Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Herzel.the way to_ziyon (nx_power_lite)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Herzel.the way to_ziyon (nx_power_lite)

 1. 1. תמונות מחיי בנימין זאב הרצל נולד בחודש אייר בשנת התר"כ נפטר כ' תמוז תרס"ד ארונו הובא למנוחות להר הרצל בשנת תש " ט הוכן ע " י חנה קריס מושב אביחיל בשנת תשס " ו
 2. 5. לימינו , זנגביל לשמאלו אמו .
 3. 6. הרצל עם ילדיו
 4. 7. הרצל עם אמו אביו וילדיו
 5. 8. תמונה משפחתית
 6. 9. פגישה בקפה לובר שבו נוסד העיתון העולם
 7. 10. ימי משפט דרייפוס
 8. 12. הלורד בלפור
 9. 13. בבזל יסדתי את מדינת היהודים
 10. 14. עם משפחה וחברים לאחר מות אביו
 11. 15. תעודה בספר הזהב של ק . ק . ל לישראל לזכרו של אביו יעקב . חתום בידי בנו הרצל .
 12. 16. עם וולפסון בקונסטנטינופול
 13. 17. כרטיס חבר לבאי הקונגרס
 14. 18. חזרה ממצרים
 15. 19. במסעות וחיפוש תומכים לרעיון הציונות
 16. 20. בפלשתינה עם קבוצה לפגישה עם הקיסר
 17. 21. ביקור בקברי דוד
 18. 22. הרצל וולפסון וחברים לדרך ....
 19. 24. המשלחת באל - עריש מצריים
 20. 25. מתכוננים לפגישה עם הקיסר
 21. 26. תמונה מימיו האחרונים
 22. 27. שקל לגאולת הארץ
 23. 29. חדרו בוינה
 24. 30. הברון רוטשילד ישראל זנגביל
 25. 31. משה מונטיפיורי
 26. 34. שיחזור חדרו וחפציו בירושלים
 27. 36. אבל כבד נפל על כל נפש יהודית בעולם . הלוויה בווינה . בשנת 1904 .
 28. 37. שתי חלוצות בדרכן לארץ מבקרות את קברו . השמאלית בתמונה היא עליזה בק מראשונות אביחיל
 29. 38. ארז הרצל ביקור של וולפסון נשיא הסוכנות היהודית . בביקור ליד הארז . מלווה בשני שומרים יהודים ....
 30. 39. אבי - יעקב ניצן מתכנן גן הרצל . יעקב ניצן יעקב יוסף קריס מנהלעבודה יוסף וייץ יור ' קרן - קימת
 31. 43. מצאתי את מצבת הרצל בוינה באינטרנט
 32. 44. אם תרצו אין זו אגדה
 33. 45. ישראל זנגביל מבכה את ידידו הרצל ומסיים בשנה הבאה בירושלים

×