................................................... 29
Parietaria officinalis........................................................................................................ 31
Taxus baccata ................................................................................................................. 33
Theobroma cacao ........................................................................................................... 35
Tilia platyphyllos ............................................................................................................. 37
Valeriana officinalis ........................................................................................................ 39
Veratrum album.............................................................................................................. 41
2
Organografia de plantes medicinals
Aconitum napellus
3
Organografia de plantes medicinals
Aconitum napellus L. (Ranunculaceae )
Nom comú: acònit, tora blava, matallops, escanyallops
Caràcters mor fològics a destac ar: rizoma napiforme; fulles simples, palmatinèrvies;
inflorescència en raïm; flors zigomorfes , dos pètals transformats en nectaris
pedunculats; fruit en polifol·licle.
4
Organografia de plantes medicinals
Hypericum perforatum
25
Organografia de plantes medicinals
Hypericum perforatum L. (Hypericaceae )
Nom comú: herba de Sant Joan, pericó, herba foradada
Caràcters mo rfològics a destacar: herba; fulles simples, oposades, sèssils, pigallades de
glàndules translúcides i negres; inflorescència en cima, flors grogues, actinomorfes,
dialipètales, estams nombrosos, gineceu tricarpel·lar amb 3 estigmes, ovari súper.
26
Organografia de plantes medicinals
Ginkgo biloba
21
Organografia de plantes medicinals
Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae )
Nom comú: ginkgo
Caràcters morfològics a destacar: arbre caducifoli dioic; fulles simples, flabel·lades,
nervació dicòtoma ; fructificació carnosa .
22
Peu ?Peu ?
Organografia de plantes medicinals
Theobroma cacao
35
Organografia de plantes medicinals
Theobroma cacao L. (Sterculiaceae )
Nom comú: planta del cacau
Caràcters morfològics a destacar: fulles simp les, peciolades, pinnatinèrvies; flors
inserides directament sobre la tija (cauliflores), actinomorfes ; fruit amb nombroses
llavors ovoides.
36

Recommended

Familias aromaticas por MsCs Olga Lucía Guzman
Familias aromaticas por MsCs Olga Lucía GuzmanFamilias aromaticas por MsCs Olga Lucía Guzman
Familias aromaticas por MsCs Olga Lucía GuzmanJosé Vitelio Pineda Monge
 
Las flores de bach aplicadas a los animales
Las flores de bach aplicadas a los animalesLas flores de bach aplicadas a los animales
Las flores de bach aplicadas a los animalesNatkura Aplicada
 
Pharmakon: les plantes sagrades i la seva toxicitat
Pharmakon: les plantes sagrades i la seva toxicitatPharmakon: les plantes sagrades i la seva toxicitat
Pharmakon: les plantes sagrades i la seva toxicitatJoan Simon
 
Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació
Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació
Aprenentatge autònom mitjançant qüestionaris d’autoavaluació Joan Simon
 
Clasificacion farmacologica de_plantas_medicinales
Clasificacion farmacologica de_plantas_medicinalesClasificacion farmacologica de_plantas_medicinales
Clasificacion farmacologica de_plantas_medicinalesbridge2employment
 
Pla local de seguretat de Manresa 2014 2017
Pla local de seguretat de Manresa 2014 2017Pla local de seguretat de Manresa 2014 2017
Pla local de seguretat de Manresa 2014 2017Ajuntament de Manresa
 

More Related Content

Viewers also liked

Passetjant per la costa
Passetjant per la costaPassetjant per la costa
Passetjant per la costaalumnespdv
 
Hayek camino de servidumbre
Hayek camino de servidumbreHayek camino de servidumbre
Hayek camino de servidumbreAny Rosón
 
Programa "Promoció del patrimoni natural"
Programa "Promoció del patrimoni natural"Programa "Promoció del patrimoni natural"
Programa "Promoció del patrimoni natural"Ajuntament de Manresa
 
USO DE LOS ACEITES ESENCIALES EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD
USO DE LOS ACEITES ESENCIALES EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUDUSO DE LOS ACEITES ESENCIALES EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD
USO DE LOS ACEITES ESENCIALES EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUDJosé Vitelio Pineda Monge
 
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia  i cuinaLa trilogia de les espècies: botànica, farmàcia  i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuinaJoan Simon
 
El pèsol. Negre Nº 32. Març-Abril 2007
El pèsol. Negre Nº 32. Març-Abril 2007El pèsol. Negre Nº 32. Març-Abril 2007
El pèsol. Negre Nº 32. Març-Abril 2007Cgtmanresa Bages
 
Eslida puntal de l'aljub
Eslida puntal de l'aljubEslida puntal de l'aljub
Eslida puntal de l'aljubxgoterris
 
