Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Valsts darba inspekcijas konstatētais būvniecības nozarē

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad

Valsts darba inspekcijas konstatētais būvniecības nozarē

Download to read offline

Valsts darba inspekcijas konstatētais būvniecības nozarē
Valsts darba inspekcija

Seminārs "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā"
2020.gada 6./7.februāris Jelgava, Liepāja

Valsts darba inspekcijas konstatētais būvniecības nozarē
Valsts darba inspekcija

Seminārs "Būtiskākās kļūdas un ieteikumi ēku atjaunošanā"
2020.gada 6./7.februāris Jelgava, Liepāja

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (18)

Advertisement

Valsts darba inspekcijas konstatētais būvniecības nozarē

 1. 1. Valsts darba inspekcijas konstatētais būvniecības nozarē 2019.gadā
 2. 2. 2 Darba inspekcijas veiktie apsekojumi būvniecībā 2019.gadā Preventīva pārbaude Iesniegumu izskatīšana Nereģistrē tās nodarbinā tības atklāšana Tematiskā pārbaude Nelaimes gadījumu izmeklēšana nolūki citi ➢ 2275 -> 23 % no visiem Valsts darba inspekcijas 2019.gadā veiktajiem apsekojumiem tika veikti būvniecībā ➢ 2172 -> 22 % no visiem konstatētajiem pārkāpumiem tika konstatēti būvniecības nozarē ➢ 391 -> 35% no visām nereģistrēti nodarbinātajām personām konstatētas būvniecības nozarē
 3. 3. Konstatēti darba aizsardzības paārkāpumi būvniecībā 2019.gadā 3 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (MK Nr. 92) 21% Darba vides iekšējā uzraudzība (MK Nr.660) 20% Apmācība darba aizsardzībā (MK Nr.749) 17% Obligātās veselības pārbaudes (MK Nr.219) 15% Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā (MK Nr.143) 9% Pārējie darba aizsardzības normatīvie akti 18%
 4. 4. Izmeklēto nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika Valstī kopā 2019.gadā 4*Par 2019. gadu grafikā norādīti operatīvie dati 0 500 1000 1500 2000 2500 2015 2016 2017 2018 2019* 1538 1632 1690 2198 2179 171 184 206 209 203 26 38 21 30 21 Nesmagi Smagi Letāli
 5. 5. Visbīstamākās nozares 2019.g. 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Būvniecība Transports un uzglabāšana Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Apstrādes rūpniecība Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 4 7 8 5 0 7 6 3 1 1 2018 2019
 6. 6. Letālie nelimes gadījumi būvniecībā 2019.gadā 2 Krišana no augstuma: 1 caur jumta atvērumu, 1 pār jumta malu 2 smaga priekšmeta uzkrišana: 1. aizsargvairoga uzkrišana būvbedrē, 1 stikla loksnes uzkrišana 2 Aprakšana 1 Saindēšanās ieelpojot - darbs kanalizācijas akā 6
 7. 7. Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g Notika būvdarbi – tika izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas maģistrālais cauruļvads). Minētie darbi tika veikti būvbedrē ( dziļums 5,90 - 7 m, platums 4,50 - 5 m). Būvbedres sienu nostiprināšanai tika lietoti divi vairogu komplekti (vairoga sienu augstums 2,45 m, platums 1,5 m), kurus izvietoja vienā līmenī vienu aiz otra. Papildus vairogu komplekti objektā nebija pieejami. Divi darbinieki atradās būvbedrē vairoga iekšpusē, kad pēkšņi sākās būvbedres grunts sienas nogruvums, apberot abus būvbedrē esošus darbiniekus. Nelaimes gadījumā viens darbinieks guva smagus veselības traucējumus, savukārt otrs darbinieks gāja bojā. 7
 8. 8. Darbinieks – bojā gājušais, objektā strādāja pirmo dienu. Tajā dienā bojā gājušajam bija jāuzstāda lūkas un dūmu lūkas uz jumta. Darbs tika veikts uz lēzena jumta 18 metru augstumā no zemes. Bojā gājušais pārvietojās pa jumtu un skatījās atpakaļ, tādēļ neievēroja, ka viņam priekšā atrodas jumta atvērums un izkrita tam cauri uz starpstāvu pārseguma betona grīdas, kas atradās 8 metrus zemāk. Bojā gājušajam galvā bija ķivere un mugurā bija uzvilkta drošības sistēma, kuru viņš nebija piestiprinājis pie stiprinājumiem, kas izvietoti uz jumta. 8 Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
