SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Valsts darba inspekcijas konstatētais
būvniecības nozarē 2019.gadā
2
Darba inspekcijas veiktie apsekojumi
būvniecībā 2019.gadā
Preventīva
pārbaude
Iesniegumu
izskatīšana
Nereģistrē
tās
nodarbinā
tības
atklāšana
Tematiskā
pārbaude
Nelaimes
gadījumu
izmeklēšana
nolūki
citi
➢ 2275 -> 23 % no visiem Valsts darba inspekcijas 2019.gadā
veiktajiem apsekojumiem tika veikti būvniecībā
➢ 2172 -> 22 % no visiem konstatētajiem pārkāpumiem tika konstatēti
būvniecības nozarē
➢ 391 -> 35% no visām nereģistrēti nodarbinātajām personām
konstatētas būvniecības nozarē
Konstatēti darba aizsardzības
paārkāpumi būvniecībā 2019.gadā
3
Darba aizsardzības prasības, veicot
būvdarbus (MK Nr. 92)
21%
Darba vides iekšējā
uzraudzība (MK Nr.660)
20%
Apmācība darba aizsardzībā (MK Nr.749)
17%
Obligātās veselības
pārbaudes (MK Nr.219)
15%
Darba aizsardzības prasības,
strādājot augstumā (MK Nr.143)
9%
Pārējie darba aizsardzības normatīvie
akti
18%
Izmeklēto nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika
Valstī kopā 2019.gadā
4*Par 2019. gadu grafikā norādīti operatīvie dati
0
500
1000
1500
2000
2500
2015 2016 2017 2018 2019*
1538
1632 1690
2198 2179
171 184 206 209 203
26 38 21 30 21
Nesmagi Smagi Letāli
Visbīstamākās nozares 2019.g.
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Būvniecība Transports un
uzglabāšana
Lauksaimniecība,
mežsaimniecība un
zivsaimniecība
Apstrādes rūpniecība Elektroenerģija,
gāzes apgāde,
siltumapgāde un
gaisa kondicionēšana
4
7 8
5
0
7
6
3
1 1
2018 2019
Letālie nelimes gadījumi
būvniecībā 2019.gadā
2 Krišana no augstuma: 1 caur jumta atvērumu, 1
pār jumta malu
2 smaga priekšmeta uzkrišana: 1. aizsargvairoga
uzkrišana būvbedrē, 1 stikla loksnes uzkrišana
2 Aprakšana
1 Saindēšanās ieelpojot - darbs kanalizācijas akā
6
Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
Notika būvdarbi – tika izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas
maģistrālais cauruļvads).
Minētie darbi tika veikti būvbedrē ( dziļums 5,90 - 7 m,
platums 4,50 - 5 m). Būvbedres sienu nostiprināšanai tika
lietoti divi vairogu komplekti (vairoga sienu augstums 2,45
m, platums 1,5 m), kurus izvietoja vienā līmenī vienu aiz
otra. Papildus vairogu komplekti objektā nebija
pieejami.
Divi darbinieki atradās būvbedrē vairoga iekšpusē, kad
pēkšņi sākās būvbedres grunts sienas nogruvums, apberot
abus būvbedrē esošus darbiniekus.
Nelaimes gadījumā viens darbinieks guva smagus veselības
traucējumus, savukārt otrs darbinieks gāja bojā.
7
Darbinieks – bojā gājušais, objektā strādāja pirmo dienu.
Tajā dienā bojā gājušajam bija jāuzstāda lūkas un dūmu
lūkas uz jumta. Darbs tika veikts uz lēzena jumta 18
metru augstumā no zemes.
Bojā gājušais pārvietojās pa jumtu un skatījās atpakaļ,
tādēļ neievēroja, ka viņam priekšā atrodas jumta
atvērums un izkrita tam cauri uz starpstāvu pārseguma
betona grīdas, kas atradās 8 metrus zemāk.
