SlideShare a Scribd company logo

Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību

Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību Aija Meļņikova Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvalde 2021.gada 25.oktobris

1 of 22
Download to read offline
Pārdomas par daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku ekspluatācijas
uzraudzību
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Būvniecības kontroles pārvalde
Vēsture
• Līdz 1940.gadam nebija dzīvokļu
īpašuma.
• Daudzdzīvokļu mājas bija īres
nami.
• Tiem pārsvarā bija viens
īpašnieks.
25.10.2021. 2
Katrs dzīvokļa īpašnieks ir arī
visas mājas saimnieks un
atbildība par mājas tehnisko
uzturēšanu gulstas uz visu
kopīpašnieku pleciem gan
juridiski, gan finansiāli.
Dzīvokļa īpašuma veidošanās
• Līdz 1991.gadam dzīvoklis
daudzdzīvokļu dzīvojamajā
ēkā(tieši tāpat arī visa ēka)
nebija un nevarēja būt
iedzīvotāja īpašums. Dzīvoklis
tika nodots lietošanā.
• Tātad nebija arī atbildības par šīs
ēkas tehnisko uzturēšanu –
jumta, pagraba, komunikāciju,
kāpņu telpas remontu utt./utml.
• Situācija mainījās pēc Latvijas
neatkarības atgūšanas – sākās
dzīvokļu privatizācija, vēsturisko
ēku denacionalizācija, Īpašuma
tiesību atjaunošana uz zemi, kā
arī jaunu daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku būvniecība pēc
privātpersonu pasūtījuma.
25.10.2021. 3
Satversme
• 105. Ikvienam ir tiesības uz
īpašumu. Īpašumu nedrīkst
izmantot pretēji sabiedrības
interesēm. Īpašuma tiesības var
ierobežot vienīgi saskaņā ar
likumu. Īpašuma piespiedu
atsavināšana sabiedrības
vajadzībām pieļaujama tikai
izņēmuma gadījumos uz
atsevišķa likuma pamata pret
taisnīgu atlīdzību.
25.10.2021. 4
Normatīvais regulējums
• Civillikums
1084. panta pirmajā daļā noteiks, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu
sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums
ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem
• Dzīvokļa īpašuma likums
• Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
• Būvniecības likums
• Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr. 907 „Dzīvojamās mājas, tajā esošo
iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta
noteikumi”
• Latvijas būvnormatīvs LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” – šo drīz
(01.11.2021.) nomainīs Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21
25.10.2021. 5
Būvniecības
likums
9. pants. Būtiskās būvei izvirzāmās prasības
Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama
atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai
nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām:
• 1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;
• 2) ugunsdrošība;
• 3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā
nekaitīgums;
• 4) lietošanas drošība un vides pieejamība;
• 5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);
• 6) energoefektivitāte;
• 7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.
Primāri būves īpašnieks nodrošina būves un tās
elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu
BL 9. pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām.
25.10.2021. 6
Ad

Recommended

Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...ALTUM
 

More Related Content

What's hot

Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"ALTUM
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
 
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliALTUM
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvaldeĒku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvaldeEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?
Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?
Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībāsSaules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
 
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
 
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
 
Lifti. Problēmas un jaunais regulējums
Lifti. Problēmas un jaunais regulējums Lifti. Problēmas un jaunais regulējums
Lifti. Problēmas un jaunais regulējums
 
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanaiEkonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
Ekonomikas ministrijas atļaujas elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
 
Ugunsdrošība mājoklī
Ugunsdrošība mājoklīUgunsdrošība mājoklī
Ugunsdrošība mājoklī
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
 
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkās
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkāsUgunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkās
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkās
 
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkāSiltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
Siltumapgādes sistēmu veidi daudzdzīvokļu ēkā
 
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvaldeĒku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
 
Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?
Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?
Kā atrast sev piemērotāko un efektīvāko saules paneļu risinājumu?
 

Similar to Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku...
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku...Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku...
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Biežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanā
Biežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanāBiežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanā
Biežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana. BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana. Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību (20)

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku...
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku...Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku...
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu kontrole. Būvniecības dalībnieku...
 