SANTA TERESA DE AVILA Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
SANTA TERESA DE AVILA Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANASANTA TERESA DE AVILA Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
SANTA TERESA DE AVILA Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANALeandro Sequeiros
 
Secuencia de estrategias para alcanzar el contenido y
Secuencia de estrategias para alcanzar el contenido ySecuencia de estrategias para alcanzar el contenido y
Secuencia de estrategias para alcanzar el contenido yAny Rosón
 
Fem un lloc web col·laboratiu amb Google Sites
Fem un lloc web col·laboratiu amb Google SitesFem un lloc web col·laboratiu amb Google Sites
Fem un lloc web col·laboratiu amb Google Sitesimma v
 
Muntanyes Maleïdes
Muntanyes MaleïdesMuntanyes Maleïdes
Muntanyes Maleïdeskiriku
 
Miradores en las arribes del_duero
Miradores en las arribes del_dueroMiradores en las arribes del_duero
Miradores en las arribes del_duerojorpad
 
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...Joan Simon
 

Viewers also liked (20)

Passetjant per la costa
Passetjant per la costaPassetjant per la costa
Passetjant per la costa
 
Hayek camino de servidumbre
Hayek camino de servidumbreHayek camino de servidumbre
Hayek camino de servidumbre
 
Programa "Promoció del patrimoni natural"
Programa "Promoció del patrimoni natural"Programa "Promoció del patrimoni natural"
Programa "Promoció del patrimoni natural"
 
USO DE LOS ACEITES ESENCIALES EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD
USO DE LOS ACEITES ESENCIALES EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUDUSO DE LOS ACEITES ESENCIALES EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD
USO DE LOS ACEITES ESENCIALES EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD
 
Estudio de la historia
Estudio de la historiaEstudio de la historia
Estudio de la historia
 
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia  i cuinaLa trilogia de les espècies: botànica, farmàcia  i cuina
La trilogia de les espècies: botànica, farmàcia i cuina
 
Jordiperramon pràctica4
Jordiperramon pràctica4Jordiperramon pràctica4
Jordiperramon pràctica4
 
Tema 4. guerra civil
Tema 4. guerra civilTema 4. guerra civil
Tema 4. guerra civil
 
El pèsol. Negre Nº 32. Març-Abril 2007
El pèsol. Negre Nº 32. Març-Abril 2007El pèsol. Negre Nº 32. Març-Abril 2007
El pèsol. Negre Nº 32. Març-Abril 2007
 
London
LondonLondon
London
 
Eslida puntal de l'aljub
Eslida puntal de l'aljubEslida puntal de l'aljub
Eslida puntal de l'aljub
 
SANTA TERESA DE AVILA Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
SANTA TERESA DE AVILA Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANASANTA TERESA DE AVILA Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
SANTA TERESA DE AVILA Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
 
Secuencia de estrategias para alcanzar el contenido y
Secuencia de estrategias para alcanzar el contenido ySecuencia de estrategias para alcanzar el contenido y
Secuencia de estrategias para alcanzar el contenido y
 
Fem un lloc web col·laboratiu amb Google Sites
Fem un lloc web col·laboratiu amb Google SitesFem un lloc web col·laboratiu amb Google Sites
Fem un lloc web col·laboratiu amb Google Sites
 
Muntanyes Maleïdes
Muntanyes MaleïdesMuntanyes Maleïdes
Muntanyes Maleïdes
 
Llibre conxita pijoan
Llibre conxita pijoanLlibre conxita pijoan
Llibre conxita pijoan
 
Curso acupuntura para psicólogos
Curso acupuntura para psicólogosCurso acupuntura para psicólogos
Curso acupuntura para psicólogos
 
Miradores en las arribes del_duero
Miradores en las arribes del_dueroMiradores en las arribes del_duero
Miradores en las arribes del_duero
 
Paisatges
PaisatgesPaisatges
Paisatges
 
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
Cas pràctic de botànica farmacèutica: introducció de continguts d’ètica i pro...
 

More from Joan Simon

Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaEls Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaJoan Simon
 
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurReflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurJoan Simon
 
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Joan Simon
 
es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?Joan Simon
 
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèuticaJoan Simon
 
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaUna aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaJoan Simon
 
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?Joan Simon
 
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO  EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASE-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO  EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASJoan Simon
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentJoan Simon
 
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...Joan Simon
 
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Joan Simon
 
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiGIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiJoan Simon
 
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...Joan Simon
 
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...Joan Simon
 
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...Joan Simon
 
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialTaller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialJoan Simon
 
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadEstrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadJoan Simon
 
Edutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadEdutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadJoan Simon
 
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...Joan Simon
 
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...Joan Simon
 

More from Joan Simon (20)

Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de FarmàciaEls Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
Els Racons Verds de la Facultat de Farmàcia
 
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futurReflexions sobre els reptes de la universitat del futur
Reflexions sobre els reptes de la universitat del futur
 
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
Una experiència d’aprenentatge mòbil en Botànica Farmacèutica per mitjà de So...
 
es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?es-TIC al dia en docència universitària?
es-TIC al dia en docència universitària?
 
