SlideShare a Scribd company logo

Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas

Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas Renāte Lakse, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija, SIA "Danfoss Latvija" Video: https://youtu.be/Eg82W3p9WbI 2017.gada 9.maijs, Rīga

1 of 27
Download to read offline
Siltumapgādes
sistēmas renovācija/
rekonstrukcija
daudzdzīvokļu mājā
Veicamie darbi apkures sistēmā
Darbi pagrabā un siltummezglā:
 Nomainīt un nosiltināt guļvadus;
 Novērst liekos siltuma zudumus;
 Automatizēt siltummezglu;
 Mainīt apkures līknes iestatījumus.
Mājas siltummezgls
Par ko jāpadomā:
 Pieeja siltummezglam:
 Apsaimniekotājam;
 Apkalpošanas speciālistiem;
 Drošības un apsardzes jautājums.
 Kvalificēti speciālisti:
 Atbilstoša izglītība;
 Apmācības pie sistēmu ražotājiem par
izmantotajiem produktiem.
 Sistēmas ieregulēšana un apkalpošana:
 Vizuāla apskate 1x mēnesī arī vasaras sezonā.
 Jebkuras izmaiņas sistēmas darbībā jāveic tikai saskaņojot ar mājas
apsaimniekotāju, mājas vecāko vai pēc mājas kopīpašnieku lēmuma.
 Pēc pirmās sezonas iespējams iestatījumi jāpārskata (temperatūra,
ekonomiskais/komforta režīms u.c.);
Mājas siltummezgls
Jauno regulatoru iespējas:
 Attālināta sistēmas uzraudzīšana un regulēšana;
 Papildus funkcijas:
 Karstā ūdens sistēmas dezinfekcijas plānošana;
 Apsardzes funkcijas pievienošana.
▪ Tipiskie trūkumi nesabalansētai sistēmai:
▪ Ilgs karstā ūdens «gaidīšanas» laiks
▪ Ūdens izniekošana
Mājas iekšējie tīkli
Karstā ūdens sistēma
60º 55º 50º 45º 40º
Mājas iekšējie tīkli
Karstā ūdens sistēma
Svarīgi zināt!
 Pirmreizējā ieregulēšana pēc izvēlētās
temperatūras;
 35-60oC
 Rūpējieties par sistēmas dezinfekciju!
 Legionella sāk vairoties stāvošā ūdenī zem 50oC
 Automātisks mehānisms;
 Elektroniski vadīta dezinfekcija.
Mājas iekšējie tīkli
Apkures sistēma
 Renovēt esošu 1-caurules apkures
sistēmu:
 Uzstādīt atbilstošus vārstus ar
pietiekamu caurplūdi un
termoregulatorus
 Uzstādīt atbilstošus un efektīvus
balansēšanas vārstus
 Sabalansēt sistēmu
Mājas iekšējie tīkli
Individuāla termoregulācija telpā
 Viencaurules apkures
sistēmas īpatnība:
 Atpakaļplūsmas
ierobežošana uz
radiatoru, pie aizvērta
termoregulatora (1-
caurules sistēma)
Mājas iekšējie tīkli
Apkures sistēma
Izbūvēt jaunu vai renovēt esošu
2-cauruļu apkures sistēmu:
Atšķirības no 1-caurules sistēmas:
 Tieša siltuma saņemšana
 Mainīga plūsma
 Telpās – proporcionāla regulēšana
Mājas iekšējie tīkli
Apkures sistēma
Darbi dzīvoklī:
 Divi stāvvadi
 Radiatora pieslēguma mezgls:
- termostatiskais vārsts (ar
priekšiesatījumu) vai dinamiskais
radiatora vārsts ar sensoru
- atpakaļgaitas noslēgvārsts
 Uzstādīt atbilstošus un efektīvus
balansēšanas vārstus, ja izmantoti
dinamiskie radiatora vārsti, tad nav
nepieciešami.
 Sabalansēt sistēmu
Mājas iekšējie tīkli
Apkures sistēma
Jauna horizontāla 2-cauruļu
sistēma:
 Pa ārējo perimetru no kāpņu telpas
ievada divas paralēlas caurules
 Radiatora pieslēguma mezgls:
- apakšas pieslēgums vai
- termostatiskais vārsts (ar
priekšiesatījumu) vai dinamiskais
radiatora vārsts ar sensoru
- atpakaļgaitas noslēgvārsts
 Uzstādīt atbilstošus un efektīvus
balansēšanas vārstus, ja izmantoti
