Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Education

698 views

Published on

Published in: Business

Education

 1. 1. Maxime despre educatie <ul><li>Culese de SilviuBolog </li></ul>
 2. 2. <ul><li>,, O şcoală în care profesorul nu învaţă şi el e o absurditate ”. </li></ul>Constantin Noica
 3. 3. John Dewey <ul><li>,, Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi ” . </li></ul><ul><li>,, Educatia trebuie sa fie in primul rand uman ă ş i tocmai dup ă aceea profesional ă”. </li></ul>
 4. 4. Socrate <ul><li>M ă voi sui pe cel mai inalt loc din Atena si voi striga: “Concetateni, cum de sunteti gata sa munciti pe branci, s ă spargeti chiar ş i pietre ca sa ajungeti bogati, dar nu va preocupati deloc de copiii c ă rora le ve ţ i l ă sa toate acestea drept mo ş tenire?” </li></ul>
 5. 5. Andy McIntyre <ul><li>,, Dac ă ai impresia c ă educatia e scumpa, atunci î ncearc ă s ă vezi cum e ignoran ţa” . </li></ul>
 6. 6. M. Twain <ul><ul><ul><li>&quot;Preg ă tirea înseamna totul. Conopida nu este altceva decât o varz ă care a fost educat ă într-un colegiu.&quot; </li></ul></ul></ul>
 7. 7. D.Erasmus <ul><li>,, Oamenii nu se nasc, se formeaz ă”. </li></ul>
 8. 8. J. JAURES <ul><ul><li> ,, Nu-i î nve ţ i pe al ţ ii ceea ce vrei, nu-i î nve ţ i ceea ş tii, î i inve ţ i ceea ce e ş ti ” . </li></ul></ul>
 9. 9. DEMOCRIT <ul><li>,, Natura ş i educa ţ ia se aseam ă na î n multe privin ţ e; educa ţ ia schimb ă î n adev ă r omul, dar prin aceasta schimbare î i d ă o a doua natur ă” . </li></ul>
 10. 10. ARISTOTEL <ul><li>,,Posibilitatea de a susţine un lucru fără a-l accepta este semnul unei minţi educate”. </li></ul>
 11. 11. GUY BEDOS <ul><li> ,,Când statul nu plăteşte profesorii, copiii sunt cei care vor plăti”. </li></ul>
 12. 12. A. P. CEHOV <ul><li> </li></ul><ul><li>,,Universitatea scoate la iveală toate însuşirile noastre, inclusiv incapacitatea”. </li></ul>

×