Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CONEIXEMENT DEL MEDI
NATURAL,SOCIAL I CULTURAL
TEMA 12 (dotze)
El paisatge
humanizat
Nom i cognoms…………………………….
3r curs
UN LLOC PER VIURE-HI
Les persones viuen en
cases.
Moltes cases juntes
formen una localitat.
La localitat és el lloc on
viv...
Encercla les lletres de BADALONA
B b A a D d
B F C C D R
b K X b
I i b B c d f
A C G I N A
Y A p v ç a
G o a a v b
T D M L...
LA POBLACIÓ
La població és el nombre de
persones que viuen habitualment
en un lloc.
Ara a Badalona hi viuen unes
215.000 p...
POBLES I CIUTATS
Els pobles són localitats petites.
Els pobles són localitats petites.
ELS POBLES DE MUNYTANYA
Els pobles ...
ELS POBLES DE PLANA
Els pobles de
plana estan
situats a les
planes.
Són més grans
que els de
muntanya.
Hi ha cases i
blocs...
ELS POBLES DE COSTA
Els pobles de
muntanya estan
situats al costat
del mar.
Les seves
cases són
baixes i
pintades de
blanc...
Relaciona
• Les cases estan a prop del mar
• Estan a prop de la muntanya
• Les cases són baixes i blanques
POBLES DE MUNTA...
EL MUNICIPI
El municipi és el territori governat
per un sol ajuntament
Municipi de Badalona
.
El municipi és el territori
...
ELS SERVEIS MUNICIPALS
1) Servei de neteja
• S’encarrega de mantenir nets els carrers
S’encarrega de
mantenir nets els car...
2) Mercat municipals
Venen els aliments : carn, peix, fruites...
Venen els aliments :
carn, peix, fruites ...
3) Parcs i j...
6) Urbanisme
Decideix on els equipaments, els carrers, les
places i els parcs.
Dona permisos per construir edificis.
Decid...
Escriu el nom dels serveis municipals de l’Ajuntament
1)…………………………………………………
2)…………………………………………………
3)…………………………………………………
4)...
LES VIES DE COMUNICACIÓ
Els mitjans de transport serveixen per desplaçar-nos (anar) d’un lloc a
un altre. També serveixen ...
Busca aquests transports a la sopa de lletres
camió, autobús, taxi, tren, bicicleta, vaixell, avió, metro, helicòpter
A L ...
SEGURETAT VIÀRIA
Per circular bé cal respectar els senyals i les normes de circulació.
Senyals de trànsit
PROHIBICIÓ
Prohi...
El paisatge humanizat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El paisatge humanizat

1,931 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El paisatge humanizat

 1. 1. CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL TEMA 12 (dotze) El paisatge humanizat Nom i cognoms……………………………. 3r curs
 2. 2. UN LLOC PER VIURE-HI Les persones viuen en cases. Moltes cases juntes formen una localitat. La localitat és el lloc on vivim. Nosaltres vivim a Badalona. Completa Les persones viuen en ……………... Moltes cases juntes formen una …………... La ……………………. és el lloc on vivim. Nosaltres vivim a ………………. On vius ? Jo visc a ………………………………………………………………………………………….. Completa B_ D_ L_ N_
 3. 3. Encercla les lletres de BADALONA B b A a D d B F C C D R b K X b I i b B c d f A C G I N A Y A p v ç a G o a a v b T D M L D C A w t s b f d D d u D t T r N n L l O o N S A n O n X Ç a j p N rr n N p y L B l C a D L L R d l g m o L l e L H O o F o G A U ç o p o U x E U i o o u Escriu el nom de Badalona Badalona Badalona Badalona Badalona Badalona Badalona Dibuixa la bandera de Badalona
 4. 4. LA POBLACIÓ La població és el nombre de persones que viuen habitualment en un lloc. Ara a Badalona hi viuen unes 215.000 persones. Les ciutats són localitats que tenen més de 10.000 habitants. Badalona és una ciutat. Els homes que viuen a Badalona es diuen Badalonins. Les dones que viuen a Badalona es diuen Badalonines Completa L’home que viu a B………………….. es diu Badaloní. La dona que viu a B………………….. es diu Badalonina. Quanta gent viu a Badalona ? A Badalona viuen ………………………
 5. 5. POBLES I CIUTATS Els pobles són localitats petites. Els pobles són localitats petites. ELS POBLES DE MUNYTANYA Els pobles de muntanya estan situats a prop de les muntanyes. Són petits. Les seves cases són baixes amb teulades inclinades. La gent es dedica a l’agricultura i la ramaderia . Completa Els p…………… de muntanya estan a prop de les m…………………Són p……….. Les seves cases són b……………..amb t………………… inclinades.