 9. 9. Darbinieki uzsāka rakt bedri kanalizācijas akas montāžai. Būvbedrē pie dziļuma 3 m tika ievietots aizsargvairogs (garums 3,5m, augstums 2,5m, platums 2,2m), kā arī aizsargvairoga vienā galā tika ievietota aizsargplāksne. Aizsargplāksnes apakšējais gals ar ekskavatora kausa palīdzību tika iespiests gruntī, savukārt augšējais tika piesliets pret aizsargvairoga šķērssiju. Pēc tam bedre, rokot ar ekskavatoru aizsargvairoga iekšpusē, tika padziļināta līdz projektā noteiktajam dziļumam – 4,5 metriem. Kad bija sasniegts 4,5 m dziļums darbinieki pa trepēm nokāpa būvbedrē, lai veiktu būvbedres dziļuma un platuma mērījumus. Tajā brīdī aiz aizsargplāksnes nobruka zeme. Aizsargplāksne noslīdēja līdz bedres lejai un, zaudējot atbalsta punktu pret aizsargvairoga šķērssiju, uzkrita darbiniekiem. Viens no darbiniekiem nelaimes gadījumā gāja bojā. 9 Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
 10. 10. Konteinerā bija plānots uzstādīt apmēram 5 m garu, 1,5 m platu, 10 centimetrus biezu un apmēram 950 kg smagu trīs kārtās salīmētā stikla loksni/sienu. Kad stikla loksnes/sienas labā mala bija iecelta (iefiksēta) rāmī, bija jāmontē otra (kreisā) mala, bet tad atskanēja troksnis. Kolēģi pagriezās un ieraudzīja, ka bojā gājušais guļ konteinera vidū uz konteinera grīdas un viņam virsū ir uzkritusi stikla loksne/siena, bet viens no vakuuma piesūcekņiem (kas paredzēts stikla celšanai) karājās pie manipulatora siksnas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi bojā gājušajam sniedza pirmo neatliekamo palīdzību un cietušo nogādāja slimnīcā. No gūtajām traumām darbinieks mira. 1 0 Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
 11. 11. Tika veikti ēkas celtniecības darbi. Bojā gājušajam bija norunāts ierasties būvobjektā un sagaidīt darbu vadītāju, lai norunātu veicamos darbus, parakstītu darba līgumu un tiktu instruēts darba aizsardzībā. Bojā gājušais, nesagaidījis objektā darbu vadītāju, bez atļaujas uzsāka darbu. Kāpjot no, vai kāpjot augšā uz pārvietojamām sastatnēm, apmēram no 2 m augstuma bojā gājušais nokrita. Tika izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas aizveda cietušo uz slimnīcu, kur viņš mira. 1 1 Nelaimes gadījumu piemēri 2019.g
 12. 12. Konstatētais 1 2
 13. 13. Konstatētais 1 3
 14. 14. Konstatētais 1 4
 15. 15. Konstatētais 1 5
 16. 16. Konstatētais 1 6
 17. 17. Konstatētais 1 7
 18. 18. Konstatētais 1 8
 19. 19. Konstatētais 1 9
 20. 20. Konstatētais 2 0
 21. 21. Konstatētais 2 1
 22. 22. Konstatētais 2 2
 23. 23. Tematiskā pārbaude būvobjektos Būvobjektos šī gada tematiskā pārbaude tiks uzsākta 2020.gada maijā. www.vdi.gov.lv ir pieejama paškontroles veidlapa ar jautājamiem par darba aizsardzības jautājumiem būvniecības nozarē. Šobrīd pieejama par būvniecību: http://vdi.gov.lv/lv/Par-mums/svarigakais-par- parbaudem/paskontrole-buvniecibai/ 23
 24. 24. Ko pārbaudīsim tematiskās pārbaudes laikā? ➢ būvobjekta norobežošana; ➢ nepiederošas personas objektā; ➢ bīstamo zonu norobežošana; ➢ sastatnes; ➢ nodarbināto apliecības; ➢ IAL lietošana; 24
 25. 25. ESF projekts 2 5
 26. 26. www.vdi.gov.lv www.stradavesels.lv www.osha.lv FB: Valsts darba inspekcija @darbaizsardziba @darbainspekcija www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija www.youtube.com/user/LMVDI#p/u 26 Vairāk informācijas
 27. 27. PALDIES!

×