Bojā gājušajam galvā bija ķivere un mugurā bija uzvilkta
drošības sistēma, kuru viņš nebija piestiprinājis pie
stiprinājumiem, kas izvietoti uz jumta.
8
Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
Darbinieki uzsāka rakt bedri kanalizācijas akas montāžai.
Būvbedrē pie dziļuma 3 m tika ievietots aizsargvairogs (garums
3,5m, augstums 2,5m, platums 2,2m), kā arī aizsargvairoga
vienā galā tika ievietota aizsargplāksne. Aizsargplāksnes
apakšējais gals ar ekskavatora kausa palīdzību tika iespiests
gruntī, savukārt augšējais tika piesliets pret aizsargvairoga
šķērssiju.
Pēc tam bedre, rokot ar ekskavatoru aizsargvairoga iekšpusē,
tika padziļināta līdz projektā noteiktajam dziļumam – 4,5
metriem. Kad bija sasniegts 4,5 m dziļums darbinieki pa trepēm
nokāpa būvbedrē, lai veiktu būvbedres dziļuma un platuma
mērījumus. Tajā brīdī aiz aizsargplāksnes nobruka zeme.
Aizsargplāksne noslīdēja līdz bedres lejai un, zaudējot atbalsta
punktu pret aizsargvairoga šķērssiju, uzkrita darbiniekiem.
Viens no darbiniekiem nelaimes gadījumā gāja bojā.
9
Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
Konteinerā bija plānots uzstādīt apmēram 5 m garu, 1,5 m
platu, 10 centimetrus biezu un apmēram 950 kg smagu trīs
kārtās salīmētā stikla loksni/sienu. Kad stikla loksnes/sienas
labā mala bija iecelta (iefiksēta) rāmī, bija jāmontē otra
(kreisā) mala, bet tad atskanēja troksnis. Kolēģi pagriezās un
ieraudzīja, ka bojā gājušais guļ konteinera vidū uz konteinera
grīdas un viņam virsū ir uzkritusi stikla loksne/siena, bet viens
no vakuuma piesūcekņiem (kas paredzēts stikla celšanai)
karājās pie manipulatora siksnas.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi bojā
gājušajam sniedza pirmo neatliekamo palīdzību un cietušo
nogādāja slimnīcā. No gūtajām traumām darbinieks mira.
1
0
Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
Tika veikti ēkas celtniecības darbi. Bojā gājušajam bija
norunāts ierasties būvobjektā un sagaidīt darbu vadītāju, lai
norunātu veicamos darbus, parakstītu darba līgumu un tiktu
instruēts darba aizsardzībā.
Bojā gājušais, nesagaidījis objektā darbu vadītāju, bez
atļaujas uzsāka darbu. Kāpjot no, vai kāpjot augšā uz
pārvietojamām sastatnēm, apmēram no 2 m augstuma bojā
gājušais nokrita.
Tika izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas aizveda
cietušo uz slimnīcu, kur viņš mira.
1
1
Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
Konstatētais
1
2
Konstatētais
1
3
Konstatētais
1
4
Konstatētais
1
5
Konstatētais
1
6
Konstatētais
1
7
Konstatētais
1
8
Konstatētais
1
9
Konstatētais
2
0
Konstatētais
2
1
Konstatētais
2
2
Tematiskā pārbaude būvobjektos
Būvobjektos šī gada tematiskā pārbaude tiks uzsākta
2020.gada maijā.
www.vdi.gov.lv ir pieejama paškontroles veidlapa ar
jautājamiem par darba aizsardzības jautājumiem būvniecības
nozarē.
Šobrīd pieejama par būvniecību:
http://vdi.gov.lv/lv/Par-mums/svarigakais-par-
parbaudem/paskontrole-buvniecibai/
23
Ko pārbaudīsim tematiskās
pārbaudes laikā?