 6. 6. ELS POBLES DE PLANA Els pobles de plana estan situats a les planes. Són més grans que els de muntanya. Hi ha cases i blocs de pisos . La gent es dedica a l’agricultura i la ramaderia i la indústria . Completa Els pobles de p………….. estan situats a les planes. Són més g……… que els de muntanya. Hi ha c…………. i b……. de p……… La gent es dedica a l’ a……………………., la r…………………..i la i………………………
 7. 7. ELS POBLES DE COSTA Els pobles de muntanya estan situats al costat del mar. Les seves cases són baixes i pintades de blanc per evitar la calor del sol. La gent es dedica a la pesca i el turisme. Hi ha pobles amb molts hotels i edificis molt alts . Completa Els pobles de la c………….. estan situats al costat del m……. Les seves cases són b…………….. i pintades de b…………… La gent es dedica a la p………… i el t……………Hi ha pobles amb molts h…………..i edificis molt a……...
 8. 8. Relaciona • Les cases estan a prop del mar • Estan a prop de la muntanya • Les cases són baixes i blanques POBLES DE MUNTANYA • La gent es dedica a la pesca i el turisme. • La gent es dedica a la ramaderia, l’agricultura i la indústria • La gent es dedica a la ramaderia i l’agricultura POBLES DE PLANA • Hi ha cases i blocs de pisos • Són petits POBLES DE COSTA CIUTATS Les ciutats són localitats grans. Tenen molts habitants. Els edificis són molt alts. Hi ha molts carrers i grans avingudes. Les persones treballen en els serveis, la indústria i el comerç
 9. 9. EL MUNICIPI El municipi és el territori governat per un sol ajuntament Municipi de Badalona . El municipi és el territori governat per un sol ajuntament L’AJUNTAMENT L’ajuntament governa el municipi. Està format per l’alcalde i un grup de regidors. L’ajuntament governa el municipi. Aquest és l’edifici de l’ajuntament de Badalona Cada 4 (quatre) anys es fan votacions per escollir l’alcalde o alcaldessa. Ara l’alcalde de Badalona és Jordi Serra, del PSC.
