Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Precīza ūdens uzskaite

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Precīza ūdens uzskaite
Precīza ūdens uzskaite
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Precīza ūdens uzskaite

 1. 1. Precīza ūdens uzskaite 20.11.2020. Nilss Sproģis Patērētāju tiesību aizsardzības centra Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vadītājs e-pasts: nilss.sprogis@ptac.gov.lv tālr. 68806540
 2. 2. 2 Piemērojamie normatīvie akti laišanai tirgū un pirms nodošanas lietošanā • Valsts metroloģiskajai kontrolei ir pakļauti ūdens patēriņa skaitītāji, kurus lieto likuma «Par mērījumu vienotību» noteiktajās reglamentētajās jomās – tirdzniecības operācijās un resursu uzskaitē. Būtiskās prasības mērīšanas līdzekļiem - MK 12.04.2016. noteikumi Nr. 212 «Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība»
 3. 3. 3 Piemērojamie normatīvie akti laišanai tirgū un pirms nodošanas lietošanā • Valsts metroloģiskajai kontrolei ir pakļauti ūdens patēriņa skaitītāji, kurus lieto likuma «Par mērījumu vienotību» noteiktajās reglamentētajās jomās – tirdzniecības operācijās un resursu uzskaitē. Būtiskās metroloģiskās prasības- MK 22.08.2006. noteikumi Nr. 664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem"
 4. 4. 4 Piemērojamie normatīvie akti laišanai tirgū un pirms nodošanas lietošanā ➢ Minimālā plūsma (Q1) - mazākais ūdens plūsmas ātrums, kad ūdens patēriņa skaitītājs nodrošina rādījumus, kuri atbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo kļūdu; ➢ Pārejas plūsma (Q2) - plūsmas ātruma vērtība, kas atrodas robežās starp pastāvīgo un minimālo plūsmu. Šis plūsmas diapazons iedalās divās zonās- augšējā zonā un apakšējā zonā. Katrai zonai ir noteikta maksimāli pieļaujamā kļūda; ➢ Pastāvīgā plūsma (Q3) - maksimālais plūsmas ātrums, kad ūdens patēriņa skaitītājs darbojas apmierinoši, ja ievēroti normālie lietošanas nosacījumi - mainīga vai nemainīga plūsma; ➢ Pārslodzes plūsma (Q4) - lielākais plūsmas ātrums, kad ūdens patēriņa skaitītājs īslaicīgi darbojas apmierinoši, neizraisot bojājumus. ± 5% ± 2% vai 3% ± 2% vai 3%
 5. 5. 5 Prasības ūdens patēriņa skaitītāju precizitātei Metroloģiskās prasības attiecībā uz laišanu tirgū- MK 22.08.2006. noteikumi Nr. 664 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem" ➢ MPK, ja ūdens temperatūra ≤30 oC • ± 5% ja Q1 ≤Q<Q2 • ± 2% ja Q2 ≤Q<Q4 ➢ MPK, ja ūdens temperatūra >30 oC • ± 5% ja Q1 ≤Q<Q2 • ± 3% ja Q2 ≤Q<Q4 Metroloģiskās prasības attiecībā uz lietošanu-Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumi Nr. 981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"
 6. 6. 6 Maksimāli pieļaujamā kļūda
 7. 7. 7 Ūdens patēriņa skaitītāja marķējums (MID)
 8. 8. 8 Informācijai, kas jāņem vērā, ja dzīvokļu īpašnieki ir nobalsojuši par C klases skaitītāju uzstādīšanu ➢ A, B, C klases skaitītājus vairs neražo ➢ A, B, C klases skaitītājus kopš 2016.gada 30. oktobra nevar laist un piedāvāt tirgū ➢ Uzstādot C klases skaitītāju, jāņem vērā vertikāli novietota skaitītāja metroloģiskā klase ➢ Šobrīd skaitītāji iedalās plūsmu Q3/Q1 attiecībā (piemērs R 80 H, R 40 V)
