Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power poiintt21

241 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power poiintt21

 1. 1.  1. INTRODUCCIÓ: Som la Raquel Merino, el VíctorPizarro, el Marcos Garrido i la AnaCastro de 1rB d ’ESO i el nostre treballes sobre el Delta del Llobregat.
 2. 2.  El delta del Llobregat esta situat a lacomarca del Baix Llobregat.
 3. 3.  ORIGEN DEL SEU NOM Existeixen almenys dues hipòtesis sobre la sevaetimologia..
 4. 4.  SITUACIÓ DEL RIUNaixement es troba a la població de Castellarde Nuch a 1.259 m daltitud.
 5. 5.  FORMACIÓ DEL DELTA Un delta es forma en la desembocadurad’un riu mitjant sediments que esdipositen a mesura que la corrent del riuva desapareixent.
 6. 6. CAUSES GEOLOGIQUES DELA CREACIÓ DE UN DELTAEl mecanisme de formació dundelta marí com el del Llobregatés força complex
 7. 7. DIFERENCIES ENTRE UN DELTA IUN ESTUARISon formas de desembocadura de losrios, por ejemplo el DELTA del RIONILO EN FOMA DE TRIANGULO.Estuario como el del río de la plata enargentina se forma en un solo brazo delrio cómo una sola playa
 8. 8.  SUPERFÍCIE EN KM2: El riu, en arribar almar, conforma un delta de 97km2.
 9. 9. EL DELTA DEL LLOBREGAT: UNPARC NATURALUn Parc Natural és un espai dereserva en un territori amb un cert nivellde protecció legal davant lacció delhome.
 10. 10. LA FAUNAEl delta del Llobregat és moltimportant per a l’avifauna, ja queés un punt estratègic dins la rutamigratòria de la Mediterràniaoccidental que uneix Europa iÀfrica.
 11. 11.  FLORA La vegetació del delta del Llobregatdestaca per la diversitat deles comunitats vegetals que acull i perla raresa d’algunes de les espècies mésemblemàtiques que hi trobem.
 12. 12. FLORALa vegetació del delta delLlobregat destaca per la diversitatde les comunitats vegetals queacull i per la raresa d’algunes deles espècies més emblemàtiquesque hi trobem.
 13. 13.  OCUPACIÒ HUMANA DEL DELTA Fins el segle X, Fins a la meitat del segleXVIII, Al segos terç del segle XVII, Segonameitat del segle XIV i Segle XX.
 14. 14. AqüíferQuan plou o neva, unapart de l’aigua penetra capa sota terra.
 15. 15.  PROBLEMÀTICA I FUTUR DEL DELTA DELLLOBREGAT Al Prat es realitzaran actuacions peraugmentari desenvolupar els espais naturals
 16. 16. PROBLEMÀTICA I FUTUR DELDELTA DEL LLOBREGATAl Prat es realitzaranactuacions per augmentaridesenvolupar els espaisnaturals
 17. 17.  OPINIÓ DE LES ONG: Les ONG ecològiques opinen que noesta bé modificar aquests terrenys i queno volen que es construeixin coses quepuguien fer mal a aquest ecosistema nia la fauna ni a la flora que hi viu al Delta

×