dinamiskie radiatora vārsti, tad nav
nepieciešami.
 Sabalansēt sistēmu
Mājas iekšējie tīkli
Apkures sistēma
Darbi kāpņu telpā izbūvējot horizontālo sistēmu:
 Jauni stāvvadi
 Dzīvokļa pieslēguma mezgls ar plūsmas siltuma skaitītāju
 Nosedzoša kārba dzīvokļa pieslēguma mezgliem
2011 metų vasario
mėnesio 23 diena
Mājas iekšējie tīkli
Apkures sistēma
Darbi kāpņu telpā:
Mājas iekšējie tīkli
Apkures sistēma
Trūkumi:
 Ievērojami augstākas izmaksas kā stāvvadu apkures izbūvei
 Liels kopējais cauruļu garums dzīvoklī
 Daudz būvdarbu dzīvoklī (iebūvētas mēbeles, lodžiju durvis)
 Dzīvokļa pieslēguma mezgla konstruēšana kāpņu telpā un
nosedzošas konstrukcijas būve.
 Iespēja noslēgt apkuri dzīvoklim
Termostatiskais
regulators
katram
radiatoram
Mājas iekšējie tīkli
Individuāla termoregulācija telpā
Iespēja izmantot «bezmaksas»
siltumu
Enerģijas ietaupījums ar termostatiskajiem radiatoru vārstiem 17
Termostatsikā radiatora vārsta
funkcija
Mājas iekšējie tīkli
Individuāla termoregulācija telpā
Mājas iekšējie tīkli
Individuāla termoregulācija telpā
Termostata lietošana!
 Neaizklāt termostatu ar aizkariem,
skapjiem un tml;
 Pievērst uzmanību termostata
aizgriešanai ilgstoši vēdinot telpas;
• Iespējamais ietaupījums mudina lietotājus pagriezt termostatu uz iespējami
zemu iestatījumu
• Sistēmās ar siltuma maksas sadalītājiem ieteicams lietot termoregulatorus ar
minimālās temperatūras ierobežojumu 16ºC
Parastais
termostats
8-28 ºC
Termostats ar min.
temperatūras ierobežojumu
16-28 ºC Svarīgi!
Mājas iekšējie tīkli
Individuāla termoregulācija telpā
• Lai izvairītos no situācijām, kad pārāk karstu telpu temperatūra tiek pazemināta ar
patstāvīgi atvērtu logu, ir iespējams ierobežot maksimālo termostata temperatūru.
• Iespējamie rūpnīcas iestatījumi 21ºC, 22ºC vai 23ºC
• Esoša termostata aprīkošana ar ierobežotājiem
• Jārūpējas par termostatu nenoņemšanas iespēju!
Standarta
termostats
6-28 ºC
Termostats ar MAX
temperatūras
ierobežojumu
6-21 ºC
Mājas iekšējie tīkli
Individuāla termo regulācija telpā
Mājas iekšējie tīkli
Individuāla termoregulācija telpā
Plānojiet savu siltuma patēriņu!
 Komforta/ekonomiskais režīms;
 Brīvdienu plānošana
 Atvērta loga atpazīšana u.c.
Mājas iekšējie tīkli
Individuāla termoregulācija telpā
Plānojiet un regulājiet savu siltuma attālināti!
 Komforta/ekonomiskais režīms katrai telpai
individuāli;
 Brīvdienu plānošana u.c.
 Kāpņutelpā:
 Atbilstošs
termoregulators
 Iedzīvotāju līdzatbildība
termoregulatoru
lietošanā un ārdurvju
slēgšanā
Mājas iekšējie tīkli
Individuāla termoregulācija telpā
Mājas iekšējie tīkli
Sistēmas balansēšana
Hidrauliskā balansēšana:
 Pirmreizējā ieregulēšana pēc projektā aprēķinātām plūsmām
 Atbilstoši noformēta dokumentācija;
 Nodrošināšanās pret iestatījumu izregulēšanu.
 Atkārtota sistēmas balansēšana
 Problēmas/sūdzības novēršana;
 Manuāli balansētai sistēmai- visu stāvvadu pārregulēšana;
 Atbilstoši noformēts akts par veiktajām izmaiņām.
Pirmais
stāvvadsPēdējais
stāvvads
Projektētā
plūsma 300
l/h
Reālāplūsma
200l/h
Reālāplūsma
600l/h
Cauruļvadu
pretestība
 Automātisks plūsmas ierobežotājs
 Manuāls balansēšanas risinājums
 Spiediena starpības regulators
Mājas iekšējie tīkli
Sistēmas balansēšana
Paldies par uzmanību!

