SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Precīza ūdens uzskaite
20.11.2020.
Nilss Sproģis
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vadītājs
e-pasts: nilss.sprogis@ptac.gov.lv
tālr. 68806540
2
Piemērojamie normatīvie akti laišanai tirgū un
pirms nodošanas lietošanā
• Valsts metroloģiskajai kontrolei ir pakļauti ūdens patēriņa skaitītāji, kurus lieto
likuma «Par mērījumu vienotību» noteiktajās reglamentētajās jomās – tirdzniecības
operācijās un resursu uzskaitē.
Būtiskās prasības mērīšanas līdzekļiem - MK 12.04.2016. noteikumi Nr. 212
«Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība»
3
Piemērojamie normatīvie akti laišanai tirgū un
pirms nodošanas lietošanā
• Valsts metroloģiskajai kontrolei ir pakļauti ūdens patēriņa skaitītāji, kurus lieto
likuma «Par mērījumu vienotību» noteiktajās reglamentētajās jomās – tirdzniecības
operācijās un resursu uzskaitē.
Būtiskās metroloģiskās prasības- MK 22.08.2006. noteikumi Nr. 664 "Noteikumi
par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem"
4
Piemērojamie normatīvie akti laišanai tirgū un
pirms nodošanas lietošanā
➢ Minimālā plūsma (Q1) - mazākais ūdens plūsmas ātrums, kad ūdens patēriņa
skaitītājs nodrošina rādījumus, kuri atbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo
kļūdu;
➢ Pārejas plūsma (Q2) - plūsmas ātruma vērtība, kas atrodas robežās starp pastāvīgo un
minimālo plūsmu. Šis plūsmas diapazons iedalās divās zonās- augšējā zonā un
apakšējā zonā. Katrai zonai ir noteikta maksimāli pieļaujamā kļūda;
➢ Pastāvīgā plūsma (Q3) - maksimālais plūsmas ātrums, kad ūdens patēriņa skaitītājs
darbojas apmierinoši, ja ievēroti normālie lietošanas nosacījumi - mainīga vai
nemainīga plūsma;
➢ Pārslodzes plūsma (Q4) - lielākais plūsmas ātrums, kad ūdens patēriņa skaitītājs
īslaicīgi darbojas apmierinoši, neizraisot bojājumus.
± 5%
± 2% vai 3%
± 2% vai 3%
5
Prasības ūdens patēriņa skaitītāju precizitātei
Metroloģiskās prasības attiecībā uz laišanu tirgū- MK 22.08.2006. noteikumi Nr.
664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem"
➢ MPK, ja ūdens temperatūra ≤30 oC
• ± 5% ja Q1 ≤Q<Q2
• ± 2% ja Q2 ≤Q<Q4
➢ MPK, ja ūdens temperatūra >30 oC
• ± 5% ja Q1 ≤Q<Q2
• ± 3% ja Q2 ≤Q<Q4
Metroloģiskās prasības attiecībā uz lietošanu-Ministru kabineta 2006. gada 5.
