SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Saules paneļi un
nekustamā īpašuma
apdrošināšana
Jānis Abāšins
#Dzīvo siltāk vebinārs 18.12.2023.
Apdrošinātie riski – divas pieejas
• Visi riski – pēkšņi un neparedzēti zaudējumi vai
bojājumi jebkuru notikuma rezultātā, izņemot
apdrošinātāja noteikumos minētos izņēmumus.
• Nosauktie riski – apdrošināšanas polisē uzskaitītie
riski, piemēram – ugunsgrēks (t.sk. zibens spēriens,
sprādziens), dabas stihijas (vētra, krusa), koku, zaru,
stabu un mastu uzkrišana, šķidruma vai tvaika
noplūde (inženierkomunikāciju avārijas), sniega un
ledus svars, ūdens noplūde, plūdi, zādzība un
laupīšana, trešo personu prettiesiska rīcība,
vandālisms
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana 2
Ko var apdrošināt?
3
Individuāla dzīvokļa
apdrošināšana
• Konstruktīvie elementi,
dzīvokļa iekštelpu apdare,
iebūvētās komunikācijas,
koplietošanas telpas
atbilstoši domājamai daļai
• Iedzīve, piemēram,
mēbeles, tehnika, apģērbs
u.c.
• Civiltiesiskā atbildība par
trešajām personām, t.sk.
kaimiņiem nodarīto
materiālo kaitējumu
Visas ēkas apdrošināšana
• Konstruktīvie elementi, iebūvētās
komunikācijas un iekārtas,
koplietošanas telpu iekšējā apdare,
teritorijas labiekārtojums (žogi,
apgaismojums, rotaļu konstrukcijas
u.c.)
• Manta, piemēram, iekārtas, darba
aprīkojums, krājumi u.c.
• Pārvaldnieka/ Apsaimniekotāja
civiltiesiskā atbildība par trešajām
personām, t.sk. ēkas iedzīvotājiem
nodarīto materiālo kaitējumu
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Ko var apdrošināt?
Privātmāja
• Privātīpašums: mājoklis,
saimniecības ēkas, garāža,
baseini, teritorijas elementi,
apdare
• Manta un iedzīves priekšmeti,
kas paredzēti dzīvošanai un
personīgai lietošanai –
mēbeles, sadzīves tehnika,
apģērbs, velosipēdi, darbarīki
un tehnika, bērnu ratiņi u.c.
4
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Izņēmumi – kas automātiski
netiek apdrošināts
• Nelikumīgi būvētas ēkas
• Transportlīdzekļi, ūdens transports
• Ēkas, kam nolietojums pārsniedz 70%
• Ēkas celtniecības stadijā
• Pamestas, neapsaimniekotas ēkas un manta
tajās
• Ieroči, munīcija, bīstamas un ugunsnedrošas
vielas
• Skaidra nauda
• Kolekcijas, gleznas, unikāli un antīki priekšmeti
• Juvelierizstrādājumi, dārgmetāli un citas
vērtslietas
Dažādām apdrošināšanas kompānijām izņēmumi
atšķiras, iespējami atsevišķi noteikti limiti
5
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Kāpēc izvēlēties saules paneļu
apdrošināšanu?
• Aizsardzība no negaidītu bojājumi radītiem zaudējumiem: saules paneļi
var tikt bojāti dažādu neparedzētu iemeslu dēļ – piemēram, spēcīgas
krusas, vētras, dzīvnieku, kā arī zādzību rezultātā.
• Saules paneļu kā investīciju aizsardzība: saules paneļi ir nozīmīga
investīcija uz 25-30 gadiem. Tā vidēji atmaksājas 6-7 gados, tādēļ vēlams
aizsargāt šo investīciju no jebkādiem iespējamiem zaudējumiem un
papildu izdevumiem, kas atmaksāšanās laiku neparedzētu notikumu dēļ
var paildzināt.
• Izdevīgi remonti: ja saules paneļi tiek bojāti, apdrošināšana var palīdzēt
segt remonta vai komponenšu aizstāšanas izmaksas, ja garantija ir
beigusies vai to nesedz.
• Papildu garantijas: ir saules paneļu apdrošināšanas polises, kas var
uzlabot ražotāja garantiju, nodrošinot papildu aizsardzību un drošības
segumu.
6
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Kādai jābūt labai
saules paneļu
apdrošināšanai?
• tiek apdrošināta saules paneļu sistēma
neatkarīgi no atrašanās vietas – gan uz ēku
jumtiem, gan uz zemes