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroliJautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
Jautājumi par būvdarbu veikšanu un kvalitātes kontroli
 
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
 
Buvuzraudzibas loma buvniecibas_procesaa
Buvuzraudzibas loma buvniecibas_procesaaBuvuzraudzibas loma buvniecibas_procesaa
Buvuzraudzibas loma buvniecibas_procesaa
 
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Privātmāju atjaunošana un būvvalde
Privātmāju atjaunošana un būvvaldePrivātmāju atjaunošana un būvvalde
Privātmāju atjaunošana un būvvalde
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātikElektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
Elektronisko sakaru gaisvadu ārējo inženiertīklu problemātik
 
Publiskā sektora loma energoefektivitātes veicināšanā
Publiskā sektora loma energoefektivitātes veicināšanāPubliskā sektora loma energoefektivitātes veicināšanā
Publiskā sektora loma energoefektivitātes veicināšanā
 
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
 
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
 
Biežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanā
Biežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanāBiežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanā
Biežāk pieļautās kļūdas un ieteikumi vēsturisko ēku atjaunošanā
 
Jautājumi par ēku būvniecības atļaujām
Jautājumi par ēku būvniecības atļaujāmJautājumi par ēku būvniecības atļaujām
Jautājumi par ēku būvniecības atļaujām
 
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana. BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
 
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijāJautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
 
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
 
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšanaSaules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
Saules paneļi un nekustamā īpašuma apdrošināšana
 
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldībuBūtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
Būtiskais par saules paneļu uzstādīšanu un procesa pārvaldību
 
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādēElektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
Elektroenerģijas kopīgošanas noteikumi. Aktualitātes Regulējuma izstrādē
 

Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību

 • 1. Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvalde
 • 2. Vēsture • Līdz 1940.gadam nebija dzīvokļu īpašuma. • Daudzdzīvokļu mājas bija īres nami. • Tiem pārsvarā bija viens īpašnieks. 25.10.2021. 2 Katrs dzīvokļa īpašnieks ir arī visas mājas saimnieks un atbildība par mājas tehnisko uzturēšanu gulstas uz visu kopīpašnieku pleciem gan juridiski, gan finansiāli.
 • 3. Dzīvokļa īpašuma veidošanās • Līdz 1991.gadam dzīvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamajā ēkā(tieši tāpat arī visa ēka) nebija un nevarēja būt iedzīvotāja īpašums. Dzīvoklis tika nodots lietošanā. • Tātad nebija arī atbildības par šīs ēkas tehnisko uzturēšanu – jumta, pagraba, komunikāciju, kāpņu telpas remontu utt./utml. • Situācija mainījās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas – sākās dzīvokļu privatizācija, vēsturisko ēku denacionalizācija, Īpašuma tiesību atjaunošana uz zemi, kā arī jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība pēc privātpersonu pasūtījuma. 25.10.2021. 3
 • 4. Satversme • 105. Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību. 25.10.2021. 4
 • 5. Normatīvais regulējums • Civillikums 1084. panta pirmajā daļā noteiks, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem • Dzīvokļa īpašuma likums • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums • Būvniecības likums • Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr. 907 „Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi” • Latvijas būvnormatīvs LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” – šo drīz (01.11.2021.) nomainīs Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21 25.10.2021. 5
 • 6. Būvniecības likums 9. pants. Būtiskās būvei izvirzāmās prasības Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām: • 1) mehāniskā stiprība un stabilitāte; • 2) ugunsdrošība; • 3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; • 4) lietošanas drošība un vides pieejamība; • 5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem); • 6) energoefektivitāte; • 7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. Primāri būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu BL 9. pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. 25.10.2021. 6
 • 7. Ekspluatācijas kontrole • Bija normatīvais regulējums, bet nebija kontrole • 01.10.2014. gadā Būvniecības likumā tika iekļauta ekspluatācijas uzraudzība Aspekti, kas ietekmē būves atbilstību Būvniecības likuma 9.pantā noteiktajām prasībām: - Tehniskā uzturēšana - Patvaļīga būvniecība 25.10.2021. 7
 • 8. Būvniecības likums Saskaņā ar Būvniecības likumu Būvvalde ir pašvaldības institūcija, kas kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu. Sākot ar 01.10.2014. 25.10.2021. 8
 • 9. Būvniecības likums • 21.pants (6)Būvinspektors, kontrolējot ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu, veic vispārīgu vizuālo apskati, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos bojājumus un sagatavo atzinumu. Apskates rezultāti var būt par pamatu būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu detalizētai tehniskajai izpētei, ko būvinspektors neveic. (7)Būvju ekspluatācijas uzraudzības ietvaros, ņemot vērā atzinumā konstatēto, būvvalde vai birojs atbilstoši to kompetencei var pieņemt šādus lēmumus: • 1) uzdot veikt būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti; • 2) uzdot novērst konstatēto bīstamību, informējot par to pašvaldību; • 3) ja konstatēta būves bīstamība, — aizliegt tās ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai Būvvalde nav tiesīga pieņemt lēmumu par ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu, nosakot termiņu. Piemēram, kādas atsevišķas konstrukcijas, kura nonākusi neapmierinošā stāvoklī (bet nav bīstama), remontu vai pastiprināšanu. 25.10.2021. 9
 • 10. Patvaļīgā būvniecība • Saskaņā ar Būvniecības likuma 18. panta otro daļu: - Būvdarbi, kas uzsākti vai tiek veikti bez būvprojekta, akceptētas apliecinājuma kartes vai akceptēta paskaidrojuma raksta, bez būvatļaujas vai pirms tam, kad izdarīta atzīme par attiecīgo nosacījumu izpildi, gadījumos, kad attiecīgie lēmumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, kā arī būvdarbi, kas neatbilst būvprojektam un normatīvo aktu prasībām, ir kvalificējami kā patvaļīga būvniecība. - Patvaļīga būvniecība ir arī būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam vai būvdarbi, kas uzsākti bez attiecīgas projekta dokumentācijas, ja tāda nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 25.10.2021. 10
 • 12. Latvijas būvnormatīvā LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” • Būves tehniskās apsekošanas mērķis ir noteikt būves atbilstību BL 9. pantā minētajām būves būtiskajām prasībām, respektīvi, par būves tehnisko apsekošanu ir uzskatāma būvju, to daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa apzināšana un izvērtēšana. • LBN 17. punktā noteikts, ka tehniskās apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo atzinumā, kura saturs noteikts šī normatīva pielikumā. • 20. punktā noteikts, ka apsekotājs atzinumu no 01.09.2019. sagatavo būvniecības informācijas sistēmā 25.10.2021. 12