decembra noteikumi Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto
verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"
6
Maksimāli pieļaujamā kļūda
7
Ūdens patēriņa skaitītāja
marķējums (MID)
8
Informācijai, kas jāņem vērā, ja dzīvokļu īpašnieki ir nobalsojuši
par C klases skaitītāju uzstādīšanu
➢ A, B, C klases skaitītājus vairs neražo
➢ A, B, C klases skaitītājus kopš 2016.gada 30. oktobra nevar laist un piedāvāt tirgū
➢ Uzstādot C klases skaitītāju, jāņem vērā vertikāli novietota skaitītāja metroloģiskā klase
➢ Šobrīd skaitītāji iedalās plūsmu Q3/Q1 attiecībā (piemērs R 80 H, R 40 V)
9
Ūdens patēriņa skaitītāju mērīšanas diapazons
Vairsneražo
10
Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju
precizitāti
➢ Pareiza uzstādīšana un ekspluatācija
LVS EN ISO 4064-5:2017 «Aukstā dzeramā ūdens un karstā ūdens
patēriņa skaitītāji. 5.daļa: Uzstādīšanas prasības (ISO 4064-5:2014)»
11
Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju
precizitāti
➢ Uzstādīšanas stāvoklis
Q3 [m3/h] Q4 [m3/h] Q2 [l/h] Q1 [l/h] Attiecība
2,5 3,125 160 62,5 R 40 V (vertikāli)
2,5 3,125 50 31,25 R 80 H (horizontāli)
12
Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju
precizitāti
➢ Ūdens kvalitāte
LVS EN ISO 4064-5:2017 «Aukstā dzeramā ūdens un karstā ūdens patēriņa skaitītāji. 5.daļa:
Uzstādīšanas prasības (ISO 4064-5:2014)» iesaka uzstādīt sietiņu/filtru
13
Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju
precizitāti
➢ Ļaunprātīga rīcība
Skaitītājam uzlikts magnētsSkaitītājam uzliktas spīles
14
Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju
precizitāti
➢ Uzstādītāju ļaunprātīga rīcība
Nomainīts tikai
uzskaites mehānisms
Uzstādītājs nav noplombējis filtra
kontrējošo skrūvi (iespējams ietekmēt
rādījumus)
Noņemta
metroloģiskā
aizsargplomba
Uzstādīšanas
plomba nav
noplombēta
15
Ūdens patēriņa starpības pēc nederīga ievada skaitītāja nomaiņas
Nr.p.k. Starpība pirms, %
Vidējā
starpība
pirms, % Starpība pēc, %
Vidējā
starpība pēc,
%
17.5 20.9
18.2 20.8
9.1 13.8
23.6 12.4
23.4 23.1
17.2 10.9
24.4 25.5
17.1 18.9
18.1 17.7
23.7 25.5
38.4 24.0
23.7 8.9
3.6 26.3
20.2 7.2
4.2 -10.3
33.5 46.1
49.8 -3.5
18.2 39.9
16.3 14.6
35.0 16.8
10.6 26.5
10.6 21.8
24.5 12.6
14.6 18.9
17.3 25.2
34.2 30.9
19.6 20.5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
33.8 27.5
7.79.3
28.6 19.5
23.7 25.5
17.816.6
19.320.7
20.719.9
14.9 18.5
21.4 15.5
16
Ūdens patēriņa starpības pēc ievada skaitītāja nomaiņas
un dzīvokļu skaitītāju nomaiņas
• Uzstādot mājas ievadā ūdens patēriņa skaitītāju bez kustīgajām daļām un dzīvokļos
ar augstu jūtību un attālināto nolasīšanu, patēriņa starpības saglabājas līdz 5 %
Nr.p.k. Ūdens patēriņa starpība, m3 Ūdens patēriņa starpība, %
1 8.554 3.58
2 9.494 4.09
3 7.446 3.35
4 8.58 3.70
5 6.014 2.85
6 8.35 3.49
7 4.534 1.99
8 5.331 1.89
9 3.567 1.45
10 3.445 1.29
11 4.496 1.82
12 4.75 2.00
13 9.229 3.68
14 7.244 3.20
15 5.365 2.40
16 6.795 2.59
Vidēji 6.450 2.71
Piemērā dzīvojamā ēka ar 55 dzīvokļiem
un 2 skaitītāji katrā dzīvoklī
17
Iespējamie risinājumi precīzākai ūdens uzskaitei
➢ Komercskaitītājs
• Ūdens patēriņa skaitītāji bez kustīgajām daļām;
• Filtrs pirms ūdens patēriņa skaitītāja
➢ Dzīvokļu skaitītāji
• Neuzstādīt skaitītājus uz zemu jūtību (A klases, R 40)
• Stingrākas prasības skaitītāju uzstādītājiem;
• Izmantoti tiek tikai skaitītāji ar augstu aizsardzību pret magnētisko un
mehānisko iedarbību.
