Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Av el paisatge humanizat

1,577 views

Published on

  • Be the first to comment

Av el paisatge humanizat

  1. 1. Nom……………………………… Curs 3r Data……………………………… AVALUACIÓ TEMA 12 EL PAISATGE HUMANIZAT 1.Completa amb aquestes paraules: gran, petita, ciutat Un poble és una localitat …………………………… Una ciutat és una localitat ……………………… Badalona és una ............................................................................. 2. Uneix les fotos amb els serveis municipals que representen Neteja mercats policia transport 3.Uneix cada mitja de transport amb la seva via de comunicació vies fèrries cotxe autopista tren port vaixell
  2. 2. 4. Dibuixa un poble de muntanya i un poble de costa 5. Escriu al costat d’aquests semàfors el que és correcte: Podem passar / No podem passar .............................................................. ............................................................... 6. Escriu al costat de cada frase SI o NO Les persones passen pel pas de vianants ............ Els papers es llencen al terra ...............

×