Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exercitii de dictie

25,900 views

Published on

Idee pentru Table Topics (Toastmasters)

Exercitii de dictie

 1. 1. <ul><li>>:) </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcăreau şi alţi cocostârci nedescocostârcăriţi, ca să se descocostârcărească de cocostârcăria lui. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Un caricaturist a caricaturizat o caricatur ă . Po ţ i tu s ă caricaturizezi caricatura caricaturizat ă de acel caricaturist? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Unui tâmplar i s-a-ntâmplat o întâmplare. Alt tâmplar, auzind de întâmplarea tâmplarului de la tâmplărie a venit şi s-a lovit cu tâmpla de tâmplăria tâmplarului cu întâmplarea. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Duc î n bac sac de dac, aud crac, o fi rac? O fi drac? Face pac, aud mac, aud oac, nu e rac, nu-i g â ndac, nu e cuc, nu-i brotac, î l apuc, î l hurduc. E tot drac. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Un sas cu glas de bas cam gras ş i ras pe nas sta la taifas de-un ceas la parastas despre un extras din pancreas. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Un bal f ă r ă egal cu final fatal la un halal carnaval estival cu scandal epocal dintr-un opal oval, pal, real ş i natural, f ă r ă rival, egal ş i actual. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Capra calc ă -n piatr ă , piatra crap ă -n patru, crape capul caprei î n patru precum a cr ă pat piatra-n patru. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Cosaşul Saşa când coseşte, cât şase saşi sasul coseşte. Şi- n sus şi-n jos de casa sa, coseşte sasul şi-n şosea. Şi şase case Saşa-şi ş tie. - Ce şansă!… Saşa-şi spuse sieşi . </li></ul>
 10. 10. <ul><li>U nilateralitatea colocviilor desolidarizeaz ă con ş tiinciozitatea energeticienilor care manifest ă o imperturbabilitate ind e scriptibil ă î n locul nabucodonosorienei irepro ş abilit ăţ i . </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Bucur ă -te cum s-a bucurat Bucuroaia c â nd s-a î ntors Bucurel bucuros de la Bucure ş ti. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Capra neagr ă calc ă -n clinci. Clinciul crap ă -n cinci, crape capul caprei-n cinci, precum a cr ă pat clinciul-n cinci. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Spre sfânta sa soră Suzana se suie Spăşită din suflet suspinu să-şi spuie Şi-n susul sarcastic suspinu-şi şopteşte Şi-odată pe scara sucită se opreşte . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>:) </li></ul>

×