Paldies par uzmanību!
18

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Precīza ūdens uzskaite

 • 1. Precīza ūdens uzskaite 20.11.2020. Nilss Sproģis Patērētāju tiesību aizsardzības centra Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vadītājs e-pasts: nilss.sprogis@ptac.gov.lv tālr. 68806540
 • 2. 2 Piemērojamie normatīvie akti laišanai tirgū un pirms nodošanas lietošanā • Valsts metroloģiskajai kontrolei ir pakļauti ūdens patēriņa skaitītāji, kurus lieto likuma «Par mērījumu vienotību» noteiktajās reglamentētajās jomās – tirdzniecības operācijās un resursu uzskaitē. Būtiskās prasības mērīšanas līdzekļiem - MK 12.04.2016. noteikumi Nr. 212 «Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība»
 • 3. 3 Piemērojamie normatīvie akti laišanai tirgū un pirms nodošanas lietošanā • Valsts metroloģiskajai kontrolei ir pakļauti ūdens patēriņa skaitītāji, kurus lieto likuma «Par mērījumu vienotību» noteiktajās reglamentētajās jomās – tirdzniecības operācijās un resursu uzskaitē. Būtiskās metroloģiskās prasības- MK 22.08.2006. noteikumi Nr. 664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem"
 • 4. 4 Piemērojamie normatīvie akti laišanai tirgū un pirms nodošanas lietošanā ➢ Minimālā plūsma (Q1) - mazākais ūdens plūsmas ātrums, kad ūdens patēriņa skaitītājs nodrošina rādījumus, kuri atbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo kļūdu; ➢ Pārejas plūsma (Q2) - plūsmas ātruma vērtība, kas atrodas robežās starp pastāvīgo un minimālo plūsmu. Šis plūsmas diapazons iedalās divās zonās- augšējā zonā un apakšējā zonā. Katrai zonai ir noteikta maksimāli pieļaujamā kļūda; ➢ Pastāvīgā plūsma (Q3) - maksimālais plūsmas ātrums, kad ūdens patēriņa skaitītājs darbojas apmierinoši, ja ievēroti normālie lietošanas nosacījumi - mainīga vai nemainīga plūsma; ➢ Pārslodzes plūsma (Q4) - lielākais plūsmas ātrums, kad ūdens patēriņa skaitītājs īslaicīgi darbojas apmierinoši, neizraisot bojājumus. ± 5% ± 2% vai 3% ± 2% vai 3%
 • 5. 5 Prasības ūdens patēriņa skaitītāju precizitātei Metroloģiskās prasības attiecībā uz laišanu tirgū- MK 22.08.2006. noteikumi Nr. 664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem" ➢ MPK, ja ūdens temperatūra ≤30 oC • ± 5% ja Q1 ≤Q<Q2 • ± 2% ja Q2 ≤Q<Q4 ➢ MPK, ja ūdens temperatūra >30 oC • ± 5% ja Q1 ≤Q<Q2 • ± 3% ja Q2 ≤Q<Q4 Metroloģiskās prasības attiecībā uz lietošanu-Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumi Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"
 • 8. 8 Informācijai, kas jāņem vērā, ja dzīvokļu īpašnieki ir nobalsojuši par C klases skaitītāju uzstādīšanu ➢ A, B, C klases skaitītājus vairs neražo ➢ A, B, C klases skaitītājus kopš 2016.gada 30. oktobra nevar laist un piedāvāt tirgū ➢ Uzstādot C klases skaitītāju, jāņem vērā vertikāli novietota skaitītāja metroloģiskā klase ➢ Šobrīd skaitītāji iedalās plūsmu Q3/Q1 attiecībā (piemērs R 80 H, R 40 V)
