Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zackarias,simon teknik och entrepenörksap! 3

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zackarias,simon teknik och entrepenörksap! 3

 1. 1. PostAv: Zackarias Jacobsson, Simon Edström Kawaji
 2. 2. Vilket/vilka behov har postmed innovationer tillfredställt?
 3. 3. Post gör vardagen mycket lättare.
 4. 4. Post gör vardagen mycket lättare.Posten gör det möjligt för oss att kunnaskicka information i from av brev ellersaker via paket, vilket också underlättarhandel både inom landet och i utlandet.
 5. 5. Post gör vardagen mycket lättare.Posten gör det möjligt för oss att kunnaskicka information i from av brev ellersaker via paket, vilket också underlättarhandel både inom landet och i utlandet.
 6. 6. Teknisk beskivning av post och dess innovationer.
 7. 7. Postens tekniska system.
 8. 8. Postens tekniska system.Den har som olika stationer och de viktigaste stationerna ärsåklart postkontoren, det är där all post samlas och sedanskickas till den rätta adressen.
 9. 9. Postens tekniska system.Den har som olika stationer och de viktigaste stationerna ärsåklart postkontoren, det är där all post samlas och sedanskickas till den rätta adressen.Några stationer ( Hemma, affär, postkontoret )
 10. 10. Postens historia
 11. 11. Postens historiaÅr 1653, fransmanen, De Valeyer satte upppostsystemet i paris för första gången.Men en av hans fiender lade in brev medlevande möss i hans postlåda och förstöde hansaffärsverksamhet.
 12. 12. Frimärken
 13. 13. FrimärkenVanligaste 6kr - 72kr beroende på hur mycketvilkt brevet/paketet väger.
 14. 14. FrimärkenVanligaste 6kr - 72kr beroende på hur mycketvilkt brevet/paketet väger.En rektor från England, Rowland Hill uppfannfrimärke år 1837.
 15. 15. FrimärkenVanligaste 6kr - 72kr beroende på hur mycketvilkt brevet/paketet väger.En rektor från England, Rowland Hill uppfannfrimärke år 1837.Rowlands frimärken gjorde att förbetalning förposten var både möjlig och praktisk.
 16. 16. Vilka företag har uppståttpga Post och dessinnovationer, beskrivaffärsidê & resultat?
 17. 17. Företag som har uppstått av dettekniska systemet.
 18. 18. Företag som har uppstått av dettekniska systemet. Företaget Svensk post används över hela sverige.
 19. 19. Företag som har uppstått av dettekniska systemet. Företaget Svensk post används över hela sverige. Sverige använder inte bara “Svensk post”, det finns även småföretag som försöker.
 20. 20. Företag som har uppstått av dettekniska systemet. Företaget Svensk post används över hela sverige. Sverige använder inte bara “Svensk post”, det finns även småföretag som försöker. Det finns även andra postföretag runt om i världen som gör att de kan skicka till varandra genom flygplan och andra transport medel.
 21. 21. Andra företag inom post
 22. 22. Andra företag inom post USPS (United states postal service) Fedex UPS
 23. 23. Affärsidè
 24. 24. AffärsidèPostens affärsidé är att man ska kunna nå den manvill med meddelanden och varor snabbt, säkert ochkostnadseffektivt.
 25. 25. AffärsidèPostens affärsidé är att man ska kunna nå den manvill med meddelanden och varor snabbt, säkert ochkostnadseffektivt.Man använder oftast posten för att skicka föremål,annars använder man E-mail.
 26. 26. Resultat av post
 27. 27. Resultat av postFlera av företag har säkert uppstått av post med hjälp avkomunikationen från posten.
 28. 28. Resultat av postFlera av företag har säkert uppstått av post med hjälp avkomunikationen från posten.Resultatet av detta är att sverige och andra länder har kunnatväxa ekonomiskt.
 29. 29. Beskriv konsekvenserna förhela samhället, hur post har påverkat, medt.e.x etiska, sociala kulturella, ekologiska aspekter belysta.
 30. 30. Positiva påverkningar
 31. 31. Positiva påverkningarMan kan skicka meddelande och paket till platser som ärlångt borta.
 32. 32. Positiva påverkningarMan kan skicka meddelande och paket till platser som ärlångt borta.Man kan hålla kontakten med folk som bor långt bort utanfördet landet man bor i.
 33. 33. Positiva påverkningarMan kan skicka meddelande och paket till platser som ärlångt borta.Man kan hålla kontakten med folk som bor långt bort utanfördet landet man bor i.
 34. 34. Negativa påverkningar/konsekvenser
 35. 35. Negativa påverkningar/konsekvenserPosten har en chans att komma fel och kan kommasent.
 36. 36. Negativa påverkningar/konsekvenserPosten har en chans att komma fel och kan kommasent.Saker kan gå sönder medans de levereras.
 37. 37. Negativa påverkningar/konsekvenserPosten har en chans att komma fel och kan kommasent.Saker kan gå sönder medans de levereras.Informationerna i meddelanden är förlorade ifalldet brevet eller föremålet går sönder.
 38. 38. Etiska, Sociala och Kulturella
 39. 39. Etiska, Sociala och Kulturella Att man kan kontakta folk på andra platser av världen med en låg kostnad.
 40. 40. Etiska, Sociala och Kulturella Att man kan kontakta folk på andra platser av världen med en låg kostnad. Man behöver inte träffa folk direkt och prata med dem om man vill dem någonting.
 41. 41. Etiska, Sociala och Kulturella Att man kan kontakta folk på andra platser av världen med en låg kostnad. Man behöver inte träffa folk direkt och prata med dem om man vill dem någonting. Man kan få oönskad reklam hem till sig
 42. 42. Ekologiska
 43. 43. EkologiskaMan använder ganska mycket papper för vykorten ochkuverten.
 44. 44. EkologiskaMan använder ganska mycket papper för vykorten ochkuverten.Det är med effektivt att använda E-mail, det går inte åtpapper och det är bättre för naturen.
 45. 45. EkologiskaMan använder ganska mycket papper för vykorten ochkuverten.Det är med effektivt att använda E-mail, det går inte åtpapper och det är bättre för naturen.Posten levereras också med bil, båt, järnväg, flygplan ochcyckel så släpps det ut ganksa mycket utsläpp för att levereradem.
 46. 46. Källorwww.wikipedia.orgwww.inventors.about.comwww.posten.se
 47. 47. FrågorFråga 1: Vilka transportmedel levereras postmed?Fråga 2: Vad brukade meddelanden levererasmed innan post?
 48. 48. FrågorFråga 3: Vad var det negativa med posten?Fråga 4: Hur fungerar posten när man sänder ettpaket/meddelande?

×