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
«Jardins per a la salut»: aprenentatge-servei a Botànica farmacèutica
 
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanyaUna aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
Una aproximació a les plantes tòxiques d'alta muntanya
 
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL: ¿LA MEJOR DE LOS DOS MUNDOS?
 
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO  EN COMPETENCIAS ESPECÍFICASE-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO  EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E-TRAINING: UN CASO DE ESTUDIO EN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació Docent
 
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
Preferències dels estudiants en relació al tema d’estudi del Treball Fi de Gr...
 
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
Flipped Classroom... una metodologia per a la semipresencialitat?
 
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-ServeiGIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
GIBAF: Cinc anys d'experiències d'Aprenentatge-Servei
 
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
La semipresencialitat en el grau: situació actual i  disseny de bones pràctiq...
 
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en gr...
 
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
e-Textbooks colaborativos: herramientas pedagógicas en abierto útiles en la a...
 
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicialTaller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
Taller "Possibilitats metodològiques a l'entorn Moodle": presentació inicial
 
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidadEstrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
Estrategias en la implantación de docencia semipresencialidad
 
Edutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidadEdutec_2013_semipresencialidad
Edutec_2013_semipresencialidad
 
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: el futuro de los títulos u...
 
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
Conclusions taller semipresencialitat_VII Trobades Professorat Ciències de la...
 

Recently uploaded

- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -Luis Miguel García
 
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERADOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERAsmartinselles
 
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfU4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfacordobasastre
 
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfPràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfRaulGomez822561
 
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...Neus Lorenzo
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSSilviatecno
 
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdfEscolaRoserCapdevila18
 
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfU4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfcasiexpo10
 
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdfLiquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdfEscolaRoserCapdevila18
 
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxNormes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxM Àngels LP
 

Recently uploaded (10)

- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -
 
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERADOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
 
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfU4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
 
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfPràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
 
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
 
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
 
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfU4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
 
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdfLiquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
 
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxNormes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
 

Activitat d’organografia de plantes medicinals, complement a les pràctiques de botànica farmacèutica