 10. 10. ELS SERVEIS MUNICIPALS 1) Servei de neteja • S’encarrega de mantenir nets els carrers S’encarrega de mantenir nets els carrers • Recollir la brossa dels contenidors d’escombreries. Recollir la brossa dels contenidors d’escombreries Completa El servei de n............... de l’ajuntament s’encarrega de mantenir n........... els c............ i de recollir la b............. dels c.........................d’ e............................. Escriu les lletres que falten CONTENIDOR D’ESCOMBRERIES C_ _ TEN_D_ _ D’_S_O_B_ _RI_S PAPERERES P_P_ RER_ _ ESCOMBRA
 11. 11. 2) Mercat municipals Venen els aliments : carn, peix, fruites... Venen els aliments : carn, peix, fruites ... 3) Parcs i jardins Tenen cura dels arbres del carrer i de les plantes Dels jardins de la ciutat Tenen cura dels arbres del carrer i de les plantes dels jardins de la ciutat 4) Policia local La seva funció es vetllar per la seguretat de les persones i regular el trànsit de vehicles La seva funció es vetllar per la seguretat de les persones i regular el trànsit de vehicles 5) Transport públics Són els autobusos, el metro i el tren que es porten D’un lloc a l’altre. Són els autobusos, el metro i el tren que es porten d’un lloc a l’altre
 12. 12. 6) Urbanisme Decideix on els equipaments, els carrers, les places i els parcs. Dona permisos per construir edificis. Decideix on els equipaments, els carrers, les places i els parcs. Dona permisos per construir edificis. 7) Àrea de cultura Organitza les festes, el teatres i els concerts de musica. Té cura de les biblioteques i poliesportius. Organitza les festes, el teatres i els concerts de musica. Té cura de les biblioteques i poliesportius. Escriu les lletres que falten BIBLIOTECA B_B_IO_EC_ POLIESPORTIU P_LI_S_O_T_ _
 13. 13. Escriu el nom dels serveis municipals de l’Ajuntament 1)………………………………………………… 2)………………………………………………… 3)………………………………………………… 4)………………………………………………… 5)……………………………………………….. 6)………………………………………………. 7)………………………………………………. Busca a la sopa de lletres els següents serveis de l’Ajuntament : neteja, mercats, policia, urbanisme, transports, cultura, jardins K L M Q V X Ç U R B A N I S M E J K Q N E T E J A U Y G M E R C A T S Z A E G J W S C R U P R B Y I K J K J Z P P M A I G Ç B O B R C P E Y L R G B R T O T X A A L R E U O J G B D C S Y G L C D T A I C R K C U N Y X Ç I U J U L I O L C E R F U B V V B M L I D 0 I K L Q I E T E L B R E C Y T R A N S P O R T S E L T N I D I T J P A E P N O V G M L J U M U E T F S L Q S D S W R B J S F R T Y Q L J A R D I N S O Z L H X D A G T R M
 14. 14. LES VIES DE COMUNICACIÓ Els mitjans de transport serveixen per desplaçar-nos (anar) d’un lloc a un altre. També serveixen per transportar mercaderies. Poden ser 1) Terrestres Circulen per carrers, carreteres, autopistes i vies fèrries 2) Marítims Naveguen pel mar. Necessiten ports per atracar els vaixells. 3) Aeris Volen per l’aire. Necessiten aeroport per aterrar i enlairar els avions. Tots necessiten les vies de comunicació per desplaçar-se Tots necessiten les vies de comunicació per desplaçar-se Uneix els mitjans de transport amb les vies de comunicació o les instal·lacions que necessiten camió Autopista avió Port vaixell Aeroport
 15. 15. Busca aquests transports a la sopa de lletres camió, autobús, taxi, tren, bicicleta, vaixell, avió, metro, helicòpter A L M T V V B M C A M I O K O P B U H E L I C O P T E R E F R G H J T E G J W S C R U O R B Y I K J K O A P T R E N Ç B S B R C P E Y L B E R T O T X A A T R E U O J G B U P Y G L C D T A D C R K J U N Y S I U B I C I C L E T A F L M V V H L I D 0 I K L Q S V A I X E L L T G O C T U B R E G Y E L S T I D A J P A E P N A V I O B J E R U E X S L Q S D S W R B J S F H O Y Q I E S G M B W A Z L H X D F G T R Escriu les lletres que falten TAXI T_ _I TREN T _ _ N METRO M _ T _ O BICICLETA B_C_C_ _T_ HELICÒPTER H_L_C_P_E_ AVIÓ A_IÓ
 16. 16. SEGURETAT VIÀRIA Per circular bé cal respectar els senyals i les normes de circulació. Senyals de trànsit PROHIBICIÓ Prohibit aparcar PERILL Pas d’alumnes INFORMACIÓ Hospital OBLIGACIÓ Bicicletes Per la calçada circulen els cotxes. Les persones (vianants) han de caminar per la vorera. El semàfor regula el pas dels cotxes i els vianants El semàfor pot estar : VERD GROC VERMELL VERD : podem passar GROC : precaució, canvi de semàfor VERMELL : No podem passar

×