• sedz zaudējumus visām saules paneļu sistēmas
komponentēm – kā saules paneļiem, tā arī
invertoram, stiprinājumiem, saistītajām
komunikācijām un akumulatoriem
• nodrošina garantijas pagarināšanu visām saules
paneļu sistēmas komponentēm
• sedz elektrības izmaksas, kuras rodas, kamēr
tiek labota kāda no saules paneļu komponentēm
(jeb – elektrības pirkuma apdrošināšana)
• apdrošināšanu iespējams iegādāties gan kopā
ar īpašuma apdrošināšanu, gan atsevišķi, un dažās
esošās mājokļa polisēs jau ietilpst arī saules paneļi
7
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Kādos
gadījumos
sedz
zaudējumus?
• Elektrības sprieguma svārstības, elektroapgādes pārtraukums,
• Zibens spēriena, krusas, sniega un citu laikapstākļu radīti
bojājumi
• Vētras/spēcīga vēja nodarīti zaudējumi
• Krītošu koku, zaru, stabu u.c. priekšmetu radīti bojājumi
• Meža dzīvnieku radīti bojājumi
• Uguns radīti zaudējumi
• Trešo pušu nodarījums (zādzība, vandālisms, ļaunprātīgi
bojājumi)
• Citi gadījumi (piem., bērnam spēlējoties ar bumbu, akmens
šķembām saskrāpējot paneļu virsmu 8
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļa remonta
izmaksas var ievērojami
atšķirties – no pāris
simtiem eiro par nelielu
bojājumu labošanu līdz
vairākiem tūkstošiem
eiro par pilnīgu paneļa
nomaiņu!
Ko parasti nesedz saules
paneļu apdrošināšana?
• saules paneļu sistēmas komponenšu
nomaiņu vai aizvietošanu, ja konstatētais
bojājums ir garantijas gadījums
• dabiskā nolietojuma vai korozijas radītos
zaudējumus
• tīrīšanas un apkopes darbu radītos
zaudējumus
• izdevumus, kas rodas, jo saules paneļi ir
uzstādīti neatbilstoši oficiālajām valstī
noteiktajām prasībām, kā arī ražotāja
instrukcijām
Precīzāk izņēmumi aprakstīti katra
apdrošinātāja noteikumos.
9
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Kas īpaši jāņem vērā?
• Jārēķinās, ka, slēdzot līgumu, apdrošinātāji var izvērtēt paneļu
stiprinājumu kvalitāti, to atrašanās vietu u.c. drošības jautājumus.
Svarīgi, lai saules paneļu uzstādītājs varētu apliecināt, ka
stiprinājumi atbilst noteikta vēja ātruma izturībai, lai vētras laikā
paneļi nepaceltos kā bura un netiktu bojāti, kā arī lai to montāža un
svars nebojā jumta segumu.
• Īpašumi, kas aprīkoti ar saules paneļiem, kļūst potenciāli uguns
nedrošāki. Ēkā var atrasties baterijas, kurās tiek uzkrāta saražotā
elektroenerģija un ugunsgrēka gadījumā var būt apgrūtināta uguns
dzēšana. Tādēļ svarīgi, lai elektrības patērētājam ir iespēja atslēgt
elektrību no saules paneļu padeves, kā arī atslēgt elektrības
patērētāju no saules paneļa, kas turpina ražot elektrību arī
ugunsgrēka gadījumā, un tam būtu jānotiek automātiski.
10
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Kas īpaši jāņem vērā?
• Apdrošinot saules paneļus kopā ar nekustamo īpašumu, ir rūpīgi
jāaprēķina kopējā apdrošinājuma summa, lai negadījuma rezultātā
atlīdzība maksimāli segtu zaudējumus. Būvējot jaunu īpašumu,
apdrošinājuma summu aprēķināt būs vieglāk, jo saules paneļu un to
montāžas izmaksas parasti tiek iekļautas būvniecības tāmē.
• Vēlams regulāri veikt apdrošinājuma summas pārrēķinu – ne tikai tiem,
kuri uzstādījuši saules paneļus. Pretējā gadījumā var rasties
zemapdrošināšana jeb situācija, kad izvēlētā apdrošināšanas summa un
atlīdzība ir mazāka par īpašuma atjaunošanas vērtību.
• Būtiski noskaidrot, kā tiek aprēķināts atlīdzības apmērs – piemēram, vai
tiek ņemts vērā iekārtas nolietojums, vai un kādos gadījumos atlīdzība
tiek samazināta.
11
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Paldies par
uzmanību!