➢ būvobjekta norobežošana;
➢ nepiederošas personas objektā;
➢ bīstamo zonu norobežošana;
➢ sastatnes;
➢ nodarbināto apliecības;
➢ IAL lietošana;
24
ESF projekts
2
5
www.vdi.gov.lv
www.stradavesels.lv
www.osha.lv
FB: Valsts darba inspekcija
@darbaizsardziba
@darbainspekcija
www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija
www.youtube.com/user/LMVDI#p/u
26
Vairāk informācijas
PALDIES!

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 

Recently uploaded

Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 

Valsts darba inspekcijas konstatētais būvniecības nozarē

 • 1. Valsts darba inspekcijas konstatētais būvniecības nozarē 2019.gadā
 • 2. 2 Darba inspekcijas veiktie apsekojumi būvniecībā 2019.gadā Preventīva pārbaude Iesniegumu izskatīšana Nereģistrē tās nodarbinā tības atklāšana Tematiskā pārbaude Nelaimes gadījumu izmeklēšana nolūki citi ➢ 2275 -> 23 % no visiem Valsts darba inspekcijas 2019.gadā veiktajiem apsekojumiem tika veikti būvniecībā ➢ 2172 -> 22 % no visiem konstatētajiem pārkāpumiem tika konstatēti būvniecības nozarē ➢ 391 -> 35% no visām nereģistrēti nodarbinātajām personām konstatētas būvniecības nozarē
 • 3. Konstatēti darba aizsardzības paārkāpumi būvniecībā 2019.gadā 3 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (MK Nr. 92) 21% Darba vides iekšējā uzraudzība (MK Nr.660) 20% Apmācība darba aizsardzībā (MK Nr.749) 17% Obligātās veselības pārbaudes (MK Nr.219) 15% Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā (MK Nr.143) 9% Pārējie darba aizsardzības normatīvie akti 18%
 • 4. Izmeklēto nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika Valstī kopā 2019.gadā 4*Par 2019. gadu grafikā norādīti operatīvie dati 0 500 1000 1500 2000 2500 2015 2016 2017 2018 2019* 1538 1632 1690 2198 2179 171 184 206 209 203 26 38 21 30 21 Nesmagi Smagi Letāli
 • 5. Visbīstamākās nozares 2019.g. 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Būvniecība Transports un uzglabāšana Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Apstrādes rūpniecība Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 4 7 8 5 0 7 6 3 1 1 2018 2019
 • 6. Letālie nelimes gadījumi būvniecībā 2019.gadā 2 Krišana no augstuma: 1 caur jumta atvērumu, 1 pār jumta malu 2 smaga priekšmeta uzkrišana: 1. aizsargvairoga uzkrišana būvbedrē, 1 stikla loksnes uzkrišana 2 Aprakšana 1 Saindēšanās ieelpojot - darbs kanalizācijas akā 6
 • 7. Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g Notika būvdarbi – tika izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas maģistrālais cauruļvads). Minētie darbi tika veikti būvbedrē ( dziļums 5,90 - 7 m, platums 4,50 - 5 m). Būvbedres sienu nostiprināšanai tika lietoti divi vairogu komplekti (vairoga sienu augstums 2,45 m, platums 1,5 m), kurus izvietoja vienā līmenī vienu aiz otra. Papildus vairogu komplekti objektā nebija pieejami. Divi darbinieki atradās būvbedrē vairoga iekšpusē, kad pēkšņi sākās būvbedres grunts sienas nogruvums, apberot abus būvbedrē esošus darbiniekus. Nelaimes gadījumā viens darbinieks guva smagus veselības traucējumus, savukārt otrs darbinieks gāja bojā. 7