 • 9. 9 Ūdens patēriņa skaitītāju mērīšanas diapazons Vairsneražo
 • 10. 10 Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju precizitāti ➢ Pareiza uzstādīšana un ekspluatācija LVS EN ISO 4064-5:2017 «Aukstā dzeramā ūdens un karstā ūdens patēriņa skaitītāji. 5.daļa: Uzstādīšanas prasības (ISO 4064-5:2014)»
 • 11. 11 Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju precizitāti ➢ Uzstādīšanas stāvoklis Q3 [m3/h] Q4 [m3/h] Q2 [l/h] Q1 [l/h] Attiecība 2,5 3,125 160 62,5 R 40 V (vertikāli) 2,5 3,125 50 31,25 R 80 H (horizontāli)
 • 12. 12 Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju precizitāti ➢ Ūdens kvalitāte LVS EN ISO 4064-5:2017 «Aukstā dzeramā ūdens un karstā ūdens patēriņa skaitītāji. 5.daļa: Uzstādīšanas prasības (ISO 4064-5:2014)» iesaka uzstādīt sietiņu/filtru
 • 13. 13 Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju precizitāti ➢ Ļaunprātīga rīcība Skaitītājam uzlikts magnētsSkaitītājam uzliktas spīles
 • 14. 14 Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju precizitāti ➢ Uzstādītāju ļaunprātīga rīcība Nomainīts tikai uzskaites mehānisms Uzstādītājs nav noplombējis filtra kontrējošo skrūvi (iespējams ietekmēt rādījumus) Noņemta metroloģiskā aizsargplomba Uzstādīšanas plomba nav noplombēta
 • 15. 15 Ūdens patēriņa starpības pēc nederīga ievada skaitītāja nomaiņas Nr.p.k. Starpība pirms, % Vidējā starpība pirms, % Starpība pēc, % Vidējā starpība pēc, % 17.5 20.9 18.2 20.8 9.1 13.8 23.6 12.4 23.4 23.1 17.2 10.9 24.4 25.5 17.1 18.9 18.1 17.7 23.7 25.5 38.4 24.0 23.7 8.9 3.6 26.3 20.2 7.2 4.2 -10.3 33.5 46.1 49.8 -3.5 18.2 39.9 16.3 14.6 35.0 16.8 10.6 26.5 10.6 21.8 24.5 12.6 14.6 18.9 17.3 25.2 34.2 30.9 19.6 20.5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 33.8 27.5 7.79.3 28.6 19.5 23.7 25.5 17.816.6 19.320.7 20.719.9 14.9 18.5 21.4 15.5
 • 16. 16 Ūdens patēriņa starpības pēc ievada skaitītāja nomaiņas un dzīvokļu skaitītāju nomaiņas • Uzstādot mājas ievadā ūdens patēriņa skaitītāju bez kustīgajām daļām un dzīvokļos ar augstu jūtību un attālināto nolasīšanu, patēriņa starpības saglabājas līdz 5 % Nr.p.k. Ūdens patēriņa starpība, m3 Ūdens patēriņa starpība, % 1 8.554 3.58 2 9.494 4.09 3 7.446 3.35 4 8.58 3.70 5 6.014 2.85 6 8.35 3.49 7 4.534 1.99 8 5.331 1.89 9 3.567 1.45 10 3.445 1.29 11 4.496 1.82 12 4.75 2.00 13 9.229 3.68 14 7.244 3.20 15 5.365 2.40 16 6.795 2.59 Vidēji 6.450 2.71 Piemērā dzīvojamā ēka ar 55 dzīvokļiem un 2 skaitītāji katrā dzīvoklī
 • 17. 17 Iespējamie risinājumi precīzākai ūdens uzskaitei ➢ Komercskaitītājs • Ūdens patēriņa skaitītāji bez kustīgajām daļām; • Filtrs pirms ūdens patēriņa skaitītāja ➢ Dzīvokļu skaitītāji • Neuzstādīt skaitītājus uz zemu jūtību (A klases, R 40) • Stingrākas prasības skaitītāju uzstādītājiem; • Izmantoti tiek tikai skaitītāji ar augstu aizsardzību pret magnētisko un mehānisko iedarbību.