Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lectura i comprensió

30,797 views

Published on

Published in: Education

Lectura i comprensió

  1. 1. LECTURA I COMPRENSIÓMira bé les tres imatges, llegeix la descripció i escriu, al costat, el número de la bruixacorresponent.Està volant amb la seva escombra voladora.Té una sola dent i té un riure que fa por.Està llegint el diari per estar al dia de totes les últimes notícies.La seva mascota és un gat que sempre vola sobre la seva sabata.Porta una escombra a la mà però no vola.El seu barret és divertit perquè té ratlles de colors.Porta un mocador al cap que li tapa els cabells.És una mica curta de vista, per això necessita ulleres per llegir.Té al nas llarg amb una berruga molt lletja al mig.Porta una bufanda al coll i un vestit molt modern.Sempre viatja amb el seva bossa que porta agafada a l’escombra.La seu amic inseparable és un mussol que li agrada posar-se sobre elbarret.El vestit li va una mica curt i li deixa veure una mica les seves mitges.No se li veuen els ulls perquè, quan riu, els tanca.Quan vola no agafa mai l’escombra, manté l’equilibri amb els peus iaixeca les mans.El seu barret no té sivella.No acostuma a provar les seves pocions i per això està molt prima. 1 2 3
  2. 2. LECTURA I COMPRENSIÓMira bé les sis imatges, llegeix la descripció i escriu, al costat, el número del gossetcorresponent.Té les orelles molt llargues, gairebé li arriben a tocar les potes.Treballa al circ fent equilibris amb una pilota.Té la boca oberta i està traient la llengua.Dels sis gossos, és el que té la cua més llarga i prima.És l’únic gos que no està assegut.Li agrada anar a buscar al diari i portar-lo al seu amo.El seu cos està cobert d’arrugues.Té una taca rodona a l’ull.Té les orelles dretes cap amunt.Tot i tenir la boca tancada, se li veuen les dents.Li encanta desenterrar ossos.Té la cua gairebé igual que el primer gos.Té els ulls molt petitons, gairebé no se li veuen.Porta el collar gairebé igual que el gos número dos.Porta alguna cosa a la boca però no és un diari.Com que està assegut, no se li veu la cua però no és el número sis.Pel dibuix, sabem que es troba al parc, fora de casa. 1 2 3 4 5 6
  3. 3. LECTURA I COMPRENSIÓMira bé les tres imatges, llegeix la descripció i escriu, al costat, elnúmero de la bruixa corresponent.Està volant amb la seva escombra voladora.Té una sola dent i té un riure que fa por.Està llegint el diari per estar al dia de totes les últimes notícies.La seva mascota és un gat que sempre vola sobre la seva sabata.Porta una escombra a la mà però no vola.El seu barret és divertit perquè té ratlles de colors.Porta un mocador al cap que li tapa els cabells.És una mica curta de vista, per això necessita ulleres perllegir.Té al nas llarg amb una berruga molt lletja al mig.Porta una bufanda al coll i un vestit molt modern.Sempre viatja amb el seva bossa que porta agafada a l’escombra.La seu amic inseparable és un mussol que li agrada posar-sesobre el barret.El vestit li va una mica curt i li deixa veure una mica lesseves mitges.No se li veuen els ulls perquè, quan riu, els tanca.Quan vola no agafa mai l’escombra, manté l’equilibri amb elspeus i aixeca les mans.El seu barret no té sivella.No acostuma a provar les seves pocions i per això està moltprima. 1 2 3
  4. 4. LECTURA I COMPRENSIÓMira bé les sis imatges, llegeix la descripció i escriu, al costat, elnúmero del gosset corresponent.Té les orelles molt llargues, gairebé li arriben a tocar les potes.Treballa al circ fent equilibris amb una pilota.Té la boca oberta i està traient la llengua.Dels sis gossos, és el que té la cua més llarga i prima.És l’únic gos que no està assegut.Li agrada anar a buscar al diari i portar-lo al seu amo.El seu cos està cobert d’arrugues.Té una taca rodona a l’ull.Té les orelles dretes cap amunt.Tot i tenir la boca tancada, se li veuen les dents.Li encanta desenterrar ossos.Té la cua gairebé igual que el primer gos.Té els ulls molt petitons, gairebé no se li veuen.Porta el collar gairebé igual que el gos número dos.Porta alguna cosa a la boca però no és un diari.Com que està assegut, no se li veu la cua però no és elnúmero sis.Pel dibuix, sabem que es troba al parc, fora de casa. 1 2 3 4 5 6

×