Recommended

Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...
Siltumapgādes sistēmas atjaunošana daudzdzīvokļu mājā. Viencauruļu un divcaur...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājāSiltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājāSiltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More Related Content

What's hot

Siltumapgādes sistēmas renovācija /rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā
Siltumapgādes sistēmas renovācija /rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā Siltumapgādes sistēmas renovācija /rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā
Siltumapgādes sistēmas renovācija /rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājā. Biežāk pieļautās kļūdas
Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājā. Biežāk pieļautās kļūdas Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājā. Biežāk pieļautās kļūdas
Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājā. Biežāk pieļautās kļūdas Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/ Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/ Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...Elektrumlv
 
Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...
Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...
Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...Elektrumlv
 
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.Elektrumlv
 

What's hot (20)

Siltumapgādes sistēmas renovācija /rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā
Siltumapgādes sistēmas renovācija /rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā Siltumapgādes sistēmas renovācija /rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā
Siltumapgādes sistēmas renovācija /rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
 
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
Dzīvokļu maksājamās daļas noteikšana, izmantojot individuālo siltumenerģijas ...
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājā. Biežāk pieļautās kļūdas
Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājā. Biežāk pieļautās kļūdas Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājā. Biežāk pieļautās kļūdas
Siltumapgādes sistēmas renovācija daudzdzīvokļu mājā. Biežāk pieļautās kļūdas
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/ Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/
Siltumapgādes sistēmas renovācija/ rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā/
 
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanāPieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā
 
Situmapgādes sistēmu veidi un termostatu ventiļi
Situmapgādes sistēmu veidi un termostatu ventiļiSitumapgādes sistēmu veidi un termostatu ventiļi
Situmapgādes sistēmu veidi un termostatu ventiļi
 
Kas ir alokators?
Kas ir alokators?Kas ir alokators?
Kas ir alokators?
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Te...
 
Siltumapgādes sistēmu veidi
Siltumapgādes sistēmu veidi Siltumapgādes sistēmu veidi
Siltumapgādes sistēmu veidi
 
Termostatu ventiļi
Termostatu ventiļi Termostatu ventiļi
Termostatu ventiļi
 
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...
Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz re...
 
Apkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglā
 
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmāmSistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
 
Siltumapgādes sistēmas apkope un uzturēšana
Siltumapgādes sistēmas apkope un uzturēšanaSiltumapgādes sistēmas apkope un uzturēšana
Siltumapgādes sistēmas apkope un uzturēšana
 
Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...
Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...
Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā...
 
Apkures sistēmas modernizācija.
Apkures sistēmas modernizācija. Apkures sistēmas modernizācija.
Apkures sistēmas modernizācija.
 
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
Pragmatiski un ekonomiski pamatoti ēku AVK risinājumi.
 
