Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Patvaļīga būvniecība un legalizācija privātmājā

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 5 Ad

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Recently uploaded (13)

Advertisement

Patvaļīga būvniecība un legalizācija privātmājā

  1. 1. PATVAĻĪGA BŪVNIECĪBA SAVRUPMĀJĀS DACE SKALBE RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDES BŪVNIECĪBAS KONTROLES PĀRVALDES TIESISKĀ ATBALSTA NODAĻAS VADĪTĀJA
  2. 2. Visbiežāk sastopamie pārkāpumi izbūvējot/ pārbūvējot savrupmāju 2 Nav ievērota būvlaide Nav ievērots attālums no zemes gabala robežām Nav ievērots ugunsdrošības attālums no blakus esošām ēkām Nav ievērots pieļaujamais būves augstums Dzīvojamā ēka uzbūvēta uz nomātas zemes Nav atrisināts piekļūšanas jautājums (nodibināts ceļa servitūts) Palīgēkas izbūvētas priekšpagalmā
  3. 3. Iespējamās sankcijas patvaļīgas būvniecības konstatēšanas gadījumā ➢ Administratīvais sods; ➢ Piespiedu nauda gadījumā, ja ir pieņemts lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu un lēmumā noteiktajā termiņā nav novērstas patvaļīgās būvniecības radītās sekas; ➢ Paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis 3% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības; ➢ Būvnodeva pieckāršā apjomā, ja būvniecības «legalizācijai» izstrādājams būvprojekts un saņemama būvatļauja. 3
  4. 4. Iespējamās problēmsituācijas patvaļīgās būvniecības «legalizācijas» procesā ➢ Civillikums neļauj būvēt dzīvojamo māju uz nomāta zemes gabala; ➢ Nav iespējams saņemt blakus zemes gabala īpašnieku saskaņojumu; ➢ RTIAN neparedz konkrētajā teritorijā savrupmājas būvniecību vai izvirza citas prasības, kuras nav iespējams izpildīt legalizācijas procesā; ➢ Nav iespējams saņemt citu institūciju saskaņojumu (NKMP, VI u.c.); ➢ Nav iespējams nodrošināt piekļūšanu (nodibināt ceļa servitūtu); ➢ Nav iespējams saskaņot, ja daļa ēkas izbūvēta uz blakus zemes gabala; ➢ Izbūvētais žogs neatbilst RTIAN prasībām. 4
  5. 5. PALDIES PAR UZMANĪBU!

×