 • 8. Darbinieks – bojā gājušais, objektā strādāja pirmo dienu. Tajā dienā bojā gājušajam bija jāuzstāda lūkas un dūmu lūkas uz jumta. Darbs tika veikts uz lēzena jumta 18 metru augstumā no zemes. Bojā gājušais pārvietojās pa jumtu un skatījās atpakaļ, tādēļ neievēroja, ka viņam priekšā atrodas jumta atvērums un izkrita tam cauri uz starpstāvu pārseguma betona grīdas, kas atradās 8 metrus zemāk. Bojā gājušajam galvā bija ķivere un mugurā bija uzvilkta drošības sistēma, kuru viņš nebija piestiprinājis pie stiprinājumiem, kas izvietoti uz jumta. 8 Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
 • 9. Darbinieki uzsāka rakt bedri kanalizācijas akas montāžai. Būvbedrē pie dziļuma 3 m tika ievietots aizsargvairogs (garums 3,5m, augstums 2,5m, platums 2,2m), kā arī aizsargvairoga vienā galā tika ievietota aizsargplāksne. Aizsargplāksnes apakšējais gals ar ekskavatora kausa palīdzību tika iespiests gruntī, savukārt augšējais tika piesliets pret aizsargvairoga šķērssiju. Pēc tam bedre, rokot ar ekskavatoru aizsargvairoga iekšpusē, tika padziļināta līdz projektā noteiktajam dziļumam – 4,5 metriem. Kad bija sasniegts 4,5 m dziļums darbinieki pa trepēm nokāpa būvbedrē, lai veiktu būvbedres dziļuma un platuma mērījumus. Tajā brīdī aiz aizsargplāksnes nobruka zeme. Aizsargplāksne noslīdēja līdz bedres lejai un, zaudējot atbalsta punktu pret aizsargvairoga šķērssiju, uzkrita darbiniekiem. Viens no darbiniekiem nelaimes gadījumā gāja bojā. 9 Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
 • 10. Konteinerā bija plānots uzstādīt apmēram 5 m garu, 1,5 m platu, 10 centimetrus biezu un apmēram 950 kg smagu trīs kārtās salīmētā stikla loksni/sienu. Kad stikla loksnes/sienas labā mala bija iecelta (iefiksēta) rāmī, bija jāmontē otra (kreisā) mala, bet tad atskanēja troksnis. Kolēģi pagriezās un ieraudzīja, ka bojā gājušais guļ konteinera vidū uz konteinera grīdas un viņam virsū ir uzkritusi stikla loksne/siena, bet viens no vakuuma piesūcekņiem (kas paredzēts stikla celšanai) karājās pie manipulatora siksnas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi bojā gājušajam sniedza pirmo neatliekamo palīdzību un cietušo nogādāja slimnīcā. No gūtajām traumām darbinieks mira. 1 0 Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
 • 11. Tika veikti ēkas celtniecības darbi. Bojā gājušajam bija norunāts ierasties būvobjektā un sagaidīt darbu vadītāju, lai norunātu veicamos darbus, parakstītu darba līgumu un tiktu instruēts darba aizsardzībā. Bojā gājušais, nesagaidījis objektā darbu vadītāju, bez atļaujas uzsāka darbu. Kāpjot no, vai kāpjot augšā uz pārvietojamām sastatnēm, apmēram no 2 m augstuma bojā gājušais nokrita. Tika izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas aizveda cietušo uz slimnīcu, kur viņš mira. 1 1 Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
 • 23. Tematiskā pārbaude būvobjektos Būvobjektos šī gada tematiskā pārbaude tiks uzsākta 2020.gada maijā. www.vdi.gov.lv ir pieejama paškontroles veidlapa ar jautājamiem par darba aizsardzības jautājumiem būvniecības nozarē. Šobrīd pieejama par būvniecību: http://vdi.gov.lv/lv/Par-mums/svarigakais-par- parbaudem/paskontrole-buvniecibai/ 23
 • 24. Ko pārbaudīsim tematiskās pārbaudes laikā? ➢ būvobjekta norobežošana; ➢ nepiederošas personas objektā; ➢ bīstamo zonu norobežošana; ➢ sastatnes; ➢ nodarbināto apliecības; ➢ IAL lietošana; 24
 • 26. www.vdi.gov.lv www.stradavesels.lv www.osha.lv FB: Valsts darba inspekcija @darbaizsardziba @darbainspekcija www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija www.youtube.com/user/LMVDI#p/u 26 Vairāk informācijas