SIA "Upre serviss" uzskaite
SIA "Upre serviss" uzskaiteSIA "Upre serviss" uzskaite
SIA "Upre serviss" uzskaite
 
Apkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglā
 

Similar to Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas

Daudzdzīvokļu namu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas pieredze
Daudzdzīvokļu namu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas pieredzeDaudzdzīvokļu namu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas pieredze
Daudzdzīvokļu namu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas pieredzeEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.Elektrumlv
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaEfektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaElektrumlv
 
Iespēja ietaupīt siltuma enerģiju ar ēkai pielāgotu automātiku
Iespēja ietaupīt siltuma enerģiju ar ēkai pielāgotu automātikuIespēja ietaupīt siltuma enerģiju ar ēkai pielāgotu automātiku
Iespēja ietaupīt siltuma enerģiju ar ēkai pielāgotu automātikuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Modernas un efektīvas apkures sistēmas
Modernas un efektīvas apkures sistēmasModernas un efektīvas apkures sistēmas
Modernas un efektīvas apkures sistēmasElektrumlv
 

Similar to Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas (20)

Renovētas ēkas apkures sistēmas lietošana un apkalpošana
Renovētas ēkas apkures sistēmas lietošana un apkalpošanaRenovētas ēkas apkures sistēmas lietošana un apkalpošana
Renovētas ēkas apkures sistēmas lietošana un apkalpošana
 
Ventilācijas un apkures sistēmu risinājumi
Ventilācijas un apkures sistēmu risinājumiVentilācijas un apkures sistēmu risinājumi
Ventilācijas un apkures sistēmu risinājumi
 
Sistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšanaSistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšana
 
Kas jāzina renovētā mājoklī par siltumapgādes sistēmu
Kas jāzina renovētā mājoklī par siltumapgādes sistēmu Kas jāzina renovētā mājoklī par siltumapgādes sistēmu
Kas jāzina renovētā mājoklī par siltumapgādes sistēmu
 
Daudzdzīvokļu namu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas pieredze
Daudzdzīvokļu namu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas pieredzeDaudzdzīvokļu namu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas pieredze
Daudzdzīvokļu namu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas pieredze
 
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
 
Siltumapgādes sistēmas balansēšana
Siltumapgādes sistēmas balansēšanaSiltumapgādes sistēmas balansēšana
Siltumapgādes sistēmas balansēšana
 
Radioatoru termostatisko sensoru lietošana
Radioatoru termostatisko sensoru lietošanaRadioatoru termostatisko sensoru lietošana
Radioatoru termostatisko sensoru lietošana
 
Kļūdas siltumapgādes sistēmas montāžā
Kļūdas siltumapgādes sistēmas montāžāKļūdas siltumapgādes sistēmas montāžā
Kļūdas siltumapgādes sistēmas montāžā
 
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas. Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
Siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājā.
 
Efektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšanaEfektīva apkures sistēmas regulēšana
Efektīva apkures sistēmas regulēšana
 
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
 
Iespēja ietaupīt siltuma enerģiju ar ēkai pielāgotu automātiku
Iespēja ietaupīt siltuma enerģiju ar ēkai pielāgotu automātikuIespēja ietaupīt siltuma enerģiju ar ēkai pielāgotu automātiku
Iespēja ietaupīt siltuma enerģiju ar ēkai pielāgotu automātiku
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasSiltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
 
Modernas un efektīvas apkures sistēmas
Modernas un efektīvas apkures sistēmasModernas un efektīvas apkures sistēmas
Modernas un efektīvas apkures sistēmas
 
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā? Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
 
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
 
Apkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglā
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
 

Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas

 • 2. Veicamie darbi apkures sistēmā Darbi pagrabā un siltummezglā:  Nomainīt un nosiltināt guļvadus;  Novērst liekos siltuma zudumus;  Automatizēt siltummezglu;  Mainīt apkures līknes iestatījumus.
 • 3. Mājas siltummezgls Par ko jāpadomā:  Pieeja siltummezglam:  Apsaimniekotājam;  Apkalpošanas speciālistiem;  Drošības un apsardzes jautājums.  Kvalificēti speciālisti:  Atbilstoša izglītība;  Apmācības pie sistēmu ražotājiem par izmantotajiem produktiem.  Sistēmas ieregulēšana un apkalpošana:  Vizuāla apskate 1x mēnesī arī vasaras sezonā.  Jebkuras izmaiņas sistēmas darbībā jāveic tikai saskaņojot ar mājas apsaimniekotāju, mājas vecāko vai pēc mājas kopīpašnieku lēmuma.  Pēc pirmās sezonas iespējams iestatījumi jāpārskata (temperatūra, ekonomiskais/komforta režīms u.c.);
 • 4. Mājas siltummezgls Jauno regulatoru iespējas:  Attālināta sistēmas uzraudzīšana un regulēšana;  Papildus funkcijas:  Karstā ūdens sistēmas dezinfekcijas plānošana;  Apsardzes funkcijas pievienošana.
 • 5. ▪ Tipiskie trūkumi nesabalansētai sistēmai: ▪ Ilgs karstā ūdens «gaidīšanas» laiks ▪ Ūdens izniekošana Mājas iekšējie tīkli Karstā ūdens sistēma 60º 55º 50º 45º 40º
 • 6. Mājas iekšējie tīkli Karstā ūdens sistēma Svarīgi zināt!  Pirmreizējā ieregulēšana pēc izvēlētās temperatūras;  35-60oC  Rūpējieties par sistēmas dezinfekciju!  Legionella sāk vairoties stāvošā ūdenī zem 50oC  Automātisks mehānisms;  Elektroniski vadīta dezinfekcija.
 • 7. Mājas iekšējie tīkli Apkures sistēma  Renovēt esošu 1-caurules apkures sistēmu:  Uzstādīt atbilstošus vārstus ar pietiekamu caurplūdi un termoregulatorus  Uzstādīt atbilstošus un efektīvus balansēšanas vārstus  Sabalansēt sistēmu
 • 8. Mājas iekšējie tīkli Individuāla termoregulācija telpā  Viencaurules apkures sistēmas īpatnība:  Atpakaļplūsmas ierobežošana uz radiatoru, pie aizvērta termoregulatora (1- caurules sistēma)
 • 9. Mājas iekšējie tīkli Apkures sistēma Izbūvēt jaunu vai renovēt esošu 2-cauruļu apkures sistēmu: Atšķirības no 1-caurules sistēmas:  Tieša siltuma saņemšana  Mainīga plūsma  Telpās – proporcionāla regulēšana
 • 10. Mājas iekšējie tīkli Apkures sistēma Darbi dzīvoklī:  Divi stāvvadi  Radiatora pieslēguma mezgls: - termostatiskais vārsts (ar priekšiesatījumu) vai dinamiskais radiatora vārsts ar sensoru - atpakaļgaitas noslēgvārsts  Uzstādīt atbilstošus un efektīvus balansēšanas vārstus, ja izmantoti dinamiskie radiatora vārsti, tad nav nepieciešami.  Sabalansēt sistēmu
 • 11. Mājas iekšējie tīkli Apkures sistēma Jauna horizontāla 2-cauruļu sistēma:  Pa ārējo perimetru no kāpņu telpas ievada divas paralēlas caurules  Radiatora pieslēguma mezgls: - apakšas pieslēgums vai - termostatiskais vārsts (ar priekšiesatījumu) vai dinamiskais radiatora vārsts ar sensoru - atpakaļgaitas noslēgvārsts  Uzstādīt atbilstošus un efektīvus balansēšanas vārstus, ja izmantoti dinamiskie radiatora vārsti, tad nav nepieciešami.  Sabalansēt sistēmu