 9. 9. 9 Ūdens patēriņa skaitītāju mērīšanas diapazons Vairsneražo
 10. 10. 10 Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju precizitāti ➢ Pareiza uzstādīšana un ekspluatācija LVS EN ISO 4064-5:2017 «Aukstā dzeramā ūdens un karstā ūdens patēriņa skaitītāji. 5.daļa: Uzstādīšanas prasības (ISO 4064-5:2014)»
 11. 11. 11 Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju precizitāti ➢ Uzstādīšanas stāvoklis Q3 [m3/h] Q4 [m3/h] Q2 [l/h] Q1 [l/h] Attiecība 2,5 3,125 160 62,5 R 40 V (vertikāli) 2,5 3,125 50 31,25 R 80 H (horizontāli)
 12. 12. 12 Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju precizitāti ➢ Ūdens kvalitāte LVS EN ISO 4064-5:2017 «Aukstā dzeramā ūdens un karstā ūdens patēriņa skaitītāji. 5.daļa: Uzstādīšanas prasības (ISO 4064-5:2014)» iesaka uzstādīt sietiņu/filtru
 13. 13. 13 Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju precizitāti ➢ Ļaunprātīga rīcība Skaitītājam uzlikts magnētsSkaitītājam uzliktas spīles
 14. 14. 14 Faktori, kas ietekmē ūdens patēriņa skaitītāju precizitāti ➢ Uzstādītāju ļaunprātīga rīcība Nomainīts tikai uzskaites mehānisms Uzstādītājs nav noplombējis filtra kontrējošo skrūvi (iespējams ietekmēt rādījumus) Noņemta metroloģiskā aizsargplomba Uzstādīšanas plomba nav noplombēta
 15. 15. 15 Ūdens patēriņa starpības pēc nederīga ievada skaitītāja nomaiņas Nr.p.k. Starpība pirms, % Vidējā starpība pirms, % Starpība pēc, % Vidējā starpība pēc, % 17.5 20.9 18.2 20.8 9.1 13.8 23.6 12.4 23.4 23.1 17.2 10.9 24.4 25.5 17.1 18.9 18.1 17.7 23.7 25.5 38.4 24.0 23.7 8.9 3.6 26.3 20.2 7.2 4.2 -10.3 33.5 46.1 49.8 -3.5 18.2 39.9 16.3 14.6 35.0 16.8 10.6 26.5 10.6 21.8 24.5 12.6 14.6 18.9 17.3 25.2 34.2 30.9 19.6 20.5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 33.8 27.5 7.79.3 28.6 19.5 23.7 25.5 17.816.6 19.320.7 20.719.9 14.9 18.5 21.4 15.5
 16. 16. 16 Ūdens patēriņa starpības pēc ievada skaitītāja nomaiņas un dzīvokļu skaitītāju nomaiņas • Uzstādot mājas ievadā ūdens patēriņa skaitītāju bez kustīgajām daļām un dzīvokļos ar augstu jūtību un attālināto nolasīšanu, patēriņa starpības saglabājas līdz 5 % Nr.p.k. Ūdens patēriņa starpība, m3 Ūdens patēriņa starpība, % 1 8.554 3.58 2 9.494 4.09 3 7.446 3.35 4 8.58 3.70 5 6.014 2.85 6 8.35 3.49 7 4.534 1.99 8 5.331 1.89 9 3.567 1.45 10 3.445 1.29 11 4.496 1.82 12 4.75 2.00 13 9.229 3.68 14 7.244 3.20 15 5.365 2.40 16 6.795 2.59 Vidēji 6.450 2.71 Piemērā dzīvojamā ēka ar 55 dzīvokļiem un 2 skaitītāji katrā dzīvoklī
 17. 17. 17 Iespējamie risinājumi precīzākai ūdens uzskaitei ➢ Komercskaitītājs • Ūdens patēriņa skaitītāji bez kustīgajām daļām; • Filtrs pirms ūdens patēriņa skaitītāja ➢ Dzīvokļu skaitītāji • Neuzstādīt skaitītājus uz zemu jūtību (A klases, R 40) • Stingrākas prasības skaitītāju uzstādītājiem; • Izmantoti tiek tikai skaitītāji ar augstu aizsardzību pret magnētisko un mehānisko iedarbību.
 18. 18. Paldies par uzmanību! 18

×