 • 13. 01.11.2021. Stāsies spēkā Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21 9.punktā noteikts kādos gadījumos veic Tehnisko apsekošanu (galveno inspekciju): • 9.1. periodiski būves ekspluatācijas laikā: • 9.1.1. ne retāk kā reizi 10 gados otrās un trešās grupas publiskai un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai; (svarīgais punkts pārvaldniekiem un īpašniekiem) • 9.1.2. ne retāk kā reizi piecos gados otrās un trešās grupas tiltiem, ceļu pārvadiem, viaduktiem, estakādēm, gājēju tiltiem un pārvadiem, ceļu caurtekām, tuneļiem un atbalstsienām; • 9.2. pirms būves vai tās daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas, konservācijas būvprojekta izstrādes vai konservācijas pārtraukšanas gadījumos, kā arī pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vienkāršotai ēkas fasādes atjaunošanai; • 9.3. citos gadījumos, ja jānosaka būves vai tās daļas faktiskais tehniskais stāvoklis. 29.punkts Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai, kura nodota ekspluatācijā pirms 2011. gada 1. novembra un kurai pēdējo 10 gadu laikā nav veikta tehniskā apsekošana, periodisko tehnisko apsekošanu veic līdz 2031. gada 31. oktobrim. 25.10.2021. 13
 • 14. Administratīvais process • Vienkāršota shēma Informācija par iespējamu bīstamību, patvaļīgu būvniecību Atzinums ar norādījumu veikt tehnisko apsekošanu Tehniskās apsekošanas atzinums Administratīvais akts ar norādījumiem Administratīvā akta izpildes nodrošināšana
 • 15. Administratīvā akta nepildīšanas sekas • Administratīvā procesa likums: - piespiedu nauda - aizvietotājizpilde • Administratīvās atbildības likums: - administratīvais sods par pārkāpumiem ekspluatācijas jomā noteikts Būvniecības likuma 29. pantā (piemēram, par publiskas ēkas tehniskās apsekošanas neveikšanu brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz divdesmit piecām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — līdz simt naudas soda vienībām) • Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā: 4. pants. Amatpersonas likumīgo prasību nepildīšana vai amatpersonas darbības traucēšana (Par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no četrpadsmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.)
 • 16. Būvniecības kontroles pārvaldes pieredze un novērojumi • Saskaņā ar VZD datiem Rīgā ir aptuveni 11708 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. • Kurās ekspluatācija uzsākta: - Līdz 1900.gadam 2336 - No 1901. līdz 1930.gadam 3143 - No 1931. līdz 1960.gadam 2374 - No 1961. līdz 1980.gadam 2201 - No 1981. līdz 2000.gadam 989 - No 2000.gada 656 25.10.2021. 16
 • 17. Būvniecības kontroles pārvaldes pieredze un novērojumi • Būvvaldē kopš 2014.gada, kad stājās spēkā jaunais normatīvais regulējums, regulāri tiek izskatīti jautājumi par ekspluatācijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehnisko stāvokli un uzturēšanu. • Sagatavojot gan atzinumus par būves pārbaudi, gan lēmumus, uzdodot veikt padziļinātu tehnisko izpēti, tehnisko apsekošanu, veikt īpašuma uzturēšanas pasākumus, novērst bīstamību utt. • Gan izvērtējot tehniskās apsekošanas atzinumus. • Vairākos desmitos gadījumu ir pieņemti lēmumi, ar kuriem Aizliegta būves vai tās daļas ekspluatācija. 25.10.2021. 17
 • 18. Būvniecības kontroles pārvaldes pieredze un novērojumi Bīstamība konstatēta: • 2 stāvu koka ēkas • Koka pārsegumi • Pagrabu velvjveida pārsegumi • Pagrabu zem iekšpagalmiem pārsegumi • Sērijveida ēku balkoni • 602. sērijas lodžiju betona margas 25.10.2021. 18
 • 19. Būvniecības kontroles pārvaldes pieredze un novērojumi • Komunikācija starp pārvaldniekiem un īpašniekiem • Būvvalde kā starpnieks • Situācija: vēstule no pārvaldnieka, lai BV pieņem lēmumu uzdot novērst bīstamību, piemērot piespiedu izpildi. • Fakts: TAA 10 gadus vecs. Līdz šim nekas nav darīts. Kā izrādās īpašnieki pat nav informēti par to, ka veikta tehniskā apsekošana un ir konstatētas problēmas. • BIS tiek izstrādāta ekspluatācijas lietu un māju lietu funkcionalitāte. 25.10.2021. 19
 • 20. Pašvaldības līdzfinansējums • Gribu pieminēt, ka Rīgas pilsētā šogad ir uzsākta pašvaldības līdzfinansējuma programma Rīgas administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamo māju atjaunošanai, ja to tehniskais stāvoklis būs atzīts par bīstamu. • Programma tiek īstenota, pamatojoties uz Rīgas domes 29.05.2020. saistošiem noteikumiem Nr. 22 “Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā” un likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Programmas mērķis ir ar pašvaldības līdzfinansējuma palīdzību stimulēt dzīvojamo māju īpašniekus ieguldīt līdzekļus savu dzīvojamo māju atjaunošanā, pakāpeniski uzlabojot to tehnisko stāvokli un atbilstību mūsdienu tehniskām, tostarp energoefektivitātes prasībām, tādējādi sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanu Rīgas dzīvojamās mājās. Interesēties Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldē vai https://grausti.riga.lv/ 25.10.2021. 20
 • 21. Aicinājums Atcerēties: 25.10.2021. 21 Katrs dzīvokļa īpašnieks ir arī visas mājas saimnieks un atbildība par mājas tehnisko uzturēšanu gulstas uz visu kopīpašnieku pleciem gan juridiski, gan finansiāli.
 • 22. Paldies par uzmanību! Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Būvobjektu kontroles nodaļas vadītāja vietniece Aija Meļņikova 25.10.2021. 22