 • 12. Mājas iekšējie tīkli Apkures sistēma Darbi kāpņu telpā izbūvējot horizontālo sistēmu:  Jauni stāvvadi  Dzīvokļa pieslēguma mezgls ar plūsmas siltuma skaitītāju  Nosedzoša kārba dzīvokļa pieslēguma mezgliem
 • 13. 2011 metų vasario mėnesio 23 diena Mājas iekšējie tīkli Apkures sistēma Darbi kāpņu telpā:
 • 14. Mājas iekšējie tīkli Apkures sistēma Trūkumi:  Ievērojami augstākas izmaksas kā stāvvadu apkures izbūvei  Liels kopējais cauruļu garums dzīvoklī  Daudz būvdarbu dzīvoklī (iebūvētas mēbeles, lodžiju durvis)  Dzīvokļa pieslēguma mezgla konstruēšana kāpņu telpā un nosedzošas konstrukcijas būve.  Iespēja noslēgt apkuri dzīvoklim
 • 17. Enerģijas ietaupījums ar termostatiskajiem radiatoru vārstiem 17 Termostatsikā radiatora vārsta funkcija
 • 18. Mājas iekšējie tīkli Individuāla termoregulācija telpā
 • 19. Mājas iekšējie tīkli Individuāla termoregulācija telpā Termostata lietošana!  Neaizklāt termostatu ar aizkariem, skapjiem un tml;  Pievērst uzmanību termostata aizgriešanai ilgstoši vēdinot telpas;
 • 20. • Iespējamais ietaupījums mudina lietotājus pagriezt termostatu uz iespējami zemu iestatījumu • Sistēmās ar siltuma maksas sadalītājiem ieteicams lietot termoregulatorus ar minimālās temperatūras ierobežojumu 16ºC Parastais termostats 8-28 ºC Termostats ar min. temperatūras ierobežojumu 16-28 ºC Svarīgi! Mājas iekšējie tīkli Individuāla termoregulācija telpā
 • 21. • Lai izvairītos no situācijām, kad pārāk karstu telpu temperatūra tiek pazemināta ar patstāvīgi atvērtu logu, ir iespējams ierobežot maksimālo termostata temperatūru. • Iespējamie rūpnīcas iestatījumi 21ºC, 22ºC vai 23ºC • Esoša termostata aprīkošana ar ierobežotājiem • Jārūpējas par termostatu nenoņemšanas iespēju! Standarta termostats 6-28 ºC Termostats ar MAX temperatūras ierobežojumu 6-21 ºC Mājas iekšējie tīkli Individuāla termo regulācija telpā
 • 22. Mājas iekšējie tīkli Individuāla termoregulācija telpā Plānojiet savu siltuma patēriņu!  Komforta/ekonomiskais režīms;  Brīvdienu plānošana  Atvērta loga atpazīšana u.c.
 • 23. Mājas iekšējie tīkli Individuāla termoregulācija telpā Plānojiet un regulājiet savu siltuma attālināti!  Komforta/ekonomiskais režīms katrai telpai individuāli;  Brīvdienu plānošana u.c.
 • 24.  Kāpņutelpā:  Atbilstošs termoregulators  Iedzīvotāju līdzatbildība termoregulatoru lietošanā un ārdurvju slēgšanā Mājas iekšējie tīkli Individuāla termoregulācija telpā
 • 25. Mājas iekšējie tīkli Sistēmas balansēšana Hidrauliskā balansēšana:  Pirmreizējā ieregulēšana pēc projektā aprēķinātām plūsmām  Atbilstoši noformēta dokumentācija;  Nodrošināšanās pret iestatījumu izregulēšanu.  Atkārtota sistēmas balansēšana  Problēmas/sūdzības novēršana;  Manuāli balansētai sistēmai- visu stāvvadu pārregulēšana;  Atbilstoši noformēts akts par veiktajām izmaiņām. Pirmais stāvvadsPēdējais stāvvads Projektētā plūsma 300 l/h Reālāplūsma 200l/h Reālāplūsma 600l/h Cauruļvadu pretestība
 • 26.  Automātisks plūsmas ierobežotājs  Manuāls balansēšanas risinājums  Spiediena starpības regulators Mājas iekšējie tīkli Sistēmas balansēšana