  • 1. Figura 3. Exemples d’algunes espècies medicinals o tòxiques de l’activitat. ACTIVITAT D’ORGANOGRAFIA DE PLANTES MEDICINALS, COMPLEMENT A LES PRÀCTIQUES DE BOTÀNICA FARMACÈUTICA Maria Bosch*, M. Carme Barceló & Ana Rovira* *Grup d’innovació en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques. Secció de Botànica, Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia. Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona Introducció i Metodologia En el marc de l’elaboració de materials docents per a complementar l’estudi de la part pràctica de l’assignatura troncal Botànica farmacèutica (de 1er curs del Grau de Farmàcia), durant el curs 2013-14 es va realitzar una activitat no presencial avaluable sobre organografia de plantes medicinals, amb la finalitat de reforçar els coneixements organogràfics que permeten la identificació de les espècies més significatives en Farmàcia per les seves propietats medicinals, alimentàries i/o tòxiques. L’activitat, accessible a través del moodle de l’assignatura (Fig. 1), constava de diverses fitxes que contenien imatges detallades de les diferents parts de la planta, nom científic de l’espècie i de la família i noms populars, així com els caràcters més rellevants i distintius de cadascuna (Fig. 3). La llista d’espècies (Fig. 2) es va consensuar entre tots els professors de teoria i en una primera prova pilot es va desenvolupar per a 20 espècies de plantes (es van excloure les plantes de famílies que ja es treballen a pràctiques), que els alumnes havien d’estudiar pel seu compte per l’examen pràctic on es va avaluar aquesta part. Aquesta activitat permet que l’alumne tingui més exemples visuals de conceptes organogràfics i morfològics, que els que pot veure en el poc temps que duren les pràctiques, en les quals només s’incideix en les famílies més rellevants, alhora que insistir en algunes de les espècies més interessants des del punt de vista farmacèutic. Figura 1. Accés a l’activitat a través del moodle de l’assignatura. Resultats i Discussió Fins ara l’examen pràctic de l’assignatura contava de diverses parts: reconeixement de visu de material estudiat a pràctiques (25 % de la nota), confecció de dues fitxes descriptives de plantes fresques (50 %), valoració del quadern de pràctiques (25 %) i control d’assistència (descompte de punts per absències no justificades). Amb la incorporació d’aquesta activitat (12,5 % de la nota) es valoren més els continguts i menys la nota del quadern (que es redueix al 12,5 %), la resta queda igual. L’avaluació d’aquesta part va consistir en respondre dues fitxes. Cada una incloïa imatges d’una planta i de les parts més representatives, i es demanava el nom científic i 4 aspectes organogràfics destacats de cadascuna (que es podien deduir visualment), que haurien d’ajudar a reconèixer aquestes espècies. El resultat d’aquesta part va ser força positiu (més d’un 80 % dels alumnes la van superar, amb un 6,6 ± 0,11 sobre 10 de nota mitjana, N=343) (Fig. 4). Tot i així va servir per discernir més que el quadern de pràctiques (amb el sistema de puntuació anterior, on pesava més el quadern, 5 alumnes si haurien superat l’examen, mentre que a un estudiant que hauria suspès, aquesta part el va ajudar a aprovar). Si comparem amb les altres parts, hi ha una major correlació de notes amb les fitxes (R=0,427, P=0) i el visu (R=0,374, P=0) que valora els continguts, i menys amb la nota dels quaderns (R=0,153, P=0), on es valora la feina feta, la presentació o aspectes més formals. El resultat es va correlacionar força amb la nota final de pràctiques de l’assignatura (R=0,643, P=0). Es conclou que hi va haver un bon aprofitament de l’activitat pels estudiants amb millor qualificació final. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Nota de l'activitat (sobre 10) Nombred'alumnes Figura 2. Índex de les espècies desenvolupades en aquesta activitat. Figura 4. Distribució de notes de l’activitat proposada (curs 2013-14). Agraïments: a la resta de l’equip docent de l’assignatura C. Benedí, C. Blanché, S. Garcia, A. Gómez, J. Martin, G. Mas de Xaxars, S. Massó, J. Rull, J. Simon, J. Vallès i J. Vicens. Organografia de plantes medicinals Índex Aconitum napellus ............................................................................................................ 3 Atropa belladonna ............................................................................................................ 5 Catharanthus roseus......................................................................................................... 7 Coffea arabica................................................................................................................... 9 Colchicum autumnale ..................................................................................................... 11 Digitalis purpurea ........................................................................................................... 13 Erythroxylum coca .......................................................................................................... 15 Eucalyptus globulus ........................................................................................................ 17 Gentiana lutea ................................................................................................................ 19 Ginkgo biloba.................................................................................................................. 21 Gossypium hirsutum ....................................................................................................... 23 Hypericum perforatum ................................................................................................... 25 Illicium verum.................................................................................................................. 27 Papaver somniferum....................................................................................................... 29 Parietaria officinalis........................................................................................................ 31 Taxus baccata ................................................................................................................. 33 Theobroma cacao ........................................................................................................... 35 Tilia platyphyllos ............................................................................................................. 37 Valeriana officinalis ........................................................................................................ 39 Veratrum album.............................................................................................................. 41 2 Organografia de plantes medicinals Aconitum napellus 3 Organografia de plantes medicinals Aconitum napellus L. (Ranunculaceae ) Nom comú: acònit, tora blava, matallops, escanyallops Caràcters mor fològics a destac ar: rizoma napiforme; fulles simples, palmatinèrvies; inflorescència en raïm; flors zigomorfes , dos pètals transformats en nectaris pedunculats; fruit en polifol·licle. 4 Organografia de plantes medicinals Hypericum perforatum 25 Organografia de plantes medicinals Hypericum perforatum L. (Hypericaceae ) Nom comú: herba de Sant Joan, pericó, herba foradada Caràcters mo rfològics a destacar: herba; fulles simples, oposades, sèssils, pigallades de glàndules translúcides i negres; inflorescència en cima, flors grogues, actinomorfes, dialipètales, estams nombrosos, gineceu tricarpel·lar amb 3 estigmes, ovari súper. 26 Organografia de plantes medicinals Ginkgo biloba 21 Organografia de plantes medicinals Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae ) Nom comú: ginkgo Caràcters morfològics a destacar: arbre caducifoli dioic; fulles simples, flabel·lades, nervació dicòtoma ; fructificació carnosa . 22 Peu ?Peu ? Organografia de plantes medicinals Theobroma cacao 35 Organografia de plantes medicinals Theobroma cacao L. (Sterculiaceae ) Nom comú: planta del cacau Caràcters morfològics a destacar: fulles simp les, peciolades, pinnatinèrvies; flors inserides directament sobre la tija (cauliflores), actinomorfes ; fruit amb nombroses llavors ovoides. 36