SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
EPS materiāla
pielietojums
fasāžu siltināšanā
SIA TENAPORS produktu
attīstības inženieris
Intars Siliņš
Ka s i r E P S ?
Sākotnēji:
1. 95% polistirols
2. 5% pentāns
Gala produkts:
1. 96-98% gaiss
2. 2-4% polistirols
Gala produkta blīvums 12-31 kg/m3
M a te r i ā l a e n e r go e fe k t i v i tā te
K Ā P Ē C E P S ?
A u g sta k va l i tā te
➢ Siltumtehniski ļoti efektīvs materiāls;
➢ Minimāla ūdens uzsūce;
➢ Viegli apstrādājams;
➢ Neliels svars;
➢ Ilgtermiņa noturība pret mehānisko slodzi;
➢ Plaša izmēru dažādība;
➢ Augsta minerālo apmetumu noturība.
P Ē T Ī J U M I
Ilgmūžība fasādēs - pētījums veikts 93 ēkās –
ekspluatācijas ilgums līdz 16 gadiem.
Secinājumi:
1. Mitrums reti kad pārsniedz 0,05 %;
2. Pārējās materiāla īpašības nav mainījušās.
S i l t i n ā š a n a a r E P S n o v ē r š
p e l ē j u m a r i s k u s
E KO LO Ģ I JA
EPS Izolācija 100% pārstrādājama un materiāls rada
ļoti maz CO2 izmešus.
PED - Input of Non-Renewable Primary Energy
GWP100 - Global Warming Potential
AP - Acidification Potential
*EUMEPS – European Manufacturers of EPS
I l g te r m i ņ a i e g u v u m i
*EUMEPS – European Manufacturers of EPS
E KO N O M I K A
Siltināt fasādi pat ar 300mm biezu izolāciju ir
ekonomiski izdevīgi.
*EUMEPS – European Manufacturers of EPS
Po z i t ī v i e p i e m ē r i
Kā m a k s i m ā l i u z l a b o t
k va l i tā t i ?
Montāžas nosacījumi:
1. Minimizēti siltuma zudumi no nekvalitatīvas
montāžas:
▪ Pareiza plākšņu pielīmēšana;
▪ Kvalitatīvas montāžas šuves;
2. Kvalitatīvi adares darbi:
▪ Sertificēta apdares sistēma;
▪ Atbilstoša materiāla izvēle;
▪ Darbu nepārtrauktība.
M O N T Ā Ž A
P l ā k š ņ u p i e l ī m ē š a n a
M o n tā ž a s š u v e s
A P D A R E S D A R B I
S e r t i f i c ē ta a p d a r e s s i stē m a
SERTIFIKĀTI
Apmesto fasāžu siltināšanas
risinājumus, jeb ETICS (External
Thermal Insulation Composite
System) sertificē atbilstoši ETAG
004 prasībām.
Šie dokumenti stingri reglamentē
izmantojamos materiālus un
pielietojamo iestrādes tehnoloģiju,
tādā veidā gala patērētājam
nodrošinot sertificētu sistēmu ar
augstu ilgmūžību, paaugstinātu
noturību pret ugunsdrošību un
ražotāja garantiju.
U g u n s d r o š ī b a
M a te r i ā l i z v ē l e
EPS 60 NEO EPS 60
NEO EPS 70
NEO EPS 80
NEO EPS 100
EPS 70
EPS 80
EPS 100
D a r b u n e p ā r t ra u k t ī b a
PA L D I ES !

More Related Content

Similar to Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols

Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ilgtspējīgas būvniecības kritēriji, veicot mājokļu siltināšanu
Ilgtspējīgas būvniecības kritēriji, veicot mājokļu siltināšanuIlgtspējīgas būvniecības kritēriji, veicot mājokļu siltināšanu
Ilgtspējīgas būvniecības kritēriji, veicot mājokļu siltināšanuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...Elektrumlv
 
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaElektrumlv
 
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm.
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm. Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm.
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm. Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols (16)

Fasāžu siltināšana. Putupolistirpols
Fasāžu siltināšana. PutupolistirpolsFasāžu siltināšana. Putupolistirpols
Fasāžu siltināšana. Putupolistirpols
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādesĀrējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
Ārējo norobežojošo konstrukciju atjaunošanas iespējas. Apmestās fasādes
 
Ilgtspējīgas būvniecības kritēriji, veicot mājokļu siltināšanu
Ilgtspējīgas būvniecības kritēriji, veicot mājokļu siltināšanuIlgtspējīgas būvniecības kritēriji, veicot mājokļu siltināšanu
Ilgtspējīgas būvniecības kritēriji, veicot mājokļu siltināšanu
 
Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā
Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā
Ilgtspējīgas būvniecības potenciāls būvniecībā
 
Daudzslāņu caurules
 Daudzslāņu caurules Daudzslāņu caurules
Daudzslāņu caurules
 
Nosauktas energoefektīvākās ēkas
Nosauktas energoefektīvākās ēkas Nosauktas energoefektīvākās ēkas
Nosauktas energoefektīvākās ēkas
 
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004. Biežāk pieļautās kļūdas
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004. Biežāk pieļautās kļūdasZemapmetuma fasādes. ETAG 004. Biežāk pieļautās kļūdas
Zemapmetuma fasādes. ETAG 004. Biežāk pieļautās kļūdas
 
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
 
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
 
Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas.
 Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas. Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas.
Ventilējamās fasādes un jumti. Risinājumi un kļūdas.
 
Apmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumi
Apmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumiApmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumi
Apmestās fasādes. Kļūdas un ieteikumi
 
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm.
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm. Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm.
Ārējās norobežojošās konstrukcijas. Tehniskie risinājumi ventilējamās fasādēm.
 
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana
Apmesto fasāžu ekspluatācija un ilgtspējas nodrošināšana
 
ETAG 004 – prasības un montāža
ETAG 004 – prasības un montāža ETAG 004 – prasības un montāža
ETAG 004 – prasības un montāža
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Recently uploaded

Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 

Siltumizolācijas materiāla izvēle: putupolistirols

 • 1. EPS materiāla pielietojums fasāžu siltināšanā SIA TENAPORS produktu attīstības inženieris Intars Siliņš
 • 2. Ka s i r E P S ? Sākotnēji: 1. 95% polistirols 2. 5% pentāns Gala produkts: 1. 96-98% gaiss 2. 2-4% polistirols Gala produkta blīvums 12-31 kg/m3
 • 3. M a te r i ā l a e n e r go e fe k t i v i tā te
 • 4. K Ā P Ē C E P S ?
 • 5. A u g sta k va l i tā te ➢ Siltumtehniski ļoti efektīvs materiāls; ➢ Minimāla ūdens uzsūce; ➢ Viegli apstrādājams; ➢ Neliels svars; ➢ Ilgtermiņa noturība pret mehānisko slodzi; ➢ Plaša izmēru dažādība; ➢ Augsta minerālo apmetumu noturība.
 • 6. P Ē T Ī J U M I Ilgmūžība fasādēs - pētījums veikts 93 ēkās – ekspluatācijas ilgums līdz 16 gadiem. Secinājumi: 1. Mitrums reti kad pārsniedz 0,05 %; 2. Pārējās materiāla īpašības nav mainījušās.
 • 7. S i l t i n ā š a n a a r E P S n o v ē r š p e l ē j u m a r i s k u s
 • 8. E KO LO Ģ I JA EPS Izolācija 100% pārstrādājama un materiāls rada ļoti maz CO2 izmešus. PED - Input of Non-Renewable Primary Energy GWP100 - Global Warming Potential AP - Acidification Potential *EUMEPS – European Manufacturers of EPS
 • 9. I l g te r m i ņ a i e g u v u m i *EUMEPS – European Manufacturers of EPS
 • 10. E KO N O M I K A Siltināt fasādi pat ar 300mm biezu izolāciju ir ekonomiski izdevīgi. *EUMEPS – European Manufacturers of EPS
 • 11. Po z i t ī v i e p i e m ē r i
 • 12. Kā m a k s i m ā l i u z l a b o t k va l i tā t i ? Montāžas nosacījumi: 1. Minimizēti siltuma zudumi no nekvalitatīvas montāžas: ▪ Pareiza plākšņu pielīmēšana; ▪ Kvalitatīvas montāžas šuves; 2. Kvalitatīvi adares darbi: ▪ Sertificēta apdares sistēma; ▪ Atbilstoša materiāla izvēle; ▪ Darbu nepārtrauktība.
 • 13. M O N T Ā Ž A
 • 14. P l ā k š ņ u p i e l ī m ē š a n a
 • 15. M o n tā ž a s š u v e s
 • 16. A P D A R E S D A R B I
 • 17. S e r t i f i c ē ta a p d a r e s s i stē m a SERTIFIKĀTI Apmesto fasāžu siltināšanas risinājumus, jeb ETICS (External Thermal Insulation Composite System) sertificē atbilstoši ETAG 004 prasībām. Šie dokumenti stingri reglamentē izmantojamos materiālus un pielietojamo iestrādes tehnoloģiju, tādā veidā gala patērētājam nodrošinot sertificētu sistēmu ar augstu ilgmūžību, paaugstinātu noturību pret ugunsdrošību un ražotāja garantiju.
 • 18. U g u n s d r o š ī b a
 • 19. M a te r i ā l i z v ē l e EPS 60 NEO EPS 60 NEO EPS 70 NEO EPS 80 NEO EPS 100 EPS 70 EPS 80 EPS 100
 • 20. D a r b u n e p ā r t ra u k t ī b a
 • 21. PA L D I ES !