Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rectes by Oriol

630 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rectes by Oriol

 1. 1. Fet per Oriol Pérez
 2. 2.  Una recta horitzontal va d´esquerra a dreta,o a l´inrevés.  Recta horitzontal:
 3. 3.  Va de dalt a baix,o a l´inrevés.  Recta vertical:
 4. 4.  Una recta obliqua adopta una posició intermèdia entre l´horitzontal i la vertical.  Recta obliqua:
 5. 5.  Mai no es tallen encara que les prolonguis.  Rectes paral· leles:
 6. 6.  Es tallen en un punt o en les seves prolongacions.  Rectes secants:
 7. 7.  Les rectes secants determinen quatre regions o angles. Si aquests quatre angles són iguals, les rectes s’anomenen perpendiculars.  Rectes perpendiculars:
 8. 8.  Les rectes poden ser horitzontals, verticals i obliqües.  Recta:
 9. 9.  Una semirecta és cadascuna de les dues parts en què un punt divideix una recta. El punt és l’origen de les dues semirectes.  Semirecta:
 10. 10. Un segment és la part de la recta limitada entre dos punts.Aquest punts són els extrem del segment.  Segment:
 11. 11. º 90  Angle recte:  El angle recte mesura 90º.
 12. 12. 45º  Angle agut:  El angle agut mesura menys que un angle recte.
 13. 13. º 35 1  Angle obtús:  El angle obtús mesura més que un angle recta.
 14. 14. 180º  Angle pla:  El angle pla mesura dos angles rectes junts.
 15. 15. 360º  Angle complet:  El angle complet són quatre angles rectes junts.

×