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
 
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
Fotoelektrisko sistēmu uzstādīšana (vadlīnijas)
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
 
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
 
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgūAktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
 
Saules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos
Saules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktosSaules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos
Saules paneļi būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos
 

Recently uploaded

Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Ekonomikas ministrija
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiEkonomikas ministrija
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasEkonomikas ministrija
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemEkonomikas ministrija
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsEkonomikas ministrija
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Ekonomikas ministrija
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /Ekonomikas ministrija
 

Recently uploaded (7)

Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
Kā LIAA var palīdzēt Tava uzņēmuma attīstībai?
 
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanaiValsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
Valsts #atbalstsuzņēmējiem - impulss produktivitātes kāpināšanai
 
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējasAtbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
Atbalsts digitālajai transformācijai un citas #ESfondi iespējas
 
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiemPlānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
Plānošanas reģiona pašvaldību atbalsts uzņēmējiem
 
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāstsSIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
SIA “Himalayan International” pieredzes stāsts
 
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
Nauda biznesam ar valsts un ES atbalstu (Altum)
 
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
EDIC atbalsta iespējas uzņēmuma digitalizācijai /
 

Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana

 • 1. Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana Jānis Abāšins #Dzīvo siltāk vebinārs 18.12.2023.
 • 2. Apdrošinātie riski – divas pieejas • Visi riski – pēkšņi un neparedzēti zaudējumi vai bojājumi jebkuru notikuma rezultātā, izņemot apdrošinātāja noteikumos minētos izņēmumus. • Nosauktie riski – apdrošināšanas polisē uzskaitītie riski, piemēram – ugunsgrēks (t.sk. zibens spēriens, sprādziens), dabas stihijas (vētra, krusa), koku, zaru, stabu un mastu uzkrišana, šķidruma vai tvaika noplūde (inženierkomunikāciju avārijas), sniega un ledus svars, ūdens noplūde, plūdi, zādzība un laupīšana, trešo personu prettiesiska rīcība, vandālisms Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana 2
 • 3. Ko var apdrošināt? 3 Individuāla dzīvokļa apdrošināšana • Konstruktīvie elementi, dzīvokļa iekštelpu apdare, iebūvētās komunikācijas, koplietošanas telpas atbilstoši domājamai daļai • Iedzīve, piemēram, mēbeles, tehnika, apģērbs u.c. • Civiltiesiskā atbildība par trešajām personām, t.sk. kaimiņiem nodarīto materiālo kaitējumu Visas ēkas apdrošināšana • Konstruktīvie elementi, iebūvētās komunikācijas un iekārtas, koplietošanas telpu iekšējā apdare, teritorijas labiekārtojums (žogi, apgaismojums, rotaļu konstrukcijas u.c.) • Manta, piemēram, iekārtas, darba aprīkojums, krājumi u.c. • Pārvaldnieka/ Apsaimniekotāja civiltiesiskā atbildība par trešajām personām, t.sk. ēkas iedzīvotājiem nodarīto materiālo kaitējumu Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • 4. Ko var apdrošināt? Privātmāja • Privātīpašums: mājoklis, saimniecības ēkas, garāža, baseini, teritorijas elementi, apdare • Manta un iedzīves priekšmeti, kas paredzēti dzīvošanai un personīgai lietošanai – mēbeles, sadzīves tehnika, apģērbs, velosipēdi, darbarīki un tehnika, bērnu ratiņi u.c. 4 Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • 5. Izņēmumi – kas automātiski netiek apdrošināts • Nelikumīgi būvētas ēkas • Transportlīdzekļi, ūdens transports • Ēkas, kam nolietojums pārsniedz 70% • Ēkas celtniecības stadijā • Pamestas, neapsaimniekotas ēkas un manta tajās • Ieroči, munīcija, bīstamas un ugunsnedrošas vielas • Skaidra nauda • Kolekcijas, gleznas, unikāli un antīki priekšmeti • Juvelierizstrādājumi, dārgmetāli un citas vērtslietas Dažādām apdrošināšanas kompānijām izņēmumi atšķiras, iespējami atsevišķi noteikti limiti 5 Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • 6. Kāpēc izvēlēties saules paneļu apdrošināšanu? • Aizsardzība no negaidītu bojājumi radītiem zaudējumiem: saules paneļi var tikt bojāti dažādu neparedzētu iemeslu dēļ – piemēram, spēcīgas krusas, vētras, dzīvnieku, kā arī zādzību rezultātā. • Saules paneļu kā investīciju aizsardzība: saules paneļi ir nozīmīga investīcija uz 25-30 gadiem. Tā vidēji atmaksājas 6-7 gados, tādēļ vēlams aizsargāt šo investīciju no jebkādiem iespējamiem zaudējumiem un papildu izdevumiem, kas atmaksāšanās laiku neparedzētu notikumu dēļ var paildzināt. • Izdevīgi remonti: ja saules paneļi tiek bojāti, apdrošināšana var palīdzēt segt remonta vai komponenšu aizstāšanas izmaksas, ja garantija ir beigusies vai to nesedz. • Papildu garantijas: ir saules paneļu apdrošināšanas polises, kas var uzlabot ražotāja garantiju, nodrošinot papildu aizsardzību un drošības segumu. 6 Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • 7. Kādai jābūt labai saules paneļu apdrošināšanai? • tiek apdrošināta saules paneļu sistēma neatkarīgi no atrašanās vietas – gan uz ēku jumtiem, gan uz zemes • sedz zaudējumus visām saules paneļu sistēmas komponentēm – kā saules paneļiem, tā arī invertoram, stiprinājumiem, saistītajām komunikācijām un akumulatoriem • nodrošina garantijas pagarināšanu visām saules paneļu sistēmas komponentēm • sedz elektrības izmaksas, kuras rodas, kamēr tiek labota kāda no saules paneļu komponentēm (jeb – elektrības pirkuma apdrošināšana) • apdrošināšanu iespējams iegādāties gan kopā ar īpašuma apdrošināšanu, gan atsevišķi, un dažās esošās mājokļa polisēs jau ietilpst arī saules paneļi 7 Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • 8. Kādos gadījumos sedz zaudējumus? • Elektrības sprieguma svārstības, elektroapgādes pārtraukums, • Zibens spēriena, krusas, sniega un citu laikapstākļu radīti bojājumi • Vētras/spēcīga vēja nodarīti zaudējumi • Krītošu koku, zaru, stabu u.c. priekšmetu radīti bojājumi • Meža dzīvnieku radīti bojājumi • Uguns radīti zaudējumi • Trešo pušu nodarījums (zādzība, vandālisms, ļaunprātīgi bojājumi) • Citi gadījumi (piem., bērnam spēlējoties ar bumbu, akmens šķembām saskrāpējot paneļu virsmu 8 Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana Saules paneļa remonta izmaksas var ievērojami atšķirties – no pāris simtiem eiro par nelielu bojājumu labošanu līdz vairākiem tūkstošiem eiro par pilnīgu paneļa nomaiņu!
 • 9. Ko parasti nesedz saules paneļu apdrošināšana? • saules paneļu sistēmas komponenšu nomaiņu vai aizvietošanu, ja konstatētais bojājums ir garantijas gadījums • dabiskā nolietojuma vai korozijas radītos zaudējumus • tīrīšanas un apkopes darbu radītos zaudējumus • izdevumus, kas rodas, jo saules paneļi ir uzstādīti neatbilstoši oficiālajām valstī noteiktajām prasībām, kā arī ražotāja instrukcijām Precīzāk izņēmumi aprakstīti katra apdrošinātāja noteikumos. 9 Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • 10. Kas īpaši jāņem vērā? • Jārēķinās, ka, slēdzot līgumu, apdrošinātāji var izvērtēt paneļu stiprinājumu kvalitāti, to atrašanās vietu u.c. drošības jautājumus. Svarīgi, lai saules paneļu uzstādītājs varētu apliecināt, ka stiprinājumi atbilst noteikta vēja ātruma izturībai, lai vētras laikā paneļi nepaceltos kā bura un netiktu bojāti, kā arī lai to montāža un svars nebojā jumta segumu. • Īpašumi, kas aprīkoti ar saules paneļiem, kļūst potenciāli uguns nedrošāki. Ēkā var atrasties baterijas, kurās tiek uzkrāta saražotā elektroenerģija un ugunsgrēka gadījumā var būt apgrūtināta uguns dzēšana. Tādēļ svarīgi, lai elektrības patērētājam ir iespēja atslēgt elektrību no saules paneļu padeves, kā arī atslēgt elektrības patērētāju no saules paneļa, kas turpina ražot elektrību arī ugunsgrēka gadījumā, un tam būtu jānotiek automātiski. 10 Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 • 11. Kas īpaši jāņem vērā? • Apdrošinot saules paneļus kopā ar nekustamo īpašumu, ir rūpīgi jāaprēķina kopējā apdrošinājuma summa, lai negadījuma rezultātā atlīdzība maksimāli segtu zaudējumus. Būvējot jaunu īpašumu, apdrošinājuma summu aprēķināt būs vieglāk, jo saules paneļu un to montāžas izmaksas parasti tiek iekļautas būvniecības tāmē. • Vēlams regulāri veikt apdrošinājuma summas pārrēķinu – ne tikai tiem, kuri uzstādījuši saules paneļus. Pretējā gadījumā var rasties zemapdrošināšana jeb situācija, kad izvēlētā apdrošināšanas summa un atlīdzība ir mazāka par īpašuma atjaunošanas vērtību. • Būtiski noskaidrot, kā tiek aprēķināts atlīdzības apmērs – piemēram, vai tiek ņemts vērā iekārtas nolietojums, vai un kādos gadījumos atlīdzība tiek samazināta. 11 Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana